Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Спеціалізована Вчена рада

Повідомлення

Документи

«20» грудня 2023 р. о 14.00 год відбудеться захист дисертації Терещенко Валерії Олександрівни на тему «Таксономічна ієрархія, генетична диференціація і особливості молекулярної еволюції в підродині Murinae Палеарктики» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія.

Науковий керівник – Межжерін Сергій Віталійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ.

Склад ради:

Голова ради - Гумовський Олексій Васильович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

Члени ради:

1. Дзеверін Ігор Ігорович - доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом еволюційної морфологіі Інституту зоологіі ім. I.I. Шмальгаузена HAH України (рецензент).

2. Кузьмін Юрій Ігорович - доктор біологічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу паразитологіі Інституту зоологїі ім. I.I. Шмальгаузена HAH України (рецензент).

3. Афанасьєв Сергій Олександрович - доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент HAH України, директор Інституту гідробіологіі HAH України, (опонент).

4. Ковальчук Олександр Миколайович - доктор біологічних наук, старший дослідник, доцент кафедри біології та методики навчання біології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (опонент).

Публічний захист дисертації проводитиметься на засіданні разової ради (онлайн) за допомогою засобів відеозв’язку у режимі реального часу в Zoom:


Посилання на конференцію >

ІдентифІкатор конференції: 816 2556 3180

Код доступу: 975588

 

Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук (на сайті ВР України)

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Правила оформлення дисертацій згідно "Бюлетень ВАК України" № 9-10, 2011
(PDF - 216 кб)

ВИМОГИ до оформлення реферату докторської дисертації Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (PDF - 142 кб)

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня
(MS Word, 37 кб)

Оновлений перелік фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційниїх робіт (біологічні галузі). Дійсно з 01.08.2010 р.
(ZIP-архів документу MS Word, 26 кб)
Перелік постійно оновлюється, див. сайт МОН


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Куцоконь Юлія Костянтинівна, к. б. н.

e-mail: d26.153.01@gmail.com

Тел.. (044)235-10-70 (канцелярія),
моб. 067 736 27 54

Прийом – вівторок, четвер з 10.00 до18.00

 

[ Дисертації ]


Персональний склад

спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.153.01
Профіль ради: 03.00.08 «Зоологія», 03.00.24 «Ентомологія», 03.00.25 «Паразитологія, гельмінтологія»
(Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 10.10.2022 № 894)

 

№ пп. Прізвище, ім'я, по-батькові Вчений ступінь, вчене звання, посада, організація, спеціальність
Голова ради:
1. Харченко
Віталій Олександрович
д.б.н., старший науковий співробітник, директор, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.25
Заступник голови:
2. Корнєєв
Валерій Олексійович
д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.24
Вчений секретар:
3. Куцоконь
Юлія Костянтинівна
к.б.н., старший дослідник, старший науковий співробітник відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.08
Члени ради:
4. Аністратенко
Віталій В’ячеславович
д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.08
5. Бабко
Роман Вікторович
д.б.н., старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.25
6. Гольдін
Павло Євгенович
д.б.н., доцент, провідний науковий співробітник відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.08
7. Гумовський
Олексій Васильович
д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.24
8. Дзеверін
Ігор Ігорович
д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.08
9. Житова
Олена Петрівна
д.б.н., професор, професор кафедри, Поліський національний університет, спеціальність 03.00.25
10. Колодочка
Леонід Олександрович
д.б.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.24
11. Корнюшин
Вадим Васильович
д.б.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.25
12. Кузьмін
Юрій Ігорович
д.б.н., старший дослідник, провідний науковий співробітник, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.25
13. Межжерін
Сергій Віталійович
д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.08
14. Радченко
Володимир Григорович
д.б.н., професор, директор, Інститут еволюційної екології, спеціальність 03.00.24
15. Радченко
Олександр Григорович
д.б.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.24
16. Сухомлін
Катерина Борисівна
д.б.н., професор, завідувач кафедри, Волинський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 03.00.24
17. Утєвський
Сергій Юрійович
д.б.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 03.00.08
18. Харченко
Людмила Павлівна
д.б.н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність 03.00.08
19. Юришинець
Володимир Іванович
д.б.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут гідробіології, спеціальність 03.00.25

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2022

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua