Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Комісія із зоологічної термінології

Наукові назви ссавців України, затверджені Комісією із зоологічної термінології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Факультативні частини назви поставлені в круглі дужки, а варіанти частин – в квадратні дужки. Наприклад, “тхір лісовий [звичайний, темний]” слід читати: “ тхір лісовий, тхір звичайний, тхір темний ”; “(звичайний) їжак” слід читати: “ їжак звичайний, їжак”.

ЛАТИНСЬКА НАЗВА УКРАЇНСЬКА НАЗВА РОСІЙСЬКА НАЗВА
MAMMALIA ССАВЦІ, ЗВІРІ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, ЗВЕРИ
THERIA ТЕРІЇ, (ВЛАСНЕ) ЗВІРІ ТЕРИИ, (СОБСТВЕННО) ЗВЕРИ
EUTHERIA, PLACENTALIA ПЛАЦЕНТНІ, ЕВТЕРІЇ, ЕУТЕРІЇ ПЛАЦЕНТАРНЫЕ, ЭУТЕРИИ
Primates Примати Приматы
Haplorrhini Мавпи та довгоп'яти Обезьяны и долгопяты
Hominidae Гомініди Гоминиды
Homo Людина Люди
Homo sapiens L. 1758 Людина розумна Человек разумный
Rodentia Гризуни Грызуны
Sciuromorpha Білкоподібні [вивіркоподібні] (гризуни) Белкообразные (грызуны)
Sciuridae Білячі, вивіркові Беличьи
Sciurus Білка, вивірка Белки
Sciurus vulgaris L. 1758 Білка звичайна, вивірка звичайна Обыкновенная белка, векша
Spermophilus Ховрах Суслики
Spermophilus citellus (L. 1766) Ховрах європейський Европейский [западный, серый] суслик
Spermophilus odessanus Nordmann 1842 Ховрах подільський
Spermophilus pigmaeus (Pallas 1779) Ховрах малий [сірий] Малый [серый] суслик
Spermophilus suslicus (Guldenstaedt 1770) Ховрах крапчастий Крапчатый суслик
Marmota Бабак, байбак Сурки
Marmota bobac (Muller 1776) Ба(й)бак (степовий, звичайний) Байбак, обыкновенный [степной] сурок
Gliridae Вовчки, вовчкові, соневі, соні Соневые, сони
Dryomys Лісовий вовчок, лісова соня Лесные сони
Dryomys nitedula (Pallas 1779) Вовчок лісовий, соня лісова Лесная соня
Eliomys Садовий вовчок, садова соня Садовые сони
Eliomys quercinus (L. 1766) Вовчок садовий, соня садова Садовая соня
Muscardinus Ліщинний вовчок, ліщинна соня, ліскулька Орешниковые сони
Muscardinus avellanarius (L. 1758) Вовчок ліщинний, соня ліщинна, ліскулька Орешниковая соня
Glis Сірий вовчок, сіра соня (Сони-)полчки
Glis glis (L. 1766) Вовчок сірий, соня сіра (Соня-)полчок
Castorimorpha Боброподібні (гризуни) Боброобразные
Castoridae Боброві, бобри Бобровые
Castor Бобер Бобры
Castor fiber L. 1758 Бобер (європейський) (Речной, обыкновенный) бобр
Myomorpha Мишоподібні (гризуни) Мышевидные [мышеобразные] грызуны
Allactagidae Земляні зайці Ложнотушканчиковые
Allactaga (П'ятипалий) земляний заєць Земляные зайцы, пятипалые тушканчики
Allactaga major (Kerr 1792) Земляний заєць, тушканчик великий Большой тушканчик, земляной заяц
Dipodidae Кандибкові, справжнітушканчики Тушканчиковые, настоящие тушканчики
Stylodipus Кандибка Емуранчики
Stylodipus telum (Lichtenstein 1823) Кандибка звичайна [трипала] (Обыкновенный) емуранчик
Sicista Мишівка Мышовки
Sicista subtilis (Pallas 1773) Мишівка степова Степная [южная, трёхполосная] мышовка
Sicista strandi Formozov 1931 Мишівка південна [донська] Южная мышовка
Sicista severtsovi Ognev 1935 Мишівка темна Тёмная мышовка
Sicista betulina (Pallas 1779) Мишівка лісова Лесная [северная, однополосная] мышовка
Cricetidae Хом'якові, хом'яки та нориці Хомяковые, хомяки
Microtus Сіра нориця, полівка Серые полёвки
Microtus socialis (Pallas 1773) Нориця гуртова, полівка гуртова Общественная [степная] полёвка
Microtus tatricus (Kratochvil 1952) Нориця татринська, полівка татринська Чешская полёвка
Microtus arvalis (Pallas 1779) Нориця звичайна, полівка звичайна Обыкновенная [серая] полёвка
Microtus agrestis (L. 1761) Нориця темна, полівка темна Тёмная [пашенная] полёвка
Microtus levis Miller 1908 Нориця лучна, полівка лучна Восточноевропейская полёвка
Microtus subterraneus (Selys Longchamps 1836) Нориця підземна, полівка підземна Подземная [кустарниковая, европейская земляная] полёвка
Microtus obscurus (Eversmann 1841) Нориця Еверсмана [алтайська], полівка Еверсмана [алтайська] Алтайская полёвка, полёвка Эверсмана
Microtus oeconomus (Pallas 1776) Нориця економка, полівка економка Полёвка-экономка, крысоголовая полёвка
Arvicola Водяна нориця, водяна полівка, водяний щур Водяные полёвки, водяные крысы
Arvicola amphibius (L. 1758) Нориця водяна, полівка водяна Водяная полёвка
Arvicola scherman (Shaw 1801) Нориця гірська, полівка гірська
Chionomys Снігова нориця, снігова полівка Снеговые полёвки
Chionomys nivalis (Martins 1842) Нориця снігова, полівка снігова Снеговая полёвка
Ellobius Сліпушок, сліпунець Слепушонки
Ellobius talpinus (Pallas 1770) Cліпушок (звичайний), сліпунець (звичайний) Обыкновенная слепушонка
Lagurus Строкатка Степные пеструшки
Lagurus lagurus (Pallas 1773) Строкатка звичайна Степная [обыкновенная] пеструшка
Myodes Лісова нориця, лісова полівка Лесные [рыжие] полёвки
Myodes glareolus (Schreber 1780) Нориця руда, полівка руда Рыжая (лесная) полёвка, европейская рыжая [европейская лесная] полёвка
Ondatra Ондатра Ондатры, мускусные крысы
Ondatra zibethicus (L. 1766) Ондатра (звичайна) Мускусная крыса, (обыкновенная) ондатра
Cricetulus Сірий хом'ячок Серые хомячки
Cricetulus migratorius (Pallas 1773) Хом'ячок сірий Серый хомячок
Cricetus Звичайний хом'як Обыкновенные хомяки
Cricetus cricetus L. 1758 Хом'як звичайний Обыкновенный хомяк
Muridae Мишачі Мышиные
Apodemus Беззубцева миша, польова миша, лісова миша Лесные и полевые мыши, беззубцовые мыши
Apodemus agrarius (Pallas 1771) Миша польова Полевая мышь
Apodemus flavicollis (Melchior 1834) Миша жовтогорла Желтогорлая мышь
Apodemus witherbyi (Thomas 1902) Миша степова Степная мышь
Apodemus sylvaticus (L. 1758) Миша лісова Лесная мышь
Apodemus uralensis (Pallas 1811) Миша мала Малая мышь
Micromys Миша-крихітка, миша-бадилярка Мыши-малютки
Micromys minutus (Pallas 1771) Миша-крихітка, миша малесенька Мышь-малютка
Mus Звичайна миша (Домовые) мыши
Mus musculus L. 1758 Миша хатня Домовая мышь
Mus spicilegus Reinwaldt 1927 Миша курганцева Курганчиковая мышь
Rattus Щур, пацюк Крысы
Rattus norvegicus (Berkenhout 1769) Щур сірий, пацюк сірий Серая [рыжая, амбарная] крыса
Rattus rattus L. 1758 Щур чорний, пацюк чорний Черная крыса
Spalacidae Сліпакові, сліпаки Слепышовые, слепыши
Spalax Сліпак Слепыши
Spalax graecus Nehring 1898 Сліпак буковинський [грецький] Буковинский слепыш
Spalax microphthalmus Guldenstaedt 1770 Сліпак звичайний, зінське щеня Обыкновенный [южнорусский, малоглазый] слепыш
Spalax leucodon Nordmann 1840 Сліпак білозубий Малый [горный, белозубый, средний] слепыш
