Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

[На сторінку відділу]  

Ковтун Михайло Фотійович
(13.03.1937 - 09.10.2020)

Доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник

АДРЕСА: Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, вул. Богдана Хмельницького, 15, Київ 01030, Україна

ТЕЛЕФОН: (380-44) 234-30-93

E-mail: kovtun(at)izan.kiev.ua


ДАТА та МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

13.03.1937, Україна, Київська область, Обухівський район, село Германівка.

 

ОСВІТА:

Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця, 1959-1964,

Інститут зоології НАН України, Київ, 1966-1969, аспірантура.

 

КВАЛІФІКАЦІЯ:

1964 - диплом Київського медичного інституту за спеціальністю "стоматологія".

1966-1969 - Аспірант-біолог.

1969 - диплом к.б.н. за спеціальністю "зоологія".

1981 - диплом доктора біологічних наук за спеціальністю "зоологія".

1994 - Професор.

 

ЗАЙМАНІ ПОСАДИ:

1966-1969 Аспірант Інституту зоології НАН України

1969-1971 Молодший науковий співробітник Інституту зоології НАНУ

1971-1982 Старший науковий співробітник у тому ж інституті

1982-1984 Завідуючий лабораторією морфології рукокрилих

1984-2012 Завідуючий відділом еволюційної морфології хребетних

1997-2007 Заступник директора Інституту зоології НАНУ

2013 Головний науковий співробітник

 

НАГОРОДИ:

1994 – премія ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

порівняльна і еволюційна морфологія, ембріологія, еволюція, онтогенез.

 

ПУБЛІКАЦІЇ:

160, включно з 9 монографіями, 1 підручник.


МОНОГРАФІЇ:

Ковтун М.Ф., Шатковська О.В., Шатковський Ю.В. Формування черепа і скелета кінцівок птахів в ембріогенезі. – Київ, «Наукова думка», 2008, 200с.

Білецька М.Г., Ковтун М.Ф., Лихотоп Р.О. Піднебінно-носовий комплекс ссавців (порівняльна анатомія, ембріологія, еволюція). – Луцьк. Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського державного університету ім. Л. Українки. 2006, 10 друк. арк.

Ковтун М.Ф., Леденев С.Ю. Рост и развитие конечностей рукокрылых. «Вестник зоологии» (отдельный выпуск); 1999, №12, 8 печ. л.

Ковтун М.Ф., Лихотоп Р.О. Эмбриональное развитие черепа и вопросы эволюции рукокрылых. – Киев, «Наукова думка», 1994, 304с.

Ковтун М.Ф. Строение и эволюция органов локомоции рукокрылых. – Киев, «Наукова думка», 1984, 304c.

Ковтун М.Ф. Аппарат локомоции рукокрылых. – Киев, «Наукова думка», 1978, 230с.

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ:

Ковтун М.Ф., Осинский Л.П. Сердечно-сосудистая система. (Глава монографии «Ондатра»). М., «Наука», 1993, 15 печ. л.

Манзий С.Ф., Ковтун М.Ф. Этапы развития функциональной морфологии позвоночных (Раздел монографии «Современная эволюционная морфология»). Киев, «Наукова думка», 1991, 1,2 печ. л.

Ковтун М.Ф., Осинский Л.П. Сердечно-сосудистая система. (Раздел монографии «Волк»). М., «Наука», 1985, 1,5 печ. л.

ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ

Ковтун М.Ф., Микитюк О.М., Харченко Л.П. Порівняльна анатомія хребетних (підручник). – Мініст. Освіти і науки України, НАН України: Харків, «ОВС», 2005. – 687с.

Ковтун М.Ф., Микитюк О.М., Харченко Л.П. Порівняльна анатомія хребетних. Частина І. (посібник). Харків, 2002. – 174с.

Ковтун М.Ф., Микитюк О.М., Харченко Л.П. Порівняльна анатомія хребетних. Частина ІІ. (посібник). Харків, 2003. – 218с.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Kovtun, M. F., I. O. Lykova, and L. P. Kharchenko. "The Plasticity and Morphofunctional Organization of the Digestive System of Waders (Charadrii) as Migrants." Vestnik Zoologii 52.5 (2018): 417-428.

Kovtun M. F. On the origin of flight in Chiroptera (Mammalia): did gliding precede active flight? (О происхождении полета у рукокрылых (Chiroptera): предшествовало ли планирование активному полету?) – Zoologichesky Zhurnal (Зоологический журнал). – 2017. – Т. 96, № 5. – С. 537-546

Kovtun M. F., Stepanyuk Ya. V. The development of olfactory organ of Lissotriton vulgaris (Amphibia, Caudata). – Vestnik zoologii, 2015, vol. 49, N 6, p. 559-566.

Kovtun M. F., Sheverdyukova H. V. Early stages of skull embryogenesis in the Grass snake, Natrix natrix (Serpentes, Colubridae). – Russian Journal of Developmental Biology, 2015, vol. 46, N 4, p. 222-230.

Kovtun M. F., Sheverdyukova H. V. Ontogeny And Phylogeny. To the Problem of the Relation of Individual and Historical Development in Organisms. – Vestnik zoologii, 2015, vol. 49, N 4, p. 291-298.

Kovtun M.F. Zhukova N.F. Feeding and digestion intensity in Chiropterans of different trophic groups. – “Folia zoologica”, v. 43 (4), 1994, p.377-386.

Kovtun M.F. On the origin and evolution of bats. – In: European Bat research. – Charles University Press.; Praga, 1989, p. 5-12.

Kovtun M.F. The evolutionary morphology of locomotion organs system in Bats (Mammalian, Chiroptera). – In: Evolution and morphogenesis. (Abstracts of the International Conference, Praga, 1984, 0,2 printer’s sheet).

Kowtun M.F., Vergleichende Morphologie des Ruckenmarks sowie Armund Lendenkreuzgeflechtes und Innervation der Extremi ta tenmuskulatur bei Rhinolophidae der Fauna der UbSSR (Chiroptera, Mammalia).– Zool. Jb. Anat, 1977, v.98, H.3, S. 309-354.

Ковтун М. Ф. Мінливість, змінюваність, еволюція. - Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2018. - № 2. - С. 49-59.

Ковтун М. Ф., Степанюк Я. В. Природа і сутність людини (освіта і освіченість, науково-технічний прогрес, зростаюча залежність від техносфери). - Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: збірник наукових праць. Серія 20:Біологія. –2016.– Вип. 6. – С. 77-82.

Брошко Є. О., Ковтун М. Ф. Морфометричні та біомеханічні особливості організації скелету кінцівок деяких наземних хребетних з різним типом локомоції і орієнтації кінцівок // Вісник Черкаського університету. Сер. : Біологічні науки. - 2014. - Вип. 2. - С. 23-31.

Ковтун М.Ф. Онтогенез: явление и процесс (к проблеме эволюции онтогенеза). – Вестник зоологии, 2013, №3, с.3-14 (англ.)

Ковтун М.Ф.. Харченко Л.П. Закономерности морфофункциональной организации пищеварительной системы птиц с различной трофической специализацией. – «Орнитология», м., Изд. Московского университета им. М.В. Ломоносова, 2011, т.36, с.27-38.

Ковтун М.Ф., Шатковская О.В. Возникновение модели птенцового развития у птиц: к проблеме эволюции онтогенеза. – Вестник зоологии, 2011, т.45, в. 2, с.161-171.

Ковтун М.Ф. Обоснована ли критика и отрицание дарвинизма со стороны современного креационизма (к 150-летию выхода в свет «Происхождения видов …»). – Вестник зоологии, 2008, т.42, в.4, с.373-380.

Ковтун М.Ф. Факторы эволюции с позиции системного подхода (биосфера как арена эволюционных процессов). – Вестник зоологии, 2006, т.40, в.6, с.483-495.

Ковтун М.Ф., Харченко Л.П. Лимфоидные образования пищеварительной трубки птиц: характеристика и биологическое значение. – Вестник зоологии, 2005. №6, с.51-60.

Ковтун М.Ф., Шатковская О.В., Шатковский Ю.В. Становление птенцового типа развития птиц. – Вестник зоологии, 2003, т.37, №2, с.51-59.

Ковтун М.Ф., Харченко Л.П. Морфологические и биохимические характеристики пищеварительной системы канюка обыкновенного (Buteo buteo). – Вестник зоологии (Supplement), ч.ІІ, 2000, №14, с.177-184.

Ковтун М.Ф. Идея специфичности в биологии (к вопросу методологии биологических исследований). – Вестник зоологии, 1998, т.32, №1-2, с.3-11.

Ковтун М.Ф., Житников А.Я. Пролиферация и метаболизм хондроцитов хрящевых закладок растущей грудной конечности рыжей вечерницы. – Вестник зоологии, 1995, №2-3, с.78-85.

Ковтун М.Ф., Леденев С.Ю. Закладка, развитие и рост пястных костей рукокрылых (Chiroptera). – Вестник зоологии, 1993, №2, с.3-10.

Ковтун М.Ф., Лихотоп Р.О. Сравнительный анализ вторичного костного неба некоторых млекопитающих. – Зоологический журнал, 1991, т.70, в.10, с.104-113.

Ковтун М.Ф. Эволюция полета рукокрылых. – Вестник зоологии, 1990, №6, с.3-9.

Ковтун М.Ф. Проблемы эволюции рукокрылых, сообщ. 1-е: происхождение рукокрылых. – Вестник зоологии, 1990, №3, с.3-12.

Ковтун М.Ф. Морфологический аспект эволюции органов локомоции рукокрылых (Chiroptera). – Сб.: «Современные проблемы эволюционной морфологии. М., «Наука», 1988, с.104-117.

Ковтун М.Ф. О природе жилкования летательной перепонки рукокрылых. – Зоологический журнал, М., 1979, т.58, в.2, с.207-217.

Ковтун М.Ф., Манзий С.Ф. Кисть рукокрылых в сравнительно-анатомическом и функциональном аспектах. – Архив АГЭ, 1977, в.9, 0,4 печ. л.


[На сторінку відділу]

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2019