Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА


Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

здійснює набір до аспірантури з підготовки докторів філософії

за спеціальністю 091 Біологія,

спеціалізація: зоологія, ентомологія, паразитологія & гельмінтологія


Програми вступних іспитів (PDF):

1. Зоологія (хребетних)

2. Зоологія (безхребетних)

3. Ентомологія

4. Паразитологія, гельмінтологія


Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України з 2016 року здійснює підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (аспірантура) з підготовки докторів філософії (PhD) за державним замовленням (денна) та на контрактній основі (вечірня, заочна).

Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. На навчання приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста).


Увага!

ОГОЛОШЕННЯ ЩОДО ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
ДО АСПІРАНТУРИ
ІЗ НАН України 2020


 

Вступники до аспірантури подають такі документи:

1) Заява вступника з інформацією про форму навчання (держбюджет, контракт); (зразок заяви)

2) особова картка за формою П-2ДС, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи; (зразок картки).

3) три кольорові фотокартки 3х4 см;

4) список опублікованих наукових праць (за наявності);

5) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

6) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

7) копію картки фізичної особи – платника податків;

8) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

9) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

10) дослідницьку пропозицію, оформлену у вигляді реферату по обраній спеціалізації (у пластиковій папці-швидкозшивачу);

11) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

12) рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

До документів додається картонна папка-швидкозшивач.

 

Під час подання заяви вступник до аспірантури пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, документ про зміну прізвища, документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

Прийом на навчання до аспірантури Інституту здійснюється за державним замовленням на конкурсній основі за результатами вступних випробувань. Також проводиться прийом до аспірантури за зазначеними спеціальностями на навчання за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з: вступного іспиту зі спеціальності 091 - Біологія, спеціалізації: зоологія або ентомологія або паразитологія та гельмінтологія (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); вступного іспиту з іноземної мови (за вибором - англійської, німецької або французької в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) та співбесіди з членами проектної групи за обраною спеціалізацією;

Документи приймаються до 10 вересня. Зарахування абітурієнтів до аспірантури за результатами конкурсу - з 1 листопада.

Аспірантам, що навчаються за державним замовленням, надається стипендія та місце у гуртожитку.


Документи приймаються за адресою:

м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 15 (ст. м. Театральна), 2-й поверх

вченим секретарем; тел. (044) 234 39 73

 

ДОКУМЕНТИ (PDF)

 

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури та докторантури Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України у 2021 році

ДОДАТКИ до "Правил":

1. Зразок заяви вступника.

2. Зразок особової картки, форма П-2ДС.

3. Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 - С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури.

4. Методичні рекомендайії щодо оформлення реферату.

5. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення.

6. Висновок передбачуваного наукового керівника щодо Дослідницької пропозиції вступника до аспірантури


Індивідуальний план навчальної та наукової роботи аспіранта (зразок)

Навчальна картка аспіранта (зразок)

Заява про вибір навчальних дисциплін (зразок)

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України права на академічну мобільність

Розрахунки на послуги приймання кандидатського іспиту, захисту дисертації, наукового консультування докторанта, аспіранта, здобувача

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2021