Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Наукова група [колишня Лабораторія] зоогеографії


В складі відділу фауни і систематики безхребетних.

Напрямок досліджень:

Морфологія, таксономія, біологія, екологія, зоогеографія та палеонтологія деяких груп водних безхребетних (Protista, Mollusca, Arthropoda).


Коротка історія підрозділу:

У 1988 році за ініціативою Віталія Володимировича Поліщука (1934–1999) було засновано Лабораторію біогеографії. Під його керівництвом команда працівників Лабораторії здійснювала широкомасштабні дослідження екології та історичної біогеографії практично усіх важливих груп тварин та рослин, що мешкають у водоймах різного типу в межах колишнього СРСР, головним чином України, а також прилеглих республік. [Список монографічних праць В.В. Поліщука]

В.В. Поліщук, 1995 р.

Від моменту організації Лабораторії до своєї передчасної смерті у 1999 р. Лабораторією керував В.В. Поліщук, з 1999 р. по 2008 р. – Р.В. Андрєєва.


Лабораторія сьогодні:

У 2008 році цей підрозділ було трансформовано в Лабораторію зоогеографії, яку очолив В.В. Аністратенко. Регіон та напрямок досліджень також були суттєво скореговані, відтоді Лабораторія провадить детальне вивчення небагатьох ключових таксонів водно-живучих безхребетних Понто-Каспійського басейну, переважно Чорного та Азовського морів та їхнього водозбірного басейну.

Згодом, 2015 року Лабораторію було перетворено на наукову Групу зоогеографії. Наразі до складу Групи входять 4 особи: 3 кандидати наук та 1 провідний інженер без наукового ступеня.

Співробітники наукової Групи зоогеографії, травень 2015.
Зліва направо: М.Б.Кириченко, О. Ю. Аністратенко, Р.В. Бабко, Я.М. Данилків.

Науковці Групи спеціалізуються на таксономії, морфології, екології та зоогеографії окремих груп безхребетних (найпростіших, молюсків, деяких членистоногих) і є визнаними фахівцями у своїй галузі. Широке використання знаходить поєднання традиційних методів дослідження та нових підходів, зокрема вивчення структури ДНК та сканівна електронна мікроскопія (СЕМ).

Декілька монографічних праць, а також численні наукові статті, видані в Україні та за її межами – доробок працівників Групи, яка є динамічно працюючим підрозділом Інституту зоології.


Співробітники:

БАБКО Роман Вікторович, старший науковий співробітник, к.б.н.

АНІСТРАТЕНКО Ольга Юріївна, старший науковий співробітник, к.г.н.

КИРИЧЕНКО Марина Борисівна, науковий співробітник, к.б.н.

ДАНИЛКІВ Ярослава Миколаївна, провідний інженер.


Список монографічних праць В.В. Поліщука

Список монографічних праць В.В. Поліщука >>

Поліщук В.В., Радзимовський Д.О. Планктон річки Прип’ять. К.: Наук. думка, 1970. – 290 с.

Полiщук В. В. Гідрофауна пониззя Дунаю в межах України. К.: Наук. думка, 1974. – 420 c.

Поліщук В.В., Травянко В.С., Коненко Г.Д., Гарасевич І.Г. 1978. Гідробіологія і гідрохімія річок Правобережного Придніпров’я. Київ: Наук. думка, 270 с.

Полищук В.В., Гарасевич И.Г. Биологические аспекты изучения водоемов бассейна Дуная в пределах СССР. К.: Наук. думка, 1986. – 252 с.

Поліщук В.В. Малі річки України та їх охорона. К.: Знання, 1988. – 32 с.

Полищук В.В., Фильчагов Л.П. Возрождение малых рек. К.: Урожай, 1989. –184 с.

Полищук В.В. Дискуссионные моменты биогеографии Черного, Каспийского, Аральского и Карского морей, как отображение их связей в историческое время. К.: Институт зоологии НАНУ, 1990. – 42 с.

Поліщук В.В., Шепа В.В. Історична біогеографія Дунаю або нагальні проблеми сьогодення у світлі особливостей великої європейської ріки. К.: «Краса і мода», «Бруклін-Київ ЛТД», 1998. – 512 с., іл.

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2015

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua