Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Нові надходження до бібліотеки Інституту зоології
за червень 2013 року

<< На сторінку Бібліотеки...


Попередні надходження: травень 2013, квітень 2013, березень 2013, лютий 2013, січень 2013,
грудень 2012
,
листопад 2012, жовтень 2012, вересень 2012, серпень 2012, липень 2012, червень 2012, травень 2012, квітень 2012, березень 2012, лютий 2012, січень 2012,
грудень 2011
, листопад 2011,
жовтень 2011, вересень 2011, серпень 2011, липень 2011, червень 2011, травень 2011, квітень 2011, березень 2011, лютий 2011, січень 2011,
грудень 2010
,
листопад 2010, жовтень 2010, вересень 2010, серпень 2010, липень 2010, червень 2010, травень 2010, квітень 2010, березень 2010, лютий 2010, січень 2010,
грудень 2009
, листопад 2009


 

1. 502.7 П 79 Проектований регіональний ландшафтний парк "Надстугнянський" / О. Василюк [и др.] ; ред. К. Норенко (Під заг. ред. К. Норенко). - К., 2013. - 78 с.

2. Annual Report - 2011г. N apr. 2011-march 20012. Екземплярів: 1 - (1)

3. Esakia - 2013г. № 53. Екземплярів: 1 - (1)

4. FAN - 2012г. N 50. Екземплярів: 1 - (1)

5. Folia Biologica et Geologica/ Sloveyska Akademija Znanosti in Umetnosti Academia Scientiarum et Artium Slovenica - 2012г. т.53 N 1/2. Екземплярів: 1 - (1)

6. 595.7 M 15 Mader, Detlef. Geologische und biologische Entomookologie der rezenten Seidenbiene Col-letes. Band 1 : Entomookologie der Nestbauten und Nistsubstrate der Seidenbiene Colletes daviesanus und anderer rezenter solitarer Wildbienen und Wespen in Buntsandstein, Rotliegend, Keuper, Lias, Dogger, Tertiar und Quartar / Detlef Mader. - [s. l.] : Logabook, 1999. - 807 p. Екземплярів: 1 - (1)

7. National Geographic Ukrainian Edition - 2013г. N травень. Екземплярів: 1 - (1)

8. National Geographic Ukrainian Edition - 2013г. N червень. Екземплярів: 1 - (1)

9. National Geographic Ukrainian Edition - 2013г. N №2. Екземплярів: 1 - (1)

10. National Geographic Ukrainian Edition - 2013г. N №3. Екземплярів: 1 - (1)

11. Turkish Journal of Zoology - 2013г. т.37 N 2. Екземплярів: 1 - (1)

12. 575.4 Л 93 XXVI Любищевские чтения. Современные проблемы эволюция. . - Ульяновск : УлГПУ, 2012 Екземплярів: 1 - (1)

13. 9 І-90 Історія української культури : у п'яти томах. - ISBN 966-00-0541-5 Т.5 : Українська культура XX-початку XXI століть. Книга 3 : Культура та розвиток науки і технологій в Україні / Жулинський М.Г., Бондар М.П., Су-лима М.М. та ін. - К. : Наукова думка, 2012. - 1030 с Екземплярів: 1 - (1)

14. Беспалова, Татьяна Леонидовна. Экологически безопасное природопользование на особо охра-няемой природной территории (на примере природного парка "Кондинские озера") : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Татьяна Леонидовна Беспалова ; БУ ХМАО-Югры "Природный парк "Кондинские озера" ; ФГБОУ ВПО "Тюменский госу-дарственный университет". - [б. м.], 2012. - 19 с. 150 экз. Екземплярів: 1 - СХ1(1)

15. В мире животных - 2013г. N 5. Екземплярів: 1 - (1)

16. В мире животных - 2013г. N 6. Екземплярів: 1 - (1)

17. В мире науки. Выходит ежемесячно - 2013г. N 6. Екземплярів: 1 - (1)

18. 5 В 35 Вернадський , Володимир Іванович. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського / , Володимир Іванович Вернадський ; В. І. Вернадський ; Національна академія наук України, Комісія з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут історії України ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук. України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського. - 2011. - ISBN 978-966-02-6293-5 Т. 1 : Вернадский , Володимир Іванович. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Книга 1 : Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / В.І. Вернадский ; [авт. вступ. ст.: О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна ; авт-уклад.: О. С. Онищенко та ін.]. - 2011. - 699 с. : портр. 1000 экз. Екземплярів: 1 - (1)

19. 5 В 35 Вернадський , Володимир Іванович. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського / , Володимир Іванович Вернадський ; В. І. Вернадський ; Національна академія наук України, Комісія з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Інститут геохімії навколишнього середовища ; [редкол.: Е. В. Соботович та ін.]. - К. - 2012 Т. 7 : Вернадский , Володимир Іванович. Праці з геохімії та радіогеології. Книга 2 / В. І. Вернадский ; голова ред. кол. Е. В. Соботович ; ред. В. В. Долін ; уклад.: Е. В. Соботович, В. В. Долін. - 2012. - 668 с. : портр. - (Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського) Екземплярів: 3 - (3)

20. 5 В 35 Вернадський , Володимир Іванович. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського / , Володимир Іванович Вернадський ; В. І. Вернадський ; Національна академія наук України, Комісія з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Інститут геохімії навколишнього середовища, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена. - К. - 2012. - ISBN 978-966-02-6469-4 (Т.4) Т.4 : Вернадский , Володимир Іванович. Геохімія живої речовини. Книга 2 / В. І. Вернадский ; голова ред. кол. І. А. Акімов ; авт. вступн. ст. до тому Е. В. Соботович ; авт. вступн. ст. до тому: І. А. Акімов, В. В. Долін ; автори-укладачі І. А. Акімов ; автори-укладачі.: В. О. Харченко [и др.]. - 2012. - 582 с. : портр. Екземплярів: 2 - (2)

21. 5 В 35 Вернадський , Володимир Іванович. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського / , Володимир Іванович Вернадський ; В. І. Вернадський ; Національна академія наук України, Комісія з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Інститут геохімії навколишнього середовища, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена. - К. - 2012. - ISBN 978-966-02-6469-4 (Т.4) Т.4 : Вернадский , Володимир Іванович. Геохімія живої речовини. Книга 1 / В. І. Вернадский ; голова ред. кол. І. А. Акімов ; авт. вступн. ст. до тому Е. В. Соботович ; авт. вступн. ст. до тому: І. А. Акімов, В. В. Долін ; автори-укладачі І. А. Акімов ; автори-укладачі.: В. О. Харченко [и др.]. - 2012. - 504 с. : портр. Екземплярів: 2 - (2)

22. Веснік Віцебскага дзяржаунага універсітета імя П.М. Машэрава - 2010г. N 5(59). Екземплярів: 1 - (1)

23. Веснік Віцебскага дзяржаунага універсітета імя П.М. Машэрава - 2013г. N 2(74). Екземплярів: 1 - (1)

24. Вестник Южного научного центра/ РАН. Выходит ежеквартально - 2012г. Т. 8 № 3. Екземплярів: 1 - (1)

25. 574 В 42 Виды и сообщества в экстремальных условиях = Speciec and communities in extreme environments : сборник, посвященный 75-летию академика Ю. И. Чернова / Рос. акад. наук, Ин-т проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова ; ред.: А. Б. Бабенко [и др.]. - М. : Т-во науч. изд. КМК ; София : PENSOFT, 2009. - 494 с., [8] л. цв. ил. : ил.; 24 см. - Библиогр. в конце ст. - Список осн. науч. публ. Ю. И. Чернова: с. 487-494 600 экз. Екземплярів: 1 - (1)

26. 591.9 Ф-28 Фауна Украины : в сорока томах / Академия наук Украинской ССР Институт зоологии им. И.И.Шмальгаузена. - Киев : Наукова думка. - 1956. - ISBN 5-12-000269-2 Том 15 : Гершензон З.С. Чешуекрылые. Вып.7 : Моли-плютеллиды (Lepidoptera, Plutellidae) / З. С. Гершензон ; . - Киев : Наукова думка, 2013. - 134 с. 300 экз. Екземплярів: 3 - ХР(3)Аннотация: В монографии обобщены результаты исследований и литературные данные о фауне молей-плютеллид Украины, среди которых ряд видов-вредители лесных насаждений и сельскохозяйственных культур. В общей части поданы сведения, характеризующие морфобиологические особенности, таксономическое разнообразие и хозяйственное значение молей серпокрылых (Plutellidae). Рассмотрены классификация и особенности видообразова-ния молей-плютеллид. Впервые обобщены данные о географическом распространении видов в объеме мировой фау-ны, кроме Северной и Южной Америки. Систематическая часть включает диагнозы и синонимику 44 видовиз 12 родов, относящихся к 4 подсемействам молей семейства Plutellidae. Представлены определительные таблицы по внешним признакам имаго и строению генитального аппарата. Для биологов-энтомологов, специалистов по защите растений, преподавателей и студентов вузов.

27. 574 Д 46 Динаміка біорізноманіття 2012 : зб. наук. пр. / Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Г. Шев-ченка" ; за ред. : І. В. Загороднюк. - Луганськ : ЛНУ , 2012. - 251 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Алф. покажч. : с. 250 Екземплярів: 1 - (1)

28. Екологія. Право. Людина - 2012г. N 15/16(55/56). Екземплярів: 1 - (1)

29. Екологія. Право. Людина - 2013г. N 17/18(57/58). Екземплярів: 1 - (1)

30. 03 Е-64 Енциклопедія історії України / редкол.: В. А. Смолій та ін. - К. : Наукова думка. - 2003. - ISBN 966-00-0632-2 Енциклопедія історії України. Т. 9 : Прил-С. - Київ : Наукова думка, 2012. - 929 с Екземплярів: 1 - (1)

31. 03 Е-64 Енциклопедія Сучасної України : енциклопедія. Том 12 : Кал-Киї / Інститут енциклопедич-них досліджень НАН України. - Київ, 2012. - 711 с. : ил. Екземплярів: 1 - (1)

32. Заповідна справа в Україні/ Київський університет ім. Тараса Шевченка - 2013г. Т. 19 Вип. 1. Екземплярів: 1 - (1)

33. Защита и карантин растений - 2013г. N 5. Екземплярів: 1 - (1)

34. Защита и карантин растений - 2013г. N 6. Екземплярів: 2 - (2)

35. Зоологический журнал/ Отв. Ред. А.Н. Северцов - 2013г. т.92 № 4. Екземплярів: 1 - (1)

36. Известия Харьковского Энтомологического Общества - 2011г. Т. 19 Вып. 1. Екземплярів: 1 - (1)

37. Известия Харьковского Энтомологического Общества - 2011г. Т. 19 Вып. 2. Екземплярів: 1 - (1)

38. 539 К 26 Карпан, Николай Васильевич. Чернобыль. Месть мирного атома / Н. В. Карпан. - Д. : Баланс-Клуб, 2006. - 559 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. 500 экз. Екземплярів: 1 - (1)

39. 502.7 Л 11 Лісорозведення - загроза існування степу : научное издание / О. (текст) Василюк. - Київ : НЕЦУ, 2013. - буклет с. - (Збережемо українські степи) Екземплярів: 2 - (2)

40. Мамонтова В.А. Тли семейства ляхнид (Homoptera, Aphidoidea, Lachnidae) фауны Восточной Ев-ропы и сопредельных территорий / В. А. Мамонтова . - Киев : Наукова думка, 2012.

41. Мартинов, Олександр Володимирович. Одноденки (Insecta, Ephemeroptera) Східної України (фауна, систематика, морфологічні та екологічні особливості) : Автореф. дис. ... канд. біол. наук / Олександр Володи-мирович Мартинов ; Національна Академія наук України ; Інстітут зоології ім. І.І. Шмальгаузена . - [б. м.], 2013. - 22 с. 100 экз. Екземплярів: 1 - СХ1(1)

42. Мартынов, Александр Владимирович . Поденки (Insecta, Ephemeroptera) Восточной Украи-ны (фауна, систематика, морфологические и экологические особенности) : дис. ... канд. биол. наук / Александр Вла-димирович Мартынов ; Национальная Академия наук Украины ; Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена . - [б. м.], 2013. - 330 с. Екземплярів: 1 - СХ1(1)

43. Медицинская паразитология и паразитарные болезни/ Министерство здравохранения Российской федерации. Выходит ежеквартально - 2013г. N 2. Екземплярів: 1 - (1)

44. Морфология/ Российская Академия медицинских наук - 2013г. Т. 143 Вып. 2. Екземплярів: 1 - (1)

45. Наука и жизнь - 2013г. N 6. Екземплярів: 1 - (1)

46. 598.2 О-68 Орнитология : [Сб. ст.] / МГУ им. М. В. Ломоносова, Биол. фак.; Н.-и. Зоологический музей, Звенигор. биол.станция им. С. Н. Скадовского; [Гл. ред. В. М. Гаврилов]. - М. : Изд-во МГУ. - 1958 Вып. 31. - 2004. - 313 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0474-7313 Екземплярів: 1 - (1)

47. Охота и охотничье хозяйство. Выходит ежемесячно - 2013г. № 5. Екземплярів: 1 - (1)

48. Паразитология/ Российская академия наук. Отделение общей биологии. Выходит раз в два месяца - 2013г. Том 47 Вып. 1. Екземплярів: 1 - (1)

49. Природа - 2013г. № 5. Екземплярів: 1 - (1)

50. 502.7 П 77 Природно-заповідна спадщина Харківської області : [довідник / Т. А. Атемасова, А. А. Атемасов, М. В. Банік та ін. ; під заг. ред. : В. А. Токарський] ; Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Харк. обл., Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна та ін. - Х. : ХНУ, 2011. - 216 с. : кольор. іл., табл. Екземплярів: 1 - (1)

51. 502.7 П 79 Проектований регіональний ландшафтний парк "Надстугнянський" / О. Василюк [и др.] ; ред. К. Норенко (Під заг. ред. К. Норенко). - К., 2013. - 78 с. Екземплярів: 2 - (2)

52. Русін, Михайло Юрійович. Рідкісні та зникаючі види гризунів Степової зони Східної України : Ав-тореф. дис. ... канд. біол. наук / Михайло Юрійович Русін ; Національна Академія наук України ; Інстітут зоології ім. І.І. Шмальгаузена . - [б. м.], 2013. - 21 с. 100 экз. Екземплярів: 1 - СХ1(1)

53. Русин , Михаил Юрьевич . Редкие и исчезающие виды грызунов Степной зоны Восточной Украины : Дис. ... канд. биол. наук / Михаил Юрьевич Русин ; Национальная академия наук Украины ; Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. - [б. м.], 2013 . - 132 с. Екземплярів: 1 - СХ1(1)

54. 502.7 С 14 Саймон, Джулиан. Неисчерпаемый ресурс = The ultimate resource 2 : научное издание / Джулиан Саймон ; пер. с англ. Б. С. Пинскера. - Челябинск : Социум, 2009. - 796, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 727-782 и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 783-797 2500 экз. Екземплярів: 1 - (1)

55. 808.3 С 48 Словник української мови : У двадцяти томах / Національна Академія наук України. Український мовно-інформаційний фонд. - Київ. - 2010 Том другий : В - ВІДСРІБЛИТИСЯ / укл.: Л. Л. Шевченко [и др.] . - Київ : Наукова думка, 2012. - 975 с.

56. 808.3 С 48 Словник української мови : У двадцяти томах / Національна Академія наук України. Український мовно-інформаційний фонд. - Київ. - 2010 Том третій : ВІДСТАВАННЯ -ГУРАЛЬНЯ / укл.: Л. Л. Шевченко [и др.] . - Київ : Наукова думка, 2012. - 975 с. Екземплярів: 1 - (1)

57. 599 С 50 Смаголь В.Н. Зубр, Bison Bonasus (Mammalia, Artiodactyla), в Украине: динамика числен-ности, распространение, стации и лимитирующие факторы : научное издание / В.Н. Смаголь, Национальная академия наук Украины ; Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины. - К., 2013. - 127 с. : ил. Екземплярів: 2 - (2)

58. Степной бюллетень - 2013г. т.зима № 37. Екземплярів: 1 - (1)

59. Труды Русского энтомологического общества/ Российская Академия наук - 2012г. т.83 Т. 2. Екземплярів: 1 - (1)

60. Український ентомологічний журнал/ Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Перио-дичность виходить 2 рази на рік - 2012г. N 5(2). Екземплярів: 1 - (1)

61. Успехи современной биологии/ Российская академия наук - 2013г. Т. 133 № 2. Екземплярів: 1 - (1)

62. Цитология и генетика/ Национальная академия наук Украины. Выходит раз в два месяца - 2013г. Т. 47 № 3. Екземплярів: 1 - (1)

63. 03 Ч-45 Червяк П. І. Медична енциклопедія : [біля 36000 статей з усіх галузей теоретичної і практичної медицини, а також споріднених із медициною знань : наук. вид.] / П. І. Червяк ; передм. Д. Д. Зербіна. - Вид. третє, доп. - К. : ВЦ "Просвіта", 2012. - 1504 с.; 24 см 3000 пр. экз. Екземплярів: 1 - (1)

64. Чернова, Александра Михайловна. Сезонная динамика продуктивности кубышки жёлтой (Nuphar Lutea, Nymphaeaceae) в условиях малых рек Верхнего Поволжья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Александра Ми-хайловна Чернова ; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ; Лаборатория высшей водной расти-тельности Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН. - [б. м.], 2013. - 23 с. 100 экз. Екземплярів: 1 - СХ1(1)

65. 57 Ш-28 Шаталкин А.И. Таксономия : Основания, принципы и правила / А.И. Шаталкин. - [б. м.] ; Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 600 с. : 95 ил. Екземплярів: 1 - (1)Аннотация: В книге в система-тической форме изложено содержание основных положений таксономии, ее важнейших результатов и наиболее значи-мых проблем. Автор отошел от традиционного порядка рассмотрения материала через анализ классификаций и сосре-доточил внимание на понятии естественной системы, видя в нем ключ к решению большинства таксономических про-блем. В числе этих проблем, рассмотренных в книге, отметим следующие: разграничение таксономических и нетаксо-номических групп, соотношение таксона и системы, онтологическая характеристика в рамках теоретико-множественного языка или альтернативных приближений, связанных с изучением естественных родов, индивидов и мереологических обьектов, проблема монотипических групп и концепция ранга, сходство и родство и разграничение используемых для их описания деревьев, проблема парафилии, обьективный статус систематических групп и иерархий. На основе прове-денного анализа основных понятий таксономии формулируется представление о композиционной структуре СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМОВ, определяемой двухмерной природой онтогенеза. Составной характер СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМОВ нахо-дит также отражение в представлениях А.Н. Северцова о двухмерной организации и разработанной им теории аро-морфоза о чередовании этапов морфофизиологические приспособления. Для широкого круга биологов, а также всех, интересующихся проблемой классификаций.

66. Эверсманния/ Тульский областной экзотариум. Русское энтомологическое общество. Тульское от-деление. Выходит ежеквартально - 2013г. Вып. 33. Екземплярів: 1 - (1)

67. Ядерна фізика та енергетика - 2012г. т.13 N 4. Екземплярів: 1 - (1)


<< На сторінку Бібліотеки...

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора