Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Нові надходження до бібліотеки Інституту зоології
за грудень 2013 року

<< На сторінку Бібліотеки...


Попередні надходження: листопад 2013, жовтень 2013, вересень 2013, серпень 2013, липень 2013, червень 2013, травень 2013, квітень 2013, березень 2013, лютий 2013, січень 2013,
грудень 2012
,
листопад 2012, жовтень 2012, вересень 2012, серпень 2012, липень 2012, червень 2012, травень 2012, квітень 2012, березень 2012, лютий 2012, січень 2012,
грудень 2011
, листопад 2011,
жовтень 2011, вересень 2011, серпень 2011, липень 2011, червень 2011, травень 2011, квітень 2011, березень 2011, лютий 2011, січень 2011,
грудень 2010
,
листопад 2010, жовтень 2010, вересень 2010, серпень 2010, липень 2010, червень 2010, травень 2010, квітень 2010, березень 2010, лютий 2010, січень 2010,
грудень 2009
, листопад 2009


1. Acta zoologica bulgarica - 2013г. Vol. 65 N 2. Екземплярів: 1 - (1)

2. Acta zoologica bulgarica - 2013г. Vol. 65 N 3. Екземплярів: 1 - (1)

3. Acta zoologica lilloana - 2012г. vol. 56 num. 1/2. Екземплярів: 1 - (1)

4. Bulletin de la Societe Entomologique de Mulhouse/ Societe entomologique de Mulhouse. So-ciete fondee en 1894 - 2013г. т.69 N 3. Екземплярів: 1 - (1)

5. Entomologische Berichten/ Nederlandse Entomlolgische Vereniging - 2013г. т.73 N 5. Екземплярів: 1 - (1)

6. Entomologiske Meddelelser. Выходит ежеквартально - 2013г. Bind 81 H. 1. Екземплярів: 1 - (1)

7. European journal of ENTOMOLOGY/ Czech Academy of Scinces - 2013г. Vol. 110 Num. 4. Екземплярів: 1 - (1)

8. Iheringia/ Museu de Ciencias Naturais Fundacao Zoobotanica do Rio Grande do Sul - 2013г. v. 103 n. 2. Екземплярів: 1 - (1)

9. Journal of Animal and Feed Sciences - 2013г. Vol. 22 N 2. Екземплярів: 1 - (1)

10. JOURNAL OF MAMMALOGY - 2013г. Vol. 94 number 5. Екземплярів: 1 - (1)

11. Newsletter - 2013г. Number Number 84. Екземплярів: 1 - (1)

12. RUSSIAN JOURNAL OF HERPETOLOGY - 1995г. т.2 N 2. Екземплярів: 1 - (1)

13. Senckenberg - 2013г. т.143 N 5/6. Екземплярів: 1 - (1)

14. Senckenberg - 2013г. т.143 N 7/8. Екземплярів: 1 - (1)

15. Soil Organisms/ Staatliches Museum fur Naturkunde Gorlitz - 2013г. т.85 N 2. Екземплярів: 1 - (1)

16. SYSTEMATIC ENTOMOLOGY - 2013г. т.38 N 4. Екземплярів: 1 - (1)

17. THE WILSON JOURNAL OF ORNITHOLOGY. Выходит ежеквартально - 2013г. Vol. 125 № 3. Екземплярів: 1 - (1)

18. Turkish Journal of Zoology - 2013г. т.37 N 3. Екземплярів: 1 - (1)

19. 06 І 90 Історія Національної академії наук України 1951-1955 . Частина 1 : Документи і матеріали / упорядник: Л. М. Яременко [и др.]. - Київ, 2012. - 884 с. - (Джерела з історії науки в Україні) Екземплярів: 1 - (1)

20. 06 І 90 Історія Національної академії наук України 1951-1955 : историческая литера-тура. Частина 2 : Додатки / упорядник Л. М. Яременко, xxxxx С. В. Старовойт, упорядник, ченко, , упоряд-ник О. І. Вербіцька. - Київ, 2012. - 916 с Екземплярів: 1 - (1)

21. Бібліотечна планета - 2013г. N 12. Екземплярів: 1 - (1)

22. Білушенко , Анатолій Анатолійович. Рукокрилі (Chiroptera) Центрального Лісостепу України (фауна, екологія, охорона) : дис. ... канд. біол. наук / Анатолій Анатолійович Білушенко ; Національна академія аграрних наук України Інститут агроекології і природокористування ; Черкаська дослідна станція біоресурсів Інституту розведення і генетики тварин. - [б. м.], 2013. - 255 с. Екземплярів: 1 - ХР(1)

23. Білушенко, Анатолій Анатолійович. Рукокрилі (Chiroptera) Центрального Лісостепу України (фауна, екологія, охорона) : автореф. дис. ... канд. біол. наук / Анатолій Анатолійович Білушенко ; Національна Академія наук України ; Інстітут зоології ім. І.І. Шмальгаузена. - [б. м.], 2013. - 23 с. 120 экз. Екземплярів: 1 - ХР(1)

24. Баликіна, Олена Борисівна. Особливості формування ентомоакарокомплексу яблу-невих садів і система їх захисту в Криму : автореф.дис. ... канд.сільськогосп.наук / Олена Борисівна Баликіна ; Кабінет міністрів України ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - [б. м.], 2013. - 37 с. 140 экз. Екземплярів: 1 - ХР(1)

25. Бджолярський круг - 2013г. N 4(26). Екземплярів: 1 - (1)

26. Биосфера/ Фонд научных исследований "XXI век" - 2013г. т.5 N 3. Екземплярів: 1 - (1)

27. 92 Б 77 Бойко В.В. Николай Иванович Вавилов (страницы жизни и деятельности) : на-учно-популярная литература / В. В. Бойко, Е. Р. Виленский. - М. : Агропромиздат, 1987. - 190 с Екземплярів: 1 - (1)

28. Бондаренко, Олена Спиридонівна. Екологія поліхет північно-західної частини Чор-ного моря : автореф. дис. ... канд. біол. наук / Олена Спиридонівна Бондаренко ; Національна академія наук України ; Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського. - [б. м.], 2012. - 23 с. 100 экз. Екземплярів: 1 - ХР(1)

29. Бородіна, Олександра Валентинівна. Каротиноїди тканин чорноморських молюсків з різним типом харчування : автореф. дис. ... канд. біол. наук / Олександра Валентинівна Бородіна ; Національна академія наук України ; Інститут гідробіології. - [б. м.], 2013. - 22 с. 300 экз. Екземплярів: 1 - ХР(1)

30. 598.2 Б 95 Бышнев И.И. Птицы над Березиной : научное издание / И. И. Бышнев. - Минск : Ураджай, 1993. - 352 с Екземплярів: 1 - (1)

31. Бюллетень Московского общества испытателей природы - 2013г. т.118 N 3. Екземплярів: 1 - (1)

32. Вісник Національної академії наук України - 2013г. № 11. Екземплярів: 1 - (1)

33. Вісник Національної академії наук України - 2013г. № 12. Екземплярів: 1 - (1)

34. Веденина В.Ю. Стабильные и изменчивые параметры в сигналах ухаживания саран-човых подсемейства Gomphocerinae (Orthoptera, Acrididae) / В. Ю. Веденина, Л. С. Шестаков // Зоологический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2013. - Том 92 № 10. - C. 1203-1221

35. Вестник зоологии/ Научный журнал Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена На-циональной академии наук Украины. Выходит раз в два месяца - 2013г. т.47 N 5. Екземплярів: 2 - (2)

36. Вестник зоологии/ Национальная Академия наук Украины - 2013г. Отд. вып. 27 (Ко-валева И.М. Морфофункциональные особенностти...). (Ковалева И.М. Морфофункциональные особенно-стти...) Екземплярів: 1 - (1)

37. ) Вестник зоологии/ Национальная Академия наук Украины - 2013г. Отд. вып. 28 (Sarabeev V. Taxonomic Revision). (Sarabeev V. Taxonomic Revision)) Екземплярів: 1 - (1)

38. 596 В 68 Волчанецкий И.Б. Пособие по зоологии позвоночных : Для студентов биоло-гического факультета университетов и пединститутов / И. Б. Волчанецкий, Н. И. Ларина. - Саратов : Изда-тельство Саратовского университета, 1973. - 229 с Екземплярів: 1 - (1)

39. 576 88/89 Г 13 Гаевская А.В. Паразиты и болезни рыб Черного и Азовского морей: II-полупроходные и пресноводные рыбы : научное издание / А. В. Гаевская. - Севастополь, 2013. - 357 с Екземплярів: 2 - (2)

40. Гидробиологический журнал/ Национальная Академия наук. Отделение общей биоло-гии. Выходит раз в два месяца - 2013г. т.49 N 5. Екземплярів: 1 - (1)

41. Глухов Д.В. Сезонные изменения репродуктивных характеристик у тератоспермийных и нормоспермийных самцов домашней кошки (Felis silvestris var. catus) / Д. В. Глухов, С. В. Найденко // Зоо-логический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2013. - Том 92 № 10. - C. 1269-1274

42. 591.9 Ф-28 Фауна Украины : в сорока томах / Национальная академия наук Украины, Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена. - Киев : Наукова думка. - 1956 Том 36 : Довгаль, Игорь Василь-евич. Инфузории. Выпуск 1 : Суктории (Ciliophora, Suctorea) / Довгаль И.В. - Киев : Наукова думка, 2013. - 267 с. 300 экз. Екземплярів: 3 - (3)Аннотация: В монографии обобщены результаты исследований автора и литературные данные о инфузориях класса Suctorea фауны Украины. Подана общая характеристика сукто-рий, рассмотрены особенности их морфологии, экологии, распространения, обсуждаются вопросы происхож-дения, филогении и систематики группы. Представлены ключи для определения таксонов, а также диагнозы 3 подклассов, 9 отрядов, 2 подотрядов, 24 семейств, 41 рода и 102 видов сукторий. В расширенную английскую аннотацию включена определительная таблица. Для зоологов, паразитологов, гидробиологов, фаунистов и систематиков, а также преподавателей и студентов высших учебных заведений.

43. Докучаев Н.Е. Запасание семян лиственницы красной полевкой (Clethrionomys rutilus) / Н. Е. Докучаев // Зоологический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2013. - Том 92 № 10. - C. 1293-1295

44. Доповіді Національної Академії Наук України/ Науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. Выходит ежемесячно - 2013г. N 11. Екземплярів: 1 - (1)

45. Екологічний вісник - 2013г. N вересень-жовтень. Екземплярів: 1 - (1)

46. Защита и карантин растений - 2013г. N 11. Екземплярів: 1 - (1)

47. Золотухин В.В. Использование морфологии мускулатуры генитальных придатков хри-зополомид (Lepidoptera, Chrysopolomidae) в построениии системы семейства / В. В. Золотухин, П. А. Курша-ков, А. В. Соловьев // Зоологический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2013. - Том 92 № 10. - C. 1222-1230

48. Карпенко, Юлія Володимирівна. Шкідливі комахи амаранту у Східному Лісостепу України. Біологія, екологія, заходи захисту : автореф.дис. ... канд.сільськогосп.наук / Юлія Володимирівна Карпенко ; Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. - [б. м.], 2012 . - 20 с. 100 экз. Екземплярів: 1 - ХР(1)

49. 638.1 К 43 Кирюшин В.Е. Современные методы борьбы с варроозом пчел : научное издание / В. Е. Кирюшин. - Житомир : ТОВ "Вибір", 2013. - 69 с Екземплярів: 2 - (2)

50. Кичилюк, Юрій Володимирович. Еймеріоз та ізоспороз свиней (поширення, діагностика, лікування) : автореф.дис. ... канд.ветеринар.наук / Юрій Володимирович Кичилюк ; Кабінет міністрів України ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - [б. м.], 2013. - 21 с. 100 экз. Екземплярів: 1 - ХР(1)

51. 638.1 К 63 Комиссар А.Д. Матководство: от маточника к плодной матке : научное из-дание / А. Д. Комиссар. - Киев, 2013. - 200 с Екземплярів: 1 - (1)

52. Костюк , Віталій Степанович. Генетична і морфологічна мінливість, видовий склад прісноводних раків Astacidae Latreille, 1802-1803 фауни України : дис. ... канд. біол. наук / Віталій Степано-вич Костюк ; Житомирський державний університет імені Івана Франка . - [б. м.], 2013. - 147 с. Екземплярів: 1 - ХР(1)

53. Костюк, Віталій Степанович. Генетична і морфологічна мінливість, видовий склад прісноводних раків Astacidae Latreille, 1802-1803 фауни України : автореф. дис. ... канд. біол. наук / Віталій Степанович Костюк ; Національна Академія наук України ; Інстітут зоології ім. І.І. Шмальгаузена . - [б. м.], 2013 . - 28 с. 100 экз. Екземплярів: 1 - ХР(1)

54. Країна знань - 2013г. N 9/10(97). Екземплярів: 1 - (1)

55. Кропачева Ю.Э. Определение относительного ворзаста полевки-экономки (Microtus oeconomus, Arvicolinae, Rodentia) по степени сформированности краниальных структур / Ю. Э. Кропачева, Е. А. Маркова, А. В. Бородин // Зоологический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2013. - Том 92 № 10. - C. 1280-1290

56. 597.6 К 89 Кузьмин С.Л. Трофология хвостатых земноводных : Экологические и эво-люционные аспекты / С. Л. Кузьмин. - М. : Наука, 1992. - 168 с Екземплярів: 1 - (1)

57. Кутіщев , Павло Сергійович. Промислови коропові (Cyprinidae Rafinesku, 1810) Дніпровського лиману: сучасний стан, живлення і трофічні взаємовідносини : дис. ... канд. біол. наук / Павло Сергійович Кутіщев ; Міністерство аграрної політики України ; Науково-методичний центр аграрної освіти. - [б. м.], 2013. - 254 с Екземплярів: 1 - ХР(1)

58. Кутіщев, Павло Сергійович. Промислови коропові (Cyprinidae Rafinesku, 1810) Дніпровського лиману: сучасний стан, живлення і трофічні взаємовідносини : автореф. дис. ... канд. біол. на-ук / Павло Сергійович Кутіщев ; Національна Академія наук України ; Інстітут зоології ім. І.І. Шмальгау-зена . - [б. м.], 2013. - 24 с. 100 экз. Екземплярів: 1 - ХР(1)

59. 502.7 М 11 Міщенко В.С. Організаційно-економічний механізм поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення : научное издание / В. С. Міщенко, Г. П. Виговська. - Київ : Наукова думка , 2009. - 293 с Екземплярів: 1 - (1)

60. 598.1 В 74 Материалы Третьего съезда Герпетологического общества им. А.М. Ни-кольского (9-13 октября 2006 г. ; Пущино-на Оке). Вопросы герпетологии : научное издание / Материалы Третьего съезда Герпетологического общества им. А.М. Никольского (9-13 октября 2006 г. ; Пущино-на Оке) . - Санкт-Петербург, 2008. - 467 с Екземплярів: 1 - (1)

61. Морський екологічний журнал/ Национальная академия наук Украины - 2013г. т.12 N 3. Екземплярів: 1 - (1)

62. Морський екологічний журнал/ Национальная академия наук Украины - 2013г. т.12 N 4. Екземплярів: 1 - (1)

63. Морфология/ Российская Академия медицинских наук - 2013г. Т. 143/144 Вып. 5. Екземплярів: 1 - (1)

64. Морфология/ Российская Академия медицинских наук - 2013г. Т. 143/144 Вып. 6. Екземплярів: 1 - (1)

65. Наука и жизнь - 2013г. N 12. Екземплярів: 1 - (1)

66. Науковий вісник національного природного парку "Припять-Стохід"/ Волинська об-ласна рада Українського товариства охорони природи - 2012г. N 2. Екземплярів: 1 - (1)

67. Охота и охотничье хозяйство. Выходит ежемесячно - 2013г. № 11. Екземплярів: 1 - (1)

68. Паразитология/ Российская академия наук. Отделение общей биологии. Выходит раз в два месяца - 2013г. Том 47 Вып. 4. Екземплярів: 1 - (1)

69. 597.6 П 32 Пикулик М.М. Земноводные Белоруссии : научное издание / М. М. Пику-лик. - Минск : Наука и техника, 1985. - 191 с Екземплярів: 1 - (1)

70. 59 П 64 Потіш Л.А. Навчально-польова практика з зоології: : Навчальний посібник / Л. А. Потіш, С. І. Фаринець ; рец. С. В. Межерін. - Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2013. - 120 с Екземплярів: 1 - (1)

71. Потапов Г.С. Зональное распределение видов шмелей (Hymenoptera, Apidae) на евро-пейском Севере России / Г. С. Потапов, Ю. С. Колосова, М. Ю. Гофаров // Зоологический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2013. - Том 92 № 10. - C. 1246-1252

72. Прийма, Оксана Богданівна. Взаємовідносини в системі "паразит-хазяїн" за токсока-розу собак : автореф. дис. ... канд.ветеринар. наук / Оксана Богданівна Прийма ; Кабінет міністрів України ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - [б. м.], 2013. - 21 с. 100 экз. Екземплярів: 1 - ХР(1)

73. Природа - 2013г. № 11. Екземплярів: 1 - (1)

74. Пхитиков А.Б. К современному состоянию популяции кавказского тура (Capra caucasica) / А. Б. Пхитиков, Ф. А. Темботова // Зоологический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2013. - Том 92 № 10. - C. 1275-1279

75. Пхитиков А.Б. К современному состоянию популяции кавказского тура (Capra caucasica) / А. Б. Пхитиков, Ф. А. Темботова // Зоологический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2013. - Том 92 № 10. - C. 1275-1279

76. Рыболовный мир - 2013г. N 5. Екземплярів: 1 - (1)

77. Рыболовный мир - 2013г. N 6. Екземплярів: 1 - (1)

78. Саидов, Абдусаттор Самадович. Распространение, систематика, экология и практи-ческое значение грызунов Таджикистана : Автореф. дис. ... докт. біол. наук. / Абдусаттор Самадович Саидов ; Институт зоологии и паразитологии им. Е. Н. Павловского Академии наук Республики Таджикистан ; Отдел экологии наземных позвоночных животных. - [б. м.], 2013. - 46 с. 100 экз. Екземплярів: 1 - ХР(1)

79. Степной бюллетень - 2013г. т.осень № 39. Екземплярів: 1 - (1)

80. Сухомлін , Катеріна Борисівна. Мошки підродини Simuliinae мішаних лісів Європи (фауна, морфологія, філогенія, систематика, екологічні особливості) : дис. ... докт. біол. наук / Катеріна Борисівна Сухомлін ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. - [б. м.], 2013. - 383 с. Екземплярів: 1 - ХР(1)

81. Сухомлін , Катеріна Борисівна. Мошки підродини Simuliinae мішаних лісів Європи (фауна, морфологія, філогенія, систематика, екологічні особливості). Додатки. : дис. ... докт. біол. наук / Катеріна Борисівна Сухомлін ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки . - [б. м.], 2013 . - 416 с. Екземплярів: 1 - ХР(1)

82. Сухомлін, Катеріна Борисівна. Мошки підродини Simuliinae мішаних лісів Європи (фауна, морфологія, філогенія, систематика, екологічні особливості) : автореф. дис. ... докт. біол. наук / Катеріна Борисівна Сухомлін ; Національна Академія наук України ; Інстітут зоології ім. І.І. Шмальгаузе-на . - [б. м.], 2013 . - 40 с. 100 экз. Екземплярів: 1 - ХР(1)

83. Характеристика полиморфизма исчезающей популяции европейской норки (Mustela lutreola, Carnivora, Mustelidae) в районе Центрально-лесного заповедника / М. П. Кораблев [и др.] // Зоологи-ческий журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2013. - Том 92 № 10. - C. 1259-1268

84. Хобракова Л.Ц. Высотная изменчивость жизненного цикла Poecilus fortipes (Coleoptera, Carabidae) в Восточной Сибири / Л. Ц. Хобракова, А. В. Маталин // Зоологический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2013. - Том 92 № 10. - C. 1231-1245

85. 632 Ч-49 Черній А.М. Регулятори життєдіяльності комах : научное издание / А.М. Черній ; Українська академія аграрних наук, Інститут захисту рослин. - Київ : Колобіг, 2008. - 295 с Екземплярів: 1 - (1)

86. 502.7 Ч-75 Чорноморський біосферний заповідник. Перлина Північного Причорно-мор`я : Науково-популярне видання / ред. А. П. Юрченко. - Херсон : Наддніпряночка, 2013. - 148 с Екземплярів: 1 - (1)

87. Эколог, педагог, популяризатор : Памяти А.М. Гилярова // Природа : Ежемесячный естественно-научный журнал Российской академии наук. - М. : Наука. - 2013. - № 11. - C. 64-65

88. Экология/ Российская академия наук. Выходит раз в два месяца - 2013г. N 5. Екземплярів: 1 - (1)

89. Юсупов З.М. Два новых для фауны России вида муравьев (Hymenoptera, Formicidae) с Северного Кавказа / З. М. Юсупов // Зоологический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2013. - Том 92 № 10. - C. 1291-1292

90. Ядерна фізика та енергетика - 2013г. т.14 N 2. Екземплярів: 1 - (1)

91. Ядерна фізика та енергетика - 2013г. т.14 N 3. Екземплярів: 1 - (1)

92. Яскин В.А. Половой диморфизм массы гиппокампа у рыжей полевки (Clethrionomys glareolus, Rodentia) / В. А. Яскин // Зоологический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2013. - Том 92 № 10. - C. 1253-1258


<< На сторінку Бібліотеки...

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора