Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Відділ систематики ентомофагів
та екологічних основ біометоду


Відділ систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду засновано в 1986 році на базі лабораторії (з цією ж назвою). Дослідження відділу зосереджено на таких основних напрямках: систематика і таксономія паразитичних перетинчастокрилих, комахи-ентомофаги фауни України та вивчення особливостей хазяїно-паразитних взаємодій як основа біологічного методу боротьби зі шкідниками сільського та лісового господарства. [Детальніше про історію та діяльність відділу]


Співробітники

ГУМОВСЬКИЙ Олексій Васильович

завідувач відділу, доктор біологічних наук

галузь наукових інтересів: хальцидоїдні їздці «евлофідного комплексу» (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eulophidae, Tetracampidae) світової фауни, життєві цикли паразитичних перетинчастокрилих, фізіологічні основи яйце-личинкового паразитизму, хальцидоїдні їздці Афротропічного регіону.

Понад 60 публікацій, в т.ч. одна монографія.

персональна сторінка >>

e-mail: gumovsky[et]izan.kiev.ua

РАДЧЕНКО Олександр Григорович

провідний науковий співробітник, доктор біологічних наук, професор

галузь наукових інтересів: мурашки (Hymenoptera: Formicidae) Палеарктики (таксономія, філогенія, систематика, зоогеографія).

Понад 225 публікацій, в т.ч. 8 монографй.

e-mail: rad[et]izan.kiev.ua, agradchenko[et]hotmail.com

ФУРСОВ Віктор Миколайович

старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці родин Trichogrammatidae та Mymaridae (Hymenoptera: Chalcidoidea) Палеарктики та світу (таксономія, фауна, систематика).

Понад 50 публікацій.

e-mail: ufensia[et]gmail.com

СІМУТНІК Сергій Анатолійович

старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці родини Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) Палеарктики та світу (таксономія, фауна, систематика).

Понад 50 публікацій.

e-mail: sim[et]izan.kiev.ua

КЛИМЕНКО Світлана Іванівна

молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці-ентомофаги (Chalcidoidea) двокрилих-галоутворювачів (Diptera, Tephritidae) на трав'янистій рослинності.

15 публікацій.

e-mail: klymenko[et]izan.kiev.ua

КАЛЮЖНА Марина Олександрівна

науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці підродини Aphidiinae (Hymenoptera: Ichneumonoidea, Braconidae) та інші Braconidae України (фауна, систематика); екологічні основи біометоду та його застосування в органічному сільському господарстві; ГІС-технології для вивчення біорізноманіття, досліджень в аграрному секторі та охорони природи.

27 статей та понад 50 тез доповідей наукових конференцій.

e-mail: kaliuzhna.maryna[et]gmail.com

НУЖНА Ганна Дмитрівна

молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці підродини Anomaloninae (Hymenoptera: Ichneumonoidea, Ichneumonidae) фауни України.

10 публікацій.

e-mail: ganna.nuzhna[et]gmail.com

ВАРГА Олександр Олександрович

молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці-іхневмоніди (Ichneumonoidea, Ichneumonidae) підродин Pimplinae, Acaenitinae, Campopleginae, Cryptinae, Pimplinae, Poemeniinae, Rhyssinae та Xoridinae.

Понад 20 публікацій.

e-mail: sancho.varga[et]gmail.com

МАРТИНОВА Катерина Василівна

молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: різноманіття, таксономія та хазяїно-паразитні зв'язки паразитичних ос родини Chrysididae та інших груп хризидоїдного комплексу (Hymenoptera: Chrysidoidea).

12 публікацій.

e-mail: martynova_kv[et]ukr.net

СТЕЦУН Галина Аполлінаріївна

аспірант з відривом від виробництва, молодший науковий співробітник

сфера наукових інтересів: функціональна морфологія, порівняльна морфологія, морфологія жала рийних ос родини Crabronidae

1 публікація

e-mail: halyna.stetsun[et]gmail.com

СТЕЦЕНКО Ірина Трохимівна

провідний інженер

каталогізація типів у колекції відділу, технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.

e-mail: irynarosoha[et]gmail.com

БАЖЕНОВА Тетяна Миколаївна

провідний інженер

галузь наукових інтересів: паразитокомплекси листкових мінерів

паразитокомплекси листкових мінерів, технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.

e-mail: bazhenowa.tanya[et]yandex.ru

СІМУТНІК Олена Іванівна

інженер I категорії

галузь наукових інтересів: їздці підродини Agathidinae (Hymenoptera: Ichneumonoidea, Braconidae) Палеарктики (таксономія, фауна, систематика), технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.

ЛАЗАРЕНКО Світлана Миколаївна

старший лаборант

технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.


ФАХІВЦІ-СИСТЕМАТИКИ,
які працювали у відділі і чиї колекції зберігаються фондах Інституту

ЗЕРОВА Марина Дмитрівна

(1934-2021)

фундатор відділу, головний науковий співробітник, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

галузь наукових інтересів: їздці родин Eurytomidae, Torymidae, Ormyridae (Hymenoptera: Chalcidoidea,) Палеарктики (таксономія, філогенія, систематика).

Понад 200 публікацій, в т.ч. 15 монографій.

e-mail: zerova[et]izan.kiev.ua

КОНОНОВА Світлана Василівна

(1940-2016)

доктор біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці надродин Platygastroidea та Proctotrupoidea (Hymenoptera) Палеарктики (таксономія, фауна, систематика).

Понад 80 публікацій, в т.ч. 6 монографій.

КЛЮЧКО Зоя Федорівна

(1933-2016)

доктор біологічних наук

галузь наукових інтересів: метелики-совки (Lepidoptera: Noctuoidea, Noctuidae) Палеарктики і фауни України, зокрема.

Понад 130 публікацій, в т.ч. 12 монографій.

КОТЕНКО Анатолій Григорович

кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці родини Braconidae, зокрема підродини Microgastrinae, Cardiochilinae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) Палеарктики (таксономія, фауна, систематика).

Понад 100 публікацій, в т.ч. 4 монографії.

e-mail: kotenko[et]izan.kiev.ua

ДЯКОНЧУК Любов Андріївна

кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: циніпоїдні їздці (Hymenoptera, Cynipoidea), зокрема галоутворювачі.

Понад 40 публікацій, в т.ч. 1 монографія.

ЧЕРВОНЕНКО Оксана Володимирівна

кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці-афелініни (Hymenoptera, Aphelinidae, Aphelininae), паразити попелиць.

4 публікації.

СЕРЬОГІНА Людмила Яківна

кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці родин Eurytomidae, Torymidae, Ormyridae (Hymenoptera: Chalcidoidea,) Палеарктики (таксономія, фауна, систематика).

Понад 100 публікацій, в т.ч. 5 монографій.

ТОЛКАНІЦ Валентина Гнатівна

кандидат біологічних наук

галузь наукових інтересів: їздці родини Ichneumonidae, зокрема підродини Metopiinae, Tryphoninae (Phytodietini) (Hymenoptera: Ichneumonoidea,) Палеарктики (таксономія, фауна, систематика).

Понад 80 публікацій, в т.ч. 7 монографій.

НАРОЛЬСЬКИЙ Микола Борисович

галузь наукових інтересів: іхневмоноїдні їздці підродини Cremastinae (Hymenoptera, Ichneumonoidea, Ichneumonidae).

Понад 30 публікацій, в т.ч. 1 монографія.

ЗАВАДА Андрій Григорович

PhD (доктор філософії)

галузь наукових інтересів: хальцидоїдні їздці родів Torymus та Ecdamua (Hymenoptera, Chalcidoidea, Torymidae).

4 публікації.

ВАСЬКО Богдан Миколайович

молодший науковий співробітник

галузь наукових інтересів: паразитичні оси родин Scoliidae i Tiphiidae та їх звязки з пластинчастовусими жуками; систематика Scarabeoidea.

Понад 20 публікацій.

e-mail: bogdan.vasko[et]gmail.com

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2021