Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Виталій Юрійович Назаренко

Vitaliy Yu. Nazarenko

список друкованих праць
references
список печатных работ


(тези доповідей та короткі фауністичні замітки позначено синім)

(abstracts of talks at meetings and short faunistic notes are marked in blue)


1. Назаренко, В. Ю. 1994а. Довгоносики підродини Hylobііnae (Coleoptera, Curculіonіdae) біоіндикатори сучасного екологічного стану біогеоценозів Лісостепу України / Nazarenko, V. Yu. Weevils of subfamily Hylobiinae (Coleoptera, Curculionidae) – bioindicators of present ecological condition of biogeocenoses of Ukrainian forest steppes. Екологія і освіта: Проблеми теорії і практики: Тези доповідей і повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції 20-21 квітня 1994 р. Т.ІІ, секція І, ІV, Умань: 40-41.

2. Назаренко, В. Ю. 1994б. Нові знахідки рідкісного для фауни України виду жука-довгоносика Gronops іnaequalіs Boheman, 1842 (Coleoptera, Curculіonіdae) з Шацького національного природного парку / Nazarenko, V. Yu. 1994. New records of rare in Ukrainian fauna weevil species Gronops inaequalis Boheman, 1842 (Coleoptera, Curculionidae) from Shatsk national nature reserve. Шацький національний природний парк. Наукові дослідження 1983-1993 рр., Світязь: 220.

3. Назаренко, В. Ю. 1994в. Новые находки редкого вида Hypera gemіna Zaslavskіj, 1967 (Coleoptera, Curculіonіdae) на территории Украины / Nazarenko, V. Yu. New finds of rare species Hypera gemina Zaslavskij, 1967 (Coleoptera, Curculionidae) on Ukrainian territory. Вестник зоологии, [28](3): 50.

4. Назаренко, В. Ю. 1995а. О распространении длиннокрылой и короткокрылой форм долгоносика Phytonomus arator (Coleoptera,Curculіonіdae) в Украине / Nazarenko, V. Yu. On Distribution of Long-Winged and Short-Winged Forms of a Weevil Phytonomus arator (Coleoptera,Curculionidae) in Ukraine. Вестник зоологии, [29](4): 68-70.

5. Назаренко, В. Ю. 1995б. К морфологии личинки жука-долгоносика Mіnyops carіnatus (L.) (Coleoptera, Curculіonіdae) / Nazarenko, V. Yu. 1995. A Contribution to the larval Morphology of a Weevil Minyops carinatus (L.) (Coleoptera, Curculionidae). Вестник зоологии, [29](5-6): 81-85.

6. Назаренко, В. Ю. 1996а. О строении рудиментов крыльев жуков-долгоносиков рода Lіparus Olіvіer (Coleoptera, Curculіonіdae) / Nazarenko, V. Yu. On the wing rudiments structure in weevils of the genus Liparus Olivier (Coleoptera, Curculionidae). Энтомологическое обозрение, 75(1):113-116. [In Russian; English translation in Entomological Review, Washington, D.C.]

7. Назаренко, В. Ю. 1996б. Находки нового для фауны Украины вида жука-долгоносика Donus nіdensіs Mazur et Petryszak, 1981 / Nazarenko, V. Yu. New records for Ukrainian fauna weevil species Donus nidensis Mazur et Petryszak, 1981. Вестник зоологии, [30](4-5): 102.

8. Назаренко, В. Ю. 1997а. К морфологии личинки старшего возраста жука-долгоносика Lepyrus capucіnus (Coleoptera, Curculіonіdae) / Nazarenko, V. Yu. On the Morphology of Old-stage Larva of the Weevil Lepyrus capucinus (Coleoptera, Curculionidae). Вестник зоологии, [31](3): 67-70.

9. Назаренко, В. Ю., Гонтаренко А.В. 1997. Новый для фауны Украины и Молдовы вид жука-долгоносика Hypera cumana Petrі, 1901 / Nazarenko, V. Yu., Gontarenko A.V. New in Ukrainian and Moldovian fauna weevil species Hypera cumana Petri, 1901. Вестник зоологии, [31](3): 74.

10. Назаренко, В. Ю. 1997б. К биологии редкого и малоизученного жука-долгоносика Mіnyops carіnatus (Coleoptera, Curculіonіdae) в Украине / Nazarenko, V. Yu. On the Bionomics of Weevil Minyops carinatus (Coleoptera, Curculionidae) in Ukraine. Вестник зоологии, [31](4):62-66.

11. Назаренко, В. Ю. 1998а. До фауни жуків-довгоносиків підродини Hylobііnae (Coleoptera, Curculіonіdae) Українських Карпат / Nazarenko, V. Yu. Fauna of the Snout beetles of Hylobiinae (Coleoptera, Curculionidae) subfamily of the Ukrainian Carpathians. Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Карпатського біосферного заповідника. Україна, Рахів, 13-15 жовтня 1998 р. Т.2, Рахів: 250-251.

12. Назаренко, В. Ю. 1998б. Деякі етологічні особливості розмноження жуків-довгоносиків родів Hylobіus, Lepyrus та Lіparus (Coleoptera, Curculіonіdae) фауни України / Nazarenko, V. Yu. Some peculiarities of reproductive behaviour of weevils from genera Hylobius, Lepyrus and Liparus (Coleoptera, Curculionidae) in Ukrainian fauna. V З'їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. Харків, 7-11 вересня 1998 р., Ніжин: 111.

13. Назаренко, В. Ю., Ермоленко В.М., Котенко А.Г. 1998а. К фауне жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculіonoіdea) украинской части дельты Дуная / Nazarenko, V. Yu., Ermolenko V.M., Kotenko A.G. Contribution to the knowledge of weevils (Coleoptera, Curculionoidea) from Ukrainian part of Danubian delta. V З'їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. Харків, 7-11 вересня 1998 р., Ніжин: 112.

14. Назаренко, В. Ю. 1998в. Деякі етологічні особливості розмноження жуків-довгоносиків родів Hylobіus, Lepyrus та Lіparus (Coleoptera, Curculіonіdae) фауни України / Nazarenko, V. Yu. Some peculiarities of reproductive behaviour of weevils from genera Hylobius, Lepyrus and Liparus (Coleoptera, Curculionidae) in Ukrainian fauna. Ентомологія в Україні (Праці V з'їзду Українського ентомологічного товариства, 7-11 вересня 1998 р., м. Харків). Вестник зоологии, отдельный выпуск, 9: 116-117.

15. Назаренко, В. Ю., Ермоленко В.М., Котенко А.Г. 1998б. Жуки-долгоносики (Coleoptera, Curculіonoіdea) украинской части дельты Дуная / Nazarenko, V. Yu., Ermolenko V.M., Kotenko A.G. Weevils (Coleoptera, Curculionoidea) from Ukrainian part of Danubian delta. Ентомологія в Україні (Праці V з'їзду Українського ентомологічного товариства, 7-11 вересня 1998 р., м. Харків). Вестник зоологии, отдельный выпуск, 9:118-120.

16. Назаренко, В. Ю. 1998г. Описание личинки старшего возраста жука-долгоносика Donus nіdensіs (Coleoptera, Curculіonіdae) / Nazarenko, V. Yu. A Description of Old-Stage Larva of the Weevil Donus nidensis (Coleoptera, Curculionidae). Вестник зоологии, 32(5-6): 103-106.

17. Назаренко, В. Ю., Шешурак П.М., Литвин Л.А. 1998. До фауни та екології жуків-довгоносиків підродин Hylobііnae, Alophіnae та Hyperіnae (Coleoptera: Curculіonіdae) Чернігівщини / Nazarenko, V. Yu., Sheshurak P.M., Litvin L.A. Contribution to the fauna and ecology of weevils from subfamilies Hylobiinae, Alophinae and Hyperinae (Coleoptera: Curculionidae) from Chernigov region. Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя. Наукові записки. Природничі та фізико-математичні науки, Ніжин: 108-122.

18. Назаренко, В. Ю., Єрмоленко В.М., Котенко А.Г. 1999. Анотований список жуків-довгоносиків (Coleoptera: Curculіonoіdea) території ДБЗ / Nazarenko, V. Yu., Ermolenko V.M., Kotenko A.G. Annotated list of weevils (Coleoptera: Curculionoidea) found in the DBR. Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління, Київ, Наукова думка: 531-532.

19. Назаренко, В. Ю. 2000а. К биологии редких и малоизученных видов жуков-долгоносиков Donus bucovіnensіs и Donus nіdensіs (Coleoptera, Curculіonіdae) в Украине / Nazarenko, V. Yu. Contribution to the biology of rare and little-known weevils Donus bucovinensis and D. nidensis (Coleoptera, Curculionidae) in Ukraine. Известия Харьковского энтомологического общества, 8(1): 110-113.

20. Назаренко, В. Ю. 2000б. К морфологии личинки старшего возраста жука-долгоносика Donus іntermedіus (Coleoptera, Curculіonіdae) / Nazarenko, V. Yu. On the morphology of old-stage larva of the weevil Donus intermedius (Coleoptera, Curculionidae). Вестник зоологии, 34(3): С.91-94.

21. Назаренко, В. Ю. 2000в. Описание личинки старшего возраста жука-долгоносика Donus bucovіnensіs (Coleoptera, Curculіonіdae) / Nazarenko, V. Yu. A description of old-stage larva of the weevil Donus bucovinensis (Coleoptera, Curculionidae). Вестник зоологии. Отдельный выпуск,14: 165-168.

22. Назаренко, В. Ю., Мороз О.Ю. 2000а. К фауне жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculіonoіdea) Луганского природного заповедника / Nazarenko, V. Yu., Moroz O. Yu. To the fauna of weevils (Coleoptera, Curculionoidea) of the Lugansk Nature Reserve. Республіканська ентомологічна конференція, присвячена 50-й річниці заснування Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. Ніжин, 19-23 серпня 2000 р., Ніжин, Тов. "Наука-сервіс": 89.

23. Назаренко, В. Ю., Мороз О.Ю. 2000б. Аннотированный список долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculіonoіdea) Луганского природного заповедника / Nazarenko, V. Yu., Moroz O. Yu. An annotated checklist of the curculionoid beetles (Coleoptera, Curculionoidea) of the Lugansk Nature Reserve. Известия Харьковского энтомологического общества, 8(2): 40-43.

24. Гонтаренко А.В., Назаренко, В. Ю. 2000. Материалы к фауне жуков-долгоносиков подсемейств Alophіnae, Hylobііnae, Hyperіnae, Rhytіrrhіnіnae (Coleoptera, Curculіonіdae) / Gontarenko A. V., Nazarenko, V. Yu. Materials to the fauna of weevils from subfamilies Alophinae, Hylobiinae, Hyperinae, Rhytirrhininae (Coleoptera, Curculionidae). Чтения памяти А.А.Браунера. Материалы международной научной конференции, Одесса, "АстроПринт": 41-50.

25. Назаренко, В. Ю. 2001а. К морфологии личинки старшего возраста жука-долгоносика Lіparus glabrіrostrіs (Coleoptera, Curculіonіdae) / Nazarenko, V. Yu. Contribution to the morphology of old-stage larva of the weevil Liparus glabrirostris (Coleoptera, Curculionidae). Вестник зоологии, 35(1): 59-62.

26. Назаренко, В. Ю. 2001б. Находка нового для фауны Украины вида жуков-долгоносиков Lіgnyodes bіschoffі (Blatchley, 1916) (Coleoptera, Curculіonіdae) / Nazarenko, V. Yu. First record of Lignyodes bischoffi (Blatchley, 1916) (Coleoptera, Curculionidae) in Ukrainian Fauna. Вестник зоологии, 35(2): 60.

27. Назаренко, В. Ю. 2001в. О трофических связях жука-долгоносика Tropіphorus mіcans (Coleoptera, Curculіonіdae) / Nazarenko, V. Yu. Host plants of the weevil Tropiphorus micans (Coleoptera, Curculionidae). Вестник зоологии, 35(6): 90.

28. Назаренко, В. Ю., Мороз О. Ю. 2001. Аннотированный список долгоносикообразных жуков Луганского природного заповедника / Nazarenko, V. Yu., Moroz O. Yu. Annotated list of Curculionoidea of the Lugansk Nature Reserve. Заповідна справа в Україні, 7(2): 38-41.

29. Петренко А.А., Назаренко, В. Ю. 2001. Первая находка Hypera subfascіculata (Coleoptera, Curculіonіdae) в Казахстане / Petrenko A. A., Nazarenko, V. Yu. First record of Hypera subfasciculata (Coleoptera, Curculionidae) in Kazakhstan. Вестник зоологии, 35(6): 90.

30. Назаренко, В. Ю. 2002. К морфологии личинки старшего возраста жука-долгоносика Lіparus transsylvanіcus (Coleoptera, Curculіonіdae). Вестн. зоологии. / Nazarenko, V. Yu. Description of the old-stage larva of the weevil Liparus transsylvanicus (Coleoptera, Curculionidae). Vestnik Zoologii, 36(2): 83-86.

31. Шешурак П. М., Назаренко, В. Ю. 2002. К изучению жуков надсемейства Curculіonoіdea Latreіlle, 1802 (Coleoptera) биостационара НГПУ "Лесное озеро" и его окрестностей (окр. с. Ядуты Борзнянского р-на Черниговской области) / Sheshurak P. M., Nazarenko, V. Yu. Contribution to the knowledge of the beetles of superfamily Curculionoidea Latreille, 1802 (Coleoptera) in biostationar NSPU "Forest Lake" and its vicinities (vic. v. Yaduty, Borzna district, Chernigov region). Міжнародна науково-практична конференція "Екологічні проблеми довкілля та шляхи їх вирішення". Дев'яті Каришинські читання. Збірник наукових праць, Полтава: 121-123.

32. Назаренко, В. Ю., Кравченко О. М. 2002. Жуки надродини Curculіonoіdea Шацького національного природного парку (ШНПП) / Nazarenko, V. Yu., Kravchenko O. M. The beetles of superfamily Curculionoidea from Shatsk National Nature Reserve (ShNPP). Природні ресурси, екологія та охорона здоров'я Полісся. Збірник наукових праць студентів і викладачів ЛБІ МНТУ, 6: 35-40.

33. Gontarenko A. V., Nazarenko, V. Yu. 2002. The first record of Mogulones korbi (Coleoptera, Curculionidae) in Ukraine. Vestnik Zoologii, 36 (4): 98.

34. Назаренко, В. Ю. 2003. Морфология личинки старшего возраста жука-долгоносика Plinthus tischeri (Coleoptera, Curculionidae) / Nazarenko, V. Yu. The morphology of old-stage larva of the weevil Plinthus tischeri (Coleoptera, Curculionidae). Вестник зоологии, 37 (4): 71–74.

35. Юнаков Н. Н., Назаренко, В. Ю. 2003. Новые и малоизвестные виды жуков-долгоносиков и ложнослоников (Coleoptera, Curculіonoіdea) фауны Украины / Yunakov N. N., Nazarenko, V. Yu. New and littleknown Curculionoidea species (Coleoptera, Curculionoidea) from Ukrainian fauna. Вестник зоологии, 37 (1): 95-99.

36. Назаренко, В. Ю., Петренко А. А. 2003. К фауне жесткокрылых (Coleoptera) урочища Лысая гора (Киев) / Nazarenko, V. Yu., Petrenko A. A. Contribution to the knowledge of beetles (Coleoptera) in the natural boundary Lysaya Gora (Kiev). VІ з'їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей, Біла Церква.: 83.

37. Назаренко, В. Ю., Шешурак П. Н., Форощук В. П. 2003. К изучению жуков надсемейства Curculіonoіdea Latreіlle, 1802 (Coleoptera) Луганского природного заповедника / Nazarenko, V. Yu., Sheshurak P. N., Foroshchuk V. P. Contribution to the knowledge of beetles from superfamily Curculionoidea Latreille, 1802 (Coleoptera) from Lugansk Natural Reserve. Стан і проблеми природного та соціально-економічного середовища реґіонів України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю утворення Луганської області, в рамках 5-ї Всеєвропейської конференції "Довкілля для Європи" (20-22 травня 2003 р., м. Луганськ), Луганськ: 50-54.

38. Назаренко, В. Ю., Шешурак П. Н., Новик Н. В. 2004. Распространение жуков-трубковёртов (Coleoptera: Rhynchіtіdae, Attelabіdae) в Черниговской области [Украина] / Nazarenko, V. Yu., Sheshurak P. N., Novik N. V. Distribution of leaf-rolling beetles (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) in Chernigov region (Ukraine). Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ). Матеріали науково-практичної конференції, Ніжин: 67-70.

39. Журавльов В. В., Петренко А. А., Назаренко, В. Ю., Мороз О. Ю. 2004. Комахи (Aphidineae, Staphylinidae, Curculionoidea, Apoidea) / Zhuravliov V. V., Petrenko A. A., Nazarenko, V. Yu., Moroz O. Yu. The insects (Aphidineae, Staphylinidae, Curculionoidea, Apoidea). Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин, Львів, Ліга-Прес.: 141-146.

40. Назаренко, В. Ю. 2005а. Довгоносикоподібні жуки (Coleoptera, Curculionidae) деяких водойм м. Києва / Nazarenko, V. Yu. Curculionoid beetles (Coleoptera, Curculionidae) of some water reservoirs of Kiev. Екологічний стан водойм м. Києва, Київ, Фітоекоцентр: 88-96.

41. Назаренко, В. Ю. 2005б. До вивчення довгоносикоподібних жуків (Coleoptera, Curculionoidea) Центрального ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України / Nazarenko, V. Yu. Contribution to the study of curculionoid beetles (Coleoptera, Curculionoidea) of the Central botanical garden named after M. M. Gryshko NAS of Ukraine. Відновлення порушених природних екосистем: Матеріали Другої міжнародної наукової конференції „Відновлення порушених природних екосистем” (м. Донецьк, 6-8 вересня 2005 р.), Донецьк, ТОВ „Лебідь”: 59-60.

42. Назаренко, В. Ю. 2005в. Описание личинки старшего возраста жука-долгоносика Liparus laevigatus (Coleoptera, Curculionidae) / Nazarenko, V. Yu. Description of the Old-Stage Larva of the Weevil Liparus laevigatus (Coleoptera, Curculionidae). Вестник зоологии, 39(4): 85-88.

43. Назаренко, В. Ю. 2005г. Жуки-долгоносики рода Liparus Olivier, 1807 (Coleoptera, Curculionidae: Molytinae) фауны Украины / Nazarenko, V. Yu. Weevils of the genus Liparus Olivier, 1807 (Coleoptera, Curculionidae: Molytinae) of the fauna of Ukraine. Загальна і прикладна ентомологія в Україні. Тези доповідей наукової ентомологічної конференції, присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, професора Володимира Гдальєвича ДОЛІНА (15-19 серпня 2005 р., м. Львів), Львів: 161-162.

44. Кизуб И. В., Назаренко, В. Ю. 2005. Первая находка Doydirhynchus austriacus (Coleoptera, Nemonychidae) в Украинe / Kizub I. V., Nazarenko, V. Yu. The First Find of Doydirhynchus austriacus (Coleoptera, Nemonychidae) in Ukraine. Вестник зоологии, 39(6): 76.

45. Назаренко, В. Ю., Свиридов С. В. 2005. Первая находка тамариндового долгоносика Sitophilus linearis (Coleoptera, Curculionidae) в Крыму / Nazarenko, V. Yu., Sviridov S. V. The find of tamarind weevil Sitophilus linearis (Herbst, 1795) in Crimea. Вестник зоологии, 39(1): 76.

46. Назаренко, В. Ю. 2006а. Эмбриональные зубцы личинок некоторых долгоносиков подсемейства Molytinae (Coleoptera: Curculionidae) / Nazarenko, V. Yu. Egg bursters in larvae of some weevils of the subfamily Molytinae (Coleoptera: Curculionidae). Труды Русского энтомологического общества, 77: 255–258.

47. Назаренко, В. Ю. 2006б. К фауне долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) урочища Горбачиха (г. Киев) / Nazarenko, V. Yu. To the fauna of curculionoid beetles (Coleoptera, Curculionoidea) of the natural boundary Gorbachikha. Екологія і раціональне природокористування: збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, Суми: 162-166.

48. Назаренко, В. Ю. 2006в. Случай тератоза у долгоносика Hypera transsylvanica (Coleoptera, Curculionidae) / Nazarenko, V. Yu. A Case of Teratology in Weevil Hypera transsylvanica (Coleoptera, Curculionidae). Вестник зоологии, 40(2): 181-183.

49. Назаренко, В. Ю. 2006г. К фауне долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) национального природного парка «Деснянско-Старогутский» / Nazarenko, V. Yu. To the fauna of curculionoid beetles (Coleoptera, Curculionoidea) of the national natural park “Desnyansko-Starogutskiy”. In: Modern problems of population ecology. Современные проблемы популяционной экологии. Материалы IX Международной научно-практической экологической конференции. г. Белгород, 2-5 октября 2006 г., Белгород, Изд-во Политерра: 129-130.

50. Назаренко, В. Ю. 2006д. Новые данные по биологии редкого и малоизученного вида долгоносиков Brachysomus strawinskii Cmoluch (Coleoptera, Curculionidae) в Украине / Nazarenko, V. Yu. New data on bilology of rare and little-known weevil species Brachysomus strawinskii Cmoluch (Coleoptera, Curculionidae) in Ukraine. Современные проблемы популяционной экологии. Материалы IX Международной научно-практической экологической конференции. г. Белгород, 2-5 октября 2006 г., Белгород, Изд-во Политерра: 130-132.

51. Чумак В. О., Тимочко В. Б., Мателешко О. Ю., Киселюк О. І., Різун В. Б., Петренко А. А., Мартинов В. В., Назаренко, В. Ю. 2006. Жуки (Coleoptera) ялицевих деревостанів Горган / Chumak V. O., Tymochko V. B., Mateleshko O. Yu., Kyseljuk O. I., Rizun V. B., Petrenko A. A., Martynov V. V., Nazarenko, V. Yu. Beetles (Coleoptera) of fir forest stands of Gorgany. Матеріали науково-практичної конференції “Збереження та відтворення біорізноманіття Горган”, Надвірна: 479-491.

52. Назаренко, В. Ю. 2007а. Особенности строения птеротек куколок долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) в связи с редукцией крыльев имаго / Nazarenko, V. Yu. Peculiarities of the structure of pterothecae of weevils (Coleoptera, Curculionidae) pupae in accordance with a reduction of wings of imago. VII з’їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей, Ніжин: 93.

53. Назаренко, В. Ю. 2007б. Долгоносикообразные жуки (Coleoptera, Curculionoidea) водоемов г. Киева / Nazarenko, V. Yu. Curculionoid beetles (Coleoptera, Curculionidae) of water reservoirs of Kiev. VII з’їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей, Ніжин: 94.

54. Назаренко, В. Ю. 2007в. Особенности формирования трофических связей долгоносиков подсемейства Molytinae (Coleoptera, Curculionidae) Палеарктики в связи с их филогенией / Nazarenko, V. Yu. Peculiarities of formation of trophic relations of weevils of subfamily Molytinae (Coleoptera, Curculionidae) of Palaearctic in accordance with their phylogeny. Проблемы и перспективы общей энтомологии (Тезисы докладов XIII съезда Русского энтомологического общества, Краснодар, 9-15 сентября 2007 г.), Краснодар: 243.

55. Назаренко, В. Ю. 2007г. Довгоносикоподібні жуки Голосіївського лісу / Nazarenko, V. Yu. Curculionoid beetles of Golosiiv forest. Екологія Голосіївського лісу. Монографія, Київ, Фенікс: 231-234.

56. Назаренко, В. Ю., Берест З. Л., Павлюк В. Н., Шешурак П. Н. 2007. Первые находки долгоносика Lixus linearis (Coleoptera, Curculionidae) на территории Украины / Nazarenko, V. Yu., Berest Z. L., Pavlyuk V. N., Sheshurak P. N. First Records of Weevil Lixus linearis (Coleoptera, Curculionidae) in Ukraine. Вестник зоологии, 41(2): 122.

57. Назаренко, В. Ю. 2007д. Огляд жуків-довгоносиків роду Pissodes Germar, 1817 (Coleooptera, Curculionidae), фауни України / Nazarenko, V. Yu. A review of weevils of the genus Pissodes Germar, 1817 (Coleooptera, Curculionidae) of the Ukrainian fauna. Захист і карантин рослин. Міжвідомчий тематичний науковий збірник, 53: 82-88. [In Ukrainian, Russian and English summaries]

58. Назаренко, В. Ю. 2008а. Описание личинки старшего возраста жука-долгоносика Liparus tenebrioides (Coleoptera, Curculionidae) / Nazarenko, V. Yu. Description of the Old-Stage Larva of the Weevil Liparus tenebrioides (Coleoptera, Curculionidae). Вестник зоологии, 42(4): 363-368.

59. Назаренко, В. Ю. 2008б. Жуки-долгоносики рода Dorytomus Germar, 1817 (Coleoptera, Curculionidae) прибрежных зон водоемов г. Киева. / Nazarenko, V. Yu. Curculionid beetles of the genus Dorytomus Germar, 1817 (Coleoptera, Curculionidae) of the coastal zones of the water reservoirs of Kiev. Озера й штучні водойми України: сучасний стан і антропогенні зміни: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 трав. 2008 р., Луцьк, Вежа: 339-341.

60. Назаренко, В. Ю. 2008в. Долгоносики-ксилобионты (Coleoptera: Curculionoidea) рекреационных зон г. Киева / Nazarenko, V. Yu. Xylobiotic weevils (Coleoptera: Curculionoidea) of the recreational zones of Kiev. Живые объекты в условиях антропогенного пресса (Материалы X Международной научно-практической конференции, 15-18 сентября 2008, г. Белгород), Белгород, ИПЦ «ПОЛИТЕРРА»: 143-144.

61. Назаренко, В. Ю., Савченко Е. Ю. 2008. Первая находка Graptus steppensis (Coleoptera, Curculionidae) в Украине (Донецкая область) / Nazarenko, V. Yu., Savchenko E. Yu. The First Record of Graptus steppensis (Coleoptera, Curculionidae) in Ukraine (Donetsk Region). Вестник зоологии, 41(3): 228.

62. Назаренко, В. Ю. 2008г. Адаптивное значение положения антенн в связи с морфофункциональными особенностями головотрубки долгоносиков (Coleoptera, Curculionoidea) / Nazarenko, V. Yu. Adaptive significance of antennal insertion in relation of the morphological and functional peculiarities of weevils (Coleoptera, Curculionoidea) rostrum. Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды: материалы II Всерос. науч-практ. конф., Т. 1, Челябинск: 225-230.

63. Назаренко, В. Ю. 2008г. Основные пути приспособления долгоносиков (Coleoptera, Curculionoidea) к обитанию в почвенно-подстилочной среде / Nazarenko, V. Yu. Basic ways of the adaptation of weevils (Coleoptera, Curculionoidea) to the inhabiting in soil and leaf litter. Проблемы почвенной зоологии (Материалы XV Всероссийского совещания по почвенной зоологии), Москва, Т-во научных изданий КМК: 152-154.

64. Берест З.Л., Байдашніков А.А., Кириченко М.Б., Котенко А.Г., Назаренко, В. Ю., Петренко А.А., Пучков П.В., Чернєй Л.С., Шешурак П.Н. 2008. Проблеми збереження різноманіття фауни безхребетних в НПП «Голосіївський». Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку України / Berest Z. L., Bajdashnikov A. A., Kiritchenko M. B., Kotenko A. G., Nazarenko, V. Yu., Petrenko A. A., Puchkov P. V., Cherney L. S., Sheshurak P. N. Problems of the conservation of the diversity of the fauna of NNP “Holosiyivsky”. Матеріали ІІ Українського екологічного конгресу, 27-28 липня 2008 р. Частина І, Київ, Центр екологічної освіти та інформації: 228-233.

65. Назаренко, В. Ю., Петренко А. А. 2008. До вивчення фауни жуків (Insecta: Coleoptera) Лисої Гори (м. Київ). / Nazarenko, V. Yu., Petrenko A. A. To The knowledge of beetle fauna (Insecta: Coleoptera) of Lysa Gora (Kyiv). Известия Харьковского энтомологического общества, 15(1-2): 43-48.

66. Назаренко, В. Ю. 2009а Новые данные по биологии редкого и малоизученного вида жука-долгоносика Donus geminus (Zaslavskij) (Coleoptera, Curculionidae) в Крыму / Nazarenko, V. Yu. New data on the biology of rare and little-known weevil species Donus geminus (Zaslavskij) (Coleoptera, Curculionidae) in Crimea. Проблемы и перспективы современной науки: Сборник научных трудов, Томск, 2 (1): 48-49.

67. Мателешко О. Ю., Різун В. Б., Чумак В. О., Тимочко В. Б., Мартинов В. В., Петренко А. А., Односум В. К., Назаренко, В. Ю. 2009. Твердокрилі (Insecta, Coleoptera) Карпатського національного природного парку / Mateleshko O. Yu., Rizun V. B., Chumak V. O., Tymochko V. B., Martynov V. V., Petrenko A. A., Odnosum V. K., Nazarenko, V. Yu. Coleopterans (Insecta, Coleoptera) of Carpathian national natural park. Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 року), Рівне, ВАТ “Рівненська друкарня”: 479-491.

68. Назаренко, В. Ю. 2009б. Довгоносикоподібні жуки (Coleoptera, Curculionoidea) Рівненського природного заповідника та прилеглих територій / Nazarenko, V. Yu. Curculionoid beetles (Coleoptera, Curculionoidea) of Rivne natural reserve and adjacent territories. Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 року, Рівне, ВАТ “Рівненська друкарня”: 497-505.

69. Nazarenko, V. Yu., Perkovsky E. E. 2009. A New Genus and Species of Dryophthorid Weevils (Coleoptera, Dryophthoridae: Stromboscerinae) from the Rovno Amber. Paleontological Journal, 43 (9): 1097–1100. DOI: 10.1134/S003103010909010X

70. Назаренко, В. Ю. 2009в. Некоторые особенности адаптаций личинок долгоносиков (Coleoptera, Curculionoidea) к обитанию на поверхности растений / Nazarenko, V. Yu. Some features of the adaptations of weevils larvae (Coleoptera, Curculionoidea) to inhabiting of plants surface. Экология, систематика и эволюция животных: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 17-19 ноября 2009 г., Рязань, НП «Голос губернии»: 112-113.

71. Пушкар Т.І., Назаренко, В. Ю., Єрмоленко В.М. 2009а. Дибка степова Saga pedo (Pallas, 1771) / Pushkar T. I., Nazarenko, V. Yu., Ermolenko V. M. Matriarchal katydid Saga pedo (Pallas, 1771). Червона книга України. Тваринний світ (за ред. І.А. Акімова), Київ, Глобалконсалтинг: 81.

72. Пушкар Т.І., Назаренко, В. Ю., Єрмоленко В.М. 2009б. Коник-товстун степовий Callimenus multituberculatus (Fischer-Waldheim, 1833) / Pushkar T. I., Nazarenko, V. Yu., Ermolenko V. M. Callimenus multituberculatus (Fischer-Waldheim, 1833). Червона книга України. Тваринний світ (за ред. І.А. Акімова), Київ, Глобалконсалтинг: 82.

73. Пушкар Т.І., Назаренко, В. Ю., Єрмоленко В.М. 2009в. Анадримадуза Ретовського Anadrymadusa retowskii (Adelung, 1907) / Pushkar T. I., Nazarenko, V. Yu., Ermolenko V. M. Anadrymadusa retowskii (Adelung, 1907). Червона книга України. Тваринний світ (за ред. І.А. Акімова), Київ, Глобалконсалтинг: 83.

74. Назаренко, В. Ю., Пушкар Т.І., Єрмоленко В.М. 2009. Ембія реліктова Haploembia solieri (Rambur, 1842) / Nazarenko, V. Yu., Pushkar T. I., Ermolenko V. M. Haploembia solieri (Rambur, 1842). Червона книга України. Тваринний світ (за ред. І.А. Акімова), Київ, Глобалконсалтинг: 87.

75. Воловник С.В., Назаренко, В. Ю. 2009а. Левкомігус білосніжний Leucomigus candidatus (Pallas, 1771) / Volovnik S. V., Nazarenko, V. Yu. Leucomigus candidatus (Pallas, 1771). Червона книга України. Тваринний світ (за ред. І.А. Акімова), Київ, Глобалконсалтинг: 131.

76. Воловник С.В., Назаренко, В. Ю. 2009б. Ліксус катрановий Lixus canescens (Fischer-Waldheim, 1835) / Volovnik S. V., Nazarenko, V. Yu. Lixus canescens (Fischer-Waldheim, 1835). Червона книга України. Тваринний світ (за ред. І.А. Акімова), Київ, Глобалконсалтинг: 133.

77. Бровдій В.М., Назаренко, В. Ю. 2009. Брахіцерус зморшкуватий Brachycerus sinuatus (Olivier, 1807) / Brovdiy V. M., Nazarenko, V. Yu. Brachycerus sinuatus (Olivier, 1807). Червона книга України. Тваринний світ (за ред. І.А. Акімова), Київ, Глобалконсалтинг: 132.

78. Назаренко, В. Ю. 2009г. Жиряк гладенький Liparus laevigatus (Gyllenhal, 1834) / Nazarenko, V. Yu. Liparus laevigatus (Gyllenhal, 1834). Червона книга України. Тваринний світ (за ред. І.А. Акімова), Київ, Глобалконсалтинг: 134.

79. Назаренко, В. Ю. 2009д. Жуки-довгоносики відділення Українського степового заповідника «Михайлівська цілина» та прилеглих територій / Nazarenko, V. Yu. Weevils of the Branch of the Ukrainian Steppe Natural Reserve “Mykhajlivska Tsilyna” and Adjacent Territories. Вестник зоологии, отдельный выпуск, 22: 36–50.

80. Назаренко, В. Ю., Васильева Ю.С. 2009. Особенности развития довгоносика-короеда, Magdalis phlegmatica (Coleoptera, Curculionidae) / Nazarenko, V. Yu., Vasilyeva Yu. S. Peculiarities of the Development of Magdalis phlegmatica (Coleoptera, Curculionidae). Вестник зоологии, отдельный выпуск, 22: 51-55.

81. Пархоменко О. В., Чепурна Н. П., Назаренко, В. Ю. 2009. Довгоносикоподібні жуки (Coleoptera, Curculionoidea) околиць Карадагу / Parkhomenko O. V., Chepurna N. P., Nazarenko, V. Yu. Curculionoid beetles (Coleoptera, Curculionoidea) of Karadag environments. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті академіка М. М. Гришка «Перспективи розвитку сучасної біології: тенденції та напрямки» 8-9 жовтня 2009 року, Глухів, РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка: 121-123.

82. Тимочко В. Б., Чумак В. О., Різун В. Б., Кос’яненко О. В., Мателешко О. Ю., Мартинов В. В., Назаренко, В. Ю., Петренко А. А., Прокопенко О. В. 2009. 8.3.1. Безхребетні / Timochko V. B., Chumak V. O., Rizun V. B., Kosyanenko O. V., Mateleshko O. Yu., Martynov V. V., Nazarenko, V. Yu., Petrenko A. A., Prokopenko O. V. 8.3.1. Invertebrates. Карпатський національний природний парк: монографія, Івано-Франківськ, Фоліант: 177-196, 592-599.

83. Nazarenko, V. Yu., Petrenko A.A. 2010. Unusual anthophyly in an Iris weevil, Mononychus punctumalbum (Coleoptera, Curculionidae). Зоологические исследования в регионах России и на сопредельных территориях: Материалы Межд. науч. конф., Саранск, Типография «Прогресс»: 207-208.

84. Назаренко, В. Ю. 2010а. Рідкісні та маловивчені довгоносики (Coleoptera, Curculionoidea) природного заповідника «Медобори» / Nazarenko, V. Yu. Rare and little-known weevils (Coleoptera, Curculionoidea) of natural reserve “Medobory”. Природно-заповідний фонд України — минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори». (26-28 травня 2010 р., смт. Гримайлів), Тернопіль, Підручники і посібники: 702-705.

85. Назаренко, В. Ю. 2010б. Жуки-долгоносики рода Magdalis Germar (Coleoptera: Curculionidae) древесных насаждений города Киева / Nazarenko, V. Yu. Weevils of the genus Magdalis Germar (Coleoptera: Curculionidae) on the trees plantings of Kiev. Видовые популяции и сообщества в естественных и антропогенно-трансформированных ландшафтах: состояние и методы его диагностики. Материалы XI Международной научно-практической экологической конференции, 20-25 сентября 2010 г., г. Белгород, Белгород, ИПЦ ПОЛИТЕРРА:173-174.

86. Назаренко, В. Ю., Петренко А. А. 2010. Антофилия у долгоносиков: неспецифическое поведение ирисового долгоносика Mononychus punctumalbum (Coleoptera, Curculionidae) / Nazarenko, V. Yu., Petrenko A. A. Anthophyly in weevils: unspecific behavior in iris weevil Mononychus punctumalbum (Coleoptera, Curculionidae). Вестник Мордовского университета. Серия «Биологические науки», 1: 208-211.

87. Назаренко, В. Ю. 2010в. Общие закономерности формирования морфологического разнообразия головотрубки в связи с ее функциональными особенностями у долгоносиков рода Magdalis Germar, 1817 (Insecta: Coleoptera, Curculionidae) / Nazarenko, V. Yu. The general peculiarities of formation of a morphological diversity of rostrum according to its functional features in weevils of genus Magdalis Germar, 1817 (Insecta: Coleoptera, Curculionidae). Принципы и способы сохранения биоразнообразия: матер. IV Всероссийской науч. конф. 22-26 сентября 2010 г., Йошкар-Ола: 373-375.

88. Назаренко, В. Ю. 2010г. Обзор морфо-экологических адаптаций имаго долгоносиков (Coleoptera, Curculionoidea) / Nazarenko, V. Yu. Review of the morphological and ecological adaptations of imago of weevils (Coleoptera, Curculionoidea). Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды: Сборник материалов III международной научно-практической конференции, Челябинск: 327-328.

89. Назаренко, В. Ю. 2010д. Водные жуки-долгоносики (Insecta: Coleoptera, Curculionoidea) Днепровских островов г. Киева / Nazarenko, V. Yu. Water weevils (Insecta: Coleoptera, Curculionoidea) of the Dnieper islands in Kiev. Экология водных беспозвоночных. Сборник материалов Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Ф. Д. Мордухай-Болтовского. Ин-т биологии внутр. вод им. И. Д. Папанина РАН, Борок, 30 октября – 2 ноября 2010 г., Ярославль, Принтхаус: 210-211.

90. Назаренко, В. Ю. 2010е. 2.4. Жуки надродини Curculionoidea (Coleoptera) прибережних смуг водойм м. Києва / Nazarenko, V. Yu. 2.4. Weevils of the superfamily Curculionoidea of the coastal bands of water reservoirs of Kyiv. Екологічний стан київських водойм, Київ, Фітосоціоцентр: 79-92.

91. Назаренко, В. Ю. 2010ж. Редкие и малоизвестные для фауны Украины жуки-долгоносики (Coleoptera: Curculionoidea) из регионального ландшафтного парка «Тилигульский» / Nazarenko, V. Yu. Rare and little known for Ukrainian fauna weevils (Coleoptera: Curculionoidea) from regional landscape park ‘Tiligul’skiy’. The Kharkov Entomological Society Gazette, 18 (2): 61-67.

92. Кириченко М. Б., Назаренко, В. Ю. 2011. Туруни та довгоносикоподібні (Carabidae, Curculionoidea) в умовах системи ярів РЛП «Тилігульський» / Kirichenko M. B., Nazarenko, V. Yu. 2.4. Carabid and weevil-like beetles in conditions of ravines system of RLP “Tyligulsky”. Матеріали II Наукових читань пам’яті Сергія Таращука, Миколаїв, ЧДУ імені Петра Могили: 61-67.

93. Назаренко, В. Ю., Легалов А. А., Перковский Е. Э. 2011. Новый вид рода Caulophilus Woll. (Coleoptera: Curculionidae: Cossoninae) из Ровенского янтаря. Палеонтологический журнал, 45 (3): 49–52 / Nazarenko, V. Yu., Legalov A. A., Perkovsky E. E. 2011. A new species of the genus Caulophilus Woll. (Coleoptera: Curculionidae: Cossoninae) from the Rovno amber. Paleontological Journal, 45 (3): 287-290. DOI: 10.1134/S0031030111030105

94. Назаренко, В. Ю. 2011а. Новая находка жука-апиона Perapion connexum (Coleoptera, Apionidae) в Киеве / Nazarenko, V. Yu. The First Record of apionid weevil Perapion connexum (Coleoptera, Apionidae) in Kiev. Вестник зоологии, 45(5): 446.

95. Назаренко, В. Ю. 2011б. Platystomos albinus (Linnaeus 1758) - Слоник несправжній білуватий (Ложнослоник беловатый) / Nazarenko, V. Yu. Platystomos albinus (Linnaeus 1758) – Slonyk nespravzhnij biluvatyj (Lozhnoslonik belovatyj). Червона книга Дніпропетровської області: 128.

96. Назаренко, В. Ю. 2011в. Omias borysthenicus Korotyaev, 1991 – Оміас дніпровський (Омиас днепровский) / Nazarenko, V. Yu. Omias borysthenicus Korotyaev, 1991 – Omias dniprovs’kyj (Omias dneprovskij). Червона книга Дніпропетровської області: 129.

97. Назаренко, В. Ю. 2011г. Морфология преимагинальных стадий и экологические особенности жука-долгоносика Paraphilernus bilunulatus Desbrochers, 1892 (Coleoptera: Curculionidae: Styphini) / Nazarenko, V. Yu. Morphology of preimaginal stages and ecological peculiarities of the weevil Paraphilernus bilunulatus Desbrochers, 1892 (Coleoptera: Curculionidae: Styphini). Кавказский энтомологический бюллетень, 7(2): 147-151.

98. Nazarenko, V. Yu. 2011д. The first case of long-winged form of weevil Orobitis cyanea (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Curculionidae). The Kharkov Entomological Society Gazette, 19(1): 30–31.

99. Назаренко, В. Ю. 2011e. Обзор видов подсемейтсва Corimaliinae (Coleoptera: Curculionoidea: Nanophyidae) Украины / Nazarenko, V. Yu. A review of species of the subfamily Corimaliinae (Coleoptera: Curculionoidea, Nanophyidae) of Ukraine. Известия Харьковского энтомологического общества, 19(2): 38-40.

100. Назаренко, В. Ю., Некрасова О. Д. 2011. Первая находка жука-долгоносика Sternuchopsis karelini (Coleoptera, Curculionidae) в Одесской области / Nazarenko, V. Yu., Nekrasova O. D. First Record of the Weevil Sternuchopsis karelini (Coleoptera, Curculionidae) in Odessa Region. Вестник зоологии, 45(6): 512.

101. Заморока А.М., Назаренко, В. Ю., Сумароков А.М., Шешурак П.Н. 2011. Новые находки коровки Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae) в Украине. / Zamoroka A. M., Nazarenko, V. Yu., Sumarokov A. M., Sheshurak P. N. The New Record of ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae) in Ukraine. Вестник зоологии, 45(3): 286. .

102. Назаренко, В. Ю. 2012а. Долгоносикообразные жуки (Coleoptera, Curculionoidea) острова Дикого (г. Киев). / Nazarenko, V. Yu. Weevils (Coleoptera, Curculionoidea) of the Dikiy island (Kiev). Вторая международная научно-практическая конференция «Биоразнообразие и устойчивое развитие» (к 200-летию Никитского ботанического сада), 12-16 сентября 2012 г. Тезисы докладов, Симферополь : 218-221.

103. Назаренко, В. Ю. 2012б. Жуки-долгоносики трибы Anthonomini (Coleoptera, Curculionidae) Украины / Nazarenko, V. Yu. Annotated check-list of Anthonomini weevils (Coleoptera, Curculionidae) of Ukraine. Экология, эволюция и систематика животных: Материалы Международной научно-практической конференции 13–16 ноября 2012, Рязань, Россия, Рязань, НП «Голос губернии»: 122-123.

104. Назаренко, В. Ю. 2012в. Жуки надсемейства Curculionoidea (Coleoptera) Днепровских островов г. Киева / Nazarenko, V. Yu. Weevils of superfamily Curculionoidea (Coleoptera) of the Dnieper islands in Kiev. Структурно-функциональные изменения в популяциях и сообществах на территориях с разным уровнем антропогенной нагрузки: материалы XII Международной научно-практической экологической конференции 9-12 октября 2012 г., г. Белгород, Россия, Белгород, ИД «Белгород»: 150-151.

105. Назаренко, В. Ю. 2012г. Долгоносикообразные жуки (Coleoptera, Curculionoidea) прибрежных биотопов о. Оболонской косы (г. Киев) / Nazarenko, V. Yu. Weevils (Coleoptera, Curculionoidea) of the coastal areas of the island Obolonskaya kosa (Kiev). Проблемы изучения краевых структур биоценозов. 3-я Международная конференция, 2-4 октября 2012 года, Саратов, Саратов: 189-193.

106. Назаренко, В. Ю. 2012д. Описание куколки жука-долгоносика Minyops costalis Gyllenhal, 1834 (Coleoptera: Curculionidae) / Nazarenko, V. Yu. Description of the pupa of the weevil Minyops costalis Gyllenhal, 1834 (Coleoptera: Curculionidae). Известия Харьковского энтомологического общества, 22 (1): 55–58.

107. Назаренко, В. Ю. 2012е. Жуки надсемейства Curculionoidea (Coleoptera) Днепровских островов г. Киева / Nazarenko, V. Yu. Weevils of the superfamily Curculionoidea (Coleoptera) of Dnieper Islands in Kiev. Известия Харьковского энтомологического общества, 22(2): 49–55.

108. Назаренко, В. Ю. 2013а. К изучению долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) Полесского природного заповедника / Nazarenko, V. Yu. To the investigation of weevils (Coleoptera, Curculionoidea) of the Polesskiy nature reserve. VIII з’їзд ГО «Українське ентомологічне товариство» 26-30 серпня 2013 р., Київ, Видавничий центр НУБіП України: 108-109.

109. Назаренко, В. Ю. 2013б. До вивчення жуків надродини Curculionoidea (Coleoptera) Деснянсько-Старогутського національного природного парку / Nazarenko, V. Yu. Weevils of the superfamily Curculionoidea (Coleoptera) of National nature park “Desnyansko-Starogutskiy”. Український Ентомологічний Журнал, 1 (6): 12-32.

110. Назаренко, В. Ю. 2013в. Крыловой полиморфизм жука-долгоносика Lepyrus palustris (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Curculionidae) / Nazarenko, V. Yu. Wing polymorphism of weevil Lepyrus palustris (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Curculionidae). ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання"(до 80 річниці від дня створення природничо-географічного факультету): Матеріали доповідей. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя: 64-66.

111. Пучков A. В., Маркина Т. Ю., Назаренко, В. Ю., Петренко А. А., Прохоров А. В., Черней Л. С. 2013. Предварительный обзор колеоптерофауны (Coleoptera) Казантипского природного заповедника / Puchkov A. V., Markina T. Yu., Nazarenko, V. Yu., Petrenko A. A., Prokhorov A. V., Cherney L. S. Preliminary review of the coleopterofauna (Coleoptera) of Kazantip nature reserve. Наукові записки державного природознавчого музею, Львів, Вип. 29: 129-135.

112. Назаренко, В. Ю., Заика М. И. 2013. Находка редкого жука-долгоносика Strophosoma (Neliocarus) faber Herbst, 1784 (Coleoptera: Curculionidae) в Киеве / Nazarenko, V. Yu., Zaika M. I. Record of the rare weevil Strophosoma (Neliocarus) faber Herbst, 1784 (Coleoptera: Curculionidae) in Kiev. Известия Харьковского энтомологического общества, 21 (2): 12-14. .

113. Назаренко, В. Ю., Некрасова О. Д. 2013. Находка редкого жука-долгоносика Neoglocianus albovittatus Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) в Одесской области (Украина) / Nazarenko, V. Yu., Nekrasova, O. D. Record of the rare weevil Neoglocianus albovittatus Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) in Odessa region (Ukraine). Известия Харьковского энтомологического общества, 21 (1): 23–25. .

114. Назаренко, В. Ю., Кобзарь, Л. И. 2014. Долгоносикообразные жуки (Coleoptera, Curculionoidea) Полесского природного заповедника по данным почвенных ловушек. Природа Полісся: дослідження та охорона / Nazarenko, V. Yu., Kobzar, L. I. Curculionoid beetles (Coleoptera, Curculionoidea) of the Polesskiy Nature Reserve by the data from ground traps. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Рівненського природного заповідника та10-річчю Рамсарського угіддя “Торфово-болотний масив Переброди” (м. Сарни, 3-5 липня2014 року). За ред. Журавчака Р.О., Рівне, ВАТ «Рівненська друкарня»: 526-533. .

115. Назаренко, В. Ю. 2014а. Долгоносики трибы Ellescini (Coleoptera, Curculionidae: Curculioninae) фауны Украины / Nazarenko, V. Yu. Weevils of the tribe Ellescini (Coleoptera, Curculionidae: Curculioninae) of the Ukrainian fauna. Биоразнообразие и устойчивость живых систем: материалы XIII Международной научно-практической экологической конференции (г. Белгород, 6-11 октября 2014 г.), Белгород, ИД «Белгород» НИУ БелГУ: 46.

116. Назаренко, В. Ю. 2014б. Морфологические аномалии долгоносиков в подсемействе Molytinae (Coleoptera, Curculionidae) / Nazarenko, V. Yu. Morphological abnormalities in weevils of subfamily Molytinae (Coleoptera, Curculionidae). Український ентомологічний журнал, 1(8): 69-72.

117. Nazarenko, V. Yu. 2014в. Epipharyngeal Morphology in Hyperini Larvae (Coleoptera, Curculionidae, Hyperinae). Vestnik Zoologii, 48(4): 345-352. DOI: https://doi.org/10.2478/vzoo-2014-0042

118. Nazarenko, V. Yu., Gontarenko, A. V. 2014. The First Record of Xylosandrus germanus (Coleoptera, Curculionidae) in Ukraine. Vestnik Zoologii, 48(6): 570. DOI: 10.2478/vzoo-2014-0068

119. Nebogatkin, I. V., Petrenko, A. A., Nazarenko, V. Yu. 2014. The First Detection of Ornithodorus verrucosus (Acari, Ixodides) in Kyiv (Ukraine). Vestnik Zoologii, 48(6): 569. DOI: 10.2478/vzoo-2014-0068

120. Nikulina, T., Mandelshtam, M., Petrov, A., Nazarenko, V., Yunakov, N. 2015. A survey of the weevils of Ukraine. Bark and ambrosia beetles (Coleoptera: Curculionidae: Platypodinae and Scolytinae). Zootaxa, 3912 (1): 001–061. DOI: 10.11646/zootaxa.3912.1.1

121. Fursov, V. N., Nazarenko, V. Yu. 2015. Invasive Species Megabruchidius dorsalis (Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae) — a New Record in the Fauna of Ukraine. Vestnik Zoologii, 49(3): 286. DOI: 10.1515/vzoo-2015-0029

122. Назаренко, В. Ю. 2015. Долгоносикообразные жуки (Coleoptera, Curculionoidea) Хутора Вольного (г. Киев) / Nazarenko, V. Yu. Weevils (Coleoptera, Curculionoidea) of Khutor Volnyi (Kyiv). Биоразнообразие и роль животных в экосистемах: Материалы VІІ Международной научной конференции. Zoocenosis–2015. Дніпропетровськ, ДНУ, 21–23.12.2015 р. Днепропетровск: Лира, 2015: 175–176.

123. Сумароков, А. М., Назаренко, В. Ю. 2015. Жёсткокрылые надсемейства Curculionoidea (Coleoptera) агроценозов Днепропетровской области / Sumarokov, A. M., Nazarenko, V. Yu. The beetles of the superfamily Curculionoidea (Coleoptera) of agrocenoses in Dnepropetrovsk Region. Известия Харьковского энтомологического общества, 23 (1): 68-69.

124. Воловник, С. В., Назаренко, В. Ю., Шешурак, П. Н. 2015. Долгоносики-ликсины (Coleoptera, Curculionidae, Lixinae) Черниговской области (Украина): видовой состав и географическое распространение / Volovnik, S. V., Nazarenko, V. Yu., Scheschurak, P.N. Lixine weevils (Coleoptera, Curculionidae, Lixinae) of the Chernihiv Oblast оf Ukraine: species composition and geographical distribution. Украiнський ентомологiчний журнал, 1-2(10): 72-83.

125. Чумак, М. В., Мателешко, О. Ю., Чумак, В. О., Варивода, М. В., Грицюк, І. В., Заморока, А.М., Мірутенко, В.В., Назаренко, В.І., Нікуліна, Т.В., Петренко, А.А., Різун, В.Б., Середюк, Г.В., Сергі, Т.І., Тимочко, В.Б., Турис, Е.В., Яницький, Т.П. 2015. Таксономічний склад сапроксилобіонтних твердокрилих (Insecta, Coleoptera) Угольського масиву фауни Карпатського біосферного заповідника / Chumak, M. V., Mateleshko, O. Y., Chumak, V. O., Varyvoda, M. V., Hrytsiuk, I. V., Zamoroka, A. M., Mirutenko, V.V., Nazarenko, V. I., Nikulina, T.V., Petrenko, A.A., Rizun, V.B. Seredyuk, G.V., Sergi, T.I., Tymochko, V.B., Turys, E.V., Yanytsky, T.P. Taxonomic composition of the saproxylic Coleoptera (Arthropoda: Insecta) fauna in Uholka division of Carpathian Biosphere Reserve. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, 38-39: 5–11.

126. Назаренко, В. Ю. 2015. О распространении редкого жука–долгоносика Trichosirocalus horridus Panzer, 1801 (Coleoptera: Curculionidae) в Украине / Nazarenko, V. Yu. New data on the distribution of the rare weevil Trichosirocalus horridus Panzer, 1801 (Coleoptera: Curculionidae) in Ukraine. Известия Харьковского энтомологического общества, 23 (1): 20–23.

127. Назаренко, В. Ю. 2015. Находка редкого вида Dieckmanniellus chevrieri (Boheman, 1845) (Coleoptera: Curculionoidea: Nanophyidae) в Киевской области (Украина) / Nazarenko, V. Yu. Record of the rare species Dieckmanniellus chevrieri (Boheman, 1845) (Coleoptera: Curculionoidea: Nanophyidae) in Kiev region (Ukraine). Известия Харьковского энтомологического общества, 23 (1): 23–25.

128. Назаренко, В. Ю., Пархоменко, О.В. 2016. До пізнання довгоносикоподібних жуків (Coleoptera, Curculionoidea) НПП «Синевир» / Nazarenko, V. Yu., Parkhomenko, O.V. To the knowledge of weevils (Coleoptera, Curculionoidea) of National Nature Park "Synevyr". Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 20. Біологія, 6: 52–56.

129. Назаренко, В. Ю. 2016. Довгоносики роду Sibinia Germar (Coleoptera, Curculionidae) фауни України / Nazarenko, V. Yu. Weevils of the genus Sibinia Germar (Coleoptera, Curculionidae) of the fauna of Ukraine. I (IV) міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної ентомології» Ужгород, 15-17 вересня 2016 р. Тези доповідей. Українська ентомофауністика, 7(3): 68-69.

130. Назаренко, В. Ю., Проценко, Ю. В. 2016. К познанию долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) Пирятинского национального природного парка / Nazarenko, V. Yu., Protsenko, Yu. V. To the knowledge of weevils (Coleoptera, Curculionoidea) of the Pyriatyn national natural park. Пирятинські екологічні читання: матеріали науково-практичної конференції. 13 травня 2016 р., м. Пирятин, К.: Університет «Україна»: 62–65.

131. Башта, А.- Т. В., Бігун, В. К., Білецька, М. Г., Бусленко, Л. В., Вервес, Ю. Г., Горбань, І. М., Горбань, Л. І., Грандова, М. О., Гураль, Р. І., Гураль-Сверлова, Н. В., Дикий, І. В., Думич, О. Я., Дядичко, В. Г., Затушевський, А. Т., Зінченко, О. П., Капрусь, І. Я., Климнюк, О. М., Коновалова, І. Б., Кравченко, О. М., Куньчик, Т. М., Матейчик, В. І., Меламуд, В. В., Назаренко, В. Ю., Назарук, К. М., Пацюк, М. К., Петренко, А. А., Пісулінська, Н. А., Радченко, О. Г., Різун, В. Б., Рукавець, Є. В., Сологор, К. А., Сухомлін, К. Б., Федонюк, О. В., Хамар, І. С., Хрокало, Л. А., Чумак, В. О., Шидловський, І. В., Шкаран, В. І., Яницький, Т. П. 2016. Шацьке поозер’я. Т. 8: Тваринний світ / Bashta, A.-T. V., Bigun, V. K., Biletska, M. G., Buslenko, L. V., Verves, Yu. G., Gorban, I. M., Gorban, L. I., Grandova, M. O., Gural, R. I., Gural-Sverlova, N. V., Dykyi, I.V., Dumych, O. Ya., Diadychko, V. G., Zatushevskyi, A. T., Zinchenko, O. P., Kaprus, I. Ya., Klymniuk, O. M., Konovalova, I. B., Kravchenko, O. M., Kunchyk, T. M., Mateichik, V. I., Melamud, V. V., Nazarenko, V. Yu., Nazaruk, K. M., Patsiuk, M. K., Petrenko, A. A., Pisulinska, N. A., Radchenko, O. G., Rizun, V. B., Rukavets, Ye. V., Sologor, K. A., Sukhomlin, K. B., Fedoniuk, O. V., Khamar, I. S., Khrokalo, L. A., Chumak, V. O., Shydlovskyi, I. V., Shkaran, V. I., Yanytskyi, T. P. Shatsk Lakes. T. 8: The animal world, Луцьк : Вежа-Друк: 270–307.

132. Nazarenko, V. YU., Gontarenko, A. V. 2017. New records of Mesites (Coleoptera, Curculionidae) in Ukraine. Vestnik Zoologii, 51(1): 75–78. DOI: https://doi.org/10.1515/vzoo-2017-0012

133. Назаренко, В. Ю. 2017. Попередні результати вивчення довгоносикоподібних жуків (Coleoptera, Curculionoidea) Чорноморського біосферного заповідника / Nazarenko, V. Yu. Preliminary results of the study of weevils (Coleoptera, Curculionoidea) of the Black Sea Biosphere Reserve. Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я: матеріали Другої міжнародніої науково-практичної конференції, присвяченої 170-й річниці публікації праці Рудольфа Кнера, яка стала початком ґрунтовних палеонтологічних досліджень Дністровського каньйону (14-25 вересня 2017 року, м. Заліщики, Тернопільська обл., Україна), Чернівці: Друк Арт: 109–111.

134. Кобзар, Л. І., Кириченко-Бабко, М. Б., Назаренко, В. Ю. 2017. Вивчення фауни та чисельності безхребетних Поліського заповідника за допомогою грунтових пасток / Kobzar, L. I., Kirichenko-Babko, M. B., Nazarenko, V. Yu. Study of fauna and number of invertebrates of Polissya reserve using pitfall traps. Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми агроекології», Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ: 36–37.

135. Калюжна, М. О., Чумак, В. О., Попов, Г. В., Прохоров, О. В., Назаренко, В. Ю. 2017. Перші дані про природних ворогів Aphis nerii Boyer de Fonscolombe, інвазійного виду попелиць в Україні / Kalyuzhna, M. O., Chumak, V. O., Popov, G. V., Prokhorov, O. V., Nazarenko, V. Yu. 2017. First data on natural enemies of Aphis nerii Boyer de Fonscolombe, invasive species of aphids in Ukraine. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2017, м. Київ, Інститут зоології НАН України, 18-20 жовтня 2017 р. Зоологічний кур’єр, 11: 8.

136. Nazarenko, V. Yu., Perkovsky, E. E. 2016. A New Species of Derelomine Weevils (Coleoptera, Curculionidae, Curculioninae: Acalyptini) from the Rovno Amber. Paleontological Journal, 50(9): 991–996. DOI: 10.1134/S0031030116090094

137. Nazarenko, V. Yu., Gontarenko, A. V. 2016. The new records of some Larinus Dejean, 1821 (Coleoptera, Curculionidae: Lixinae) species in Ukraine. The Kharkov Entomological Society Gazette, 24(1): 32–36.

138. Назаренко, В. Ю. 2016. Грецкий орех (Juglans regia) — новое кормовое растение жука-долгоносика Curculio glandium Marsham, 1802 (Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae) / Nazarenko, V. Yu. Common walnut (Juglans regia) — a new host plant of Curculio glandium Marsham, 1802 (Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae). Известия Харьковского энтомологического общества, 24(2): 12–14.

139. Morozov-Leonov, S. Yu., Nazarenko, V. Yu. 2016. Clonal diversity of Otiorhynchus ligustici and O. raucus (Coleoptera, Curculionidae) in central Ukraine. Vestnik Zoologii, 50(6): 553–556. DOI: https://doi.org/10.1515/vzoo-2017-0016

140. Назаренко, В. Ю. 2018. Нові знахідки деяких видів комах Червоної книги України / Nazarenko, V. Yu. New findings of some species of insects of the Red Book of Ukraine. Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. Серія: «Conservation Biology in Ukraine», 7(2): 69.

141. Назаренко, В. Ю. 2018. К изучению долгоносикообразных жуков (Coleoptera: Curculionboidea) биологического стационара «Вакаловщина» / Nazarenko, V. Yu. To the study of weevils (Coleoptera: Curculionboidea) of the biological station "Vakalovschina". Вакалівщина: До 50-річчя біологічного стаціонару Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. Збірник наукових праць, Суми: 151–157.

142. Назаренко, В. Ю. 2018. Довгоносикоподібні жуки (Coleoptera, Curculionoidea) НПП «Дермансько-Острозький» / Nazarenko, V. Yu. Weevils (Coleoptera, Curculionoidea) of the National Nature Park "Dermansko-Ostrozhsky". ІХ з’їзд Українського ентомологічного товариства (м. Харків, 20–23 серпня 2018 р.): тези доп. За заг. ред. проф. В. Л. Мєшкової, Х.: ФОП Бровін О.В.: 84-85.

143. Назаренко, В. Ю., Пучков, А. В., Комароми, Н. А. 2018. Обзор жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) герпетобия урбоценозов г. Харькова / Nazarenko, V. Yu., Puchkov, A. V., Komaromi, N. A. Review of weevil beetles (Coleoptera, Curculionidae) of herpethobia of urbocenoses in Kharkov. ІХ з’їзд Українського ентомологічного товариства (м. Харків, 20–23 серпня 2018 р.): тези доп. За заг. ред. проф. В. Л. Мєшкової, Х.: ФОП Бровін О.В.: 85-86.

144. Чернєй, Л. С., Назаренко, В. Ю., Мартинова, К. В., Круть, М. В. 2018. Ентомологічні та акарологічні дослідження в установах НАН України: розвиток, досягнення (до 100-річчя Національної академії наук України) / Cherney, L. S., Nazarenko, V. Yu., Martynova, K. V., Krut, M. V. Entomological and acarological investigations in the institutions of NAS of Ukraine: development, achievements (to the 100th anniversary of the national academy of sciences of Ukraine). Український ентомологічний журнал, 1(14): 61-77. DOI 10.15421/281808.

145. Legalov, A. A., Nazarenko, V. Y., Perkovsky, E. E. 2018. A new genus of fungus weevils (Coleoptera: Anthribidae) in Rovno amber. Fossil Record, 21: 207–212. DOI: https://doi.org/10.5194/fr-21-207-2018.

146. Nazarenko, V. Yu. 2018. The new record of Notaris maerkeli (Coleoptera: Curculionidae: Brachycerinae) from Ukraine. Ukrainska Entomofaunistyka, 9(2): 7–9.

147. Nazarenko, V., Kobzar, L. 2018. Weevils (Coleoptera, Curculionoidea) of the Polessky Nature Reserve. The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2018) July 03 – 06, 2018, Kiev, UKRAINE. Abstract eBook, Kyiv: 422. (www.seab2018.com).

148. Nazarenko, V. Yu., Morozov-Leonov, S. Yu. 2018. Clonal Structure of Some Weevil Species (Coleoptera, Curculionidae) From Central Ukraine. Vestnik Zoologii, 52(4): 313–322. DOI 10.2478/vzoo-2018-0033.

149. Yunakov N., Nazarenko V., Filimonov R., Volovnik S. 2018. A survey of the weevils of Ukraine (Coleoptera: Curculionoidea). Zootaxa, 4404: 1–494. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4404.1.1

150. Yunakov N., Nazarenko V., Volovnik S., Filimonov R.V. 2018. Supplementing data PAM Curculionoidea Ukraine. https://www.researchgate.net/... (2018).


     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2019