Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА

Загальна інформація


Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України з 2016 року здійснює підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (аспірантура) з підготовки докторів філософії (PhD) за державним замовленням (денна) та на контрактній основі (вечірня, заочна)

за спеціальністю 091 Біологія,

спеціалізація: зоологія, ентомологія, паразитологія & гельмінтологія

Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. На навчання приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста).

 


Результати вступу до аспірантури по роках:

2017 || 2018 || 2019 || 2020


Результати атестації аспірантів по роках:

2018 || 2019 || 2020


ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми


ПРОГРАМА
візиту експертної групи під час акредитаційної експертизи освітньої програми «Біологія» (ID ЄДЕБО 3655) зі спеціальності 091 Біологія» за третім рівнем вищої освіти - підготовка докторів філософії (справа № 1322/АС-21) в Інституті зоології ім. І.І.Шмальгаузена Національної академії наук України (наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 червня 2021 р. № 1382-Е ) в період з 12 по 14 липня 2021 р.

Відкрита зустріч з експертами: ID ОП 48159 Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена Національної академії наук України, ОП “Біологія (зоологія, ентомологія, паразитологія) Час: 12 липня 2021 р. 16.00-16.40
Підключитись до конференції Zoom:

Topic: День 1: ID 48159 Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України ОНП "Біологія (зоологія, ентомологія, паразитологія)" Time: Jul 12, 2021 09:00 AM Kiev

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95829271684?pwd=L0o1ZHdyNGUvMy9tS2U4RlFLek13Zz09

Meeting ID: 958 2927 1684

Passcode: 2021


Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення ОНП

Наукова бібліотека

Центр колективного користування
«Animalia»

Наукові фондові колекції

UkrBIN
Національна мережа інформації з біорізноманіття

Лекції, семінари, інформація
на сторінці Ради молодих дослідників


 

Навчання через дослідження

Аспіранти Інституту зоології успішно проводять дисертаційні дослідження, працюють в природі та лабораторії, беруть участь у численних проєктах міжнародного та національного рівня, публікують результати своїх праць у провідних міжнародних журналах як перші співавтори, поповнюють міжнародні бази даних. Їх фундаментальні та прикладні дослідження є внеском у виконання міжнародних зобов’язань України у збереженні довкілля і тваринного світу.

Зоологічні дослідження

Ентомологічні дослідження

Паразитологічні дослідження


 

Документи (PDF)

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про групу науково-освітньої підготовки Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

НАКАЗ про склад групи науково-освітньої підготовки Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про комісію з наукової етики при Вченій раді Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про систему виявлення та запобігання академічному плагіату в Інституті зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій в Інституті зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

СПИСОК потенційних наукових керівників - співробітників Інституту - за відповідними спеціальностями

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАНУ №310 "Про забезпечення аспірантів наукових установ НАН України гуртожитками та надання їм медичних послуг"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАНУ №328 "Про забезпечення виконання в НАН України освітньої складової освітньо-наукової програми аспірантури з загальнонаукових філософських та мовних компетентностей"

ДОГОВІР про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Національною академією наук України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАНУ № 168 "Про реалізацію положень Договору про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Національною академією наук України"

 

 

 

Загальна інформація

 

Інформація для вступників

 

Інформація для здобувачів (аспірантів)

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2021