Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Видання співробітників Інституту

2009 рік

В 2009 році вийшли друком: 1 монографія (обсягом 29,4 ум. др. арк.), 244 наукові статі, з них 74 у зарубіжних виданнях. Співробітники Інституту зоології брали участь у підготовці 5 довідкових видань, 2 наукових збірників та 2 методичних рекомендацій.

У звітному році продовжено видання журналу «Вестник зоологии» періодичністю 6 номерів на рік.


Монографії:

Khaustov A. A. Mites of the family Scutacaridae of Eastern Palaearctic. = Хаустов О.О. Кліщі родини Scutacaridae Східної Палеарктики / Scientific editor I.A. Akimov — K.: Академперіодика, 2008. — 290 p.
(29,4 умов. друк. арк.) — Наклад 300 прим. — ISBN 978-966-360-111-3

This book is devoted to review of fauna of mites of family Scutacaridae (Acari: Heterostigmata) in territory of former USSR. The basic purpose of this book is to show the large diversity of species of Scutacaridae of the Eastern Palearctic and to identify these mites to species. Here the descriptions and figures are given for 183 species of scutacarids available in the author's collection that occur in the Eastern Palearctic territories, 57 of them described as new for science. In addition, the species absent in the author's collection are included in keys to the Palearctic scutacarids.
Book is intended on acarologist and specialists on soil fauna.

Книга присвячена обзору фауни кліщів родини Scutacaridae (Асагі: Heterostigmata) на території колишнього СРСР. Основна мета цієї книги є показати величезну різноманітність видів родини Scutacaridae Східної Палеарктики і визначити цих кліщів до виду. У книжці представлені описи і малюнки 183 видів скутакарид Східної Палеарктики, що представлені в колекції автора, 57 з яких описуються як нові для науки. Крім того, види що відсутні у колекції автора включені у визначні таблиці скутакарид Палеарктики.
Книга розрахована на фахівців-акарологів і фахівців із ґрунтової фауни.


Підручники, довідники, науково-популярні видання:
Природа Середнього Придніпров'я. Посібник для вчителів загальноосвітніх шкіл / Г.О. Карпова, В.І. Мальцев, О.М. Цвелих, В.М. Титар, Л.М. Зуб — Київ: Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Інститут екології (ІНЕКО) Національного екологічного центру України, 2009 — 192 с. (Природа рідного краю) (13 умов. друк. арк.) — ISBN 978-966-02-5141-0

Довідник найцінніших природних територій Кінбурнського півострова в межах Миколаївської області /Г.В. Коломієць, О.М. Деркач, З.О. Петрович, М.М. Парафіло, Я.І. Мовчан, В.А. Костюшин, В.М. Титар, Т.І Котенко, О.Д. Некрасова, А. В. Мішта, Т. І. Пушкар — К.: Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, 2008. — 96 с. (4 умов. друк. арк.) — Наклад 1000 прим.

Анистратенко В.В. Атлас моллюсков Карадага. Хитоны и Брюхоногие / В.В. Анистратенко, О.Ю. Анистратенко, Н.С. Костенко /Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена — Симферополь: СОНАТА, 2007-2008.— 120 с. (9,7 умов. друк. арк.) — ISBN 978-966-2178-22-7

Биологические препараты и химические вещества в аквакультуре / О.Н. Давыдов, А.В. Абрамов, Л.Я. Куровская и др. /Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена — Киев: Логос, 2009. — 307 с. (17, 9 умов. друк. арк.) — Наклад 500 прим. — ISBN 978-966-171-156-2

Проблеми здоров'я гідробіонтів у сучасних умовах / А.З.Абрамов, М.В. Айшпур, В.М. Айшпур, О.М. Давидов та ін. /Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена — Рівно: ВАТ "Волинська обласна друкарня", 2009. — 320 с. (18,6 умов. друк. арк.) — Наклад 200 прим. — ISBN 978-966-361-369-7

Збірники наукових праць, в підготовці яких брали участь співробітники Інституту зоології:
Современные взгляды на эволюцию органического мира. Программа и тезисы международной научной конференции (18-20 ноября 2009г., Киев, Украина) /Отделение общей биологии, Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена — Киев, 2009 — 88 с. (5,35 умов. друк. арк.) — Наклад 150 прим. — ISBN 978-966-02-5450-3

XIV конференція Українського наукового товариства паразитологів (Ужгород, 21-24 вересня 2009 р.): Тези доповідей / Відп. ред. І.А. Акімов /Інститут зоології І.І. Шмальгаузена.— Київ, 2009.— 146 с. (10,7 умов. друк. арк.) — Наклад 300 прим. — ISBN 978-966-02-5333-9

Методичні рекомендації:
Костюшин В.А., Губар С І., Домашлінець В.Г. Стратегія розвитку моніторингу біологічного різноманіття в Україні = Strategy for developing the monitoring of biodiversity in Ukraine — Київ, 2009 — 58 с. (2,4 умов. друк. арк.)

Vision of a new Ramsar regional initiative for Black Sea coastal wetlands (BlackSeaWet Vision). — Kiev: Wetlands International, 2009 — 37 p.

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua