Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Лабораторія орнітології півдня України


Основні напрямки наукової діяльності:

 • Проведення фундаментальних досліджень в галузі природничих наук з метою використання їх результатів в соціально-економічному розвитку країни;
 • Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл для розвитку наукового потенціалу;
 • Підтримка наукових досліджень молодих учених і залучення до науково-дослідницької роботи обдарованих студентів;
 • Забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців, наукових кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу;
 • Використання наукового потенціалу співробітників для вирішення пріоритетних завдань з природоохоронних заходів.

Лабораторія орнітології півдня України є підрозділом Відділу фауни і систематики хребетних Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України (наказ №-57-к від 25.03.2010р., М.Київ) та функціонує в складі Азово-Чорноморської орнітологічної станції в м.Мелітополі.

 

Наукові пріоритети:

 • Всебічне вивчення фауни птахів півдня України;
 • Вивчення міграцій, як безпосередньо процесу прольоту, так і стану населення птахів в міграційні періоди, в тому числі географічні зв'язки з іншими регіонами;
 • Вивчення зимівель птахів природних та антропогенних ландшафтів;
 • Дослідження впливу антропогенних чинників на стан видового різноманіття птахів і розробка пропозицій щодо зменшення можливих негативних наслідків для окремих видів і орнітокомплексів певних регіонів;
 • Прогнозування розвитку орнітокомплексів під впливом несталих чинників середовища;
 • Вивчення охоронюваних видів і місць їх мешкання для формування наукових основ природоохоронної діяльності.

Прикладні дослідження:

 • Наукова експертиза для ОВНС (оцінки впливу на навколишнє середовище) технічних споруд, що загрожують хребетним тваринам і місцям їх мешкання (вітрових, сонячних, гідравлічних електростанцій, ліній електропередачі, телекомунікаційних вишок тощо);
 • Наукова експертиза для ОВНС вилучення земель під будівництво комунікацій (доріг, мостів, гребель, трубопроводів тощо), інших господарських об'єктів і житлових будинків;
 • Дослідження мігруючих птахів як переносників збудників хвороб людини та тварин;
 • Розробка планів управління угрупованнями птахів і важливими для них територіями;
 • Розробка рекомендацій з регулювання шкідливих видів і видів-вселенців, оцінки загроз від життєдіяльності птахів господарству (рибному, агропромисловому, лісовому тощо) і здоров'ю людини;
 • Підготовка наукових обґрунтувань створення нових і розширення площ існуючих об'єктів природно-заповідного фонду України;
 • Проведення планової ревізії орнітофауни існуючих об'єктів природно-заповідного фонду;
 • Наукові консультації по створенню розплідників для розведення птахів (в т.ч. мисливських видів);
 • Наукові консультації з питань ренатуралізації, інтродукції та реінтродукції птахів;
 • Оцінка державних і приватних зоологічних колекцій;
 • Оцінки мисливських трофеїв.

Поточні теми досліджень:

Андрющенко Ю.А., Дядічева Е.А. - «Сучасний склад населення птахів та особливості орнітофауністічного районування сухостепової підзони України» (2014-2018рр.);

Черничко Р.Н., Попенко В.М. - «Роль річок Північно-західної части басейну Азовського моря у поширенні и відтворенні мисливських видів птахів» (2017-2019рр.).

 

Про співробітників


 

Андрющенко Юрій Олексійович

 

кандидат біологічних наук, завідувач лабораторією, доцент.

Біографічна довідка:

Народився 22.06.1962г.

У 1988 р. закінчив Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю "географія-біологія". В 1993-1995г. - стаціонарна аспірантура в Інституті проблем екології та еволюції ім.М.М.Сєвєрцова Російської академії наук (м.Москва). У 1996р. в спеціалізованій раді при цьому ж інституті захистив дисертацію "Журавль-красавка и другие редкие журавлеообразные птицы в агроландшафтах степной зоны Левобережной Украины и Крыма" на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів". У 2004р. після нострифікації в спеціалізованій раді при Інституті зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України (м.Київ) присвоєно вчений ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю "зоологія". На орнітологічної станції з 1989р.

Наукові інтереси:

- птахи зональних ландшафтів сухостепової підзони України;

- рідкісні степові види птахів і важливі для них території;

- екологія і біологія охоронюваних Журавлеподібних;

- стан зимівель птахів на півдні України;

- сезонна орнітофауна водно-болотних угідь;

- проблеми розвитку орнітологічного туризму на півдні України.

Основні райони польових досліджень на півдні України:

- регулярно сухостепова підзона України (Степовий Крим, південь Херсонської та Запорізької областей);

- короткочасно Азово-Чорноморський регіон, зокрема Придунав'я (Одеська обл.), Приазовська височина (Запорізька та Донецька обл.).

Досліджувані проблеми і регіони за межами півдня України:

- Росія: Далекий Схід (передгір'я Сіхоте-Аліня) - гніздова біологія чорного журавля;

- Росія: Арктика (п-ів Гидан), 1989р. - фауна птахів, перш за все гніздування куликів;

- Східна Україна: Харківська область (середня течія Сіверського Дінця), 1990 і 2009 р. - гніздування сірого журавля;

- Центральна Україна: південь Кіровоградської та північ Миколаївської областей, 1991р. - населення птахів в гніздовий період;

- Ізраїль (Ізраїльська долина), 1997р. - осінні міграції птахів-парильників (денні хижаки, лелеки, пелікани);

- Росія: Саратовське Заволжя, 1999р. - чисельність і поширення птахів в гніздовий та осінній міграційний періоди, перш за все дрохви;

- Росія: Краснодарський край (півострів Тамань), 2006-2007р. - чисельність і поширення степових Журавлеподібні;

- Німеччина: Мекленбург - Верхня Померанія, 2009р. - кольорове і супутникове мічення сірих журавлів;

- Східна Україна: Донецька височина (Донецька та Луганська обл..), 2010-2013рр. – населення птахів зональних ландшафтів в усі періоди їх річного циклу.

Участь у проектах:

- обґрунтування створення Приазовського національного парку - 1998р.;

«Counts and ecology of waterbirds in the Sivash» (1998р.);

- «Менеджмент-план польдера озера Кугурлуй" (Партнери по ветланд - Україна WWF, 2001р.);

- Обліки водоплавних птахів в рамках проекту «Збереження біорізноманіття в Азово-Чорноморська корідорі» (2004-2006рр.);

- Оцінка біорізноманіття Керченського півострова (Ленінський район АР Крим) і Придунайських територій (Тарутинський, Ренійський райони Одеської області) в рамках Європейської програми The Royal Society for the Protection of Birds «Pro-Biodiversity Business in the Steppe Zones of the Eurasia region» (2009р .);

- Роль птахів у перенесенні збудників пташиного грипу в рамках проекту Wetlands International «Surveillance in wild birds: Collection and dispatch of diagnostic samples from wild birds for the early detection and prevention of Avian influenza in Ukraine" (WI / FAOTCP / 014) (2007- 2008 років.) і спільно з Національним науковим центром «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (2010-2012 рр.);

- залежність зимівель птахів від стану снігового і льодового покривів в рамках проекту «Формування потенціалу для спостереження за Чорноморський басейном в рамках ПІДТРИМКИ сталого розвитку территории» (ENVIROGRIDS) - 2010-2012рр;

- вплив ВЕС і ЛЕП на орнітофауни регіону -1989-2014 рр.

Кількість наукових публікацій: понад 170 (в т.ч. 11 монографій).

Громадська діяльність:

- Координатор Української робочої групи по журавлям, асоційованого члена Робочої групи по журавлям Євразії;

- Координатор обліків водно-болотних птахів, що зимують в Азово-Чорноморському регіоні України;

- Член Міжнародної робочої групи по гусеподібним Північної Євразії;

- Член редколегії збірника наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції «Бранта» і Бюлетеня РОМ (регіонального орнітологічного моніторингу).

Контакти:

Лабораторія орнітології півдня України (Азово-Чорноморська орнітологічна станція), вул.Гетьманська, 20, м.Мелітополь, 72312; тел / факс: 8 (0619) 440409; e-mail: anthropoides73@gmail.com


 

Черничко Раїса Миколаївна

 

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Біографічна довідка:

Народилася 22.11.1956 р.

У 1981 р. закінчила Одеські державний університет ім.І.І.Мечникова. У 2000 р. в спеціалізованій раді при Інституті зоології НАН України (м.Київ) захистила дисертацію «Берегова ластівка на півдні України: територіальні зв'язки, демографія, колоніальність» і в 2001 р. присвоєно звання кандидата біологічних наук за спеціальністю «зоологія». На орнітологічної станції з 1987р.

Наукові інтереси:

- міграції куликів і горобцеподібних птахів;

- охорона водно-болотних птахів;

- екологічна освіта та екотуризм;

- колоніальність у птахів;

- популяційна екологія сивкоподібних і горобцеподібних.

Основні райони польових досліджень на півдні України:

- регулярно Північне Приазов'я, Сиваш;

- короткочасно ВБУ Одеської, Миколаївської областей, річки Північного Приазов'я.

Досліджувані проблеми і регіони за межами півдня України:

- Арктика (п-ів Гидан), 1989р. - вивчення фауни птахів, перш за все гніздування куликів;

- Північна Африка (Туніс), 1994р. - вивчення зимівель куликів.

Участь у проектах:

- Керівник проектів з пташиного грипу, які виконуються у співпраці з Програмою Wetlands International в рамках виконання проекту «Surveillance in wild birds: Collection and dispatch of diagnostic samples from wild birds for the early detection and prevention of Avian influenza in Ukraine" (WI / FAOTCP / 014), Кримської протичумної станцією (м.Сімферополь) та Національним науковим центром «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м.Харків);

- створення Ветланд-парку в м.Ізмаїлі на місці мілководного озера на околиці міста в рамках проекту;

- розробка Менеджмент-планів ВБУ «Молочний лиман», «Затока і коса Обіточна».

Активно досліджує міграції куликів, в основному використовуючи метод масового кільцювання. Брала участь в програмах по вивченню зимівель, щорічних обліках птахів, що гніздяться на Сиваші, Молочному та Утлюкському лиманах. Була одним з ініціаторів і активним учасником Природоохоронного марафону, присвяченого охороні Водно-болотних угідь України. Є одним з ініціаторів розвитку екологічного, зеленого та сільського туризму в Приазов'ї.

Кількість наукових публікацій: 91

Громадська діяльність:

Член Західноукраїнського товариства охорони птахів, член Робочої групи по куликам.

Член редколегії збірника наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції «Бранта» і Бюлетеня РОМ.

Керівник центру кільцювання і мічення птахів Азово-Чорноморської орнітологічної станції.

Керівник інформаційних банків по гніздуванню, кільцюванню та поверненням птахів.

Контакти:

Лабораторія орнітології півдня України (Азово-Чорноморська орнітологічна станція), вул.Гетьманська, 20, м.Мелітополь, 72312; тел / факс: 8 (0619) 440409; e-mail: waderbirds@gmail.com


 

Попенко Володимир Макарович

 

кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник

Біографічна довідка:

Народився 18.11.1949г.

У 1972 р. закінчив Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю "біологія та хімія". У 1973-1977гг. - заочна аспірантура в Інституті зоології АН УРСР. У 1980р. в спеціалізованій раді при Інституті зоології АН УРСР (м.Київ) захистив дисертацію "Жайворонки в степових ландшафтах Лівобережної України" на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю "зоологія". На орнітологічної станції з 1992р.

Наукові інтереси:

- Птахи зональних і азональних ландшафтів степової зони України;

- Регіональна фауністика;

- Екологія і біологія горобиних птахів;

- Антропогенний вплив на птахів і середовище їхнього проживання;

- Сезонна орнітофауна водно-болотних угідь.

Основні райони польових досліджень на півдні України:

- регулярно Північно-Західне Приазов'я, Сиваш; Степовий Крим;

- короткочасно Придністров'я, Придунав'я, Нижній Дніпро.

Досліджувані проблеми і регіони за межами півдня України:

- Білорусія (Біловезька пуща), 1978-1986 рр. - фауна птахів, біологія тетерукових;

- Росія: Арктика (п-ів Ямал), 1992р. - фауна птахів, гніздування і мічення куликів;

- схід і північ України (Луганська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська області), 1991р. - гніздова фауна птахів;

- центр України (Кіровоградська і Миколаївська області), 1994р. - гніздовий фауна птахів.

Участь у проектах:

- з проблем пташиного грипу: «Surveillance in wild birds: Collection and dispatch of diagnostic samples from wild birds for the early detection and prevention of Avian influenza in Ukraine" (WI / FAOTCP / 014), 2010-2012 рр.

- створення Ветланд-парку в м.Ізмаїлі;

- збереження гуски малої білолобої (Fennoscandian Lesser White-fronted Goose conservation project, 2002;

- Counts and ecology of waterbirds in the Sivash, Ukraine, August 1998;

- обґрунтування створення Приазовського (1998р.) та Дністровського (2007р.) Національних парків;

- вивчення тонкодзьобого кроншнепа на міграції в районі заповідника «Лебедині острови» - 2000-2001 рр.;

- вплив ВЕС і ЛЕП на орнітофауни регіону -1989-2011 рр.

Кількість наукових публікацій: понад 120 (в т.ч. 11 монографій).

Громадська діяльність:

- Член Робочої групи по гусеподібним Північної Євразії;

- Міжнародний експерт з ВБУ;

- Член редколегії збірника наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції «Бранта» і Бюлетеня РОМ.

Контакти:

Лабораторія орнітології півдня України (Азово-Чорноморська орнітологічна станція), вул.Гетьманська, 20, м.Мелітополь, 72312; тел / факс: 8 (0619) 440409; e-mail: anthus1949@gmail.com


 

Дядічева Олена Анатоліївна

 

молодший науковий співробітник

Біографічна довідка:

Народилася 9.02.1963 р

У 1985 р. закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю «ботаніка та зоологія». На орнітологічній станції з 1986р.

Наукові інтереси:

- міграції горобцеподібних і куликів;

- фауністика (сезонні та регіональні аспекти, вплив антропогенних і кліматичних факторів);

- популяційна екологія;

- заповідна справа.

Основні райони польових досліджень на півдні України:

- регулярно Північно-Західне Приазов'я, Сиваш;

- короткочасно Кінбурнська коса (Миколаївська обл.), о.Джарилгач (Херсонська обл.), Тилігульський лиман (Одеська обл.), п-ів Тарханкут (Крим).

Досліджувані проблеми і регіони за межами півдня України:

- Росія: Арктика (о.Сібірякова), 1989р. - вивчення гніздовий фауни птахів, перш за все куликів;

- Росія: Арктика (п-ів Ямал), 1991р. - вивчення післягніздових переміщень і початку осінньої міграції куликів.

Участь у проектах:

- "Проведення орнітологічної експертизи щодо впливу електричних вітроустановок проектованого майданчика на приляглих територіях до заказника загальнодержавного значення" Молочний лиман "у межах Приазовського району Запорізькій області";

- «Оцінка сучасного стану орнітологічної фауни територій, запланованих для будівництва вітрової електростанції (ВЕС), а також оцінка впливу будівництва та експлуатації ВЕС на місцеві орнітологічні комплекси та на мігруючих птахів» та ін., щодо впливу ВЕС на орнітофауну;

- «Дослідження видового різноманіття тварин о. Зміїний з метою Збереження транзитних та аборигенних видів (стан, збереження, менеджмент)»;

- «Розробка менеджмент плану природних комплексів та ресурсів для водно-болотного угіддя міжнародного значення «Затока та коса Обіточна »» (Matra Project);

- «Формування екомережі Азово-Чорноморського екологічного коридору та збереження цілісності географічних популяцій рослин и тварин в різних ландшафтних елементах»;

- «Дослідження сучасного стану птахів, які мігрують через територію Сивашу в зв'язку з розповсюдження пташиного грипу» (в рамках проекту Wetlands International «Surveillance in wild birds: Collection and dispatch of diagnostic samples from wild birds for the early detection and prevention of Avian influenza in Ukraine ";

- «Формування потенціалу для спостереження за Чорноморським басейном в рамках підтримкм сталого розвитку території» (ENVIROGRIDS).

Кількість наукових публікацій: понад 100.

Громадська діяльність:

Член Робочої групи по куликам;

Член редколегії збірника наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції «Бранта» і Бюлетеня РОМ;

Активно співпрацює з Українським центром кільцювання в плані масового мічення горобцеподібних і куликів.

Контакти:

Лабораторія орнітології півдня України (Азово-Чорноморська орнітологічна станція), вул.Гетьманська, 20, м.Мелітополь, 72312; тел / факс: 8 (0619) 440409; e-mail: lena.passer.migr@gmail.com

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2018