Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Комісія із зоологічної термінології

Наукові назви земноводних та плазунів України, затверджені Комісією із зоологічної термінології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Факультативні частини назви поставлено в круглі дужки, варіанти частин назви – у квадратні дужки. Наприклад, “жовтопуз (безногий)” слід читати: “жовтопуз, жовтопуз безногий”; “ропуха сіра [звичайна]” слід читати: “ропуха сіра, ропуха звичайна”.

ЛАТИНСЬКА НАЗВА УКРАЇНСЬКА НАЗВА РОСІЙСЬКА НАЗВА
AMPHIBIA ЗЕМНОВОДНІ, АМФІБІЇ ЗЕМНОВОДНЫЕ, АМФИБИИ
Caudata; Urodela Хвостаті земноводні [амфібії], хвостатіХвостатые земноводные [амфибии], хвостатые
Salamandridae СаламандровіСаламандровые, настоящие саламандры
Salamandra СаламандраСаламандры
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Саламандра плямистаПятнистая [огненная, обыкновенная] саламандра
Lissotriton Малий [гладенький] тритонМалые [гладкие] тритоны
Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880) Тритон карпатськийКарпатский тритон
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) Тритон звичайнийОбыкновенный тритон
Mesotriton Середній тритонСредние тритоны
Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768) Тритон альпійський [гірський]Альпийский тритон
Triturus Великий тритонКрупные тритоны
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Тритон гребінчастий [гребенястий]Гребенчатый тритон
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) Тритон дунайськийДунайский тритон
Triturus karelinii (Strauch, 1870) Тритон КарелінаТритон Карелина
Anura Безхвості земноводні [амфібії], безхвостіБесхвостые земноводные [амфибии], бесхвостые
Bombinatoridae; Discoglossidae Кумкові, джерелянкові;круглоязикові Жерлянки;круглоязычные
Bombina Кумка, джерелянкаЖерлянки
Bombina (Bombina) bombina (Linnaeus, 1761) Кумка [джерелянка] червоночерева, кумка звичайнаКраснобрюхая жерлянка
Bombina (Bombina) variegata (Linnaeus, 1758) Кумка [джерелянка] жовточерева, кумка гірськаЖелтобрюхая жерлянка
Pelobatidae Часничницеві, земляні жабки, жаби-землянки Чесночницы
Pelobates Часничниця, земляна жабка, землянкаЧесночницы
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) Часничниця [земляна жабка, землянка] звичайна Обыкновенная чесночница
Pelobates vespertinus (Pallas, 1771)* Часничниця ПалласаЧесночница Палласа
Bufonidae Ропухові Жабы, настоящие жабы
Bufo РопухаЖабы
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Ропуха сіра [звичайна]Серая [обыкновенная] жаба
Bufo calamita Laurenti, 1768; Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ропуха очеретянаКамышовая жаба
Bufo viridis Laurenti, 1768; Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768) Ропуха зеленаЗеленая жаба
Hylidae Квакшеві, рахкавкові, деревні жаби, райкиКвакши, древесницы
Hyla Квакша, рахкавка, деревна жаба, райкаКвакши, древесницы
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Квакша [рахкавка, райка] звичайна Обыкновенная квакша [древесница]
Hyla orientalis (Bedriaga, 1890) Квакша [рахкавка, райка] східнаВосточная квакша
Ranidae Жаб'ячі (Настоящие) лягушки
Rana Бура [трав'яна] жабаБурые [травяные] лягушки
Rana arvalis Nilsson, 1842 Жаба гостроморда [лучна]Остромордая лягушка
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1839 Жаба прудкаПрыткая лягушка
Rana temporaria Linnaeus, 1758 Жаба трав'янаТравяная лягушка
Pelophylax Зелена [водяна] жаба; жабаЗеленые [водные] лягушки; лягушки
Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) Жаба їстівнаСъедобная лягушка
