Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Відділ систематики ентомофагів
та екологічних основ біометоду


Загальний напрямок досліджень:

Біологічна систематика паразитичних перетинчастокрилих.

Окремі напрямки:

- систематика і таксономія паразитичних перетинчастокрилих

- комахи-ентомофаги фауни України

- вивчення особливостей хазяїно-паразитних стосунків

- опрацювання основ біологічного методу боротьби зі шкідниками сільського та лісового господарства.


Відділ систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду засновано в 1986 році на базі лабораторії (з цією ж назвою) Відділу загальної та прикладної ентомології. З моменту організації відділу до 2011 р. відділом керувала його фундатор, д.б.н., проф. М.Д. Зерова. Саме М.Д. Зеровою було засновано вітчизняну школу вивчення паразитичних перетинчастокрилих, продовживши дослідження М.І. Курдюмова, М.М. Нікольської та М.А Теленги. За час існування відділу в ньому підготовано 3 доктори і 14 кандидатів біологічних наук. У Відділі створено унікальну систематичну колекцію паразитичних та хижих перетинчастокрилих, що нараховує понад 7000 видів з майже тисячі родів (іхневмоноїдні, хальцидоїдні, проктотрупоїдні та циніпоїдні їздці та мурашки), в тому числі понад 900 типових екземплярів.

Дослідження відділу зосереджені на таких основних напрямках: систематика і таксономія паразитичних перетинчастокрилих, комахи-ентомофаги фауни України та вивчення особливостей хазяїно-паразитних взаємодій як основа біологічного методу боротьби зі шкідниками сільського та лісового господарства. Результатом досліджень фундаментального плану є 19 монографічних робіт, де розглянуто питання біорізноманітності, еволюції та класифікації домінантних груп комах-ентомофагів. Це – випуски циклів "Фауна СССР" (3 томи) та "Фауна України" (3 томи), монографічні зведення з комплексів ентомофагів дендрофільних лускокрилих (2 випуски) і комах-галоутворювачів (3 випуски), а також участь в складанні визначників циклу "Определитель насекомых Дальнего Востока России" (5 випусків). Крім цього, співробіниками Відділу опубліковано понад 600 наукових статей з різних груп паразитичних та хижих комах.

Відділ має наукові розробки по використанню ентомофагів в безпестицидних технологіях захисту рослин проти шкідників плодових культур, шкідників закритого грунту та комплексу лускокрилих-шкідників дуба. Дослідження цього напрямку відображено в 2 монографіях та 5 методичних рекомендаціях.

 

Відділ сьогодні:

Грудень 2019

 

З 2011 р. завідування відділом покладено на д.б.н. О.В. Гумовського. У відділі продовжуються фауністичні, екологічні, таксономічні, зоогеографічні і філогенетичні дослідження різних груп комах-ентомофагів, насамперед паразитичних перетинчастокрилих. Нині роботи виконуються з використанням сучасних методик, заснованих на застосуванні електронної мікроскопії та молекулярно-генетичних методів.


Співробітники

ГУМОВСЬКИЙ Олексій Васильович

завідувач відділу, доктор біологічних наук

галузь наукових інтересів: хальцидоїдні їздці «евлофідного комплексу» (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eulophidae, Tetracampidae) світової фауни, життєві цикли паразитичних перетинчастокрилих, фізіологічні основи яйце-личинкового паразитизму, хальцидоїдні їздці Афротропічного регіону.

Понад 60 публікацій, в т.ч. одна монографія.

персональна сторінка >>

e-mail: gumovsky[et]izan.kiev.ua

ЗЕРОВА Марина Дмитрівна, фундатор відділу

головний науковий співробітник, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

галузь наукових інтересів: їздці родин Eurytomidae, Torymidae, Ormyridae (Hymenoptera: Chalcidoidea,) Палеарктики (таксономія, філогенія, систематика).

Понад 200 публікацій, в т.ч. 15 монографій.

e-mail: zerova[et]izan.kiev.ua

РАДЧЕНКО Олександр Григорович

провідний науковий співробітник, доктор біологічних наук, професор

галузь наукових інтересів: мурашки (Hymenoptera: Formicidae) Палеарктики (таксономія, філогенія, систематика, зоогеографія).

Понад 225 публікацій, в т.ч. 8 монографй.

e-mail: rad[et]izan.kiev.ua, agradchenko[et]hotmail.com

ФУРСОВ Віктор Миколайович

старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці родин Trichogrammatidae та Mymaridae (Hymenoptera: Chalcidoidea) Палеарктики та світу (таксономія, фауна, систематика).

Понад 50 публікацій.

e-mail: ufensia[et]gmail.com

СІМУТНІК Сергій Анатолійович

старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці родини Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) Палеарктики та світу (таксономія, фауна, систематика).

Понад 50 публікацій.

e-mail: sim[et]izan.kiev.ua

КЛИМЕНКО Світлана Іванівна

молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці-ентомофаги (Chalcidoidea) двокрилих-галоутворювачів (Diptera, Tephritidae) на трав'янистій рослинності.

15 публікацій.

e-mail: klymenko[et]izan.kiev.ua

КАЛЮЖНА Марина Олександрівна

молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці підродини Aphidiinae (Hymenoptera: Ichneumonoidea, Braconidae) фауни України; ГІС технології в природоохоронній практиці.

10 публікацій.

e-mail: marinkakaluzhna[et]gmail.com

НУЖНА Ганна Дмитрівна

молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці підродини Anomaloninae (Hymenoptera: Ichneumonoidea, Ichneumonidae) фауни України.

10 публікацій.

e-mail: ganna.nuzhna[et]gmail.com

ВАРГА Олександр Олександрович

молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці-іхневмоніди (Ichneumonoidea, Ichneumonidae) підродин Pimplinae, Acaenitinae, Campopleginae, Cryptinae, Pimplinae, Poemeniinae, Rhyssinae та Xoridinae.

Понад 20 публікацій.

e-mail: sancho.varga[et]gmail.com

МАРТИНОВА Катерина Василівна

молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: різноманіття, таксономія та хазяїно-паразитні зв'язки паразитичних ос родини Chrysididae та інших груп хризидоїдного комплексу (Hymenoptera: Chrysidoidea).

12 публікацій.

e-mail: martynova_kv[et]ukr.net

ВАСЬКО Богдан Миколайович

молодший науковий співробітник

галузь наукових інтересів: паразитичні оси родин Scoliidae i Tiphiidae та їх звязки з пластинчастовусими жуками; систематика Scarabeoidea.

Понад 20 публікацій.

e-mail: bogdan.vasko[et]gmail.com

СТЕЦУН Галина Аполлінаріївна

аспірант з відривом від виробництва, молодший науковий співробітник

сфера наукових інтересів: функціональна морфологія, порівняльна морфологія, морфологія жала рийних ос родини Crabronidae

1 публікація

e-mail: halyna.stetsun[et]gmail.com

СТЕЦЕНКО Ірина Трохимівна

провідний інженер

каталогізація типів у колекції відділу, технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.

e-mail: irynarosoha[et]gmail.com

БАЖЕНОВА Тетяна Миколаївна

провідний інженер

галузь наукових інтересів: паразитокомплекси листкових мінерів

паразитокомплекси листкових мінерів, технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.

e-mail: bazhenowa.tanya[et]yandex.ru

СІМУТНІК Олена Іванівна

інженер I категорії

галузь наукових інтересів: їздці підродини Agathidinae (Hymenoptera: Ichneumonoidea, Braconidae) Палеарктики (таксономія, фауна, систематика), технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.

ЛАЗАРЕНКО Світлана Миколаївна

старший лаборант

технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.


ФАХІВЦІ-СИСТЕМАТИКИ,
які працювали у відділі і чиї колекції зберігаються фондах Інституту

КОНОНОВА Світлана Василівна

(1940-2016)

доктор біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці надродин Platygastroidea та Proctotrupoidea (Hymenoptera) Палеарктики (таксономія, фауна, систематика).

Понад 80 публікацій, в т.ч. 6 монографій.

КЛЮЧКО Зоя Федорівна

(1933-2016)

доктор біологічних наук

галузь наукових інтересів: метелики-совки (Lepidoptera: Noctuoidea, Noctuidae) Палеарктики і фауни України, зокрема.

Понад 130 публікацій, в т.ч. 12 монографій.

КОТЕНКО Анатолій Григорович

кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці родини Braconidae, зокрема підродини Microgastrinae, Cardiochilinae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) Палеарктики (таксономія, фауна, систематика).

Понад 100 публікацій, в т.ч. 4 монографії.

e-mail: kotenko[et]izan.kiev.ua

ДЯКОНЧУК Любов Андріївна

кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: циніпоїдні їздці (Hymenoptera, Cynipoidea), зокрема галоутворювачі.

Понад 40 публікацій, в т.ч. 1 монографія.

ЧЕРВОНЕНКО Оксана Володимирівна

кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці-афелініни (Hymenoptera, Aphelinidae, Aphelininae), паразити попелиць.

4 публікації.

СЕРЬОГІНА Людмила Яківна

кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці родин Eurytomidae, Torymidae, Ormyridae (Hymenoptera: Chalcidoidea,) Палеарктики (таксономія, фауна, систематика).

Понад 100 публікацій, в т.ч. 5 монографій.

ТОЛКАНІЦ Валентина Гнатівна

кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці родини Ichneumonidae, зокрема підродини Metopiinae, Tryphoninae (Phytodietini) (Hymenoptera: Ichneumonoidea,) Палеарктики (таксономія, фауна, систематика).

Понад 80 публікацій, в т.ч. 7 монографій.

НАРОЛЬСЬКИЙ Микола Борисович

галузь наукових інтересів: іхневмоноїдні їздці підродини Cremastinae (Hymenoptera, Ichneumonoidea, Ichneumonidae).

Понад 30 публікацій, в т.ч. 1 монографія.

ЗАВАДА Андрій Григорович

PhD (доктор філософії)

галузь наукових інтересів: хальцидоїдні їздці родів Torymus та Ecdamua (Hymenoptera, Chalcidoidea, Torymidae).

4 публікації.

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2019