Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Нові надходження до бібліотеки Інституту зоології
за квітень 2012 року

<< На сторінку Бібліотеки...


Попередні надходження: березень, лютий 2012, січень 2012, грудень 2011, листопад 2011, жовтень 2011, вересень 2011, серпень 2011, липень 2011, червень 2011, травень 2011, квітень 2011, березень 2011, лютий 2011, січень 2011, грудень 2010, листопад 2010, жовтень 2010, вересень 2010, серпень 2010, липень 2010, червень 2010, травень 2010, квітень 2010, березень 2010, лютий 2010, січень 2010, грудень 2009, листопад 2009


Кат. шифр Назва
1   FAN - 2011г. N 48. Примірників всього: 1 - (1)
2
Wetlands International Annual Review : 2003 // [Okremi odbitok]. - 2003. - C. 20
Примірників всього: 1 - (1)
3
Арешников, Борис Андреевич.
Теоретические основы прогноза численности клопа-вредной черепашки /Eurygaster integriceps Put./, разработка и обоснование системы мероприятий по борьбе с ней на Украине : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Борис Андреевич Арешников ; Министерство сельского хозяйства СССР ; УКРАИНСКАЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ. - [б. м.], 1975. - 50 с. 200 экз. Примірників всього: 1 - ХР(1)
4 551.5
А 86
Артамонов Ю.В.
Океанографічні дослідження України в Атлантичному секторі Антарктики (1997-2004) / Ю. В. Артамонов, М. П. Булгаков, В. М. Ващенко, П. Д. Ломакін. - Київ : Наукова думка , 2006. - 164 с
Примірників всього: 1 - (1)
5   Атестаційний вісник/ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України - 2012г. N 3(5). Примірників всього: 1 - (1)
6   Атестаційний вісник/ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України - 2012г. N 4(6). Примірників всього: 1 - (1)
7   Бджолярський круг - 2012г. N 1(19). Примірників всього: 1 - (1)
8
Берман Д.И.
Единая стратегия холодоустойчивости муравьев рода Myrmica (Hymenoptera, Formicidae) на Северо-Востоке Азии / Д. И. Берман, А. Н. Лейрих, З. А. Жигульская // Зоологический жур-нал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2012. - Том 91 № 2. - C. 175-189
9
Боескоров Г.Г.
Некоторые морфологические и экологические особенности ископае-мого шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis (Blumenbach 1799) / Г. Г. Боескоров // Зоологический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2012. - Том 91 № 2. - C. 219-235
10 808.3
Б 87
Бріцин В.М.
Українсько-російський і російсько-український словник : Сфера ділового і професійного спілкування = Украинско-русский и русско-украинский словарь : сфера делового и про-фессионального общения / В. М. Бріцин, О. О. Тараненко. - К. : Вища шк., 2011. - 551 с.
Примірників всього: 1 -
Аннотация:
Словник містить актуальну лексику української і російської мов, що стосується офіційно-ділової, юридичної, дипломатичної, економічної, комерційно-фінансової та деяких суміжних з ними сфер спілкування.
У словнику подано як власне термінологічну лексику, так і загальновживані слова, сталі фразеологічні та синтаксичні зво-роти, що функціонують у мові зазначених галузей і необхідні для ділових контактів, ведення ділової документації, листу-вання, роботи з нормативно-правовими актами та поточною юридичною документацією, для сучасної економічної, комерційної та банківсько-фінансової діяльності, бухгалтерської справи тощо.
11
Бродский, Андрей Константинович.
Механика полета насекомых и эволюция их крылового аппарата : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Андрей Константинович Бродский ; ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АН СССР. - [б. м.], 1987. - 28 с. 150 экз.
Примірників всього: 1 - ХР(1)
12   Бюллетень Московского общества испытателей природы - 2011г. т.116 N 4. - Примірників всього: 1 - (1)
13   Бюллетень Московского общества испытателей природы - 2011г. т.116 N 5. -
Примірників всього: 1 - (1)
14   Бюллетень Московского общества испытателей природы - 2011г. т.116 N 6. -
Примірників всього: 1 - (1)
15   В мире животных - 2012г. N 1. Примірників всього: 1 - (1)
16   В мире науки. Выходит ежемесячно - 2012г. N 3. Примірників всього: 1 - (1)
17   В мире науки. Выходит ежемесячно - 2012г. N 4.
Примірників всього: 1 - (1)
18   Вісник книжкової палати/ Книжкова палата України. Выходит ежемесячно - 2012г. N 2. Примірників всього: 1 - (1)
19   Вісник Національної академії наук України - 2012г. № 3. Примірників всього: 1 - (1)
20
Вервес Ю.Г.
Підсумки вивчення систематики та фауни двокрилих комах напротязі чотирьох десятиріч / Ю. Г. Вервес // [окремий відбиток]. - C. 66-73
Примірників всього: 1 - (1)
21   Вестник Московского университета. Выходит ежеквартально - 2011г. N 4 Примірників всього: 1 - (1)
22   Гидробиологический журнал/ Национальная Академия наук. Отделение общей био-логии. Выходит раз в два месяца - 2012г. т.48 N 1. Примірників всього: 1 - (1)
23
Годунова Н.Ю.
Вредная черепашка (Eurygaster integriceps Pet) в Волгоградской об-ласти и меры борьбы с ней в местах зимовки : Автореф. дис. ... канд. сельхоз. наук / Н.Ю. Годунова ; Министерство сельского хозяйства СССР ; САРАТОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ . - [б. м.], 1971. - 19 с. 200 экз. Примірників всього: 1 - ХР(1)
24 579
Г 95
Гураль-Сверлова Н.В.
Наукові колекції Державного природознавчого музею. Вип.4 : Малакологічний фонд / Н. В. Гураль-Сверлова. - Львів, 2012. - 254 с. - (Наукові колекції Державного при-родознавчого музею, ISSN 966-02-3414-7)
Примірників всього: 1 - (1)
25
Гурова Н.Н.
Биологические особенности остроголовых щитников (Aelia, Pentatomidae) и пути снижения численности их популяций в условиях сельского хозяйства Поволжья : Автореф. дис. ... канд. сельхоз. наук / Н.Н. Гурова ; Министерство сельского хозяйства СССР ; САРАТОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ. - [б. м.], 1969. - 23 с. 200 экз. (Шифр -696511)
Примірників всього: 1 - ХР(1)
26 639 2/6
Д13
Давидов О.М.
Екологія паразитів риб водойм України = Экология па-разитов рыб водоемов Украины : монография / О. М. Давидов, С. И. Неборачек, Л. Я. Куровская, В. Н. Лысенко. - Київ, 2011. - 492 с.
Примірників всього: 1 - ХР(1)
27
Давыдова А.В.
Сосновый подкорный клоп в лесах Брянской области и меры борьбы с ним : Автореф. дис. ... канд. сельхоз. наук / А.В. Давыдова ; Министерство высшего образования СССР ; ВОРОНЕЖСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. - [б. м.], 1956. - 26 С. 250 экз. Примірників всього: 1 - ХР(1)
28
Данилов В.Н.
Биология, эпидемиологическое значение и географическое распрро-странение триатомовых клопов - переносчиков американского трипаносомоза : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / В.Н. Данилов ; ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР. - [б. м.], 1967. - 26 с. 250 экз. Примірників всього: 1 - ХР(1)
29
Два новых вида рода Trissonchulus (Nematoda, Enoplida, Ironidae) из устья реки Красной, Вьетнам / В. Г. Гагарин [и др.] // Зоологический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2012. - Том 91 № 2. - C. 236-241
30   Доповіді Національної Академії Наук України/ Науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. Выходит ежемесячно - 2012г. N 3. -
Примірників всього: 1 - (1)
31   Евразиатский Энтомологический Журнал - 2011г. Т. 10 № 3. Примірників всього: 1 - (1)
32   Евразиатский Энтомологический Журнал - 2011г. Т. 10 № 4. Примірників всього: 1 - (1)
33   Екологічний вісник - 2012г. N січень-лютий. Примірників всього: 1 - (1)
34 58
Е45
Екофлора України : монография. Том 6 / НАНУ Ін-т ботаніки ім. І.І. Холодного. - Київ : Фітосоціоцентр, 2010. - 422 с. : 350a-ил.
Примірників всього: 1 - ХР(1)
35 03
Е-64
Енциклопедія історії України / редкол.: В. А. Смолій та ін. - К. : Наукова думка. - 2003. - ISBN 966-00-0632-2
Енциклопедія історії України. Т. 7 : Мл-О. - Київ : Наукова думка, 2010. - 713 с
Примірників всього: 1 - (1)
36 03
Е-64
Енциклопедія історії України / редкол.: В. А. Смолій та ін. - К. : Наукова думка. - 2003. - ISBN 966-00-0632-2
Енциклопедія історії України. Т. 8 : Па-Прик. - Київ : Наукова думка, 2011. - 508 с
Примірників всього: 1 - (1)
37
Ершова Е.А.
Особенности морфологии генитальной системы и биологии размноже-ния арктической каляноидной копеподы Metridia longa / Е. А. Ершова, К. Н. Кособокова // Зоологический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2012. - Том 91 № 2. - C. 138-147
38   Журнал общей биологии/ Российская академия наук. Выходит ежемесячно - 2012г. Т. 73 № 2.
Примірників всього: 1 - (1)
39   Защита и карантин растений - 2012г. N 3. Примірників всього: 1 - (1)
40 06
З-42
Звіт про діяльність Національної Академії наук України у 2010 році. Проект : У двох частинах. Частина 1. - Київ, 2011. - 329 с
Примірників всього: 1 - (1)
41   Зоологический журнал/ Отв. Ред. А.Н. Северцов - 2012г. т.91 № 2.
Примірників всього: 1 - (1)
42
Камаев И.О.
Население пауков (Aranei) в экотоне болото-лес подзоны северной тай-ги восточной Фенноскандии / И. О. Камаев // Зоологический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2012. - Том 91 № 2. - C. 148-162
43   Карантин і захист рослин. Выходит ежемесячно - 2012г. N 4. Примірників всього: 1 - (1)
44 56
К 56
Ковальчук О.М.
Регіональний кадастр місцезнаходжень викопних решток хребетних тварин плейстоцену та голоцену (Сумська область) / О. М. Ковальчук. - Суми : ПП Кочубей Н.В., 2011. - 124 с.
Примірників всього: 1 -
Аннотация:
У книзі наводяться відомості про місцезнаходження решток хребет-них тварин у плейстоценових та голоценових відкладах Сумської області: указані географічна привязка, геологічний вік, час та обставини знаходження, місце зберігання викопного остеологічного матеріалу, картосхеми місцезнаходжень.
Для краєзнавців, співробітників краєзнавчих музеїв, студентів природничих та історичних спеціальностей вищих нав-чальних закладів, натуралістів
45
Корепов М.В.
Распространение и численность могильника (Aquila heliaca, Falconiformes, Accipitridae) в центральной части Приволжской возвышенности / М. В. Корепов // Зоологический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2012. - Том 91 № 2. - C. 190-201
46
Куклин В.В.
Видовой состав и сезонная динамика гельминтофауны европейского керчака (Myoxocephalus scorpius, Cottidae) в Кольском заливе Баренцова моря / В. В. Куклин, М. М. Куклина, Н. Е. Кисо-ва // Зоологический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2012. - Том 91 № 2. - C. 131-137
47
Милобог, Юрій Валерійович.
Соколоподібні (Falconiformes) Степової зони України: видовой склад, територіальний розподіл, динаміка чисельності та охорона : Автореф. дис. ... канд. біол. наук / Юрій Валерійович Милобог ; Національна Академія наук України ; Інстітут зоології ім. І.І. Шмальгаузена. - [б. м.], 2012. - 24 с. 100 экз.
Примірників всього: 1 - ХР(1)
48
Милобог, Юрій Валерійович.
Соколоподібні (Falconiformes) Степової зони України: видовой склад, територіальний розподіл, динаміка чисельності та охорона : Дис. ... канд. біол. наук / Юрій Валерійович Милобог ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет" . - [б. м.], 2012. - 351 с. Примірників всього: 1 - ХР(1)
49 551.5
Н 23
Наливкин, Дмитрий Васильевич.
Смерчи / Д. В. Наливкин; ред. М. И. Будыко. - М. : Наука, 1984. - 111 с : ил. - (Человек и окружающая среда). - Библиогр.: с. 109-110
Примірників всього: 1 -
Аннотация:
В атмосфере мало явлений, с которыми было бы связано такое количество загадок, как со смерчами. Передвигаясь с огромной скоростью, они способны вызвать значительные разрушения.
Как зарождают-ся смерчи, что собой представляют, на какие группы подразделяются, какова их роль в геологических процессах? На эти и другие вопросы отвечает книга выдающегося советского ученого академика Д. В. Наливкина.
50   Наука и жизнь - 2012г. N 4. Примірників всього: 1 - (1)
51   Паразитология/ Российская академия наук. Отделение общей биологии. Выходит раз в два месяца - 2012г. Том 46 Вып. 1. Примірників всього: 1 - (1)
52
Подтуркин А.А.
Влияние характеристик лабораторной среды обитания на исследо-вательское поведение полуденных песчанок (Meriones meridianus) / А.А. Подтуркин, С. В. Попов // Зоологический жур-нал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2012. - Том 91 № 2. - C. 202-207
53
Поздняков Ф.
Трепанг / Ф. Поздняков // [Окремий відбиток]. - бг. - C. 49-51
Примірників всього: 1 - (1)
54 9
П 61
Посланник Петра I на Востоке : посольство Флорио Беневени в Персию и Бу-хару в 1718-1725 годах: [письма, реляции, журн. / АН СССР, Ин-т востоковедения ; отв. ред. Н. А. Халфин; подгот. тек-ста, вступ. ст. и коммент. В. Г. Воловникова]. - М. : Наука. Гл. ред. восточной литературы, 1986. - 159 с. - (Азия и Африка в источниках и материалах). - Библиогр.: с. 150-151. - Указ.: с. 152-157
Примірників всього: 1 - (1)
55   Природа - 2012г. № 2. Примірників всього: 1 - (1)
56 577.472
П 83
Протасов А.А.
Жизнь в гидросфере : Очерки по общей гидробиоло-гии / А.А. Протасов ; НАН Украины ; Ин-т гидробиол. - Киев : Академпериодика, 2011. - 704 с. : 20 с. a-ил.
Примірників всього: 2 -
Аннотация:
В книге рассмотрены ключевые концепции общей гидробиологии, связь ее с другими науками. Затронуты вопросы эволюции жизни в воде и рассмотрены особенности гидросферы как среды оби-тания гидробионтов.
Обсуждается концепция В.И. Вернадского о живом веществе биосферы применительно к жиз-ни в воде и новые направления в гидробиологии. Представлена оригинальная концепция гидробиома, рассмотрены ха-рактеристики основных биомов гидросферы.
В работе обобщены материалы многочисленных литературных источ-ников и собственных исследований. Для гидробиологов, экологов, аспирантов и студентов экологического и биологиче-ского профиля, специалистов в области охраны окружающей среды.
57 595.2
П 84
Проценко Ю.В.
Методичні рекомендації до навчальної практики з екології тварин: методи збору, обробки та збереження членистоногих : методические рекомендации / Ю. В. Проценко. - [б. м.], 2012. - 56 с
Примірників всього: 2 - (2)
58 551.5
Р 88
Русов В.Д.
Астрофизическая модель глобального климата Земли / В. Д. Русов, А. В. Глушков, В. Н. Ващенко. - Киев, 2003. - 214 с
Примірників всього: 1 - (1)
59
Саблина С.А.
Поведение самцов обыкновенной полевки (Microtus arvalis) хромосом-ных форм arvalis и obscurus в тестах предпочтения ольфакторных сигналов и открытое поле / С. А. Саблина, И. В. Бе-лозерцева // Зоологический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2012. - Том 91 № 2. - C. 208-218
60
Совинский В.
К фауне ракообразных Черного моря (с табл. 5 и 7) / В. Совинский // Записки Киевского общества естествоиспытателей. - 1884. - C. 225-289
Примірників всього: 1 - (1)
61   Степной бюллетень - 2012г. т.зима № 34. Примірників всього: 1 - (1)
62
Тишечкин Д.Ю.
Систематика и биология цикадок рода Macropsis (Homoptera, Cicadellidae, Macropsinae), трофически связанных с барбарисом (Berberis spp., Berberidaceae) / Д. Ю. Тишечкин // Зоо-логический журнал / Отв. Ред. А.Н. Северцов. - М. : ГЛАВНАУКА ; М. : БИОМЕДГИЗ ; М. : Изд-во АН СССР ; М. : "Наука" ; М. : МЕДГИЗ. - 2012. - Том 91 № 2. - C. 163-174
63
Тэриторыі, важныя для птушак у Беларусі / Міністэрства прыродных рэсурсау і аховы навкольнага асяроддзя. - [б. м.], [б. г.]
Примірників всього: 1 - (1)
64
Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотяних птахів // . - Київ. - C. 51
Примірників всього: 1 - (1)
65   Український ентомологічний журнал - 2011г. N 2(3). Примірників всього: 2 - (2)
66   Успехи современной биологии/ Российская академия наук - 2012г. Т. 132 № 1. Примірників всього: 1 - (1)
67
Хейфец Э.
В Рауховской балке / Э. Хейфец // [Окремий відбиток]. - бг. - C. 31-33
Примірників всього: 1 - (1)
68
Хейфец Э.
Сикомора, библейское дерево / Э. Хейфец // [Окремий відбиток]. - бг. - C. 29-30
Примірників всього: 1 - (1)
69 594
Х 86
Хохуткин, Игорь Моиссевич. Моллюски Урала и прилегающих территорий : семейство Прудовиковые Lymnaeidae (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeiformes) / И. М. Хохуткин, М. В. Винарский, М. Е. Гребенников ; под ред. И. А. Васильевой. - Екатеринбург : Гощицкий. - 2009
Ч. 1. - 2009. - 155 с., [4] л. ил. : ил. - Биб-лиогр.: с. 115-125. - Указ. латин. назв.: с. 126-132. - Указ. рус. назв.: с. 133. - Указ. геогр. назв.: с. 134-140. - Имен. указ.: с. 141-143
Примірників всього: 1 -
Аннотация: В монографии обобщены результаты исследований пресновод-ных моллюсков семейства Lymnaeidae водоемов Урала и прилегающих территорий. На основе изучения собственных сборов авторов и ряда малакологических коллекций для водоемов региона указываются 35 видов семейств.
Данное издание представляет первую часть монографии, в которой содержатся основные подходы к изучению фауны прудовиков Урала и принципы изложения материала, краткая характеристика семейства Lymnaeidae и видовые очерки (синонимия, типовое местонахождение, морфологическое описание, географическое распространение).
Кроме того, приведены определительные ключи для родов, подродов и видов прудовиков Урала. Во второй части планируется опубликовать материалы к истории изучения прудовиков Урала, описания местонахождения всех видов в регионе с картами и со ссылками на коллекционные материалы, а также распределение видов по зоогеографическим группировкам. монография предназначена для специалистов-зоологов, гидробиологов, паразитологов, преподавателей и студентов биологических специальностей, специалистов по музейному делу, а также для всех, интересующихся про-блемами изучения биоразнообразия.
70 639.1
Х 88
Храбрый В.М.
Охотничьи животные России : Справочник / В. М. Храбрый. - СПб., 2008. - 279 с.
Примірників всього: 1 - (1)
71   Цитология и генетика. Выходит раз в два месяца - 2012г. Т. 46 № 2. Примірників всьо-го: 1 - (1)
72 502.7
Ч-45
Червона книга Українських Карпат / ред.: О. Ю. Мателешко, Л. А. Потіш. - Ужгород : Всеукраїнське державне видавництво "Карпати", 2011. - 336 с. : ил.
Примірників всього: 1 - (1)
73
Шимкович Олена Домініківна
Аловидова структура й інтрогресивна гібридизація у ставковика великого Lymnaea Stagnalis (Linnaeus,1758) S. Lato(Gastropoda, Pulmonata) в межах України : Автореф. дис. ... канд. біол. наук / Олена Домініківна Шимкович ; Національна Академія наук України ; Інстітут зоології ім. І.І. Шмальгаузена. - [б. м.], 2012 . - 22 с. 100 экз. Примірників всього: 1 - ХР(1)
74
Шимкович, Олена Домініківна.
Аловидова структура й інтрогресивна гібридизація у ставковика великого Lymnaea Stagnalis (Linnaeus,1758) S. Lato(Gastropoda, Pulmonata) в межах України : Дис. ... канд. біол. наук / Олена Домініківна Шимкович ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держав-ний університет імені Івана Франка. - [б. м.], 2012. - 147 с. Примірників всього: 1 - ХР(1)
75 06
З-41
Щербуха А.Я.
Матеріали до іхтіофауни Дніпровського басейну. Короткий огляд іхтіофауни нижньої течій річки Псьол / А. Я. Щербуха // Збірник наукових робіт студентів Інституту / Полтавський Державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка. - Полтава, 1959. - Випуск 1. - C. 16-33
76   Экология/ Российская академия наук. Выходит раз в два месяца - 2012г. N 1. -
Примірників всього: 1 - (1)
77
Ющенко О.
Вспомним "Царство Шарлеманя" / О. Ющенко ; Н. Шарлемань // Ющенко Олекса. Зеркало недели. - 18 мая 2001
Примірників всього: 1 - (1)

<< На сторінку Бібліотеки...

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора