Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Відділ ентомології та наукових фондових колекцій

 

Загальний напрямок досліджень:

Фауністика, систематика, зоогеографія, екологія і філогенія найважливіших груп комах України та прилеглих територій в контексті світової фауни.

Окремі напрямки:

Систематика, морфологія, систематика та фауністика лускокрилих (Lepidoptera).

Систематика, фауністика, морфологія, філогенія та систематика двокрилих (Diptera).

Систематика, морфологія та фауністика твердокрилих (Coleoptera).

Систематика та фауністика рівнокрилих (Homoptera).

Систематика та фауністика напівтвердокрилих (Hemiptera).

Наукова обробка, облік, контроль за динамікою, забезпечення довгострокового зберігання наукових зоологічних фондових колекцій Інституту та є національним надбанням України.

Палеофауни безхребетних, зокрема, рівненського бурштину (Україна).


Історія відділу:

Як самостійна структурна одиниця відділ ентомолоії створений у 1959 р., хоч ентомологічні дослідження велися вже з часу створення Зоологічного музею УАН у 1919 р. і розвивалися з перших днів организації Інституту зоології у 1930 р. У царині ентомології тоді працювали такі знані вчені, як В.О.Караваєв (котрий очолював відділ фауни та систематики з 1930 по 1938 р.), С.Я.Парамонов, І.І.Жихарєв, В.М.Артоболевський та І.Д.Білановський, (котрий очолював відділ фауни та систематики з 1944 по 1958 р.),

З моменту організації відділу у 1959 р. до 1975 р. відділом керував В.Г.Пучков, з 1975 р. по 2004 р. — В.Г.Долін, з 2004 по 2007 р. —В.М.Стовбчатий; з 2007 р. відділом керує В.О.Корнєєв.

У 1986 р. частину відділу фауни та систематики комах було виокремлено у самостійний відділ систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду під керівництвом М.Д.Зерової, а сам відділ перейменовано у відділ загальної та прикладної ентомології. 2002 р. на базі відділу було сформовано також відділ наукових фондових колекцій під керівництвом О. В. Пучкова, який 2016 р. було реорганізовано в лабораторію у складі відділу ентомології та наукових фондових колекцій.

У відділі працювали такі відомі й визначні ентомологи, як Є.М.Савченко, В.О.Мамонтова, В.М.Єрмоленко, Г.З.Осичнюк, В.М.Логвиненко, Є.М.Терезнікова, І.О.Федоренко, Т.Г.Жданова, Ю.П.Некрутенко, В.М.Бровдій, П.В.Пучков, В.К.Односум, З.Л.Берест, А.А.Петренко, І.Г.Плющ та ін.

(Детальніше про історію відділу і ентомології в Україні тут)


Відділ сьогодні:

З 2007 р. завідувачем відділу є В.О.Корнєєв. За час існування відділу співробітниками надруковано 26 монографій з серій «Фауна України» та «Фауна СССР», велику кількість одноосібних та колективних монографій, зокрема у серіях «Manual of Central American Diptera”, “Manual of Afrotropical Diptera”, «Определитель насекомых европейской части СССР», «Определитель насекомых Дальнего Востока», тощо, підготовлено 10 докторів і 35 кандидатів біологічних наук.

Головними напрямами роботи відділу є фауністичні, екологічні, таксономічні, зоогеографічні і філогенетичні дослідження різних груп комах фауни України, Європи, Палеарктики та Світу, створення кадастру та чеклистів різноманіття комах, а також визначників для видів комах, що охороняються, а також господарськи важливих, карантинних та інвазивних видів комах України. Наукові дослідження у відділі виконують 4 докторів і 11 кандидатів біологічних наук, а також 3 провідних інженерів.


Науковий та науково-допоміжний штат відділу:

 

Валерій Олексійович КОРНЄЄВ, завідувач відділу, д. б. н., професор, член-кореспондент НАН України

Різноманіття комах та його збереження. Загальна ентомологія, тефритоїдні двокрилі (Diptera, Tephritoidea) світової фауни: морфологія, молекулярна філогенія, еволюція, зв’язки з кормовими рослинами. Двокрилі (Diptera) в фауні України, фітофаги бур'янів.

Понад 215 публікацій, в т. ч. 5 монографічних.

Персональна сторінка >>

Також:

http://sites.google.com/site/nosferatumyiano/

http://sites.google.com/site/nosferatumyiano/Home/references

Леонід Іванович ФРАНЦЕВИЧ, радник при дирекції, д. б. н., професор, член-кореспондент НАН України.

Загальна ентомологія, фізіологія органів чуття та поведінка комах.

Понад 180 публікацій, в т. ч. 4 монографічних.

Персональна сторінка >>

Сторінка у Вікіпедії

Актуальні дослідження >>

Злата Сергіївна ГЕРШЕНЗОН, провідний науковий співробітник, д. б. н., с.н.с.

Молі іпономеутоїдного комплексу (Microlepidoptera, Yponomeutoidea) світової фауни (таксономія, филогенія, систематика).

146 публікацій, в т.ч. 6 монографій (з них 2-англомовні з оригінальним текстом автора, 3 випуски «Фауна України»).

Персональна сторінка >>

Ірина Василівна ДОЛИНСЬКА, с. н. с., к. б. н.

Зубницюватки (Lepidoptera, Notodontidae) Палеарктики (таксономія, морфологія, філогения). Преімагинальні стадії лускокрилих ноктуоїдного і бомбікоїдного комплексів (Lepidoptera, Noctuoidea, Bombycoidea) Палеарктики.

Персональна сторінка >>

44 публікації.

Олена Петрівна КАМЕНЄВА,с. н. с., к. б. н., с.н.с.

Мухи-стрічкокрилки (Diptera, Ulidiidae) світової фауни (морфологія, таксономія і філогенія).

Персональна сторінка >>

66 публікацій http://sites.google.com/site/seioptera/references-2

Віталій Юрійович НАЗАРЕНКО, с. н. с., к. б. н.

Жуки-довгоносики (Coleoptera, Curculionoidea) України і прилеглих територій (фауна, екологія, морфологія, систематика).

Персональна сторінка >>

149 публікацій.

Також: http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/nazarenk.htm

Григорій Владленович ПОПОВ, с. н. с., к. б. н., с.н.с.

Філогенія, систематика, номенклатура та екологія двокрилих.

Мухи-сигнальниці Світу (Diptera: Platystomatidae), палеарктичні мухи-повисюхи (Diptera: Syrphidae): морфологія, таксономія, фауністика, молекулярна філогенія, еволюція, зв'язки комах з хазяями, поширення та зоогеографія. Комахи як шкідники, захист рослин. Різноманіття комах та захист природи.

Персональна сторінка >>

111 публікацій.

Віталій Володимирович КАВУРКА, н. с., к. б. н.

Листовійки (Lepidoptera, Tortricidae) фауни України та суміжних територій: морфологія, еволюція, екологія, поширення, зоогеографія. Фауна, систематика та екологія лускокрилих (Lepidoptera). Біорізноманіття комах і охорона природи. Історія ентомології в Україні.

Персональна сторінка >>

48 публікацій https://scholar.google.com.ua/citations

Тарас Ігорович ПУШКАР, м. н. с.

Прямокрилі комахи (Orthoptera) України та суміжних країн: фауна, систематика, екологія, морфологія, зоогеографія. Стрибунчики (Orthoptera: Tetrigidae) світової фауни: морфологія, філогенія, систематика та зоогеографія. Охорона рідкісних видів комах та боротьба з шкідниками.

Персональна сторінка >>

48 публікацій.

Северин Валерійович КОРНЄЄВ, м. н. с., к. б. н.

Мухи-осетниці (родина Tephritidae): систематика, філогенія, зоогеографія, екологія. Шкідливі види плодових мух: морфологічна та молекулярна діагностика.

Персональна сторінка >>

34 публікації, у т.ч. 1 монографія.

Роберт Євгенович КРИВОШЕЄВ, м. н. с., к. б. н.

Жуки-потаємці (Coleoptera, Staphylinidae: Pselaphinae): фауна, систематика, морфологія, екологія.

Персональна сторінка >>

10 публікацій.

Олексій Валеріанович ПРОХОРОВ, м. н. с., к. б. н.

Жуки-златки (Coleoptera: Buprestidae) України та суміжних країн: фауна, систематика, екологія, морфологія, зоогеографія. Мухи-повисюхи (Diptera: Syrphidae) Європи: регіональні фауни, таксономія, поширення.

Персональна сторінка >>

44 публікації.

Богдан Миколайович ВАСЬКО

молодший науковий співробітник

галузь наукових інтересів: пластинчастовусі жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) фауни України та суміжних територій: морфологія, еволюція, екологія, поширення, зоогеографія; Пластинчастовусі жуки триб Hopliini, Diphycerini, Macrodactylini.

Понад 20 публікацій.

e-mail: bogdan.vasko[et]gmail.com

Юлия Станиславовна ВАСИЛЬЕВА, пров. інженер.

Технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.

Валентина Анатольевна КОЖЕВНИКОВА, пров. інженер.

Технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.

Лабораторія наукових фондових колекцій

Андрій Ігорович БАБИЦЬКИЙ, завідувач лабораторії, к. б. н., доцент

Комарі-сціариди (Diptera, Sciaridae) у фауні України: морфологія, систематика, фауністика, екологічне та господарське значення сціарид.

Понад 40 публікацій за темою досліджень.

Персональна сторінка (англ.) >>

Євген Едуардович ПЕРКОВСЬКИЙ, с. н. с., д. б. н., с.н.с.

Філогенія, систематика, номенклатура та екологія Leiodidae. Рівненська бурштинова фауна, флора та походження. Колеоптерофауни балтійського та бітерфельдського бурштинів. Сахалінська бурштинова фауна і флора Крейдяні бурштини, особливо таймирські й агжакендські. Бурштинові галиці (Cecidomyioidea). Бурштинові мурахи (Formicidae). Бурштинові жуки-листоїди (Chrysomelidae). Бурштинові Cryptophagidae, Erotylidae і Phalacridae України та суміжних регіонів (фауна, екологія, морфологія, систематика).

Персональна сторінка >>

149 публікацій.

Любов Сергіївна ЧЕРНЄЙ, с. н. с., к. б. н., с.н.с.

Фауна, систематика, морфологія та екологія жуків-чорнотілок (Сoleoptera, Tenebrionidae) України та прилеглих територій. Вплив антропічних факторів на різноманіття родини в природних та трансформованих ценозах, вивчення синантропних видів жуків-чорнотілок. Науковий облік та забезпечення функціонування на високому рівні матеріалів наукових фондових зоологічних колекцій Інституту зоології НАНУ, як національного надбання.

Персональна сторінка >>

60 публікацій, в т. ч. 2 монографічних.

Тетяна Сергіївна Зелінська, інженер І кат.

Технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.

Персональна сторінка >>

 

ВЛАСКІН, пров. інженер.

Технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2022