Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

 

Наукова рада з проблем заповідної справи і діяльності заповідників


ВИТЯГ
з Протоколу № 1
Засідання Наукової ради з проблем заповідної справи і діяльності заповідників
при Відділенні загальної біології НАН України
від 8 грудня 2004 р.

Присутні: чл.-кор. НАНУ І.А. Акімов, чл.-кор. НАНУ Я.П. Дідух, д.б.н. Т.Л. Андрієнко, д.б.н. В.С. Ткаченко, д.б.н. В.М. Пащенко, к.б.н. В.О. Харченко, к.б.н. Я.І. Мовчан, к.б.н. М.Л. Клєстов, к.б.н. С.О. Афанасьєв, к.б.н. М.Г. Чорний, к.б.н. В.С. Гавриленко, к.б.н. Т.І. Котенко, к.б.н. Г.Г. Гаврись.

Порядок денний:
1. Положення про Наукову раду.
2. Затвердження структури Наукової ради.
3. Затвердження Робочого плану на 2005 рік.
4. Різне

Виступили: Акімов І.А., Мовчан Я.І.

Питання задавали: Дідух Я.П., Андрієнко Т.Л., Клєстов М.Л., Гавриленко В.С., Чорний М.Г., Пащенко В.М.

Пропозиції вносили: Акімов І.А., Андрієнко Т.Л., Клєстов М.Л., Котенко Т.І., Афанасьєв С.О., Дідух Я.П., Чорний М.Г., Гавриленко В.С., Пащенко В.М.

Постановили:

1. Затвердити структуру та напрямки наукової діяльності Наукової ради з проблем заповідної справи і діяльності заповідників при Відділенні загальної біології НАН України.

 

Наукові напрямки та їх керівники:

  • Зоологічні аспекти досліджень на територіях об’єктів ПЗФ України – І.А. Акімов (Ін-т зоології НАНУ)
  • Ботанічні аспекти досліджень на територіях об’єктів ПЗФ України – Я.П. Дідух (Ін-т ботаніки НАНУ)
  • Природно-географічні аспекти досліджень на територіях об’єктів ПЗФ України – В.М. Пащенко (Ін-т географії НАНУ)
  • Гідробіологічні аспекти досліджень на територіях об’єктів ПЗФ України – С.О. Афанасьєв (Ін-т гідробіології НАНУ)
  • Загальна політика природно-заповідної справи в Україні – О.О. Созінов (Ін-т агроекології і біотехнології УААНУ)
  • Концептуальні основи розвитку заповідної справи в Україні – Ю.Р. Шеляг-Сосонко (Ін-т ботаніки НАНУ)
  • Організаційно-правові засади заповідної справи в Україні – Н.Р. Малишева (Ін-т держави і права НАНУ)
  • Економічні засади заповідної справи в Україні – Б.М. Данилишин (Рада по вивченню продуктових сил України)
  • Літописи природи для заповідників та НПП України, авторське право – М.Г. Чорний (Канівський природний заповідник)
  • Видавнича діяльність – В.О. Харченко (Ін-т зоології НАНУ)

2. Затвердити загалом Робочий план на 2005 р. з можливістю внесення окремих доповнень та змін для вирішення нагальних питань розвитку природно-заповідного фонду України.

3. Затвердити тимчасову робочу групу про внесення змін та доповнень до Закону України “Про природно-заповідний фонд України”. Доручити зав. Міжвідомчою комплексною лабораторією наукових основ заповідної справи НАН України та Мінприроди України д.б.н. Т.Л. Андрієнко та директору Наукового центру заповідної справи Мінприроди України к.б.н. М.Л. Клєстову координувати діяльність групи і підготувати необхідні пропозиції.

4. У зв’язку з нагальною необхідність координації наукової діяльності в біосферних, природних заповідниках і національних природних парках України, проводити атестацію наукових співробітників згаданих об’єктів ПЗФ в профільних інститутах НАН України.

5. Розглянути питання про можливість затвердження Науковою радою на законодавчому рівні тем дисертаційних робіт співробітників біосферних, природних заповідниках і національних природних парках України.

 

Головуючий
чл.-кор. НАН України І. А. Акімов

Секретар
канд. біол. наук Г. Г. Гаврись

 

 

Розділи:

Стартова сторінка

Постанова про створення (PDF - 39,4 кб)

Положення

Склад

Витяг з Протоколу № 1

Витяг з Протоколу № 2

Контакт

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua