Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Видання співробітників Інституту

2022 рік

 


Бюлетень РОМ: Підсумки регіонального орнітологічного моніторингу = Бюллетень РОМ. Вип. 15. Серпень 2021. – 2021. – 112 с. (13,02 у.о.). – 300 пр. – ISSN 2415-7473 (print), 2415-7481 (online).

Посилання на сторінку випуску

15-й випуск Бюлетеню містить дослідження 101 водно-болотного угіддя, переважно в зоні Азово-Чорноморського узбережжя, а також ряді ключових місць материкової України.


Василюк Олексій. Державний заповідник Дніпрової пійми «Конча-Заспа». Сторічна історія боротьби за збереження заплавини у середній течії ріки Дніпра (1921-2021). Том 1 / Олексій Василюк. Київ–Чернівці : Друк Арт, 2021. 240 с. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип.24)

ISBN 978-617-7849-89-5

Видання підготовлене до 100-річчя з дня створення Заповідника і є своєрідною подякою людям, що присвятили своє життя його створенню й становленню. Більшість фактів, зібраних на сторінках книжки, раніше не публікувались, як і більшість згаданих нами архівних джерел. Ліквідація Заповідника була тісно пов`язана з політичними репресіями 1930-х років, через що до нашого часу збереглись лише електричні відомості про Заповідник.

Це видання передусім джерелознавчого характеру й має на меті впорядкувати всю відому на цей час інформацію про Заповідник «Конча-Заспа»


Поширення раритетних видів біоти України : Том 1 = Records of rare of biota of Ukraine : Vol. I (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27. Т. 1). – Київ : Інститут зоології, UNCG; Чернівці : Друк Арт, 2022. – 480 c.

До збірника включені відомості про знахідки у 2009-2021 роках рідкісних видів тварин України. В публікації представлена інформація, зібрана понад 130 фахівцями-зоологами та аматорами розрахований на професійних зоологів, природоохоронців, працівників установ природно-заповідного фонду.з 60 наукових установ України. Загалом подано інформацію про 7957 зустрічей видів тварин, що охороняються в Україні різними охоронними списками.


Василюк О. Як зміниться клімат, якщо посадити мільярд дерев? / Олексій Василюк. Київ ; Чернівці : Друк Арт, 2021. 40 с. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 26)

ISBN 978-716-7849-94-9

Це видання містить огляд наукових аргументів про те, чому посадка дерев не в усіх випадках є корисним інструментом у справі протидії змінам клімату. Навпаки, часто рукотворні насадження можуть створювати цілий спектр екологічних факторів, які посилюють, поглиблюють та прискорюють глобальні зміни клімату. В цьому виданні ми будемо говорити про дуже вузьке коло питань: йтиметься лише про лісорозведення (тобто створення нових лісів) на місці інших природних екосистем, у тих лісо рослинних умовах, де власне лісу не повинно було б бути, і лише про те, як це впливає на кліматичні процеси на нашій планеті.

Ми сподіваємось, що читачі, які на початку не мали альтернативної інформації про роль лісів у кліматичному процесі, серйозно сприймуть наукові аргументи і переосмислять свої погляди.


Фауна України. Том 33. Моногенеї і цестоди. Вип. 4.

Корнюшин В.В., Гребень О.Б. ГІМЕНОЛЕПІДОІДЕЇ: Аплопараксиди, Конфлюаріїди, Ехіноринхотеніїди (Hymenolepidoidea: Aploparaksidae, Confluariidae, Echinorhynchotaeniidae) = В.В. Корнюшин, О.Б. Гребень. ГИМЕНОЛЕПИДОИДЕИ: Аплопараксиды, Конфлюарииды, Ехиноринхотенииды (Hymenolepidoidea: Aploparaksidae, Confluariidae, Echinorhynchotaeniidae) / наук. ред. д.б.н. В.О. Харченко. Рос. мова. Київ: Наукова думка, 2022. 293 с. (обл. вид. арк. 27,0). Тираж 100 пр.

ISBN 978-966-00-1817-4.

У монографії охарактеризовано циклофілідних цестод трьох родин: Aploparaksidae, Confluariidae, Echinorhynchotaeniidae. Узагальнено дані щодо їх морфології, біології, систематики, еволюції та філогенії, а також проаналізовано склад хазяїв та географічний розподіл. Наведено інформацію пр. 67 видів цестод, зареєстрованих у птахів України, включно з діагнозами й таблицями для визначення всіх таксонів, ілюстрованими описами видів, відомостями про поширення в Україні та світі, остаточних та проміжних хазяїв. Представлено список за хазяями і алфавітний покажчик латинських назв таксонів цестод.

Для паразитологів і зоологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

В монографии охарактеризованы циклофиллидные цестоды трех семейств: Aplo-paraksidae, Confluariidae, Echinorhynchotaeniidae. Обобщены данные об их морфологии, биологии, систематике, эволюции и филогении, а также проанализированы состав хозяев и географическое распределение. Приведена информация о 67 видах цестод, зарегистрированных у птиц Украины, включая диагнозы и таблицы для определения всех таксонов, иллюстрированные описания видов, сведения о распространениях в Украине и мире, об окончательных и промежуточных хозяев. Представлены список по хозяевам и алфавитный указатель латинских названий таксонов цестод.

Для паразитологов и зоологов, преподавателей и студентов высших учебных заведений.

The monograph presents the information about cyclophyllidean cestodes of three families: Aploparaksidae, Confluariidae, Echinorhynchotaeniidae. The data on the morphology, biology, taxonomy, evolution, and phylogeny of the cestodes of these families are given. The host range and geographical distribution are analyzed. This given the information about 67 cestode species registered in birds of Ukraine, including diagnoses and identification keys to all taxa, illustrated descriptions of the species, information on their distribution in Ukraine and worldwide, list of their definitive and intermediate host. The list of the host and the index of Latin names of taxa of cestodes are presented.

For parasitologists and zoologists, university teachers, and students.

   
     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2022