Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Видання співробітників Інституту

2012 рік

В 2012 році вийшли друком: 3 монографії (загальним обсягом 175 ум. др. арк.), 252 наукові статі, з них 91 у зарубіжних виданнях. Також були видані 1 методичний посібник, 1 довідник, 1 каталог, 2 методичні рекомендації та 1 брошура.


Монографії:

Гумовський О.В. Їздці родини Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea): cистематика, морфологія і біологічні особливості. - Київ. Наукова думка, 2012. – 216 c. (21 умовно-друкований аркуш, + кольорова вклейка – 32 рисунки)

У монографії узагальнено дані з багатьох аспектів біології паразитичних перетинчастокрилих — евлофід, економічно важливої групи хальцидоїдних їздців. У роботі розглянуто особливості морфології дорослих особин і преімагінальних фаз розвитку, паразито-хазяїнних зв’язків, філогенії та систематики цієї групи. Продемонстровано узгодженість молекулярних і морфологічних, а також біологічних даних у сучасних поглядах на філогенетичні зв’язки та еволюцію цих комах. Більшість обговорюваних положень підкріплено значним оригінальним фактичним й ілюстративним матеріалом.


Давыдов О.Н., Неборачек С.И., Куровская Л.Я., Лысенко В.Н. Экология паразитов рыб водоемов Украины. – Киев. 2011. – 492 с. (123 др.арк.) – 200 прим. – ISBN 978-966-02-6234-8.

У монографії узагальнені багаторічні дослідження авторів і літературні матеріали з екології паразитів риб України. У ній наведено багато оригінальних відомостей щодо впливу абіотичних і біотичних чинників на видове і таксономічне різноманіття паразитів автохтонних і чужорідних видів риб, а також потенційних можливостей проникнення паразитів-вселенців і переходу паразитів –аборигенів на «нових» хазяїв у конкретних екологічних умовах (природні водойми, ставкові та садкові господарства). Дано кількісний і якісний аналіз стану компонентів системи «паразит-риба» під дією антропопрессії та інформацію про вплив паразитів на фізіолого-біохімічні та імунологічні показники риб і таксикорезистентність останніх. Розглянуто окремі питання теоретичних і практичних наслідків паразитологічного і токсикологічного забруднення риб для характеристики основних хвороб і медичного значення паразитів, оцінки їх внеску в біорізноманіття. Призначена паразитологам, біологам, іхтіопатологам, ветеринарним та медичним лікарям, рибоводам, працівникам і студентам рибогосподарських і ветеринарних НДІ, університетів та інститутів.


Czechowski W., Radchenko A., Czechowska W., and Vepsalainen K. . The ants of Poland with reference to the myrmecofauna of Europe. – /Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences/. – Warszawa. Natura Optima Dux Foundation, 2012. – 496 pp. (32 ум.друк.арк). – ISBN 978-83-930773-4-2– ( Fauna Poloniae, Vol. 4, NS)

Довідник:

Василюк О., Костюшин В., Норенко К., Плига А., Прекрасна Є., Коломицев Г., Фатікова М. Природно-заповідний фонд Київської області. – К.: НЕЦУ, 2012. – 338 с. (84,5 ум.друк.арк.)

Методичний посібник:

Титар В. М. Аналіз ареалів видів: підхід, заснований на моделюванні екологічної ніші. – /Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена/. — Київ, 2011.— 93 с. (8,4 умов.друк.арк.). – 200 прим. – ISSN 1608-4179— (Вестн. зоологии. Отд. вып. 25)

Каталог:

Пучков П. В., Пучков А. В. Типы полужесткокрылых (Heteroptera) червецов, щитовок (Coccodea) и цикадовых (Auchenorrhyncha), хранящиеся в Институте зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины

Зерова М.Д., Серегина Л.Я., Клименко С.И., Стеценко И.Т. Типы хальцидоидных наездников (Hymenoptera, Chalcidoidea), описанные сотрудниками Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена после 2006 г. – /Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена/. — Київ, 2012.— 167 с. (15,8 умов.друк.арк.). – 200 прим. – ISSN 1608-4179— (Вестн. зоологии. Отд. вып. 26)


Методичні рекомендації:

Межжерин С. В., Межжерина Я. А. Біологія 10 клас. Методичний посібник. Для загальноосвітніх навчальних закладів – Київ ТМ. „Розумники”, ТОВ „Вівере Бене 2”, 2012. – 24 с. (з компакт диском).

Зінгстра Г., Костюшин В., Проць Б., Кагало О., Мочарська Л. Рекомендації щодо впровадження в Україні директиви про оселища європейського Союзу : Стратегічний План дій (2012 – 2020).- 2012.- 60 с.

Також у звітному році співробітники Інституту брали участь у підготовці збірника наукових праць, 2 навчальних посібників, 2 науково-популярних видань, 2 літописів природи, довідника та каталога:

Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции – 2011. – Вып. 14. – 176 с.

Монченко В.І., Балан П.Г., Трохимець В.М. Карцинологія: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 527 с. (30,7 ум.друк. арк..) – 200 прим. – ISBN 978-966-439-466-3

Паразитологія: Конспект лекцій/Уклад. В.В. Корнюшин. – К.: МСУ, 2011. – 128 с. (8, 42 ум. друк. арк. ) – 100 прим.

Дроник B.C., Давидов O.M.; Присадибне раківництво. — Київ. Велес, 2012. — 184 с. (4,75 арк.). — 750 прим. – ISBN 966-581-158-4.

Шквыря М.Г. Конфликт человек-хищник на территории Украины. – К.: Принт Квик, 2012. – 72 с. (2,25 ум.друк.арк)

Кохан О.В., Мовчан Я.І., Проценко Л.Д., Костюшин В.А., Сіохін В.Д. Екомережа Азово-Чорноморського природного коридору , 2012.- 44 с.

  Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России/ Ред. Лелей А.С. – Том 1. Перепончатокрылые. – Владивосток, Изд-во Дальнаука, 2012. – 635 с.

Електронні документи:


Nadein K. S. Catalogue of Alticini genera of the World (Coleoptera: Chrysomelidae) // http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/alticinw.htm

Pauly A., Pesenko Yu., Radchenko V. Atlas Hymenoptera. Halictus d’Europe. - UMONS (Universite de Mons). 2012. 65 p. http://zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/page.asp?id=70

 
     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua