to English version

Статут УНТП

 


Розділ 7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Припинення діяльності Товариства може бути здійснене шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). Реорганізація Товариства проводиться згідно з рішенням Конференції. Ліквідація Товариства здійснюється на підставі рішення Конференції при умові згоди з цим рішенням двох третин всіх членів Товариства (за списком). Примусова ліквідація Товариства може бути лише на підставі рішення суду.

7.2. Усі питання, пов’язані з ліквідацією Товариства вирішує ліквідаційна комісія, яка створюється Конференцією або Президією (в разі примусової ліквідації) Товариства.

7.3. Кошти та майно Товариства в процесі його ліквідації не можуть перерозподілятися між його членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, якщо за рішенням суду вони не спрямовуються у прибуток держави.

7.4. Філії Товариства можуть бути ліквідовані за рішенням загальних зборів членів філії або на підставі рішення представницької Конференції і Товариства або рішення суду. Уся робота по ліквідації філії здійсніться ліквідаційною комісією, яка створюється Президією Товариства разом з Правлінням філії.

7.5. Кошти та майно філії, що ліквідується, надходять у розпорядження Президії Товариства, якщо за судово постановою вони не спрямовуються у прибуток держави.


   

Українське наукове товариство паразитологів

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України