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) Жаба ставковаПрудовая лягушка
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) Жаба озернаОзерная лягушка
REPTILIA ПЛАЗУНИ, РЕПТИЛІЇПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, РЕПТИЛИИ
Testudines ЧерепахиЧерепахи
Emydidae Прісноводні черепахиПресноводные [американские пресноводные] черепахи
Emys Болотна черепаха, річкова черепаха, емісБолотные черепахи, эмисы
Emys orbicularis (Linnaeus,1758) Черепаха болотна(Европейская) болотная черепаха
Squamata ЛускатіЧешуйчатые
Sauria; Lacertilia ЯщіркиЯщерицы
Gekkonidae ГеконовіГекконы, Цепкопалые
Mediodactylus; Cyrtopodion Середземноморський тонкопалий гекон; тонкопалий геконСредиземноморские тонкопалые гекконы; тонкопалые гекконы
Mediodactylus kotschyi (Steindachner, 1870) Гекон середземноморськийСредиземноморский геккон
Anguidae Веретінницеві Веретеницевые
Anguis ВеретінницяВеретеницы
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Веретінниця ламкаЛомкая веретеница
Pseudopus Панцирна веретінницяПанцирные веретеницы
Pseudopus apodus (Pallas, 1775) Жовтопуз (безногий), жовтопузикЖелтопузик
Lacertidae Справжні ящірки, ящірковіНастоящие ящерицы
Darevskia Скельна ящіркаСкальные ящерицы
Darevskia armeniaca (Mehely, 1909) Ящірка вірменськаАрмянская ящерица
Darevskia dahli (Darevsky, 1957)** Ящірка ДаляЯщерица Даля
Darevskia lindholmi (Lantz et Cyren, 1936) Ящірка ЛіндгольмаЯщерица Линдгольма
Darevskia mixta (Mehely, 1909)** Ящірка аджарськаАджарская ящерица
Eremias ЯщуркаЯщурки
Eremias arguta (Pallas, 1773) Ящурка різнобарвна [різноколірна], ящірка піщана Разноцветная ящурка
Lacerta Зелена [справжня] ящірка Зеленые [настоящие] ящерицы
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ящірка прудкаПрыткая ящерица
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) Ящірка зеленаЗеленая ящерица
Podarcis Стінна ящіркаСтенные ящерицы
Podarcis taurica (Pallas, [1814]) Ящірка кримськаКрымская ящерица
Zootoca Живородна [лісова] ящіркаЛесные [живородящие] ящерицы
Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) Ящірка живородна Живородящая ящерица
Serpentes; OphidiaЗміїЗмеи
Colubridae ВужевіУжеобразные, ужовые
Coronella МідянкаМедянки
Coronella austriaca Laurenti, 1768 Мідянка звичайнаОбыкновенная медянка
Hierophis; Dolichophis Полоз-гієрофіс; полоз-доліхофісГиерофисы; долихофисы
Dolichophis caspius (Gmelin, 1789) Полоз жовточеревий [каспійський], жовтобрюхЖелтобрюхий [каспийский] полоз
Elaphe Полоз-елафе, лазячий полозЛазающие полозы
Elaphe dione (Pallas, 1773) Полоз візерунковий Узорчатый полоз
Elaphe sauromates (Pallas, [1814]) Полоз сарматський [палласів]Сарматский [палласов] полоз
Zamenis; Elaphe Полоз-заменіс; лазячий полозЗаменисы; лазающие полозы
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768); Elaphe longissima (Laurenti, 1768) Полоз ескулапів [лісовий], ескулапова зміяЭскулапов полоз, эскулапова змея
Zamenis situla (Linnaeus, 1758); Elaphe situla (Linnaeus, 1758) Полоз леопардовий Леопардовый полоз
Natrix ВужНастоящие ужи, ужи
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Вуж звичайний Обыкновенный уж
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) Вуж водянийВодяной уж
Viperidae ГадюковіГадюковые змеи, Гадюки
Vipera ГадюкаГадюки, настоящие гадюки
Vipera (Pelias) berus (Linnaeus, 1758) Гадюка звичайна Обыкновенная гадюка
Vipera (Pelias) nikolskii Vedmederja, Grubant et Rudaeva, 1986*** Гадюка Нікольського [лісостепова]Гадюка Никольского, лесостепная гадюка
Vipera (Pelias) renardi (Christoph, 1861) Гадюка степова Степная гадюка

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua