to English version

Статут УНТП

 


Розділ 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою Товариства є об’єднання дослідників, які ведуть наукові дослідження з паразитології чи виконують практичну роботу як медичні або ветеринарні паразитологи, координація наукових досліджень у цих галузях паразитології у різних дослідних, учбових та практичних установах України та сприяння їх розвитку й впровадження досягнень паразитологічної науки у медичну, ветеринарну та агрономічну практику.

2.2. Основними завданнями Товариства є:

– сприяння широкому розвитку паразитологічних досліджень в Україні, зокрема всебічному вивченні паразитів людини, свійських та мисливсько-промислових тварин, що розводяться;

– координація зусиль паразитологів різного профілю на найбільш актуальних для умов України напрямках паразитологічних досліджень;

– сприяння опрацюванню сучасних науково обґрунтованих заходів боротьби з паразитарними хворобами;

– експертна оцінка доробки виконаних паразитологічних досліджень та розробка рекомендацій по їх впровадженню у медичну та ветеринарну практику;

– організація широкої допомоги членам Товариства у підвищені їх професійної кваліфікації та підготовці паразитологічних кадрів різного рівня;

– популяризація та пропаганда паразитологічних знань, найновіших досягнень паразитології серед широких верств населення України, зокрема школярів та молоді;

– ійова участь в опрацюванні заходів щодо збереження та відновлення тваринного світу, охорони природного середовища в України;

– сприяння зміцненню міжнародних зв’язків у галузі всебічного вивчення паразитичних організмів, поширення найважливіших груп паразитів, глибокого пізнання суті паразитарних хвороб людини і тварин, опрацювання заходів боротьби з ними;

2.3. З метою виконання перелічених завдань Товариство у встановленому порядку:

– проводить регулярні всеукраїнські наукові конференції Товариства;

– збирає наради, семінари, симпозіуми для обговорювання найбільш актуальних проблем паразитології в міру їх виникнення;

– організує секції, тимчасові робочі групи для розробки окремих важливих паразитологічних проблем та питань;

– видає за встановленим порядком наукові збірники праць, тези доповідей конференцій та нарад, паразитологічні визначники, монографії, методичні посібники;

– організує доповіді, лекції, обговорення з окремих питань загальної, медичної та ветеринарної паразитології;

– сприяє організації бібліотек, виставок, лабораторій, експозицій, що пов’язане з виконанням завдань Товариства;

– надає науково-методичну допомогу установам, окремим громадянам з питань загальної, медичної, ветеринарної та агрономічної паразитології.


   

Українське наукове товариство паразитологів

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України