Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

 

Наукова рада з проблем заповідної справи і діяльності заповідників


Додаток 1 до постанови
Президії НАН України
від “___”_____________ 2004 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Наукову раду з проблем заповідної справи і діяльності заповідників при Відділенні загальної біології НАН України

1. Наукова рада з проблем заповідної справи і діяльності заповідників при Відділенні загальної біології НАН України (далі - Рада) є дорадчо-консультативним органом, який створюється Президією НАН України з залученням провідних фахівців Міністерства охорони навколишнього середовища України, Міністерства освіти і науки України з метою активізації наукових досліджень з охорони навколишнього середовища, залучення провідних вчених країни до розробки актуальних питань розвитку природоохоронних територій, посилення координації досліджень у галузі охорони довкілля та підготовки відповідних рекомендацій для органів державної влади і управління.

2. Рада здійснює свою роботу за такими науковими напрямами:

• загальнотеоретичні та методологічні проблеми розвитку заповідної справи в Україні;

• обгрунтування та експертна оцінка доцільності створення нових природоохоронних територій;

• міжрегіональне та транскордонне співробітництво в галузі заповідної справи;

• організація методичних і навчальних семінарів.

3. До складу Ради входять голова, його заступники, вчений секретар, керівники робочих груп (керівники наукових напрямів) та члени Ради, що включаються до складу відповідних робочих груп, вчені секретарі робочих груп.

До роботи в Раді залучаються провідні вчені країни, діяльність яких дістала високу оцінку наукової громадськості як в Україні, так і за її межами.

4. Керівництво Радою здійснює її голова, а в періоди його відсутності - один із заступників. Керівництво роботами за кожним науковим напрямом здійснює відповідний керівник робочої групи.

5. З кожного наукового напряму визначається базова установа з числа наукових установ Відділення загальної біології НАН України, на яку покладається матеріально-технічне забезпечення діяльності робочих груп з відповідного напряму. Керівник робочої групи повинен, як правило, бути штатним співробітником базової установи.

6. Керівники робочих груп (керівники наукових напрямів) до 1 листопада кожного року складають плани діяльності робочих груп на наступний рік і подають їх вченому секретарю Ради НАН України на електронних і паперових носіях. На основі зазначених планів складається і коригується координаційний план діяльності Ради.

Робочі групи проводять свої засідання раз на півріччя. На засіданнях робочих груп заслуховуються наукові доповіді і повідомлення, інформація про хід виконання плану роботи групи. На засідання робочої групи запрошуються провідні вчені з відповідного напряму науки.

Звіт (на електронних і паперових носіях) про засідання робочої групи подається вченим секретарем робочої групи вченому секретарю Ради в десятиденний термін після його проведення. Організацію діяльності робочих груп, проведення їх засідань і контроль за виконанням плану їх роботи здійснює вчений секретар робочої групи.

За результатами досліджень, як правило, раз на три роки Рада готує до видання монографію.

7. Основним документом, на основі якого здійснюється діяльність Ради, окрім цього положення, є координаційний план, що складається раз на три роки на основі пропозицій керівників робочих груп (наукових напрямів). У разі необхідності координаційний план коригується щорічно і затверджується на загальних зборах Ради.

8. Загальні збори Ради збираються раз на рік. На зборах підбиваються підсумки за минулий рік і визначаються завдання на наступний рік. У разі необхідності коригується Координаційний план па наступний рік.

Загальним зборам Ради надається право шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів у разі необхідності вносити пропозиції щодо змін до положення і складу Ради. Загальні збори є легітимними, якщо кількість присутніх на них членів Ради перевищує половину від спискового складу Ради. Загальним зборам Ради надається право виключати на період проведення сесій загальних зборів зі спискового складу Ради тих її членів, які не можуть брати участь у сесії з поважних причин.

Витрати, пов'язані з відрядженням членів Ради на засідання робочих груп і сесії загальних зборів Ради, здійснює та установа, де вони працюють на постійній основі.

Організація і проведення загальних зборів Ради покладається на апарат Відділення загальної біології НАН України.

 

Перший віце-президент
головний учений секретар Національної академії наук України
академік НАН України
А.П.Шпак

 

 

Розділи:

Стартова сторінка

Постанова про створення (PDF - 39,4 кб)

Положення

Склад

Витяг з Протоколу № 1

Витяг з Протоколу № 2

Контакт

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua