Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Нові надходження до бібліотеки Інституту зоології
за червень 2015 року

<< На сторінку Бібліотеки...


Попередні надходження: травень 2015, квітень 2015, березень 2015, лютий 2015, січень 2015
грудень 2014, листопад 2014, жовтень 2014, вересень 2014,
серпень 2014, липень 2014, червень 2014, травень 2014, квітень 2014, березень 2014, січень-лютий 2014,
грудень 2013
,
листопад 2013, жовтень 2013, вересень 2013, серпень 2013, липень 2013, червень 2013, травень 2013, квітень 2013, березень 2013, лютий 2013, січень 2013,
грудень 2012
,
листопад 2012, жовтень 2012, вересень 2012, серпень 2012, липень 2012, червень 2012, травень 2012, квітень 2012, березень 2012, лютий 2012, січень 2012,
грудень 2011
, листопад 2011,
жовтень 2011, вересень 2011, серпень 2011, липень 2011, червень 2011, травень 2011, квітень 2011, березень 2011, лютий 2011, січень 2011,
грудень 2010
,
листопад 2010, жовтень 2010, вересень 2010, серпень 2010, липень 2010, червень 2010, травень 2010, квітень 2010, березень 2010, лютий 2010, січень 2010,
грудень 2009
, листопад 2009


Кат. шифр Назва
1 576 88/89
H 50
22 nd Helminthological days 2015 : Programme & Abstracts / ed. T. Perhacova. - Prague, 2015. - 68 p.
Всього примірників: 1 - (1)
2   Acta zoologica cracoviensia - 2014г. Vol. 57 № 1/2. Всього примірників: 1 - (1)
3   Analele Siintifice ale institutului Delta Dunarii - 1993г. N bn. Всього примірників: 1 - (1)
4   Analele Siintifice ale institutului Delta Dunarii - 1995г. т.IV N 1. Всього примірників: 1 - (1)
5   Analele Siintifice ale institutului Delta Dunarii - 1995г. т.IV N 2. Всього примірників: 1 - (1)
6   Analele Siintifice ale institutului Delta Dunarii - 1998г. т.VI N 1. Всього примірників: 1 - (1)
7   Analele Siintifice ale institutului Delta Dunarii - 1998г. т.VI N 2. Всього примірників: 1 - (1)
8   Analele Siintifice ale institutului Delta Dunarii - 1999г. т.VII N bn. Всього примірників: 1 - (1)
9 597.6
A 90
Atlas y Libro Rojo de los Antibios y Reptiles de Espana / ed. J. M. Pleguezue-los. - Madrid : Ministerio de Medio Ambiente, 2002. - 585 p.
Всього примірників: 1 - (1)
10   Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2003г. т.6 N 1. Всього примірників: 1 - (1)
11   Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2003г. т.6 N 2. Всього примірників: 1 - (1)
12   Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2003г. т.6 N 4. Всього примірників: 1 - (1)
13   Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2004г. т.7 N 1. Всього примірників: 1 - (1)
14   Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2004г. т.7 N 2.
15   Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2004г. т.7 N 4. Всього примірників: 1 - (1)
16   Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2009г. т.12 N 4. Всього примірників: 1 - (1)
17   Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2010г. т.13 N 1. Всього примірників: 1 - (1)
18   Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2010г. т.13 N 3. Всього примірників: 1 - (1)
19   Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2011г. т.14 N 1. Всього примірників: 1 - (1)
20   Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2014г. т.17 N 4. Всього примірників: 1 - (1)
21   Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2015г. т.18 N 2. Всього примірників: 1 - (1)
22 502.7
E 91
European Red List of Bees. - Luxembourg : Publications Office of the Euro-pean Union, 2014. - 84 p.
Всього примірників: 1 - (1)
23   Folia biologica/ Polish Academy of Sciences - 2014г. Vol. 62 N 4. Всього примірників: 1 - (1)
24   Folia biologica/ Polish Academy of Sciences - 2015г. Vol. 63 N 1. Всього примірників: 1 - (1)
25   Folia biologica/ Polish Academy of Sciences - 2015г. Vol. 63 N 2. Всього примірників: 1 - (1)
26   Insekt-Nytt - 2015г. Argang 40 № 1/2.
27 57
N 30
Naumenko V. D.
Synthesis of Secondary Metabolites in Vitro : научное из-дание / V. D. Naumenko, V. Naumenk, B. Sorochynskyi, Ya. Blume ; National fcfdemy of Sciences of Ukraine, Institute of Food Biotechnology and Genonics. - K. : Akademperiodyka, 2015. - 56 с. - (Project "Ukrainian Scientific Book in a Foreign Lan-guage")
Всього примірників: 1 - (1)
28   PHEGEA/ VLAAMSE VERENIGING VOOR ENTOMOLOGIE - 2015г. т.43 N 2. Всього примірників: 1 - (1)
29   Turkish Journal of Zoology - 2015г. т.39 N 3. Всього примірників: 1 - (1)
30 597.6
V54
Vetter, Holger.
Turtles of the World. Vol. 1 : Africa, Europe and Western Asia / H. Vetter. - Frankfurt am Main : Edition Chimaira, 2011. - 152 p.
Всього примірників: 1 - (1)
31 59
W 60
Wetlands / ed.: Max Finlayson, Michael Moser. - Oxford ; New York : FactsOn-File, 1991. - 224 p.
Всього примірників: 1 - (1)
32 639 2/6
А 28
Адаптивний потенціал і функціональні особливості репродуктивних систем риб в екологічно трансформованих водоймах : монографія / Шихшабеков М. М., Федоненко О. В., Маренков О. М. та ін. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2014. - 222 с. : іл. - Назва обкл. : Адаптивный потенциал и функциональные осо-бенности репродуктивных систем рыб в экологически трансформированных водоемах. - Бібліогр. : с. 202-222
Всьо-го примірників: 1 - (1)
33   Археологія/ АН УРСР. Выходит ежеквартально - 2002г. № 1. Всього примірників: 1 - (1)
34 598.2
Г 78
Грач (Corvus Fruglegus L.) в антропогенных ландшафтах Палеарктики / В. М. Константинов [и др.]. - М., 2009. - 384 с
Всього примірників: 1 - (1)
35   Доповіді Національної Академії Наук України/ Науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. Выходит ежемесячно - 2015г. N 5. - Всього примірників: 1 - (1)
36   Науковий вісник національного природного парку "Припять-Стохід"/ Волинська об-ласна рада Українського товариства охорони природи - 2014г. т.4 N 1. Всього примірників: 1 - (1)
37   Науковий вісник національного природного парку "Припять-Стохід"/ Волинська об-ласна рада Українського товариства охорони природи - 2014г. т.4 N 2. Всього примірників: 1 - (1)
38   Романь, Анатолій Михайлович.
Представники роду Barbus у фауні України: по-ширення, мінливість, систематика : Автореферат дис. ... канд. біол. наук : 03.00.10 / А. М. Романь ; Національна академія наук України ; Інcтитут гідробіології. - Київ, 2015. - 24 с. - Библиогр.: с. 21-22 100 экз.
Всього примірників: 1 - ХР(1)
39 575.4
Л 93
Сборник материалов международной конференции (6 - 8 апреля 2015 ; Ульяновск).
Любищевские чтения 2015. Современные проблемы эволюции и экологии / Сборник материалов ме-ждународной конференции (6 - 8 апреля 2015 ; Ульяновск) . - Ульяновск : УлГПУ, 2015. - 532 с
Всього примірників: 1 - (1)
40   Сытник , Наталья Александровна.
Функциональная экология плоской устрицы (Ostrea edulis L., 1758, Ostreidae, Bivalvia) Чёрного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Н. А. Сытник . - [б. м.], 2015. - 22 с. - Библиогр.: с. 21-22 100 экз.
Всього примірників: 1 - ХР(1)
41   Тішин, Олександр Леонідович.
Фармако-токсикодинаміка комплексного протипа-разитарного препарату на основі аверсектину С і клозантелу та один із шляхів зменшення його побічного впливу : Авто-реферат дис. ... канд. вет. наук : 16.00.04 / О. Л. Тішин ; Львівський національний університет ветеринарной медицини імені С. З. Гжицького ; Міністерство освіти і науки України. - [б. м.], 2015. - 43 с. 100 экз.
Всього примірників: 1 - ХР(1)
42 574
Ф 74
Фогт, Маркус.
Социал-дарвинизм. Научная теория, политический и теолого-этический аспекты эволюционной теории : [монография] / Маркус Фогт ; пер. с нем. : Елена Дей, Алексей Луго-вой ; под науч. ред. Александра Бокотея ; Ужгор. нац. ун-т, Ин-т эколого-религиоз. студий. - Ужгород : ФОП "Бреза" , 2014. - 531 с. - Библиогр. : с. 504-523. - Указ. имен : с. 524-531
Всього примірників: 1 - (1)
43   Цитология и генетика/ Национальная академия наук Украины. Выходит раз в два ме-сяца - 2015г. Т. 49 № 3. Всього примірників: 1 - (1)
44   Шевченко, Александра Сергеевна.
Видовые комплексы панцирных клещей (Acariformes, Oribatida) г. Киева и их особенностей : Дис. … канд. биол. наук: [спец.] 03.00.08 "Зоология" / А. С. Шевченко ; Национальная академия наук Украины ; Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена . - [б. м.], 2015. - 166 с. . - Библи-огр.: с. 142-153
Всього примірників: 1 - ХР(1)
45   Шевченко, Олександра Сергіївна.
Видові комплекси панцирних кліщів (Acariformes, Oribatida) м. Києва та їх особливості : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / О. С. Шевченко ; Національна академія наук України ; Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена. - Кив, 2015. - 18 с. - Библиогр.: с. 16-17 100 экз.
Всього примірників: 1 - ХР(1)
46 50
Ш 95
Шукуров, Эмиль.
Природа. Культура. Человек / Э. Шукуров. - Бишкек : Турар, 2013. - 141 с
Всього примірників: 1 - (1)
47   Юришинець, Володимир Іванович.
Симбіотичні угруповання гідробіонтів прісноводних екосистем : Автореферат дис. ... доктора біол. наук : 03.00.17 / В. І. Юришинець ; Національна академія наук України ; Інститут гідробіології. - [б. м.], 2015. - 37 с. 100 экз.
Всього примірників: 1 - ХР(1)
48   Ядерна фізика та енергетика - 2014г. т.15 N 4. Всього примірників: 1 - (1)

 


<< На сторінку Бібліотеки...

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2015