Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Відділ еволюційної морфології


Загальний напрямок досліджень:

Формування складних високоінтегрованих структур в еволюції та онтогенезі тварин.


Сторінки відділу:

ResearchGate >>

Twitter >>

Sketchfab >>


Історія відділу

Порівняльно-анатомічні дослідження в Академії наук України проводяться з 1922 р.: спочатку на кафедрі експериментальної зоології та в Біологічному інституті ім. Ф. З. Омельченка, а з 1930 р. — у відділах експериментальної та порівняльної морфології новоствореного Інституту зоології і біології (з 1939 р. — Інститут зоології АН УРСР, нині — Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України). Ці дослідження організував і до 1941 р. очолював академік І. І. Шмальгаузен; він же був і першим директором Інституту та завідувачем відділу експериментальної морфології.

Читати далі...


Співробітники відділу:

Дзеверін Ігор Ігорович

д. б. н., завідувач відділу

 

Наукові інтереси: теорія еволюції, теріологія, біологічна статистика, історія та філософія біології.

Персональна сторінка

Гольдін Павло Євгенович

д. б. н., доц., провідний науковий співробітник

Наукові інтереси: Порівняльна анатомія, еволюція та онтогенія морських ссавців. Палеонтологія морських ссавців. Популяції морських ссавців: динаміка, морфологія, фактори загибелі. Вік, ріст, вікова біологія ссавців. Зооархеологія. Охорона морських та прибережних районів. Морські ссавці Азовського та Чорного морів.

Персональна сторінка

Попова Лілія Вікторівна

к. геол. н., ст. н. с., старший науковий співробітник

Наукові інтереси: Палеоекологія плейстоцену. Еволюція плейстоценових угруповань. Зміни палеогеографічних бар’єрів і видові ареали фауни в плейстоцені. Еволюція і палеобіогеографія плейстоценових полівок. Еволюція і палеобіогеографія плейстоценових ховрахів.

Персональна сторінка

Гхазалі Марія Ахмедівна

к. б. н.,старший науковий співробітник

 

Наукові інтереси: морфологія та еволюція черепа та зубів. Розповсюдження кажанів та їхня екологія.

Персональна сторінка

Яригін Олександр Миколайович

к. б. н., в.о. старшого наукового співробітника

 

Наукові інтереси: розвиток скелету, морфологія хребетних, біологія розвитку, еволюція та герпетологія.

Персональна сторінка

Шатковська Оксана Веніамінівна

к. б. н., старший науковий співробітник

 

Наукові інтереси: формування скелета кінцівок птахів в ембріональному і постембріональному періодах онтогенезу. Зміна пропорції скелета кінцівок в онтогенезі птахів різних адаптивних груп. Морфо-функціональні адаптації кінцівок птахів.

Персональна сторінка

Акуленко Наталія Михайлівна

к. б. н., старший науковий співробітник

Наукові інтереси: еволюційні особливості гемопоезу у амфібій і рептилій у нормі і в умовах антропогенного забруднення. Розробка способів індикації забруднень з використанням гісто- і гематологічних методик на тваринах з антропогенно-трансформованих біотопів.

Персональна сторінка

Шевердюкова Ганна Володимирівна

к. б. н.,науковий співробітник

 

Наукові інтереси: розвиток рептилій, морфологія та філогенез.

Персональна сторінка

Золотова-Гайдамака Надія Вікторівна

к. б. н., науковий співробітник

Наукові інтереси: вивчення структурно-функціональних особливостей остеоцитів кісткової тканини ссавців у зв’язку з різним опорним навантаженням на кістковий скелет, а також в умовах експериментів з моделюванням гіпокінезії.

Персональна сторінка

Романюк Ганна В'ячеславівна

к. б. н., в. о. молодшого наукового співробітника

Наукові інтереси: морфо-функціональні та біомеханічні особливості жувального апарату хижих (зокрема куницевих) у зв’язку з трофічною спеціалізацією.

Персональна сторінка

Давиденко Світозар Владиславович

молодший науковий співробітник

Наукові інтереси: адаптації до водного способу життя викопних еоценових китоподібних (порівняльно-морфологічні та палеогістологічні дослідження), робота з музейними колекціями, пошук нових матеріалів.

Персональна сторінка

Верцімаха Оксана Олегівна

молодший науковий співробітник

Наукові інтереси: статистичні методи в біології; кластеризація, застосування мереж для моделювання, непараметричні методи.

Персональна сторінка

 

Богданович Ігор Олександрович

к. б. н., старший науковий співробітник, провідний інженер

 

Наукові інтереси: походження локомоторного апарату птахів, польоту та птахів як класу.

Персональна сторінка

Шевель Іван Михайлович

провідний інженер

Діяльність: трансмісійна електронна мікроскопія.

Персональна сторінка

Шевченко Сергій Юрійович

провідний інженер

Діяльність: забезпечує експлуатацію, налагоджування та обслуговування приладів і обладнання відділу.

Персональна сторінка

Слуцька Наталія Павлівна

провідний інженер

 

Наукові інтереси: Еволюція та морфологія черепа безхвостих амфібій.

Персональна сторінка

Висоцька Марина Дмитрівна

інженер першої категорії

 

Наукові інтереси: функціональна морфологія хребта акул різних систематичних груп, ембріогенез задніх кінцівок китоподібних.

Персональна сторінка

Отряжий Павло Анатолійович

аспірант

Наукові інтереси: порівняльна анатомія, еволюція та онтогенія ластоногих; палеобіологія морських ссавців; використання 3D технологій у наукових дослідженнях та консервації.

Персональна сторінка

Теліженко Валерія Сергіївна

аспірантка

Наукові інтереси: генетичні основи морфологічної еволюції; тривалість життя тварин; обчислювальна біологія, біологічна статистика, машинне навчання

Персональна сторінка

 

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2022