Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА

Загальна інформація


Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України з 2016 року здійснює підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (аспірантура) з підготовки докторів філософії (PhD) за державним замовленням (денна) та на контрактній основі (вечірня, заочна)

за спеціальністю 091 Біологія,

спеціалізація: зоологія, ентомологія, паразитологія & гельмінтологія

Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. На навчання приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста).


СЕРТИФІКАТ
про акредитацію освітньої програми (PDF)


Результати вступу до аспірантури по роках:

2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021


Результати атестації аспірантів по роках:

2018 || 2019 || 2020 || 2021


ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми


 

ПРОГРАМА
візиту експертної групи під час акредитаційної експертизи освітньої програми «Біологія» (ID ЄДЕБО 3655) зі спеціальності 091 Біологія» за третім рівнем вищої освіти - підготовка докторів філософії (справа № 1322/АС-21) в Інституті зоології ім. І.І.Шмальгаузена Національної академії наук України (наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 червня 2021 р. № 1382-Е ) в період з 12 по 14 липня 2021 р.

Відкрита зустріч з експертами: ID ОП 48159 Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена Національної академії наук України, ОП “Біологія (зоологія, ентомологія, паразитологія) Час: 12 липня 2021 р. 16.00-16.40
Підключитись до конференції Zoom:

Topic: День 1: ID 48159 Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України ОНП "Біологія (зоологія, ентомологія, паразитологія)" Time: Jul 12, 2021 09:00 AM Kiev

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95829271684?pwd=L0o1ZHdyNGUvMy9tS2U4RlFLek13Zz09

Meeting ID: 958 2927 1684

Passcode: 2021


Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення ОНП

Наукова бібліотека

Центр колективного користування
«Animalia»

Наукові фондові колекції

UkrBIN
Національна мережа інформації з біорізноманіття

Лекції, семінари, інформація
на сторінці Ради молодих дослідників


 

Навчання через дослідження

Аспіранти Інституту зоології успішно проводять дисертаційні дослідження, працюють в природі та лабораторії, беруть участь у численних проєктах міжнародного та національного рівня, публікують результати своїх праць у провідних міжнародних журналах як перші співавтори, поповнюють міжнародні бази даних. Їх фундаментальні та прикладні дослідження є внеском у виконання міжнародних зобов’язань України у збереженні довкілля і тваринного світу.

Зоологічні дослідження

Ентомологічні дослідження

Паразитологічні дослідження


 

Документи (PDF)

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про групу науково-освітньої підготовки Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

НАКАЗ про склад групи науково-освітньої підготовки Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про комісію з наукової етики при Вченій раді Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про систему виявлення та запобігання академічному плагіату в Інституті зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій в Інституті зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про порядок виготовлення, обліку та видачі документів про вищу освіту та академічних довідок в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (нова редакція)

СПИСОК потенційних наукових керівників - співробітників Інституту - за відповідними спеціальностями

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАНУ №310 "Про забезпечення аспірантів наукових установ НАН України гуртожитками та надання їм медичних послуг"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАНУ №328 "Про забезпечення виконання в НАН України освітньої складової освітньо-наукової програми аспірантури з загальнонаукових філософських та мовних компетентностей"

ДОГОВІР про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Національною академією наук України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАНУ № 168 "Про реалізацію положень Договору про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Національною академією наук України"

Наказ № 35 від 28.10.2021 р. про видачу диплома доктора філософії за спеціальністю 091 біологія Хоменку Андрію Миколайовичу

 

 

 

Загальна інформація

 

Інформація для вступників

 

Інформація для здобувачів (аспірантів)

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2023