to English version

Статут УНТП

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Українське наукове товариство паразитологів (УТНП) є добровільною громадською організацією спеціалістів, що працюють в галузі загальної, медичної, ветеринарної, агрономічної паразитології та в суміжних галузях біологічної науки, медицини та ветеринарії, яка об'єднує громадян України для виконання завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Українське наукове товариство паразитологів, далі Товариство, в своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом. Товариство діє на основі добровільності, рівноправності всіх членів, самоврядування, законності та гласності.

1.3. Товариство є юридичною особою, має юридичну адресу, печатку, штамп та іншу атрибутику, як затверджуються Президією Товариства реєструються у встановленому законом порядку. Воно також має розрахункові рахунки в національній грошовій одиниці та іноземній валюті.

1.4. Товариство може створити свої відділення як на території України, так і за її межами.

1.5. Товариство може засновувати або вступати в існуючи міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідальні угоди, а також брати участь у здійснені заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.6. Місцем знаходження Президії Товариства є місто Київ.


   

Українське наукове товариство паразитологів

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України