Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ директора
Інституту зоології
ім. І. І. Шмальгаузена
НАН України
31.08.2023 № 38

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України


1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Інститутом зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України (далі – Інститут) за запитом на інформацію.

 

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Інститут є належним розпорядником інформації.

 

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

- особі у разі надання інформації про себе;

- якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

- щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

 

4. Задоволення запиту на інформацію, який передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, здійснюється після відшкодування запитувачем фактичних витрат на копіювання або друк.

 

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається структурним підрозділом з питань бухгалтерського обліку та звітності Інституту.

 

6. Структурний підрозділ Інституту, який готує відповідь на запит, в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), до структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та звітності Інституту за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

 

7. На підставі отриманої заявки структурний підрозділ з питань бухгалтерського обліку та звітності Інституту протягом одного робочого дня виписує рахунок за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі – Рахунок) і передає його структурному підрозділу Інституту, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

 

8. Оплата Рахунку здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

 

9. Не пізніше наступного робочого дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Інституту структурний підрозділ з питань бухгалтерського обліку та звітності Інституту передає структурному підрозділу Інституту, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та звітності Інституту, з проставленням прізвища, власного ім’я та поточної дати.

 

10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунку протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

 

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунку.

 

Розробник
вчений секретар Інституту
Вікторія Іванова


Додаток 1 (PDF). Заявка на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

Додаток 2 (PDF). Рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

Додаток 3 (PDF). Розрахунок витрат на копіювання або друк документів, що надаються запитом на інформацію.

 

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2023