Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Винокурова Світлана Володимирівна

молодший науковий співробітник

Відділ моніторингу та охорони тваринного світу

Лабораторія моніторингу Азово-Чорноморських водно-болотних угідь

Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

вул. Б.Хмельницького, 15

Київ – 30, 01030

Україна

e-mail: svetlana.vinokurova@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7277-0088


Наукові інтереси: просторовий розподіл птахів, оцінка стану місць мешкання птахів та вплив на їх розміщення; моніторинг та менеджмент водно-болотних угідь; використання ГІС в орнітології.

 

Координатор програми Регіонального орнітологічного моніторингу.

Секретар редакційної ради Збірки наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції «Бранта» (www.branta.org.ua)

 

Освіта:

1996 - закінчила з відзнакою хіміко-біологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного інституту.

2019 – 2022 – аспірантура Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького, спеціальність «Екологія».

 

Курси:

1. Міжнародні курси управління водно-болотними угіддями (International Course on wetland Management; Нідерланди, 2003).

2. Міжнародні курси “ArcGIS for Enviromental Analysis – Advanced”, Сполучені Штати Америки, 2014

 

Членство в професійних та громадських об’єднаннях:

Міжнародне Товариство Природоохоронних ГІС (SCGIS, https://www.scgis.org/chapters/pages/ukraine); Азово-Чорноморська орнітологічна робоча група.

 

Досвід роботи в наукових та науково-практичних проектах, зокрема міжнародних

Брала участь у більш ніж 50 наукових та науково-практичних проектах, зокрема:

• «Відновлення водно-болотних угідь та степів в регіоні дельти Дунаю», що фінансується через фундацію «Rewilding Europe» Кембриджською природоохоронною ініціативою в рамках програми «Ландшафти під загрозою» (2020-2022)

• Ведення Державного кадастру тваринного світу (2018 р.)

• Сприяння сталому розвитку сільських громад у віддалених районах шляхом раціонального використання природних ресурсів, історичної та культурної спадщини (2016 р., за фінансової підтримки Програми співробітництва з метою розвитку і сприяння демократії Уряду Литовської Республіки)

• Інвентаризація цінних природних територій в української частині регіону дельта Дунаю в рамках проекту «Консолідація мережі природоохоронних територій для збереження біорізноманіття та сталого розвитку в регіоні дельти Дунаю та Нижнього Прута – PAN Nature» (2015 р., проект фінансувався Європейською комісією).

• Формування потенціалу зі спостереження за Чорноморським басейном з метою підтримки сталого розвитку території (ENVIROGRIDS), в рамках 7-ї рамкової програми наукових досліджень Європейського союзу (2009-2013 гг.).

• Раціональне мисливство на коловодних птахів в водно-болотних угіддях Азово-Чорноморського регіону України. Оптимізація структури територій мисливських господарств і управління коловодними птахами, підвищення рівня екологічної освіти мисливців з метою охорони коловодних птахів (в рамках гранту BBI-Matra, 2008-2010 р.)

• Дослідження видового різноманіття тварин о. Зміїний з метою збереження транзитних та аборигенних видів (стан, збереження, менеджмент) (Міністерство освіти та науки, 2008-2009 р.)

• Науково-методичне забезпечення розробки регіональної програми формування екологічної мережі в межах Запорізької області (2007 р.)

• Розробка менеджмент плану природних комплексів та ресурсів для водно-болотного угіддя міжнародного значення «Затока та коса Обіточна» (в рамках програми малих грантів Посольства Нідерландів, 2006 р.)

• Оцінка біорізноманіття мігруючих водоплавних птахів у водно-болотних угіддях у межах коридору та визначення важливих місць сезонного розподілу годування та шляхів їх пересування (в рамках гранту ВЕФ «Збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі», 2004 р.)

• Розробка менеджмент плану для водно-болотного угіддя міжнародного значення "Молочний лиман”, який входить з вилученням до території створюваного НПП “Приазовський” (в рамках гранту ВЕФ «Збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі», 2004 р.)

• Вдосконалення можливостей для сталого менеджменту водно-болотними угіддями Азово-Чорноморського регіону України та запобігання негативним змінам клімату (DEFRA, 2004 р.)

• Бачення відтворення та екологічно сбалансованного розвитку української частини дельти Дунаю (2001-2003 р., WWF)

• Проект створення національного природного парку «Приазовський» (2001 р.)

 

Список публікацій:

1. Vynokurova S.V. Assessing of breeding habitats of the Collared Pratincole (Glareola pratincola) in the North-Western Pryazovia. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2022, 1049 (1): 012068. doi:10.1088/1755-1315/1049/1/012068

2. Черничко И.И., Винокурова С.В. Гнездование и летнее население околоводных видов птиц на лиманах Северо-Западного Приазовья в 2020-м году // Сучасні дослідження птахів України. – Мелітополь: Бранта, 2021. – С.160-165.

3. Винокурова С. В. Динамика аккумулятивных островов и прибрежных кос Молочного лимана в 2016-2020 гг. и их роль в размещении гнездящихся видов птиц // Матерiали VII Наукових читань пам'ятi Сергiя Таращука (м. Миколаiв, 23-24 квiтня 2021 р.) - Миколаiв, 2021 (Видавець Торубара В.В.). – С.139-145.

4. Винокурова С.В., Черничко И.И. Размещение и численность тиркушки луговой (Glareola pratincola) в Северо-Западном Приазовье // Орнитологические исследования в странах Северной Евразии : тезисы XV Междунар. орнитолог. конф. Северной Евразии, посвящённой памяти акад. М. А. Мензбира (165-летию со дня рождения и 85-летию со дня смерти). – Минск : Беларуская навука, 2020. – С.103-104.

5. Андрющенко Ю.О., Кошелєв О.І., Дядічева О.А., Кошелєв В.О., Попенко В.М., Черничко Й.І., Черничко Р.М., Винокурова С.В. Експертна оцінка стану орнітофауни та загроз для птахів на території проектованої Азовської вітрової електростанції (Північно-Західне Приазов’я) // Екологічні науки. – №3 (30). – 2020. – С.148-165.

6. Chernichko J.I., Kostiushyn V.A., Vinokurova S.V. General analysis of the results of August Counts of water birds in 2004–2015 on the Azov-Black Sea coast of Ukraine // Орнитология. – вып.43, 2019. – C. 95-108.

7. Черничко И.И., Винокурова С.В., Яковлев М.В., Гайдаш А.М. Состояние орнитофауны острова Малый Татару (РЛП «Измаильские острова») после его восстановления // Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова». – том 21.- 2019 – C. 218-229.

8. Chernichko, J. I., Kostiushyn, V. A., & Vinokurova, S. V. (2018). The Amount and Distribution of the Red Data Book Bird Wetland Species in the Azov-Black Sea Region of Ukraine According to the Results of August Counts 2004–2015, Vestnik Zoologii, 52 (2), 145-154. (doi: https://doi.org/10.2478/vzoo-2018-0016)

9. Винокурова С. В.,Черничко Й. І.,Костюшин В. А., Дядічева О. А. Відомості про чисельність та розповсюдження рідкісних видів птахів у водно-болотному угідді Мілководна частина Утлюцького лиману в 2015-2017 рр.// Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 1. – Київ, 2018. – С. 101–113.

10. Черничко Й. І ., Винокурова С. В. Знахідки «червонокніжних» видів птахів в басейні р. Домузла в травні 2017 року //Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 2. – Київ, 2018. – С. 353–355.

11. Черничко И.И., Дядичева Е.А., Черничко Р.Н., Костюшин В.А., Попенко В.М., Винокурова С.В., Горлов П.И., Андрющенко Ю.А., Кинда В.В. Сезонные миграции и кочевки // Бюллетень РОМ: Итоги регіонального орнитологического мониторинга. – Вып. 12. Ретроспектива результатов мониторинга в водно-болотных угодьях: Утлюкский лиман. – С.10-20.

12. Винокурова С.В., Черничко И.И. Значение Утлюкского лимана в поддержании численности популяций водно-болотных птиц // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. – Вып. 12. Ретроспектива результатов мониторинга в водно-болотных угодьях: Утлюкский лиман. – С.27-28.

13. Винокурова С.В. Анализ динамики водного тела молочного лимана в целях управления территорией НПП «ПРИАЗОВСКИЙ» // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні та експертних дослідженнях: правові, організаційні, технічні проблеми: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. 4-6 жовтня 2017 р. – Одеса : НУ ОЮА, 2017. – С.29-35.

14. Черничко И.И., Костюшин В.А., Винокурова С.В. Оценка значимости различных участков Утлюкского лимана для водно-болотных птиц в период осенней миграции и рекомендации по управлению и охране этих участков // Віснік Запорізького національного універсітету. Біолоігчні науки. – 2017. – №1. – С. 55-70.

15. Chernichko I.I., Kostiushyn V.A., Vinokurova S.V. Importance of Utliukskiy Liman for the protection of waterbirds in the Azov-Black Sea Region during autumn migration // Вестн.зоол, вып. 2016. – С. 429-446

16. Demchenko V.A., Vinokurova S.V., Chernichko I.I., Vorovka V.P. Hydrological regime of Molochnyi liman under anthropogenic and natural drivers as a basic for management decision-making // Environmental Science & Policy. - 2015. – Vol. 46, -P. 37–47.

17. Черничко, И.. В. Костюшин, Е. Дядичева, С. Винокурова Итоги учетов птиц на лиманах Северо-Западного Приазовья в августе 2015 года // Птахи Азово-Чорноморського регіону: Матеріали 34 наради Азово-Чорономорської орнітологічної робочої групи. - 2015.- С. 120-130.

18. Винокурова С.В., Демченко В.А. Общая характеристика Молочного лимана и динамика его гидрологического режима // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Специальній віпуск. Ретроспектива результатов орнитологического мониторинга в водно-болотніх угодтях: Молочній лиман / под ред. Черничко И.И., Костюшина В.А. – 2015. – Вып. 9. – С. 3-8.

19. Svidzinska D., Vasyliuk O., Seliverstov O., Shyriaieva D., Biatov A., Diadin D., Ponomarova A., Sklyar O., Vinokurova S., Luchnykova I., Kleshnin A., Smirnov J. Development of the open cadastre of protected areas in Ukraine // Geomatics Workbook n12. – 2015. – P.225-232.

20. Черничко И.И., Попенко В.М., Дядичева Е.А., Черничко Р.Н., Андрющенко Ю.А., Кинда В.В., Горлов П.И., Кошелев А.И., Винокурова С.В. Сезонные миграции, кочевки и линька // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Специальный выпуск. Ретроспектива результатов орнитологического мониторинга в водно-болотных угодьях: Молочный лиман / под ред. И.И.Черничко, В.А.Костюшина. – 2015. – Вып.9. – С.17-42.

21. Воровка В.П., Демченко В.О., Винокурова С.В. Динаміка гідрологічних показників Молочного лиману як гідрологічного заказника загальнодержавного значення // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2015. – Т.1 (36). – С.46-56.

22. Сіохін В.Д., Александров Б.Г., Черничко Й.І., Дубина Д.В., Волох А.М., Мацюра О.В., Мальцева І.А., Андрющенко Ю.О., Горлов П.І., Подорожний С.М., Чесалін М.В., Чесаліна Т.Л., Винокурова С.В., Кирикова Т.О., Долина О.М., Сальнікова-Буденко І.Б., Сіохін Є.В. Оцінка ландшафтного та біологічного різноманіття інтегральними біологічними індикаторами та маркерами.- Мелітополь: МДПУ ім.Б.Хмельницького, 2014.- 153 с.

23. Черничко И.И., Винокурова С.В. Влияние уровневого режима на летне-осеннюю численность некоторых водно-болотных птиц в верховьях Молочного лимана. // Птицы и окружающая среда. Сборник научных статей // Под ред. Русева И.Т., Стойловского В.П., Корзюкова А.И., Кивганова Д.А. – Одесса: Апрель, 2013. – С.187-192.

24. Винокурова С.В., Демченко В.А., Черничко И.И., Воровка В.П. Использование данных дистанционного зондирования в сочетании с наземным обследованием для оценки экологического состояния Молочного лимана (Северо-Западное Приазовье) // Сборник тезисов шестой международной конференции «Земля из космоса – наиболее эффективные решения», 2 – 4 октября 2013 г. – М.: Инженерно-технологический Центр СканЭкс, НП «Прозрачный мир», 2013. – С. 96-104.

25. Chernichko J., Chernichko R., Diadicheva E., Vinokurova S. Results of a series of counts at the Molochnyi Liman (Ukraine) during the autumn 2010 migratory season // Results of the Autumn 2010 Migratory Waterbird Counts in the Azov-Black Sea Coastal Wetlands of Ukraine, Georgia and Turkey. – Wetlands International Black Sea Programme. – 2011. – P. 31-34.

26. Черничко И.И., Черничко Р.Н., Дядичева Е.А., Винокурова С.В. Тенденции изменения видового состава и численности околоводных птиц в период осенней миграции 2010 года на примере Молочного лимана // Бюллетень РОМ: Итоги регіонального орнитологического мониторинга. Октябрь 2010. – №6. – С.22-23.

27. Сіохін В., Катиш., Попенко В., Черничко Й., Андрющенко Ю., Костюшин В., Винокурова C., Алейникова К. Підходи до створення менеджмент плану мисливських водоплавних птахів в дельті Дніпра // під загальною редакцією Сіохіна В.Д. – Мелітополь, 2010.- 48 с.

28. Винокурова С.В., Катиш С.В. Структура баз даних та система управління, використання ГІС для організації моніторингу. – Мелітополь, 2010. – 26 с.

29. Винокурова С.В. Практичний посібник з формування бази даних з моніторингу коловодних птахів в межах мисливського господарства. – Мелітополь, 2010. – 20 с.

30. Катиш С.В., Андрющенко Ю.О., Сіохін В.Д., Черничко Й.І., Винокурова С.В., Попенко В.М. Методичний посібник з оптимізації управління птахами водоплавного комплексу в мисливських господарствах. – Запоріжжя: Тандем, 2010. – 60 с.

31. Рубель О.Е., Винокурова С.В. Ресурсный потенциал водно-болотных угодий Приазовья // Экономико-экологические проблемы Азовского моря / Ред. Б.В.Буркинский, В.Н.Степанов, С.В.Бердников. – Одесса, 2009. – С.72-82.

32. Винокурова С. В. Опыт лаборатории менеджмента ветландов в разработке стратегии управления и восстановления водно-болотных угодий // Збірник наукових праць ДОНДУУ «Екологічний менеджмент як складова частина сталого розвитку». – Том 5, випуск 36. – 2004. – С. 161-172.

33. Diadicheva E.A., Chernichko R.N., Vinokurova S.V., Nobel de W.T. Biometry and moult of waders in the Sivash, August 1998 / Winden van der J., Diadicheva E.A., Nobel de W.T., Roomen van M.W.J. (eds.) Counts and ecology of waterbirds in the Sivash, Ukraine, August 1998. - WIWO-report 71. – Zeist:WIWO, 2001.

34. Дядичева Е. А., Черничко Р. Н., Винокурова С. В. Кольцевание и прижизненная обработка птиц / Размещение околоводных птиц на Сиваше в летне-осенний период // Под ред. И.И.Черничко - Бранта : Мелитополь – Сонат : Симферополь, 1999. - 90 с.

35. Винокурова С.В. Использование компьютерной программы Protan для анализа результатов промеров куликов при отловах // Бранта: сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. Вып. 2.- Мелитополь: Бранта, 1999. - С. 166-171.

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2022