Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Спеціалізована Вчена рада

Повідомлення

Документи

«24» квітня 2024 р. о 16.00 год відбудеться захист дисертації Іванчикової Юлії Федорівни на тему «Морська свиня Phocoena phocoena relicta в Чорному морі: сезонно-добові ритми активності, біотопічний розподіл і охорона», (“Harbour porpoise Phocoena phocoena relicta in the Black Sea: spatiotemporal activity patterns, habitat use, conservation”) на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія

 

Науковий керівникГольдін Павло Євгенович, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу еволюційної морфології Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ.

 

Склад ради:

Голова ради - Гумовський Олексій Васильович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

Члени ради:

1. Куцоконь Юлія Костянтинівна – кандидат біологічних наук, старший дослідник, завідувач відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (рецензент).

2. Некрасова Оксана Дмитрівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (рецензент).

3. Ендрю Джастін Рід (Andrew Justin Read) – доктор філософії з біології (PhD), професор з відзнакою Стівена Тоса, Школа навколишнього середовища Ніколаса, Університет Дюка (Duke University, Nicholas School of the Environment, Stephen A. Toth Distinguished Professor of Marine Biology) (опонент).

4. Йохан Йонас Віллемос Тальман (Johan Jonas Wilemoes Teilmann) – доктор філософії з біології (PhD), професор секції морських ссавців в департаменті Біонаук Орхуського Університету (Professor in Marine Mammal Section, Department of Bioscience, Aarhus University) (опонент).

 

Публічний захист дисертації проводитиметься на засіданні разової ради (онлайн) за допомогою засобів відеозв’язку у режимі реального часу в Zoom:

Посилання на конференцію >>

Ідентификатор конференції: 891 4561 0878

Код доступу: 969968

 

Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук (на сайті ВР України)

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Правила оформлення дисертацій згідно "Бюлетень ВАК України" № 9-10, 2011
(PDF - 216 кб)

ВИМОГИ до оформлення реферату докторської дисертації Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (PDF - 142 кб)

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня
(MS Word, 37 кб)

Оновлений перелік фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційниїх робіт (біологічні галузі). Дійсно з 01.08.2010 р.
(ZIP-архів документу MS Word, 26 кб)
Перелік постійно оновлюється, див. сайт МОН


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Куцоконь Юлія Костянтинівна, к. б. н.

e-mail: d26.153.01@gmail.com

Тел.. (044)235-10-70 (канцелярія),
моб. 067 736 27 54

Прийом – вівторок, четвер з 10.00 до18.00

 

[ Дисертації ]


Персональний склад

спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.153.01
Профіль ради: 03.00.08 «Зоологія», 03.00.24 «Ентомологія», 03.00.25 «Паразитологія, гельмінтологія»
(Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 10.10.2022 № 894)

 

№ пп. Прізвище, ім'я, по-батькові Вчений ступінь, вчене звання, посада, організація, спеціальність
Голова ради:
1. Харченко
Віталій Олександрович
д.б.н., старший науковий співробітник, директор, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.25
Заступник голови:
2. Корнєєв
Валерій Олексійович
д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.24
Вчений секретар:
3. Куцоконь
Юлія Костянтинівна
к.б.н., старший дослідник, старший науковий співробітник відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.08
Члени ради:
4. Аністратенко
Віталій В’ячеславович
д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.08
5. Бабко
Роман Вікторович
д.б.н., старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.25
6. Гольдін
Павло Євгенович
д.б.н., доцент, провідний науковий співробітник відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.08
7. Гумовський
Олексій Васильович
д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.24
8. Дзеверін
Ігор Ігорович
д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.08
9. Житова
Олена Петрівна
д.б.н., професор, професор кафедри, Поліський національний університет, спеціальність 03.00.25
10. Колодочка
Леонід Олександрович
д.б.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.24
11. Корнюшин
Вадим Васильович
д.б.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.25
12. Кузьмін
Юрій Ігорович
д.б.н., старший дослідник, провідний науковий співробітник, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.25
13. Межжерін
Сергій Віталійович
д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.08
14. Радченко
Володимир Григорович
д.б.н., професор, директор, Інститут еволюційної екології, спеціальність 03.00.24
15. Радченко
Олександр Григорович
д.б.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.24
16. Сухомлін
Катерина Борисівна
д.б.н., професор, завідувач кафедри, Волинський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 03.00.24
17. Утєвський
Сергій Юрійович
д.б.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 03.00.08
18. Харченко
Людмила Павлівна
д.б.н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність 03.00.08
19. Юришинець
Володимир Іванович
д.б.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут гідробіології, спеціальність 03.00.25

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2022

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua