Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Спеціалізована Вчена рада

Повідомлення

Документи

 

6 лютого 2018 р. відбудеться
засідання спеціалізованої вченої ради
о 10.00

1. Захист кандидатської дисертації ГРАНДОВОЇ Марії Олександрівни «Водні напівтвердокрилі (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) півдня материкової України (фауна, розповсюдження, біономія, особливості екології)» за спеціальністю 03.00.24 – ентомологія.

Науковий керівник: Пучков Олександр Васильович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії наукових фондових колекцій (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України)

Офіційні опоненти:

Сухомлін Катерина Борисівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);

Мартинов Олександр Володимирович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу зоології (Національний науково-природничий музей НАН України).

2. Захист кандидатської дисертації РАШЕВСЬКОЇ Ганни Віталіївни «Гризуни зональних ландшафтів Правобережного степу України: видовий склад, поширення і чисельність» за спеціальністю 03.00.08 – зоологія.

Науковий керівник: Межжерін Сергій Віталійович, доктор біологічних наук, професор, завідуючий відділу еволюційно-генетичних основ систематики (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України)

Офіційні опоненти:

Волох Анатолій Михайлович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища (Таврійський державний агротехнологічний університет);

Пєсков Володимир Миколайович, кандидат біологічних наук, в. о. завідувача відділу зоології (Національний науково-природничий музей НАН України).

3. Поточні справи

 

Правила оформлення дисертацій згідно "Бюлетень ВАК України" № 9-10, 2011
(PDF - 216 кб)

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації ш списку опублікованих робіт, який наводять у авторефераті (Форма № 23)
(ZIP-архів документу у форматі MS Word, 18 кб)

Оформлення титульного аркушу дисертації та обкладинки автореферату (Форми 5 та 6)
(ZIP-архів документу MS Word, 5 кб)

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня
(MS Word, 37 кб)

Оновлений перелік фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційниїх робіт (біологічні галузі). Дійсно з 01.08.2010 р.
(ZIP-архів документу MS Word, 26 кб)
Перелік постійно оновлюється, див. сайт МОН


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Куцоконь Юлія Костянтинівна, к. б. н.

e-mail: llyngodionduon@gmail.com

Тел.. (044) 235-61-74, моб. 067 736 27 54

Прийом – вівторок, четвер з 10.00 до18.00

Електронна пошта спеціалізованої вченої ради

d26.153.01@izan.kiev.ua

[ Дисертації ]


Персональний склад

спеціалізованої вченої ради Д26.153.01 Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня

доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями

03.00.08 «Зоологія», 03.00.24 «Ентомологія», 03.00.25 «Паразитологія, гельмінтологія»

(наказ Міністерства освіти і науки України №515 від 16.05.2016 р., №1222 від 07.10.2016 р.)

 

№ пп. Прізвище, ім'я, по-батькові Вчений ступінь, вчене звання Місце роботи
1. АКІМОВ І.А. (Голова) Д.б.н., професор, чл.-кор. НАН України Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
2. КОРНЮШИН В.В. (Заступник Голови) Д.б.н., професор Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
3. КУЦОКОНЬ Ю.К. (секретар) К.б.н. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
4. АНІСТРАТЕНКО В.В. Д.б.н., професор Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
5. ГАЛАТ В.Ф. Д.вет.н., професор Національний університет біоресурсів та природокористування
6. ГЕРШЕНЗОН З.С. Д.б.н., с.н.с. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
7. ГУМОВСЬКИЙ О.В. Д.б.н., с.н.с. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
8. ДЗЕВЕРІН І. І. Д.б.н., с.н.с. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
9. ЄМЕЛЬЯНОВ І. Г. Д.б.н., професор, чл.-кор. НАН України Національний науково-природничий музей НАН України
10. ЖИТОВА О. П. Д.б.н., доцент Житомирський національний агроекологічний університет
11. ЗЕРОВА-ЛЮБИМОВА М. Д. Д.б.н., професор Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
12. КОВТУН М.Ф. Д.б.н., професор Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
13. КОЛОДОЧКА Л.О. Д.б.н., с.н.с. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
14. КОРНЄЄВ В.О. Д.б.н., професор Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
15. КУЗЬМІН Ю.І. Д.б.н., ст. досл. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
16. МЕЖЖЕРІН С.В. Д.б.н., професор Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
17. ПУЧКОВ О.В. Д.б.н., с.н.с. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
18. РАДЧЕНКО О.Г. Д.б.н., професор Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
19. СЕРЕБРЯКОВ В.В. Д.б.н., професор Київський національний університет імені Тараса Шевченка
20, СТРИГУН О. О. Д.с.-г.н., с.н.с. Інститут захисту рослин НААН України
21. СУХОМЛІН К. Б. Д.б.н., професор Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
22. УТЄВСЬКИЙ С. Ю. Д.б.н., доцент Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
23. ФРАНЦЕВИЧ Л.І. Д.б.н., професор, чл.-кор. НАН України Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
24. ЧЕРНІЙ А.М. Д.с.-г.н., с.н.с. Інститут захисту рослин НААН України
25. ЮРИШИНЕЦЬ В. І. Д.б.н., с.н.с. Інститут гідробіології НАН України

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2017

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua