Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Видання співробітників Інституту

2006 рік


Gershenson Z.S., Pavlicek T. (Інститут еволюції університету в Хайфі), Kravchenko V. (Університет в Тль-Авиві), Nevo E. (Інститут еволюції університету в Хайфі); Yponomeutoid Moths (Lepidoptera: Yponomeutidae, Plutellidae, Argyresthiidae) for Israel. - /Ієрусалимська академія наук та Інститут еволюції університету в Хайфі/. – Sofia-Moscow. Pensoft, 2006. – 200 P.- ISBN 954-642-274-6.

This monograph, part of the “Evolution Canyon” model research program is the first overview of the 3 families, 6 genera and 25 species of the Yponomeutoid moths from Israel. For each species, main references, diagnostic characters including external morphology of the imago, male genitalia, trophic connections, geographical distribution and comparative remarks are given. Keys to the identification of the Yponomeutoid moths from Israel to families, genera and species are presented. The following three species are newly recorded from Israel: Yponomeuta plumbellus (Den.et Schiff.), Y. sedellus Tr. and Argyresthia conjugella Zell. The book is addressed to specialists in moths, collectors, biogeographers and nature conservationists.

Монографія виконана згідно міжнародній дослідній програмі „Еволюційний Каньон” і є першим оглядом Іпономеутоїдних молей в обсязі 3-х родин, 6 родів і 25 видів фауни Ізраїлю. Для кожного виду вміщено основну літературу, діагностичні ознаки, зокрема зовнішню морфологію імаго і будову генітального апарату, а також трофічні зв’язки, географічне поширення та порівняльні дані. Вперше розроблено таблиці для визначення родин, родів і видів фауни Ізраїлю. Зареєстровані нові для фауни Ізраїлю види молей: Yponomeuta plumbellus (Den.et Schiff.), Y. sedellus Tr. and Argyresthia conjugella Zell. Книга розрахована на спеціалістів – лепідоптерологів, біогеографів, колекціонерів і кураторів колекцій.


Зерова М. Д., Ромасенко Л. П., Серьогіна Л. Я., Вервес Ю. Г. (зав. кафедрою екології в Інституті комунального господарства); Комахи - природні вороги поодиноких бджолиних фауни України. - /Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена/. - Київ, 2006. - 236 с. - ISBN 966-02-3960-2

В монографії узагальнено дані з комплексу комах-паразитів та клептопаразитів (інквілінів) поодиноких бджолиних-запилювачів фауни України (101 вид з 23 родів 5 родин гніздобудуючих бджіл). Проведено таксономічний аналіз комплексу природних ворогів поодиноких гніздобудуючих бджолиних, проаналізовано трофічні зв”язки всіх видів, показано місце кожного виду в хазяїно-паразитних системах. Окремо розглядається комплекс паразитів люцернової бджоли-листоріза, приведені інвазійні та найбільш агресивні види. Для всіх груп паразитів та інквілінів поодиноких бджіл-запилювачів розроблені оригінальні таблиці для визначення.


Родіонова Н. В.; Цитологічні механізми перебудов у кістках при гіпокінезії та мікрогравітації. - /Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена /. - Київ. Наукова думка, 2006. - 238 с. - ISBN 966-00-0725-6

Монографію присвячено актуальній науковій і практичній проблемі — з'ясу­ванню клітинних механізмів гравізалежних процесів у кістках скелета, розвитку остеопеній і остеопорозу ("хвороб цивілізації") в умовах гіпокінезії та мікрогравітації. Проаналізовано роль гравітації в еволюції кісткового скелета і опорно-рухових функ­цій тварин, розглянуто механізми гравічутливості клітин, основні зміни в кістках космонавтів і тварин після перебування в умовах космічного польоту. Подано ре­зультати власних досліджень, проведених на клітинних культурах і тваринах (щури та нелюдиноподібні мавпи) в умовах мікрогравітації на біосупутниках "Космос" ("Біон-9, -10, -11"), космічної станції SLS-2 та модельованої гіпокінезії. Запропоновано концепцію клітинних механізмів ремоделювання кісткової тканини і розвитку остеопенії й остеопорозу в умовах мікрогравітації та гіпокінезії.
Для біологів, медиків та інших спеціалістів, що цікавляться вирішенням про­блем космобіології, механізмами розвитку остеопорозу і остеопеній.


Melika George; Gall Wasps of Ukraine. Cynipidae. Vol. 1- 2. -/Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена/. - Київ. Вестник зоологии, 2006. - 644 с. - ISSN 0084-5604. - (Вестник зоологии.  Supp. 21)

The first monograph of the gall wasps (Hymenoptera: Cynipoidea, Cynipidae) of the fauna of Ukraine. The general part contains a brief introduction to the morphology of adults and premature stages, biology and ecology, phylogeny and evolution of Cynipidae. 183 species of the Cynipidae (55 Aylacini, 6 Diplolepidini, 1 Pediaspidini, 30 Synergini and 91 Cynipini species) are described in details; of them, 167 species have been recorded from Ukraine and 16 species (marked with *) are known from the neighbouring territories and presumably occur in the Ukrainian fauna, however, have not been found yet. One new genus of Aylacini, Diakontschukia, is described, four genera and 16 species are synonymized, 8 new species name combinations are given. Detailed descriptions, diagnoses and keys to adult wasp species are given for the first time.

В монографії подається перше зведення по горіхотворкам фауни України (Hymenoptera: Cynipidae). Загальна частина містить короткий вступ до морфології імаго і преімагінальних стадій розвитку, біології і екології, філогенезу і еволюції групи. У спеціальній частині детально описано 183 виді (55 видів Aylacini, 6 Diplolepidini, I Pediaspidini, 30 Synergini и 91 Cynipini ), з яких 167 видів знайдено в Україні, 16 видів (позначені *) відомі з сусідніх територій, ймовірно поширені і в Україні. Описано один новий рід Aylacini, Diakontschukia, синонімізовано 4 роди і 16 видів, запропоновано 8 нових видових назв. Вперше подано детальні описи і діагнози видів, а також таблиці для визначення всіх видів на основі дорослих комах, а не галів.


Вплив радіаційного фактора Чорнобильської зони відчуження на організм тварин. - / МНС, Всеукраїнський НДР цивільного захисту населення / – К.: "Атіка", 2006. – 320 с. - ISBN 966-326-157-9.

Колективна монографія, в якій брали участь співробітники Інституту, до 20-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС, має важливе наукове та практичне значення для розв’язання проблеми мінімізації медико-біологічних наслідків аварії


Черней Л.С., Федоренко В.П. Определитель жуков- чернотелок  (Coleoptera, Tenebrionidae) фауны Украины (имаго, личинки, куколки). – /Институт зоологи НАН Украины, Інститут защиты растений УААН/. – Киев. Колобіг, 2006. – 240 с. - isbn 966-8610-26-1.


Абрамов А. В., Мірошніченко А. І, Литвинов О. П., Давидов О. М., Темніханов Ю.; Посібник по діагностиці хвороб водних тварин. Частина II–III. Хвороби молюсків та ракоподібних. - /Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України/. – Київ. АртЕК, 2006. – 160 с. – ISBN – 966-505-094-Х.


Водно-болотні угіддя України. Довідник /під ред. Г.Б. Марушевського, І.С. Жарук, Г. В. Фесенко, А. А. Дідух, Т. П. Дзюба. -  /Чорноморська програма Ветланд Інтернешнл/ - Київ, 2006.- 313 с.


Типы ихневмоноидных, цинипоидных и хальцидоидных наездников (Hymenoptera, Apocrita), хранящиеся в коллекции Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена Национальной Академии Наук Украины. – Вестник зоологии. Отдельный выпуск. – №20.– 2006. – 386 с.


Білецька М. Г. (Волинський державний університет ім. Л. Українки), Ковтун М. Ф., Лихотоп Р. Й. (Міністерство охорни здров’я); Піднебінний комплекс ссавців (порівняльна анатомія, ембріологія, еволюція). - / Волинський державний університет ім. Л. Українки /. - Луцьк. Вежа, 2006. - 166 с. - ISBN 966-600-228-0

Досліджено розвиток піднебінно-носового комплексу в пренатальному онтогенезі ссавців - представників різних таксономічних груп; проведено порівняльний аналіз гомологічних структур. Показано мінливість структури вторинного кісткового піднебіння (ВКП), описано 12 варіантів його будови. Доводиться, що загальноприйнята думка про монотонність і консервативність структури ВКП не відповідає дійсності. Для студентів біологічних факультетів університетів, зоологів, та усіх, хто цікавиться еволюцією та особливостями ембріогенезу органів у хребетних.


Ключко З.Ф. Совки України. - /Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної академії наук України/. – Київ. Видавництво Раєвського, 2006. – 248с.(7,7 ум.друк.арк.). – Тираж….- ISBN 966-7016-39-0.

Книга являє собою ілюстрований посібник для визначення совок фауни України, що включає 570 видів з описами та зображеннями. Призначений для студентів біологічного профілю, школярів-натуралістів як посібник для практичних занять, а також для широкого кола шанувальників природи.

Книга представляет собой иллюстрированное пособие для изучения совок фауны Украины, включает 570 видов с описанием и иллюстрациями. Предназначена для студентов биологических факультетов, школьников-натуралистов, а также для широкого круга любителей природы.


Колодочка Л.А. Клещи-фитосейиды Палеарктики (Parasitiformes, Phytoseiidae): фаунистика, систематика, экоморфология, эволюция.-/Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена/. Киев. Вестник зоологии, 2006. – 248с. ( 22, 1 умов. друк. арк.). – Тираж.-ISSN 1608-4179. – (Вестник зоологии Supp. 21)

Настоящее издание является первым монографическим обобщением известных сведений о клешах семейства Рhуtоsеiidae Палеарктики, подвергнутых переработке и существенно дополненных оригинальными данными в соответ¬ствии с современными взглядами автора на систематику, фаунистику, экологию и эволюционное становление этой группы членистоногих, ряд видов которой сегодня широко используется в интегрированной борьбе с растительноядными клещами и насекомыми — вредителями культурных растений. Монография адресуется акарологам, зоологам, специалистам по защите растений, преподава¬телям и студентам вузов.

Ця монографія є узагальненням відомих даних про кліщів родини Рhуtоsеiidae Палеарктики, які переосмислено і суттєво доповнено оригінальними даними згідно з сучасними поглядами автора на систематику, фауністику, еколо¬гію та еволюційне становлення цієї групи членистоногих. ряд видів якої сьогодні широко використовується в інтегрованому захисту культурних рослин від шкодо-чинних рослиноїдних кліщів та комах. Видання адресовано акарологам, зооло¬гам, фахівцям із захисту рослин, викладачам і студентам вузів.

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua