to English version

Статут УНТП

 


Розділ 6. КОШТИ ТА МАЙНО

6.1. Товариство може володіти коштами та майном, як• необхідні для здійснення його статутною діяльністю.

6.2. Кошти Товариства складаються з:

– вступних внесків та щорічних членських внесків індивідуальних та колективних членів Товариства;

– прибутки з видавничої діяльності Товариства;

– добровільних пожертвувань від організацій, установ, підприємств, фондів, окремих громадян як вітчизняних, так іноземних, спонсорської допомоги;

– інших надходжень, не заборонених законом.

6.3. З суми вступних щорічних членських внесків 60% надходить у розпорядження Президії Товариства і 40% залишається у розпорядженні Правління філії.

6.4. Кошти Товариства використовуються виключно на виконання його статутних завдань і не можуть перерозподілятися між його членами.

6.5. Товариство та його філії ведуть оперативний та бухгалтерський облік коштів та майна, відповідну статистичну звітність, реєструються в органах державною податковою інспекції та вносять платежі до бюджету в порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством.


   

Українське наукове товариство паразитологів

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України