Spalax arenarius Reshetnik 1939 Сліпак піщаний Песчаный слепыш
Spalax zemni (Erxleben 1777) Сліпак подільський Подольский слепыш
Myocastoridae Нутрієві Нутриевые, бобровые крысы
Myocastor Нутрія Нутрии
Myocastor coypus (Molina 1782) Нутрія, болотяний бобер Нутрия, болотный бобр, коипу
Lagomorpha Зайцеподібні Зайцеобразные
Leporidae Зайцеві, зайці Зайцевые, зайцы
Lepus Заєць Зайцы
Lepus timidus L. 1758 Заєць білий, заєць-біляк (Заяц-)беляк
Lepus europaeus Pallas 1778 Заєць сірий, заєць-русак (Заяц-)русак
Oryctolagus Кріль Кролики
Oryctolagus cuniculus (L. 1758) Кріль звичайний Дикий [европейский дикий, среднеевропейский дикий] кролик
Eulipotyphla Комахоїдні
Erinaceidae Їжаки, їжакові Ежовые
Erinaceus (Звичайний) їжак (Обыкновенные) ежи
Erinaceus roumanicus Barret-Hamilton 1900 Їжак білочеревий Южный [северный белогрудый, северный белобрюхий] ёж
Erinaceus concolor Martin 1838 Їжак південний Восточноевропейский [южный белогрудый, южный белобрюхий] ёж
Erinaceus europaeus L. 1758 Їжак європейський Европейский [обыкновенный] ёж
Hemiechinus Пустельний їжак Ушастые ёжи
Hemiechinus auritus Gmelin 1770 Їжак вухастий Ушастый ёж
Soricidae Землерийки, мідиці, землерийкові, мідицеві Землеройковые
Crocidura Білозубка (Землеройки-)белозубки
Crocidura suaveolens (Pallas 1811) Білозубка мала Малая белозубка
Crocidura leucodon (Hermann 1780) Білозубка білочерева Белобрюхая [ушастая] белозубка
Sorex Бурозубка (Землеройки-)бурозубки
Sorex caecutiens Laxmann 1788 Бурозубка середня Средняя бурозубка
Sorex alpinus Schinz 1837 Бурозубка альпійська Альпийская бурозубка [землеройка]
Sorex minutus L. 1766 Бурозубка мала Малая бурозубка [землеройка]
Sorex araneus L. 1758 Бурозубка звичайна Обыкновенная бурозубка, обыкновенная [лесная] землеройка
Sorex isodon Turov, 1924 Бурозубка рівнозуба Равнозубая бурозубка
Neomys Рясоніжка, кутора, водяна землерийка Куторы, водяные землеройки
Neomys fodiens (Pennant 1771) Рясоніжка велика, кутора велика Обыкновенная [водяная] кутора
Neomys anomalus Cabrera 1907 Рясоніжка мала, кутора мала Малая кутора
Talpidae Кроти, кротові Кротовые
Desmana Хохуля Выхухоли
Desmana moschata L. 1758 Хохуля (руська) (Русская [обыкновенная]) выхухоль
Talpa (Звичайний) кріт (Обыкновенные) кроты
Talpa europaea L. 1758 Кріт європейський Обыкновенный [европейский] крот
Chiroptera Рукокрилі, кажани, летючі миші Рукокрылые
Rhinolophidae Підковоноси, підковоносові, підковоносі кажани, підковоносі рукокрилі, підковоносі летючі миші Подковоносые
Rhinolophus Підковоніс Подковоносы
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber 1774) Підковоніс великий Большой подковонос
Rhinolophus hipposideros (Bechstein 1800) Підковоніс малий Малый подковонос
Vespertilionidae Гладконосі [ звичайні] кажани, гладконосі [звичайні] рукокрилі, гладконосі [ звичайні] летючі миші, лиликові Гладконосые, обыкновенные летучие мыши, кожановые
Eptesicus Кожан, пергач Кожаны
Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius 1839) Кожан північний, пергач північний Северный кожан(ок)
Eptesicus serotinus (Schreber 1774) Кожан пізній, пергач пізній Поздний [горный] кожан
Pipistrellus Нетопир Нетопыри
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius 1839) Нетопир лісовий [Натузіуса] Нетопырь Натузиуса
Pipistrellus pipistrellus (Schreber 1774) Нетопир-карлик Нетопырь-карлик
Pipistrellus pygmaeus (Leach 1825) Нетопир-пігмей Малый нетопырь, нетопырь-пигмей
Pipistrellus kuhlii (Kuhl 1817) Нетопир середземноморський [білосмугий] Средиземноморский нетопырь
Nyctalus Вечірниця Вечерницы
Nyctalus lasiopterus (Schreber 1780) Вечірниця велетенська Гигантская вечерница
Nyctalus noctula (Schreber 1774) Вечірниця руда Рыжая вечерница
Nyctalus leisleri (Kuhl 1817) Вечірниця мала Малая вечерница
Barbastella Широковух Широкоушки
Barbastella barbastellus (Schreber 1774) Широковух європейський Европейская широкоушка
Plecotus Вухань Ушаны
Plecotus austriacus (Fischer 1829) Вухань сірий Серый ушан
Plecotus auritus (L. 1758) Вухань бурий Бурый ушан
Hypsugo Лиликоподібний [кожаноподібний] нетопир, гірський нетопир, гірський лилик Кожановидные нетопыри
Hypsugo savii (Bonaparte 1837) Нетопир Саві, лилик Саві Кожановидный нетопырь, нетопырь Сави
Vespertilio Лилик Двухцветные кожаны
Vespertilio murinus L. 1758 Лилик двоколірний Двухцветный кожан
Myotis Нічниця Ночницы
Myotis myotis (Borkhausen 1797) Нічниця велика Большая ночница
Myotis blythii (Tomes 1857) Нічниця гостровуха Остроухая ночница
Myotis bechsteinii (Kuhl 1817) Нічниця довговуха Длинноухая ночница, ночница Бехштейна
Myotis nattereri (Kuhl 1817) Нічниця війчаста (європейська) [Наттерера] Ночница Наттерера
Myotis emarginatus (Geoffroy 1806) Нічниця триколірна Трёхцветная ночница
Myotis mystacinus (Kuhl 1817) Нічниця вусата Усатая ночница
Myotis aurascens Kuzyakin 1935 Нічниця степова Степная ночница
Myotis brandtii (Eversmann 1845) Нічниця Брандта Ночница Брандта
Myotis daubentonii (Kuhl 1817) Нічниця водяна Водяная ночница
Myotis dasycneme (Boie 1825) Нічниця ставкова Прудовая ночница
Miniopterus Довгокрилець Длиннокрылы
Miniopterus schreibersii (Kuhl 1817) Довгокрилець звичайний Обыкновенный длиннокрыл
Carnivora Хижі (звірі) Хищные
Feliformia Котоподібні Кошкообразные
Felidae Котячі Кошачьи, кошки
Felis Кіт Кошки
Felis silvestris Schreber 1777 Кіт лісовий Дикая [европейская, лесная] кошка, европейский (дикий) кот
Lynx Рись Рыси
Lynx lynx (L. 1758) Рись (звичайна) Рысь
Caniformia Собакоподібні Собакообразные
Canidae Собачі Собачьи, собаки, псовые, волки, волчьи
Vulpes Лисиця Лисицы
Vulpes vulpes (L. 1758) Лисиця звичайна [руда] (Обыкновенная, рыжая) лисица
Vulpes corsac (L. 1768) Лисиця степова, корсак Корсак, степная лисица
Canis Собака Собаки, волки
Canis aureus L. 1758 Шакал (Азиатский, обыкновенный) шакал
Canis lupus L. 1758 Вовк (сірий) (Обыкновенный, серый) волк
Nyctereutes Єнотоподібний собака Енотовидные собаки
Nyctereutes procyonoides (Gray 1834) Єнотоподібний (уссурійський) собака (Уссурийская) енотовидная собака, енотовидная уссурийская лиса, уссурийский енот
Phocidae Справжні тюлені Настоящие [безухие] тюлени, тюленевые
Monachus Тюлень-монах Тюлени-монахи
Monachus monachus (Hermann 1779) Тюлень(-монах) середземноморський Тюлень-монах, белобрюхий тюлень
Mustelidae Куницеві Куньи, куницы, куницеобразные
Mustela Тхір Ласки и хорьки
Mustela eversmanni Lesson 1827 Тхір степовий [світлий] Степной [светлый, белый] хорёк, степной [светлый, белый] хорь
Mustela erminea L. 1758 Горностай (Обыкновенный) горностай
Mustela putorius L. 1758 Тхір лісовий [звичайний, темний] Лесной [обыкновенный, чёрный] хорёк, обыкновенный [тёмный, чёрный] хорь
Mustela nivalis L. 1766 Ласка, ласиця (Обыкновенная) ласка
Mustela lutreola (L. 1761) Норка європейська [Европейская, обыкновенная, русская] норка
Mustela vison Schreber 1777 Норка американська Американская [восточная] норка
Martes Куниця Куницы
Martes foina (Erxleben 1777) Кам'яна куниця, (куниця-)білодушка Каменная куница, (куница-)белодушка
Martes martes (L. 1758) Лісова куниця, (куниця-)жовтодушка Лесная (обыкновенная) куница, (куница-) желтодушка
Meles Борсук Барсуки
Meles meles (L. 1758) Борсук (звичайний) (Обыкновенный) барсук
Vormela Перев'язка, перегузня Перевязка
Vormela peregusna (Guldenstaedt 1770) Перев'язка, перегузня Перевязка
Lutra (Річкова) видра (Настоящие) выдры
Lutra lutra (L. 1758) Видра (звичайна) (Обыкновенная [речная]) выдра
Ursidae Ведмежі, ведмедеві, ведмеді Медвежьи, медведи
Ursus (Звичайний) ведмідь Медведи
Ursus arctos L. 1758 Ведмідь бурий Бурый [обыкновенный] медведь
Perissodactyla Непарнокопит(н)і, Непарнопалі Непарнокопытные, непарнопалые
Equidae Конячі Лошадиные
Equus Кінь Лошади
Equus przewalskii Poliakov 1881 Кінь Пржевальського, тарпан джунґарський Лошадь Пржевальского
Equus hemionus Pallas 1775 Кулан Кулан
Artiodactyla Парнокопит(н)і, парнопалі, ратичні Парнокопытные, парнопалые
Suidae Кабанячі, свинячі, свинні Свиньи, свиные
Sus Свиня, кабан Кабаны, свиньи
Sus scrofa L. 1758 Кабан, вепр, свиня; домашня форма: свиня свійська Свинья; дикая форма также: (дикий) кабан, дикая свинья, вепрь
Bovidae Порожнисторогі, бикові Полорогие
Saiga Сайга Сайгаки
Saiga tatarica (L. 1766) Сайга (звичайна) Сайгак
Bison Бізон, зубр Зубры, бизоны
Bison bonasus (L. 1758) Зубр, бізон європейський (Европейский) зубр, европейский бизон
Ovis Вівця (Горные, каменные) бараны
Ovis ammon (L. 1758) Муфлон, вівця гірська Горный баран, архар, муфлон
Rupicapra Серна, скельна коза Серны
Rupicapra rupicapra (L. 1758) Серна, скельна коза Серна
Cervidae Оленеві, оленячі Оленевые, олени, оленьи, плотнорогие
Alces Лось Лоси
Alces alces (L. 1758) Лось Лось, сохатый
Capreolus Козуля, сарна Косули
Capreolus capreolus (L. 1758) Козуля європейська, сарна європейська Европейская косуля
Cervus (Звичайний) олень (Настоящие) олени
Cervus elaphus L. 1758 Олень благородний Благородный олень
Cervus nippon Temminck 1838 Олень плямистий Пятнистый олень
Dama Лань Лань
Dama dama (L. 1758) Лань (європейська) (Европейская) лань, даниэль
Cetacea Китоподібні Китообразные
Odontoceti Зубаті кити (та дельфіни) Зубатые киты (и дельфины)
Delphinidae Звичайні дельфіни Дельфиновые
Delphinus Білобокий дельфін Дельфины-белобочки
Delphinus delphis L. 1758 Білобокий дельфін (звичайний) (Дельфин-)белобочка, обыкновенный [остромордый] дельфин
Tursiops Афаліна Афалины
Tursiops truncatus (Montagu 1821) Афаліна (звичайна) (Обыкновенная) афалина, большой [бурый] дельфин
Phocoenidae Морські свині, фоценові Морские свиньи
Phocoena Морська свиня, фоцена Морские свиньи
Phocoena phocoena (L. 1758) Морська свиня звичайна, фоцена звичайна, азово-чорноморська раса також: азовка (Обыкновенная) морская свинья, азовский [тупомордый] дельфин, азовка

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua