Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Відділ систематики ентомофагів
та екологічних основ біометоду


Загальний напрямок досліджень:

Біологічна систематика паразитичних перетинчастокрилих.

Окремі напрямки:

- систематика і таксономія паразитичних перетинчастокрилих

- комахи-ентомофаги фауни України

- вивчення особливостей хазяїно-паразитних стосунків

- опрацювання основ біологічного методу боротьби зі шкідниками сільського та лісового господарства.


Відділ систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду засновано в 1986 році на базі лабораторії (з цією ж назвою) Відділу загальної та прикладної ентомології. З моменту організації відділу до 2011 р. відділом керувала його фундатор, д.б.н., проф. М.Д. Зерова. Саме М.Д. Зеровою було засновано вітчизняну школу вивчення паразитичних перетинчастокрилих, продовживши дослідження М.І. Курдюмова, М.М. Нікольської та М.А Теленги. За час існування відділу в ньому підготовано 3 доктори і 14 кандидатів біологічних наук. У Відділі створено унікальну систематичну колекцію паразитичних та хижих перетинчастокрилих, що нараховує понад 7000 видів з майже тисячі родів (іхневмоноїдні, хальцидоїдні, проктотрупоїдні та циніпоїдні їздці та мурашки), в тому числі понад 900 типових екземплярів.

Дослідження відділу зосереджені на таких основних напрямках: систематика і таксономія паразитичних перетинчастокрилих, комахи-ентомофаги фауни України та вивчення особливостей хазяїно-паразитних взаємодій як основа біологічного методу боротьби зі шкідниками сільського та лісового господарства. Результатом досліджень фундаментального плану є 19 монографічних робіт, де розглянуто питання біорізноманітності, еволюції та класифікації домінантних груп комах-ентомофагів. Це – випуски циклів "Фауна СССР" (3 томи) та "Фауна України" (3 томи), монографічні зведення з комплексів ентомофагів дендрофільних лускокрилих (2 випуски) і комах-галоутворювачів (3 випуски), а також участь в складанні визначників циклу "Определитель насекомых Дальнего Востока России" (5 випусків). Крім цього, співробіниками Відділу опубліковано понад 600 наукових статей з різних груп паразитичних та хижих комах.

Відділ має наукові розробки по використанню ентомофагів в безпестицидних технологіях захисту рослин проти шкідників плодових культур, шкідників закритого грунту та комплексу лускокрилих-шкідників дуба. Дослідження цього напрямку відображено в 2 монографіях та 5 методичних рекомендаціях.

 

Відділ сьогодні:

З 2011 р. завідування відділом покладено на д.б.н. О.В. Гумовського. У відділі продовжуються фауністичні, екологічні, таксономічні, зоогеографічні і філогенетичні дослідження різних груп комах-ентомофагів, насамперед паразитичних перетинчастокрилих. Нині роботи виконуються з використанням сучасних методик, заснованих на застосуванні електронної мікроскопії та молекулярно-генетичних методів.


Співробітники

ГУМОВСЬКИЙ Олексій Васильович

завідувач відділу, доктор біологічних наук

галузь наукових інтересів: хальцидоїдні їздці «евлофідного комплексу» (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eulophidae, Tetracampidae) світової фауни, життєві цикли паразитичних перетинчастокрилих, фізіологічні основи яйце-личинкового паразитизму, хальцидоїдні їздці Афротропічного регіону.

Понад 60 публікацій, в т.ч. одна монографія.

персональна сторінка >>

e-mail: gumovsky[et]izan.kiev.ua

ЗЕРОВА Марина Дмитрівна, фундатор відділу

головний науковий співробітник, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

галузь наукових інтересів: їздці родин Eurytomidae, Torymidae, Ormyridae (Hymenoptera: Chalcidoidea,) Палеарктики (таксономія, філогенія, систематика).

Понад 200 публікацій, в т.ч. 15 монографій.

e-mail: zerova[et]izan.kiev.ua

КОНОНОВА Світлана Василівна

провідний науковий співробітник, доктор біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці надродин Platygastroidea та Proctotrupoidea (Hymenoptera) Палеарктики (таксономія, фауна, систематика).

Понад 80 публікацій, в т.ч. 6 монографій.

e-mail: kononova[et]izan.kiev.ua

РАДЧЕНКО Олександр Григорович

провідний науковий співробітник, доктор біологічних наук, професор

галузь наукових інтересів: мурахи (Hymenoptera: Formicidae) Палеарктики (таксономія, філогенія, систематика, зоогеографія).

Понад 150 публікацій, в т.ч. 2 монографії.

e-mail: agradchenko[et]hotmail.com, rad[et]izan.kiev.ua

КОТЕНКО Анатолій Григорович

старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці родини Braconidae, зокрема підродини Microgastrinae, Cardiochilinae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) Палеарктики (таксономія, фауна, систематика).

Понад 100 публікацій, в т.ч. 4 монографії.

e-mail: kotenko[et]izan.kiev.ua

СЕРЬОГІНА Людмила Яківна

старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці родин Eurytomidae, Torymidae, Ormyridae (Hymenoptera: Chalcidoidea,) Палеарктики (таксономія, фауна, систематика).

Понад 100 публікацій, в т.ч. 5 монографій.

e-mail: seryogina[et]izan.kiev.ua

ТОЛКАНІЦ Валентина Гнатівна

старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці родини Ichneumonidae, зокрема підродини Metopiinae, Tryphoninae (Phytodietini) (Hymenoptera: Ichneumonoidea,) Палеарктики (таксономія, фауна, систематика).

Понад 80 публікацій, в т.ч. 7 монографій.

e-mail: tolkanitz[et]izan.kiev.ua

ФУРСОВ Віктор Миколайович

старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці родин Trichogrammatidae та Mymaridae (Hymenoptera: Chalcidoidea) Палеарктики та світу (таксономія, фауна, систематика).

Понад 50 публікацій.

e-mail: ufensia[et]gmail.com

СІМУТНІК Сергій Анатолійович

науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці родини Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) Палеарктики та світу (таксономія, фауна, систематика).

Понад 50 публікацій.

e-mail: simutnik[et]izan.kiev.ua

КЛИМЕНКО Світлана Іванівна

молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці-ентомофаги (Chalcidoidea) рослиноїдних горіхотворок (Hymenoptera: Cynipidae) на трав'янистій та чагарниковій рослинності.

13 публікацій.

e-mail: klymenko[et]izan.kiev.ua

СВИРИДОВ Сергій Васильович

молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці-ентомофаги (Chalcidoidea, Ichneumonoidea) листкових мінерів.

Понад 60 публікацій, в т.ч. 1 монографія.

e-mail: sviridov[et]izan.kiev.ua

СТЕЦЕНКО Ірина Трохимівна

провідний інженер

каталогізація типів у колекції відділу, технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.

e-mail: irynarosoha[et]gmail.com

БАЖЕНОВА Тетяна Миколаївна

інженер I категорії

галузь наукових інтересів: паразитокомплекси листкових мінерів

паразитокомплекси листкових мінерів, технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.

e-mail: bazhenowa.tanya[et]yandex.ru

СІМУТНІК Олена Іванівна

інженер

галузь наукових інтересів: їздці підродини Agathidinae (Hymenoptera: Ichneumonoidea, Braconidae) Палеарктики (таксономія, фауна, систематика), технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.

ЛАЗАРЕНКО Світлана Миколаївна

старший лаборант

технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.

КАЛЮЖНА Марина Олександрівна

інженер I категорії, аспірант

галузь наукових інтересів: їздці підродини Aphidiinae (Hymenoptera: Ichneumonoidea, Braconidae) фауни України; ГІС технології в природоохоронній практиці.

2 публікації.

e-mail: marinkakaluzhna[et]gmail.com

НУЖНА Ганна Дмитрівна

старший лаборант, аспірант

галузь наукових інтересів: їздці підродини Anomaloninae (Hymenoptera: Ichneumonoidea, Ichneumonidae) фауни України.

3 публікації.

e-mail: ganna.nuzhna[et]gmail.com

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua