Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Відділ фауни і систематики хребетних


Відділ фауни і систематики хребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена як структурний підрозділ створено в 1957 році. Історія відділу >>

На даний час у відділі працює 14 співробітників, з них 8 мають науковий ступінь кандидата біологічних наук.

Структурними підрозділами Відділу є:

- Український центр кільцювання птахів

- Лабораторія орнітології Півдня України (у складі міжвідомчої Азово-Чорноморської орнітологічної станції на базі Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України та Мелітопольського державного педагогічного Університету імені Богдана Хмельницького).

Базовим науковим напрямком роботи відділу є еколого-фауністичні дослідження комплексів хребетних тварин, переважно теплокровних, у різних природних зонах і ландшафтах України в систематичному, зоогеографічному, історичному, созологічному та господарчому аспектах. Відповідно до напрямку, дослідження фахівців відділу спрямовані на:

  • Вивчення видового складу і екологічної структури фауністичних комплексів ссавців і птахів різних територій України, їх змін в результаті трансформації екосистем під впливом господарської діяльності та інших антропогенних факторів;
  • Розробка теоретичних і практичних аспектів проблеми сезонних переміщень птахів, які формують головні міграційні шляхи на території Україні;
  • Моніторинг сучасного стану популяцій мисливських тварин в різних ландшафтно-кліматичних зонах України, в т.ч. в умовах напіввільного утримання, з метою оптимізації раціонального використання та відтворення мисливських ресурсів;
  • Проблеми охорони та відтворення рідкісних видів і угруповань хребетних тварин України, занесених до національних і міжнародних червоних списків й природоохоронних конвенцій;
  • Закономірності генезису рецентної авіфауни різних природних зон і окремих регіонів України та перспективи подальшого розвитку орнітокомплексів;
  • Дослідження динаміки міграційних процесів та зимувальних скупчень птахів на півдні України для вирішення завдань охорони цінних орнітокомплексів та управління важливими водно-болотними угіддями;
  • Роль об’єктів природно-заповідного фонду та національної екомережі у збереженні і збагаченні різноманіття тваринного світу України;
  • Особливості розвитку фауністичних комплексів ссавців та птахів у зони відчуження Чорнобильської АЕС, розробка рекомендацій по підтриманню фауністичного різноманіття;
  • Дослідження стану тваринного світу територій будівництва та подальшої експлуатації техногенних об`єктів різного використання (гідробудівництво, альтернативна енегретика, корисні копалини тощо).

 

Співробітники відділу:

Куцоконь Юлія Костянтинівна

завідувачка відділу, к.б.н.

іхтіофауна малих і середніх річок Правобережного Придніпров’я, чужорідні та рідкісні види риб в Україні

carassius1@ukr.net

Персональна сторінка

Гаврись Гліб Георгійович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.

Е-mail: gavris(at)izan.kiev.ua

Наукові інтереси: Фауністика та систематика, охорона та відтворення рідкісних видів хребетних, природно-заповідний фонд України, формування авіфауни, палеорнітологія, вплив техногенної діяльності людини на стан фауністичних комплексів, збереження та раціональне використання мисливської фауни, зоогеографія.

Персональна сторінка

Полуда Анатолій Михайлович – керівник Українського центру кільцювання, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.

E-mail: polud(at)izan.kiev.ua

Наукові інтереси: Фауністика та систематика, міграція птахів, екологія рідкісних видів, демографія найпоширеніших видів, питання збереження біорізноманіття, охорони видів птахів, занесених до Червоної книги України, питання орнітологічної безпеки польотів в аеропортах.

Персональна сторінка

Андрющенко Юрій Олексійович – завідувач Лабораторії орнітології Півдня України, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

E-mail: anthropoides(at)mail.ru

Наукові інтереси: Рідкісні степові види птахів і важливі для них території, екологія і біологія рідкісних Журавлеподібних, сезонна орнітофауна водно-болотяних угідь.

Сторінка на Google Scholar

Смаголь Віталій Миколайович – кандидат біологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, керівник наукової групи з дослідження мисливських ресурсів України.

E-mail: v.smagol(at)gmail.com

Наукові інтереси: Фауністика та систематика, мисливська фауна, екологічні та господарські аспекти збереження і раціонального використання диких копитних.

Персональна сторінка

Черничко Раїса Миколаївна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.

E-mail: chernichko-raisa(at)rambler.ru

Наукові інтереси: Популяційна екологія, фауністика, охорона птахів, екологічна освіта та екотуризм, проблема колоніальності у птахів

Сторінка на Google Scholar

Давиденко Ігор Валентинович – кандидат біологічних наук, науковий співробітник.

E-mail: i_davidenko(at)ukr.net

Наукові інтереси: Фауна та екологія птахів водно-болотних угідь, зміни орнітофауни під впливом глобальних змін довкілля, збереження та раціональне використання мисливської фауни.

Персональна сторінка

Боярчук Вілена Прокопівна – молодший науковий співробітник.

Наукові інтереси: Екологія, гніздування, розмноження та живлення птахів, кормові взаємовідносини популяції звірів і птахів в біоценозах, біохімічний склад кормових компонентів, процеси синантропізації фауни.

Фесенко Геннадій Васильович – молодший науковий співробітник.

Е-mail: fesenko(at)izan.kiev.ua

Наукові інтереси: Фауністика, біологія птахів, урбоорнітологія, види рарітетної авіфауни, потреби збереження різноманіття і охорони довкілля, питання розвитку державного кадастру тваринного світу України, проблеми національної орнітологічної номенклатури, пов'язаність сезонних міграцій птахів з періодичними явищами рослинного світу, зміна термінів міграції птахів в умовах антропогенного впливу.

Персональна сторінка

Дядічева Олена Анатоліївна – молодший науковий співробітник.

E-mail: azov.black.station(at)gmail.com

Наукові інтереси: Міграції горобиних і куликів, екологія горобиних птахів очеретяних комплексів, фауністика.

Сторінка на Google Scholar

 

Маркова Анна Олександрівна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник.

E-mail: anna-markovka(at)i.ua

Наукові інтереси: Етологія; соціобіологія; еволюція поведінки тварин, добова активність та агресивна поведінка птахів; міжвидові та внутрішньовидові взаємодії горобиних (Passeriformes) птахів.

Персональна сторінка

Кузьменко Юрій Валерійович – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник.

E-mail: Strixnebulosa(at)gmail.com

Наукові інтереси: Гніздова біологія, поширення та охорона совоподібних, фауністика, рідкісні види птахів, птахи занесені до Червоної Книги України.

Персональна сторінка

Рожко Руслан Анатолійович – провідний інженер.

E-mail: taхidermist(at)bigmir.net

Наукові інтереси: Раціональне використання та збереження мисливської фауни, рідкісні види птахів та ссавців, таксидермія.

Дупак Валерія Сергіївна – аспірантка

E-mail: valeriadupak13@gmail.com

Наукові інтереси: птахи населених пунктів; зміни чисельності птахів повязані з антропогенною діяльністю людини; воронові птахи: динаміка чисельності, просторово-часові зміни та зимові скупчення; створення колекції пер птахів України.

Персональна сторінка

У відділі працювали:

Цвелих Олександр Mиколайович (1954-2022)

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.

 

Наукові інтереси: Фауністика, підвидова систематика, популяційна екологія птахів, плейстоценова та ранньоголоценова фауни птахів, міграції, біологія польоту та адаптивна мінливість форми крила птахів.

Персональна сторінка

Попенко Володимир Макарович – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник.

E-mail: azov.black.station(at)gmail.com

Наукові інтереси: Фауністика, екологія і біологія горобиних птахів, міграції та зимівлі птахів (гусеподібні), біологічне різноманіття навколоводних орнітокомплексів.

Публікації

 

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2024