Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

ОГОЛОШЕННЯ


Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників по таких наукових підрозділах:

 

Відділ еволюційної морфології

- старший науковий співробітник – 1

- молодший науковий співробітник – 1

Відділ паразитології

- провідний науковий співробітник – 1

- старший науковий співробітник -1

Відділ ентомології та наукових фондових колекцій

- науковий співробітник - 1

Лабораторія наукових фондових колекцій

- провідний науковий співробітник – 1

Відділ фауни та систематики безхребетних

- провідний науковий співробітник – 1

- старший науковий співробітник – 1

Відділ еволюційно-генетичних основ систематики

- провідний науковий співробітник – 1

- науковий співробітник -1

Відділ фауни та систематики хребетних

- молодший науковий співробітник – 0,5

Відділ акарології

- старший науковий співробітник - 0.25

Відділ моніторингу та охорони тваринного світу

- науковий співробітник – 1

Лабораторія популяційної екології

- науковий співробітник – 1


Термін подачі документів до 30 квітня 2021 р. Інформацію щодо кваліфікаційних вимог та переліку документів можна отримати у вченого секретаря Інституту Іванової В.А. : Київ, вул. Б.Хмельницького, 15 к. 202 тел.234 39 73

та ознайомитись на сторінці сайту Інституту з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті зоології ім. І.І.Шмальгаузена Національної академії наук України, а саме:

1. Датою оголошення конкурсу є дата оприлюднення оголошення.

Прийняття та розгляд документів для участі у конкурсі

2. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету ) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.


Кандидати, які працюють в Інституті та мають намір взяти участь в конкурсі, подають заяву про участь у конкурсі, рекомендацію наукового підрозділу де працює кандидат, оформлену витягом із протоколу засідання наукового підрозділу та список наукових публікацій .

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані кандидатом після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк від дня надходження забезпечує кадрова служба (далі — служба) Інституту.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі (далі — учасники конкурсу).

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється службою протягом п’яти робочих днів від дня отримання документів. Після усунення недоліків кандидат має право у зазначений в оголошенні строк повторно подати документи для участі у конкурсі.

Протягом п’яти робочих днів після закінчення строку подання заяв та документів рішенням директора затверджується перелік учасників конкурсу, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті наукової установи.

Вимоги до учасників конкурсу встановлюються адміністрацією Інституту за погодженням з вченою радою та з урахуванням вимог, які визначені Порядком.

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2021