Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Черничко Йосип Іванович

старший науковий співробітник, д.б.н.

Профiль в Google-Scholar

ORCID


народився 28 листопада 1948 р.

 

Освіта:

1966–1971 – Одеський університет ім. І.І.Мечникова, закінчив з відзнакою, отримавши спеціальність «біолог викладач біології та хімії»

1976–1980 – аспірантура при кафедрі зоології хребетних біологічного факультету Одеського університету ім. І.І.Мечникова.

 

Кваліфікація:

1984 – захист кандидатської дисертації (на вченій раді Інституту зоології та фізіології НАН Молдови) «Шилоклювка (Recurvirostra avosetta) на юго-западе СССР и биологические основы ее охраны».

1993 – обраний членом-кореспондентом Українскої Екологічної Академії наук.

2006 – присвоєно звання старшого наукового співробітника.

2011 – захист докторської дисертації (ІЗ НАНУ) «Значення Азово-Чорноморського узбережжя України в підтримці структури трансконтинентальних міграційних шляхів куликів у Східній Європі».

 

Професійна діяльність:

1971–1974 — Протичумна станція Мінздрава СРСР.

1974–1986 – старший лаборант, та викладач біологічного факультету Одеського університету.

1986–1987 – в.о. доцента Мелітопольського педагогічного університету (на той час інституту).

З 1988 року старший науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (завідувач міжвідомчої з МДПУ ім. Богдана Хмельницького структури: Азово-Чорноморською орнітологічною станцією, та лабораторією моніторингу Азово-Чорноморських водно-болотних угідь).

Наукові інтереси – популяційна та еволюційна екологія птахів, міграції, охорона природи, менеджмент та відтворення водно-болотних угідь.

 

Професійне залучення:

З 1993 р. є членом Національної комісії з рідкісних видів при Міністерстві екології та природних ресурсів України.

З 1997 р. виконувач обов’язків заступника директора НДІ Біорізноманіття наземних та водних екосистем при МДПУ.

З 1994 року член міжнародної робочої групи по вивченню куликів WSG

З 1998 року головний редактор наукових праць «Бранта».

З 2000 року член редколегії «Вісника зоології».

З 2004 року член редколегії російського орнітологічного журналу «Стрепет»

З 2010 року член редколегії журналу «Вісті Біосферного заповідника Асканія-Нова»,

 

Публікації.

Автор і співавтор 240 наукових робіт, у тому числі 6 монографій.

Керівник, або співвиконавець понад 45 проектів, головні з яких наступні:

Розробка науково-інформаційної системи моніторингу та оцінки трансграничних міграцій птахів на Афро-Євразійському прольотному шляху в Азово-Чорноморському регіоні України у розрізі реалізації секторального принципу Директив Євросоюзу (2018-2020)

Моніторинг сезонних орнітокомплексів та трансконтинентальних міграцій птахів і кажанів в Азово-Чорноморському регіоні як важлива складова в формуванні позитивного міжнародного інвестиційного іміджу щодо розвитку мережі вітрових електростанцій в Україні (2017-2019)

Ведення Державного кадастру тваринного світу (2018 р.)

Інвентаризація цінних природних територій в української частині регіону дельта Дунаю в рамках проекту «Консолідація мережі природоохоронних територій для збереження біорізноманіття та сталого розвитку в регіоні дельти Дунаю та Нижнього Прута – PAN Nature» (2015 р., проект фінансувався Європейською комісією).

Структурно - функціональне значення сезонних орнітокомплексів в формуванні екомережі Азово-Чорноморського екологічного коридору та Афро-Євразійських трансконтинентальних міграційних шляхів (2012-2014)

Розробка комплексних та інтегральних науково-методичних основ охорони та оцінки впливу на навколишнє природне середовище у процесі проектування та будівництва вітрових електростанцій в Азово-Чорноморському регіоні (2013-2014)

Розробка науково-інформаційної системи моніторингу, оцінки та прогнозу стану біорізноманіття на регіональних територіях та площадках вітрових та сонячних електростанцій, ліній електромереж в межах Азово-Чорноморського регіону (2015-2016)

Розробка екологічної мережі Запорізької області (2015).

Розробка менеджмент-плану РЛП «Ізмаїльскі острови» (2015).

Формування потенціалу зі спостереження за Чорноморським басейном з метою підтримки сталого розвитку території (ENVIROGRIDS), в рамках 7-ї рамкової програми наукових досліджень Європейського союзу (2009-2013 гг.).

Розробка науково-практичної програми екологічного оздоровлення басейну річки Молочна, відновлення її гідрологічного режиму, благоустрою та збереження біорізноманіття (2013).

«Повышение устойчивости дельты Дуная к климатическим изменениям посредством интегрированного управления земельными и водными ресурсами» при финансовой поддержке Европейской комиссии через тематическую программу по окружающей среде и устойчивому управлению природными ресурсами, включая энергию (ENRTP).

Раціональне мисливство на коловодних птахів в водно-болотних угіддях Азово-Чорноморського регіону України. Оптимізація структури територій мисливських господарств і управління коловодними птахами, підвищення рівня екологічної освіти мисливців з метою охорони коловодних птахів (в рамках гранту BBI-Matra, 2008-2010 р.).

Дослідження видового різноманіття тварин о. Зміїний з метою збереження транзитних та аборигенних видів (стан, збереження, менеджмент) (2008).

«Технічна допомога для планування управління басейном нижнього Дністра» (TACISб 2006).

Оцінка біорізноманіття мігруючих водоплавних птахів у водно-болотних угіддях у межах коридору та визначення важливих місць сезонного розподілу годування та шляхів їх пересування» (в рамках гранту ВЕФ «Збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі», 2004 р.).

Розробка менеджмент плану для водно-болотного угіддя міжнародного значення «Молочний лиман», який входить з вилученням до території створюваного НПП «Приазовський» (в рамках гранту ВЕФ «Збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі», 2004 р.).

Вдосконалення можливостей для сталого менеджменту водно-болотними угіддями Азово-Чорноморського регіону України та запобігання негативним змінам клімату (DEFRA, 2004 р.).

Бачення відтворення та екологічно сбалансованного розвитку української частини дельти Дунаю (2001-2003 р., WWF).

 

Підготовка кадрів

Підготував 3 кандидатів наук, виконує керівництво аспірантами.

 

Науково-організаційна робота:

1975-1986 –керівник Тилигульського наукового стаціонару кафедри зоології Одеського університету, на базі якого захищені три кандидатські дисертації, та виконано понад 30 дипломних студентських робіт.

1989 – співорганізатор міжнародної експедиції на півострів Гидан (Росія).

1992 – організатор міжнародної експедиції до півострова Ямал (Росія).

1994 – учасник міжнародної експедиції до затоки Габес (Туніс).

З 2002 року автор та керівник Програми регіонального орнітологічного моніторингу (РОМ), результати роботи якої періодично публікуються у відповідних Бюлетенях РОМ (головний редактор).

У рамках діяльності програм Wetlands International-AEME є координатором моніторингових робіт стосовно міграцій навколоводних птахів, в межах 7 Причорноморських країн.

 

Громадська діяльність:

З 1978 року співзасновник Азово-Чорноморської орнітологічної групи, організатор або співорганізатор щорічних конференцій.

З 1995 року член бюро міжнародної групи по вивченню куликів Північної Євразії (РГК СЕ)

З 2015 року віце-президент Мензбирівського міжнародного орнітологічного товариства

 

Мови спілкування. Російська, українська, угорська, німецька

 

Вибірковий список публікацій за останні роки

Костюшин В.А., Багрикова Н.А., Костин С.Ю., Карпенко С.А., Маслов И.И., Товпинец Н.Н., Демченко В.А., Митяй И.С., Антоновский А.Г., Загородняя Ю.А., Черевко С.П., Котенко Т.И., Котенко А.Г., Черничко Р.Н., Черничко И.И., Андрющенко Ю.А., Попенко В.М., Гринченко А.Б., Хоменко С.В., Фесенко Г.В. Ирригационное земледелие и проблемы сохранения биологического разнообразия Джанкойского района Автономной Республики Крым (под общ. редакцией В.А.Костюшина и Г.В. Фесенко). – Киев: Институт Зоологии НАНУ, 2005 . – 116с.

Черничко И.И. Континентальные миграции куликов в Восточной Европе // Орнитологические исследования в Северной Евразии: Тезисы XII Международной орнитологической конференции Северной Евразии. – Ставрополь: СГУ, 2006. – 562-564.

Verkuil, Y.,Van Der Have, T.M.,Van Der Winden, J.,(...),Dekinga, A.,Chernichko, I.I. Fast fuelling but light flight in Broad-billed Sandpipers Limicola falcinellus: Stopover ecology at a final take-off site in spring (Sivash, Ukraine) // Ibis. – 2006. – vol. 148. – P. 211-220.

Goriup P., Baboianu G., Chernichko J. The Danube Delta: Europe's remarkable wetland // British Birds, 100, 4, 2007. - P.194-213

Дядичева Е.А., Кошелев А.И., Черничко И.И. Мигрирующие и залетные птицы Молочного лимана: гагары, поганки, буревестники, веслоногие // Бранта: Сборник трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. - 2007. – Вып. 10. - С.112-121.

Черничко И.И. Видовой состав и миграции куликов на Азово-Черноморском побережье Украины // Праці Зоологічного музею НАНУ. – 2010. - №.41 – С.154-209.

Chernichko I.I Characteristics of sex and age composition of Dunlins migrating across Sivash (Calidris alpina L.) // Вестник зоол. – 2010. – №5. – С.432-444.

Чисельність та розміщення водно-болотних птахів в ключових угіддях Азово-Чорноморського екологічного коридору /Черничко Й.І., Дядічева О.А. (ред.)/ Андрющенко Ю.О., Балацький К.Л., Белашков І.Д. та ін.- Бранта. -2010. – 121 с.

Черничко Р.Н., Черничко И.И. Значение водно-болотных угодий Азово-Черноморского побережья Украины для мигрирующих в августе куликов // Кулики в изменяющейся среде Северной Евразии, Мат-лы IX Международной научной конференции (4-6 февраля 2012 г., Кисловодск). - М, 2014. - С.71-74.

Demchenko V.A., Vinokurova S.V., Chernichko I.I., Vorovka V.P. Hydrological regime of Molochnyi liman under anthropogenic and natural drivers as a basic for management decision-making // Environmental Science & Policy. - 2015. –Vol. 46, - P. 37–47

Черничко И.И. Изменение статуса, численности и размещения мигрирующих видов куликов на Азово-Черноморском побережье Украины за 70 лет // Труды XIV-й Международной орнитологической конференции Северной Евразии.- Часть 1: Алматы. – 2015.- С.525-527.

Черничко И.И. Значение Азово-Черноморсокого побережья Украины в поддержании трансконтинентальных пролетных путей в Восточной Европе. Часть I.- Вестник зоологии. Приложение. – 2015. – 125с.

Дядичева, Е.А., Черничко И.И..Оценка орнитологической ситуации на Молочном лимане в осенний период 2014 г., после восстановления связи лимана с морем // Птахи Азово-Чорноморського регіону: Матеріали 34 наради Азово-Чорономорської орнітологічної робочої групи. — 2015.- С. 26-32.

Черничко, И.. В. Костюшин, Е. Дядичева, С. Винокурова Итоги учетов птиц на лиманах Северо-Западного Приазовья в августе 2015 года // Птахи Азово-Чорноморського регіону: Матеріали 34 наради Азово-Чорономорської орнітологічної робочої групи. - 2015.- С. 120-130.

Черничко И.И. Значение Азово-Черноморского побережья Украины в поддержании трансконтинентальных пролетных путей в Восточной Европе. Часть II.- Вестник зоологии. Приложение. – 2016. – 254с.

Chernichko I.I., Kostiushyn V.A., Vinokurova S.V Importance of Utliukskiy Liman for the protection of waterbirds in the Azov-Black Sea Region during autumn migration // Вестн.зоол.- 2016. вып.-50(5). – С. 429-426.

Черничко И.И., Дядичева Е.А., Попенко В.М., Черничко Р.Н. Птицы водно-болотного угодья Мелководная часть Утлюкского лимана (Северо-Западное Приазовье) // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2017. – Вып. 20. – С. 39-68.

Chernichko, J. I., Kostiushyn, V. A., &Vinokurova, S. V. (2018). The Amount and Distribution of the Red Data Book Bird Wetland Species in the Azov-Black Sea Region of Ukraine According to the Results of August Counts 2004–2015, VestnikZoologii, 52 (2), 145-154.doi: https://doi.org/10.2478/vzoo-2018-0016

Винокурова С. В.,Черничко Й. І.,Костюшин В. А., Дядічева О. А. Відомості про чисельність та розповсюдження рідкісних видів птахів у водно-болотному угідді Мілководна частина Утлюцького лиману в 2015-2017 рр.// Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 1. – Київ, 2018. – С. 101–113.

Черничко Й. І ., Винокурова С. В.Знахідки «червонокніжних» видівптахіввбасейні р. Домузла в травні 2017 року //Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 2. – Київ, 2018. – С. 353–355.

Черничко И.И., Дядичева Е.А., Черничко Р.Н., Костюшин В.А., Попенко В.М., Винокурова С.В., Горлов П.И., Андрющенко Ю.А., Кинда В.В. 2018. Сезонные миграции и кочевки// БюллетеньРОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. – Вып. 12. Ретроспектива результатов мониторинга в водно-болотных угодьях: Утлюкский лиман. – 2018. - С.10-20.

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2019