Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

[На сторінку відділу]  

ШАТКОВСЬКА Оксана Веніамінівна

н.с., к.б.н.

 

Відділ еволюційної морфології

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

вул. Б. Хмельницького, 15

Київ УКРАЇНА 01601

Телефон: +380 (44) 234-3093

Електронна пошта: timid@ukr.net


ОБЛАСТЬ НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Формування скелета кінцівок птахів в ембріональному і постембріональному періодах онтогенезу.

Зміна пропорції скелета кінцівок в онтогенезі птахів різних адаптивних груп.

Морфо-функціональні адаптації кінцівок птахів.

ОСВІТА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ

1993: закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю вчитель біології та хімії

1993-1998: аспірантура, Інститут зоології ім.. І.І. Шмальгаузена НАН України ( Київ)

2001 рік: ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю зоологія (Інститут зоології НАН України, м. Київ). Дисертація на тему «Формування скелета кінцівок в ембріогенезі нагніздних та виводкових птахів»

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

1992-1993: лаборант кафедри зоології Мелітопольського державного педагогічного інституту.

1998 - 2001: провідний інженер відділу еволюційної морфології, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, Україна.

2000 - 2002: стипендіат НАН України для молодих вчених.

2001-2006: молодший науковий співробітник відділу еволюційної морфології, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, Україна.

2001 - 2003: грант НАН України для молодих вчених (проект: «Онтогенез нагніздних та виводкових птахів у світлі проблеми становлення типів розвитку у філогенезі вищих хребетних тварин»).

2006 -2011: науковий співробітник відділу еволюційної морфології, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, Україна.

2011 - по теперішній час: старший науковий співробітник відділу еволюційної морфології, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, Україна.

2006-2007 рр. і 2009-2012рр.: за сумісництвом доцент кафедри зоології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (викладання лекцій і практичних занять з курсу "Зоологія хордових", "Філогенії хребетних"; керівництво дипломними роботами)


НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Шатковська О. В. Скостеніння скелета кінцівок в ембріогенезі птахів з різним типом розвитку // Вестник зоологии. - 1999. - № 4-5. - С. 99-102.

Ковтун М. Ф., Шатковская О. В., Шатковский Ю. В. Органогенез скелета конечностей птенцовых и выводковых птиц в эмбриогенезе // Науковий вісник Національного аграрного університету. - 1999. - Вип. 16. - С. 83-86.

Шатковська О.В., Шатковський Ю.В. Послідовність окостеніння скелетних елементів кінцівок у нагніздних і виводкових видів птахів // Біологія та валеологія. - Харків: ХДПУ, 2000. - Вип. 3. - С. 84-90.

М.Ф. Ковтун, О.В. Шатковська, Ю.В. Шатковський. Становлення нагніздного типу розвитку птахів// Вісник зоології. - 2003.- №37(2). - С.51-59.

Ковтун М.Ф., Шатковська О.В., Шатковський Ю.В. Строки закладки скелетних елементів кінцівок у нагніздних і виводкових птахів // Сучасні проблеми зоологічної науки /Мат-ли Всеукраїнської наукової конференції/ - 2004.- С.81-83.

Шатковська О.В. Гетерохронії і модель розвитку птахів// Науковий часопис. Серія №20. Біологія: К.: НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2008. - №2. – С. 41-44.

М.Ф. Ковтун, О.В. Шатковська, Ю.В. Шатковський. Формування черепа і скелета кінцівок птахів в ембріогенезі. – Київ: Наукова думка, 2008. – 198с.

Ковтун М.Ф., Шатковська О.В. Динаміка зміни загальних розмірів кінцівок в онтогенезі птахів різних адаптивних груп//Вісник ДАЕУ. – 2008. – В. №1 (21) ,Т.2. – С.63-67.

Шатковська О.В. Динаміка зміни проксимального і дистального індексів крила в онтогенезі птахів різних адаптивних груп. // Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. - С.500-504.

Шатковская О.В. Эволюция онтогенеза птенцовых птиц. Чарльз Дарвин и современная наука. Тезисы международных научных конференций. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 198-200.

Ковтун М.Ф., Шатковская О.В. Возникновение модели птенцового развития у птиц: к проблеме эволюции онтогенеза // Вестник зоологии. – 2011. – В. 45, № 2. – С. 161-171.

Шатковська О.В. Динаміка зміни індексів тазової кінцівки в онтогенезі птахів різних адаптивних груп // Теоретичні та практичні аспекти оології в сучасній зоології: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – С. 79-81.

Mytiai I.S., Shatkovska O.V. and Ghazali M. 2017. Size and shape of eggs of Neognathae: effects of developmental mode and phylogeny. Can. J. Zool. 95: 359–366, dx.doi.org/10.1139/cjz-2016-0142

Shatkovska O.V. and Ghazali M. 2017. Relationship between developmental modes, flight styles,and wing morphology in birds, The European Zoological Journal, 84:1, 390-401, DOI: 10.1080/24750263.2017.1346151

Shatkovska OV, Ghazali M, Mytiai IS, Druz N. 2018. Size and shape correlation of birds’ pelvis and egg: Impact of developmental mode, habitat, and phylogeny. J. Morphol. 2079: 1590-1602. https://doi.org/10.1002/jmor.20888

Shatkovska OV, Ghazali M. 2020. Integration of skeletal traits in some passerines: impact (or the lack thereof) of body mass, phylogeny, diet and habitat. J. Anat. 236: 274-287. https://doi.org/10.1111/joa.13095


[На сторінку відділу]

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2020