Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Видання співробітників Інституту

2023 рік

 


М.Ф. Ковтун, Г.В. Шевердюкова. Онтогенез і філогенез тварин: природа, еволюція, взаємозв’язок, мінливість, сутність = M.F. Kovtun, H.V. Sheverdyukova. Ontogenesis and Phylogenesys of Animals: nature, evolution, interconnectedness, variation, gist. / укр. мова. Київ: Наукова думка, 2023. 205 с. (обл. вид. арк. 15,0). Тираж 50 пр. ISBN 978-966-00-1836-5. (Проєкт «Наукова книга»).

У монографії порушено питання щодо виникнення та еволюції онтогенезу і філогенезу, взаємозв’язку індивідуального та історичного розвитку життєвих форм. Значну увагу приділено огляду літературних джерел з періодів хімічної та біохімічної еволюції на планеті Земля, протягом яких виникали різні хімічні елементи та їх сполуки, формувалася «матеріальна база для утворення органічних сполук та біологізації хімічних компонентів колообігів речовин і потоків енергії в подальшому. Розглянуто виникнення механізмів самоорганізації і саморегуляції, коду спадковості, ембріогенезу.

Наведено матеріали досліджень авторів з розвитку черепа і кінцівок в ембріогенезі представників ссавців, птахів, плазунів. Проведено порівняльний аналіз отриманих результатів із літературними даними. Особливу увагу приділено мінливості процесу розвитку організмів. Викладено теоретичні узагальнення щодо еволюційного значення мінливості та змінюваності.

Для зоологів, морфологів, ембріологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.


Gumovsky, A. 2023. Revision of Xiphentedon Risbec, 1957 and Colpixys Waterston, 1916 (Hymenoptera, Eulophidae), with descriptions of new species from the Afrotropics. European Journal of Taxonomy, 905(1), 1-83. DOI: 10.5852/ejt.2023.905.2325 (IF 1.2, Q2)

The genera Colpixys and Xiphentedon are revised. Both genera are of Afrotropical distribution and are very similar to Entedon, but distinguished by a median strip or furrow on the propodeum replacing the median carina of Entedon. The genus Xiphentedon is characterized by the complete lateral propodeal sulci delimiting convex submedian areas, prosternum with a flange, axillula with indentate projection, and densely hairy central mesopectus. The subgenus Cederholmia Gumovsky, 1997 of Entedon is considered a junior synonym of Xiphentedon, so two of its species are moved to the genus as X. halli (Gumovsky, 1997) comb. nov. and X. danielssoni (Gumovsky, 1997) comb. nov. The genus Colpixys is characterized by the lack of characters of Xiphentedon, but also by the broadly sculptured propodeum with the deep median furrow delimited laterally by two sinuous margins. Three (one new) species are recognized in Colpixys and sixteen (thirteen new) species allocated to three groups (kayovei, danielssoni and forceps) are assigned to Xiphentedon. The new species are: Colpixys eburnus sp. nov. from Ivory Coast, Xiphentedon neserorum sp. nov. from the Republic of South Africa (RSA), X. simony sp. nov. from Tanzania, X. dewittei sp. nov. and X. musimba sp. nov. from the Democratic Republic of the Congo (DRC), X. jeanyvesi sp. nov. from Tanzania, the Central African Republic (CAR) and Cameroon, X. wieringai sp. nov. from Gabon, Ivory Coast, CAR and DRC, X. kivuensis sp. nov. from DRC, X. palabora sp. nov. from RSA, X. sangha sp. nov. from CAR, X. nimba sp. nov. from Guinea, X. forceps sp. nov. from Ivory Coast, Benin and RSA, X . gerardi sp. nov. from Benin, DRC and RSA, and X. Acutigena sp. nov. from Ivory Coast, DRC, Tanzania and RSA. Morphological peculiarities and possible relationships of Colpixys, Xiphentedon, Entedon and some other genera are discussed.


Біорізноманіття Ржищівської міської об’єднаної територіальної громади. Наукові праці Екологічної дослідницької станції «Глибокі Балики», відокремленого підрозділу ГО «Мережа екостанцій України» = Biodiversity of Rzhyschchiv city amalgamated territorial community / за ред. А. Куземко, Ю. Куцоконь, О. Василюка. - Чернівці: Друк Арт, 2023. - Вип. 3. - 160 с.

Другий випуск цієї серії містить результати ботанічних, гідробіологічних, зоологічних та грунтових досліджень, що здійснювалися на території Ржищівської міської об’єднаної територіальної громади на базі Екологічної дослідницької станції «Глибокі Балики» у другий рік її функціонування (2021 р.). Одним із ключових завдань цієї роботи є створення прецеденту ґрунтовної інвентаризації біорізноманіття окремо взятої адміністративної одиниці України.

Для цієї роботи було задіяно 52 дослідники, а також долучено матеріали, зібрані аматорами через інструменти «sitizen science».

Для професійних біологів, студентів, природо охоронців, краєзнавців, органів місцевого самоврядування.


Фесенко Г. В. Різноманіття сучасної орнітофауни України. – Київ : Академперіодика, 2022. – 184 с.

У праці наведено характеристику статусу 443 видів птахів, які траплялися або трапляються на території України від другої третини ХІХ ст. Крім того таксономічний перелік доповнено 370 підвидами, виявленими у нас упродовж указаного періоду, що дає уявлення про зв’язки нашого регіону із сусідніми й значно віддаленими територіями поширення тих чи інших видів птахів. Один із видів, що раніше відносили до нашої фауни, запропоновано виключити з неї через його невдалу інтродукцію. Стосовно видів Червоної книги України наведено оцінку їхньої відносної чисельності. У деяких випадках визначено рівень чисельності й для інших видів, переважно нечисленних і залітних. Праця містить розділ з аргументами щодо обрання українських назв для певних видів птахів, відносно яких можуть виникати дискусії. У ній наведено не лише латинські, а й англійські назви видів з інтернет-сторінки Міжнародного союзу орнітологів. Для усіх підвидів, які не є номінативними, запропоновано вітчизняні назви.

Праця може бути корисною як для професійних дослідників вітчизняної орнітофауни, так і природолюбів-аматорів, які цікавляться її складом. Певною мірою її можна використати як посібник для перекладу українською мовою іншомовних текстів з орнітологічної тематики.


Підручники

Matushkina, N., Kuzmina, T., Trokhymets, V., & Khoperia, V. Basic Information and Tutorial Exercises for Medical Parasitology. Cambridge Scholars Publishing, 2023. 251 p.

This training guide for medical students offers an introduction to the field of medical parasitology. The book will appeal to medical students, anyone involved in the teaching and research of human parasitology, and physicians dealing with human parasites.


Довідники

Знахідки чужорідних видів рослин та тварин в Україні. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 29). – Київ; Чернівці : Друк Арт, 2023. 520 с.


Наукові збірки за участі співробітників Інституту

 

Бранта: Збірка наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції. Випуск 24. – / Головний редактор Черничко Й. І. / Редакційно-видавнича рада «Бранта» / – Мелітополь: Бранта, 2022. – 164 с. (Біологія)

24-й випуск збірки «Бранта» містить наукові статті та короткі повідомлення з питань фауністики, різних аспектів екології, гніздування, міграцій та онтогенезу птахів, у т. ч. рідкісних видів; у збірці також висвітлені деякі результати морфологічних досліджень.


Бюлетень регіонального орнітологічного моніторингу. Випуск 16. Підсумки міжнародних зимових обліків водно-болотних птахів (IWC) в Україні в 2018–2022 рр. / За ред. Ю. О. Андрющенка, В. А. Костюшина / Редакційно-видавнича рада «Бранта» / – Мелітополь: Бранта, 2023. – 72 с. – 200 прим. (Біологія)

Номер збірки «РОМ» містить наукові короткі повідомлення з питань чисельності та розповсюдження коловодних птахів на зимівлях у водно-болотних угіддях України за підсумками обліків 2018–2023 років.

[PDF]

   
     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2023