Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Оголошення

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України оголошує набір до аспірантури з підготовки докторів філософії (PhD) за державним замовленням (денна) та на контрактній основі (денна, заочна) за спеціальністю 091 Біологія та біохімія ОНП Біологія (зоологія, ентомологія, паразитологія) у 2023 році

Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. На навчання приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста).

 

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 

- заява вступника з інформацією про форму навчання (держбюджет, контракт);

- медична довідка про стан здоров'я за формою № 286-у;

- копія диплому магістра (спеціаліста) та бакалавра із зазначенням набутої спеціальності;

- ксерокопії наукових статей зі спеціальності (дві, або більше) за наявності;

- дослідницьку пропозицію;

- відгук передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, з оцінкою дослідницької пропозиції з обраної спеціальності;

- ксерокопія документу, що посвідчує особу та громадянство (паспорт);

- військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних;

- особовий листок з обліку кадрів (форма П2-ДС), завірений за місцем роботи;

- копія трудової книжки, завірена за місцем роботи (за наявності);

- витяг з протоколу засідання вченої ради ВНЗ для осіб, рекомендованих в аспірантуру безпосередньо після закінчення ВНЗ (за наявності);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- три фотокартки 3x4;

- клопотання з місця роботи про скерування на навчання до цільової аспірантури; з гарантією оплати витрат на підготовку (за підписом керівника установи) за наявності ;

- папка паперова на зав'язках.

 

Паспорт, дипломи про вищу освіту, військовий квиток подаються особисто.

 

Прийом на навчання до аспірантури Інституту здійснюється за державним замовленням на конкурсній основі за результатами вступних випробувань. Також проводиться прийом до аспірантури за зазначеними спеціальностями на навчання за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту.

 

За наявності повної вищої освіти з спеціальності вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

вступного іспиту зі спеціальності 091 - Біологія та біохімія спеціалізації: зоологія або ентомологія або паразитологія та гельмінтологія (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

вступного іспиту з іноземної мови (за вибором - англійської, німецької або французької в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти),

презентації дослідної пропозиції та співбесіди з членами проектної групи за обраною спеціалізацією;

 

Іспити відбудуться з 12 по 25 вересня ц.р.

 

Документи приймаються до 10 вересня 2023 р.

Зарахування абітурієнтів до аспірантури за результатами конкурсу - з 1 листопада 2023 року.

 

Аспірантам, що навчаються за державним замовленням, надається стипендія та місце у гуртожитку.

 

З 10 серпня документи приймаються за адресою:

01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 15 (ст. м. Театральна), (2-й поверх) вченим секретарем;

тел. (044) 234 39 73

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2023