Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Відділ загальної та прикладної ентомології

Загальний напрямок досліджень:

Фауністика, таксономія, зоогеографія, екологія і філогенія найважливіших груп комах наземних біоценозів України та прилеглих територій.

Окремі напрямки:

Ентомофауна грунту та її зміни

Систематика, морфологія та фауністика лускокрилих (Lepidoptera).

Систематика, фауністика та філогенія двокрилих (Diptera).

Систематика, морфологія та фауністика твердокрилих (Coleoptera).

Систематика та фауністика напівтвердокрилих (Hemiptera).

Систематика та фауністика рівнокрилих (Homoptera).


Історія відділу:

Як самостійна структурна одиниця відділ ентомолоії створений у 1962 р., проте ентомологічні дослідження велися вже з часу створення Зоологічного музею УАН у 1919 р. і розвивалися з перших днів организації Інституту зоології у 1930 р. У царині ентомології тоді працювали такі знані вчені, як В.О.Караваєв (котрий очолював відділ фауни та систематики з 1930 по 1938 р.), І.І.Жихарєв, В.М.Артоболевський, та І.Д.Білановський, (котрий очолював відділ фауни та систематики з 1944 по 1958 р.),

З моменту організації відділу у 1959 р. до 1975 р. відділом керував В.Г.Пучков, з 1975 р. по 2004 р. — В.Г.Долін, з 2004 по 2007 р. —В.М.Стовбчатий.

У 1986 р. частина відділу було відокремлено у самостійний відділ систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду під керівництвом М. Д. Зерової. 2002 р. на базі відділу ентомології було сформовано також відділ наукових фондових колекцій під керівництвом О. В. Пучкова.

У відділі працювали такі відомі ентомологи, як Є. М. Савченко, В. О. Мамонтова, В. М. Єрмоленко, Г. З. Осичнюк, В. М. Логвиненко, Є. М. Терезнікова, І. О. Федоренко, Т. Г. Жданова, Ю. П. Некрутенко, В. М. Бровдій та ін.

(Детальніше про історію відділу і ентомології в Україні тут)


Відділ сьогодні:

З 2007 р. завідувачем відділу є В.О.Корнєєв. За час існування відділу співробітниками надруковано 24 монографії з серії "Фауна України", підготовлено 10 докторів і 27 кандидатів біологічних наук. Зараз у відділі 4 аспіранти. 2 співробітників готують до захисту кандидатські дисертації.

Головними напрямками роботи відділу є фауністичні, екологічні, таксономічні, зоогеографічні і філогенетичні дослідження різних груп комах фауни України, Європи, Палеарктики та Світу. У відділі працюють 2 доктори і 11 кандидатів біологічних наук, 2 молодших наукових співробітники без ступеня, а також 3 інженери.


Співробітники відділу:

Валерій Олексійович КОРНЄЄВ, завідувач відділу, д. б. н.

Тефритоїдні двокрилі (Diptera, Tephritoidea) світової фауни, акаліптратні двокрилі (Diptera, Acalyptratae) в фауні України, фітофаги бур'янів.

Понад 140 публікацій, в т. ч. 4 монографічних.

Персональна сторінка >>

Також:
http://sites.google.com/site/nosferatumyiano/
http://sites.google.com/site/nosferatumyiano/Home/references

Злата Сергїївна ГЕРШЕНЗОН, пр. н. с., д. б. н.

Молі іпономеутоїдного комплексу (Microlepidoptera, Yponomeutoidea) світової фауни (таксономія, филогенія, систематика).

Персональна сторінка >>

78 публікацій, в т.ч. 3 монографічних і розділи в 4 монографіях.

Володимир Миколайович СТОВБЧАТИЙ, пр. н. с., к. б. н.

Екологія грунтових комах, радіоекологія.

Персональна сторінка >>

50 публікацій.

Павло Васильович ПУЧКОВ, с. н. с., к. б. н.

Напівтвердокрилі-ночолізи (Heteroptera, Reduviidae) Палеарктики і світової фауни.

Персональна сторінка >>

50 публікацій, в т. ч. 4 монографічних.

Андрій Андрійович ПЕТРЕНКО, с. н. с., к. б. н.

Жуки-стафілініди (Coleoptera, Staphylinidae) фауни Східної Палеарктики (фауністика, біономія, екологія, систематика, зоогеографія, еволюція).

Персональна сторінка >>

99 публікацій.

Володимир Костянтинович ОДНОСУМ, с. н. с., к. б. н.

Жуки-горбатки (Coleoptera, Mordellidae) і близькі родини у фауні Палеарктики (фауна, систематика, морфологія, екологія).

Персональна сторінка >>

55 публікацій.

Віталій Юрійович НАЗАРЕНКО, с. н. с., к. б. н.

Жуки-довгоносики (Coleoptera, Curculionoidea) України і прилеглих територій (фауна, екологія, морфологія, систематика).

Персональна сторінка >>

97 публікацій.

Персональна сторінка:
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/nazarenk.htm

Ірина Василівна ДОЛИНСЬКА, с. н. с., к. б. н.

Зубницюватки (Lepidoptera, Notodontidae) Палеарктики (таксономія, морфологія, філогения). Преімагинальні стадії лускокрилих ноктуоїдного і бомбікоїдного комплексів (Lepidoptera, Noctuoidea, Bombycoidea) Палеарктики.

Персональна сторінка >>

28 публікацій.

Ігор Георгійович ПЛЮЩ, н. с., к. б. н.

Фауністика, систематика, історична динаміка фауни лускокрилих Палеарктики.

Персональна сторінка >>

45 публікацій, в т. ч. 5 монографічних

Олена Петрівна КАМЕНЄВА, н. с., к. б. н.

Мухи-стрічкокрилки (Diptera, Ulidiidae) світової фауни (морфологія, таксономія і філогенія).

Персональна сторінка >>

37 публікацій.

Також:
http://sites.google.com/site/seioptera/references-2

Костянтин Сергійович НАДЕЇН, м. н. с., к. б. н.

Жуки-листоїди — блішки (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae: Alticini) світової фауни – систематика, філогенія, морфологія, палеонтологія, генетика.

19 публікацій.

Персональна сторінка >>

Також:
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/nadein.htm
http://sites.google.com/site/leafbeetles/Home

Євген Володимирович РУТЬЯН, м. н. с., к. б. н.

Лускокрилі-мішечниці (Psychidae) України та прилеглих територій.

7 публікацій

Віталій Володимирович ЖУРАВЛЬОВ, м. н. с., к. б. н.

Фауна, систематика, филогенія та еволюція попелиць (Aphidinea) Палеарктики.

Персональна сторінка >>

12 публікацій

Валентина Анатольевна КОЖЕВНИКОВА, м. н. с.

Молі-плютелліди (Plutellidae) України та суміжних територій.

Персональна сторінка >>

7 публікацій

Тарас Ігорович ПУШКАР, м. н. с.

Коротковусі прямокрилі (Orthoptera, Caelifera) України та суміжних територій.

Персональна сторінка >>

10 публікацій.

Олексій Валеріанович ПРОХОРОВ, пров. інженер.

Технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.

Жуки-златки (Coleoptera, Buprestidae) України і суміжних територій.

Персональна сторінка >>

4 публікації.

Юлия Станиславовна ВАСИЛЬЕВА, пров. інженер.

Технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.

Віталій Володимирович КАВУРКА, аспірант.

Плодожерки (Lepidoptera, Tortricidae, Laspeyresiini) північного сходу України.

Персональна сторінка >>

8 публікацій.

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua