Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Марущак Олексій Юрійович

молодший науковий співробітник

Відділ моніторингу та охорони тваринного світу

Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
вул. Б.Хмельницького, 15
Київ,
01030
Україна

Електронна пошта:
ecopelobates@gmail.com


Сфера наукових інтересів: батрахологія, герпетологія, охорона природи, герпетокультура, ГІС-моделювання, морфологія, морфологічні аномалії, Emerald Network, ОВД, інвазивні види, оцінка стану біорізноманіття

 

Публікації

2013 рік

1. Марущак О.Ю, Муравинець О.А. Морфологічні аномалії в популяціях безхвостих амфібій (Amphibia, Anura) на теренах України // Праці Українського герпетологічного товариства, 2013. – Київ. - №4 – С. 87 – 94.

2. Марущак О. Ю., Муравинець О. А. Морфологічні аномалії репродуктивної частини популяцій 6 видів безхвостих амфібій фауни України // Матеріали VII міжнародної наукової конференції Zoocenosis - 2013 «Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах» 22-25 жовтня, 2013 р., Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ. – 2013. – С. 103 – 105.

3. Марущак О. Ю. Зустрічальність морфологічних аномалій у безхвостих амфібій (Amphibia, Anura) фауни України // Матеріали VIII міжнародної конференції молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери» 3-6 грудня, 2013 р., Харків. – Харків. – 2013. – С. 248 – 249.

2014 рік

4. Муравинець О.А., Марущак О.Ю. Cталість ембріонального розвитку і оцінка стану природних популяцій прудкої ящірки, Lacerta agilis (Sauria, Lacertidae) // Праці Українського герпетологічного товариства, 2014. – Київ. - №5 – С. 73 – 79.

5. Марущак О.Ю. Морфологічні аномалії безхвостих амфібій (Amphibia, Anura) деяких регіонів України // Матеріали заочної Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 180-річчю заснування кафедри зоології (вересень 2014 р., м. Київ) «Вивчення та збереження біорізноманіття в сучасних умовах». – Київ. – 2014. – С. 40-43.

6. Марущак О. Ю. Муравинець О. А. Можливості використання морфологічних аномалій безхвостих амфібій (Amphibia, Anura) в якості індикаторів забруднення навколишнього середовища на прикладі п`яти областей України // Матеріали VI міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми дослідження довкілля» 20-22 травня 2015 року, Суми. – Суми. – Т.2. – С. 119 – 123.

2015 рік

7. Марущак О. Ю. Представленість морфологічних аномалій безхвостих амфібій (Amphibia, Anura) на території трьох областей України // Матеріали XI міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», 20 – 23 квітня 2015, Львів. – Львів. – 2015. – С. 295 – 297.

2016 рік

8. Марущак О. Ю. Морфологічні аномалії у безхвостих амфібій (Amphibia, Anura) як індикатор забруднення навколишнього середовища // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біологічні дослідження - 2016» для молодих вчених та студентів, 10-11 березня 2016. – Житомир. – С. 175 – 177.

9. Balashov I., Skvortsova V., Shvydka Z., Filatova Yu., Khomenko A., Marushchak O., Shyriaieva D., Andrianov Ya., Vasyliuk O. Is the carpathian land snail Platyla jankowskiana extinct? // Tentacle. – 2016. – 24. – P. 37 – 39.

10. Марущак О. Ю., Василюк О. Ю. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1964-2016 роки): Волинська область. // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні аспекти флористичних та фауністичних досліджень», Чернівці, 13-14 травня 2016. – Чернівці. – 2016. – С. 271 – 274.

11. Оскирко О. С., Василюк О. В., Марущак О. Ю. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1964-2016 роки): Івано-Франківська область // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні аспекти флористичних та фауністичних досліджень», Чернівці, 13-14 травня 2016. – Чернівці. – 2016. – С. 303 – 306.

12. Марущак О. Ю., Василюк О. Ю. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1972-2016 роки): Миколаївська область // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття природоохоронних територій», присвяченої 20-річчю створення природного заповідника «Подільські Товтри», Кам’янець-Подільський, 25-27 травня 2016. – Кам`янець-Подільський. – 2016. – С. 200 – 203.

13. Марущак О. Ю. Мутанти поряд із нашими домівками // Pulsar. – Київ. - 2016. - №2(4). – С. 13 – 15.

14. Марущак О. Ю., Василюк О. Ю. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1964-2016 роки): Херсонська область // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми біології та екології», Вінниця, 3-7 жовтня 2016. – Вінниця. – 2016. – С. 74 – 78.

15. Марущак О. Ю., Василюк О. Ю. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1967-2016 роки): Житомирська область // Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Природоохоронні території в минулому, сучасному і майбутньому світі» присвячена 130-річчю створення «Пам’ятки Пеняцької» - першої природоохоронної території Європи, Броди, 26-27 жовтня 2016. – Броди. – 2016. – С. 168 – 172.

16. Марущак О. Ю., Лисак Ю. С., Василюк О. Ю. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1964-2012 роки): Вінницька область // Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Природоохоронні території в минулому, сучасному і майбутньому світі» присвячена 130-річчю створення «Пам’ятки Пеняцької» - першої природоохоронної території Європи, Броди, 26-27 жовтня 2016. – Броди. – 2016. – С. 172 – 177.

17. Оскирко О. С., Марущак О. Ю., Василюк О. В. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1962-1972 роки): Волинська область // Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Природоохоронні території в минулому, сучасному і майбутньому світі» присвячена 130-річчю створення «Пам’ятки Пеняцької» - першої природоохоронної території Європи, Броди, 26-27 жовтня 2016. – Броди. – 2016. – С. 195 – 199.

18. Марущак О. Ю., Некрасова О. Д., Оскирко О. С. Випадок масового прояву аномального блакитного забарвлення у озерних жаб Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) міста Києва // Матеріали Конференції юних зоологів, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, 16 листопада 2016. – Київ. - 2016. – С. 11 – 13.

19. Оскирко О. С., Некрасова О. Д., Марущак О. В. До вивчення просторової структури комплексу скельних ящірок Darevskia (saxicola) complex (Sauria: Lacertidae: Darevskia) Житомирської області (Україна) // Матеріали Конференції юних зоологів, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, 16 листопада 2016. – Київ. - 2016. – С. 16 – 17.

2017 рік

20. Дмитрієва І. Г., Марущак О. Ю., Оскирко О. С., Василюк О. В. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1971-2016): Запорізька область // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції «Заповідна справа у степовій зоні України» до 90-річчя від створення надморських заповідників, Урзуф, 14-15 березня 2017 року. – Урзуф. – 2017. – Т. 1. – С. 37 – 46.

21. Винокуров Д. С., Ширяєва Д. В., Марущак О. Ю. Долина р. Інгул як перспективний об’єкт Смарагдової мережі України // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції «Заповідна справа у степовій зоні України» до 90-річчя від створення надморських заповідників, Урзуф, 14-15 березня 2017 року. – Урзуф. – 2017. – Т. 2. – С. 54 – 59.

22. Василюк О. В., Коломицев Г. О., Марущак О. Ю., Оскирко О. С. Долина річки Айдар як перспективний об’єкт Смарагдової мережі Луганської області // Матеріали науково-практичного семінару «Мережа Натура 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні» 15 лютого 2017. – Київ. – 2017. – С. 177 – 180.

23. Винокуров Д. С., Ширяєва Д. В., Марущак О. Ю., Некрасова О. Д., Красова О. О. Долина річки Інгулець як перспективний об’єкт Смарагдової мережі України // Матеріали науково-практичного семінару «Мережа Натура 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні» 15 лютого 2017. – Київ. – 2017. – С. 181 – 184.

24. Ширяєва Д.В., Куземко А. А., Марущак О. Ю., Балашов І. О. Долина р. Рось як перспективний об’єкт Смарагдової мережі України // Матеріали науково-практичного семінару «Мережа Натура 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні» 15 лютого 2017. – Київ. – 2017. – С. 234 – 238.

25. Оскирко О. С., Марущак О. Ю., Василюк О. В. Обґрунтування необхідності включення долини річки Сула до Смарагдової мережі України // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні аспекти флористичних та фауністичних досліджень», Чернівці, 28 – 29 квітня 2017. – Путила. – 2017. – С. 210.

26. Марущак. О. Ю., Оскирко О. С., Некрасова О.Д., Василюк О.В. Перспективний об`єкт Смарагдової мережі в Україні: «Долина середнього та нижнього Псла» // Матеріали XV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки / bioscience andvances», 18-21 квітня 2017. – Київ. – 2017. – С. 89 – 91.

27. Марущак. О. Ю., Оскирко О. С., Василюк О.В. Перспективний об`єкт Смарагдової мережі в Україні: Долина Хоролу // Матеріали XIII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», 25 – 27 квітня 2017. – Львів. – 2017. – С. 136 – 137.

28. Марущак. О. Ю., Некрасова О. Д., Оскирко О. С. Долини річок Боберка та Суходілка як перспективний об`єкт Смарагдової мережі // Матеріали V наукових читань пам`яті Сергія Таращука, 21 квітня 2017. – Миколаїв. – 2017. – С. 48 – 49.

29. Оскирко О. С., Марущак О. Ю., Василюк О. В., Некрасова О. Д. Долина річки Ворскла як перспективний об’єкт Смарагдової мережі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат», присвяченої 15-річчю НПП «Гуцульщина», 8-9 червня, Косів. – Косів. – 2017. – С. 123 – 128.

30. Irina Nikolaeva, Oleksii Marushchak, Oleksandra Oskyrko, Tetyana Halenova, Olexiy Savchuk. A preliminary study on the effects of amphibian crude skin secretions on some parameters of hemostatic system // 22nd Congress of the European Hematology Association: Abstract: PB2221 22-25 June, 2017, Madrid. – Madrid. – 2017.

31. Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні / Полянська К.В., Борисенко К.А., Павлачик П. (Pawel Pawlaczyk), Василюк О. В., Марущак О. Ю., Ширяєва Д. В., Куземко А. А., Оскирко О. С. та ін. / під ред. д.б.н. А.Куземко. – Київ, 2017. – 304 с.

32. Марущак О. Ю., Оскирко О. С., Василюк О. В. Перспективний об`єкт Смарагдової мережі в Україні: Нижньоудайська долина // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення Національного природного парку «Голосіївський», 7-8 вересня 2017 р., Київ. – Київ. – С. 117-122.

33. Марущак О. Ю., Некрасова О. Д., Оскирко О. С., Муравинець О. А. До досліджень батрахофауни басейну річки Горинь Рівненської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Том 2: Біологія. – Луцьк. – Вип. 17. – С. 94-98.

34. Войтенко В. С., Марущак О. Ю., Оскирко О. С., Дубина А. Д. До вивчення герпетофауни проектованого НПП «Нижньоподільський» Кіровоградської області. // Матеріали конференції молодих дослідників-зоологів – 2017, 18-20 жовтня 2017 р., м. Київ, ІЗ НАН України. – Київ. – С. 5.

35. Оскирко О. С., Некрасова О. Д., Марущак О. Ю. Поширення інвазійного виду Podarcis muralis (Laurenti, 1768) на Одещині. Матеріали конференції молодих дослідників-зоологів – 2017, 18-20 жовтня 2017 р., м. Київ, ІЗ НАН України. – Київ. – С. 12.

36. Марущак О. Ю., Василюк О. В., Оскирко О. С. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1960-2016): Кіровоградська область. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль. – 2017. – С. 36-41.

37. Перегрим М., Василюк О., Бронсков О., Бронскова О., Ширяєва Д., Спінова Ю., Коломицев Г., Марущак О., Оскирко О. 50 рідкісних рослин Донеччини. Атлас-довідник. – К.: LAT & K., 2017. – 64 с.

38. А. Ю. Марущак, Ю. И. Кузьмин, А. С. Оскирко, И. Г. Дмитриева, О. Д. Некрасова Исследование морфологических аномалий и зараженности гельминтами озерных лягушек, Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), в отдельных популяциях города Киева. - Збірник праць Зоологічного музею. – 2017. – Вип. 48. – С. 38–45.

2018 рік

39. Balashov I., Shvydka Z., Vasyliuk O., Marushchak O., Shyriaeva D., Oskyrko O. The first record of an invasive Caucasian land snail Harmozica ravergiensis in Central Ukraine (Stylommatophora, Hygromiidae). – Ruthenica. – 2018. - Vol. 28, №1. – P. 43-45.

40. О. Ю. Марущак, О. С. Оскирко, О. В. Василюк, Г. О. Коломицев Долина річки Деркул як перспективний об‘єкт Смарагдової Мережі Луганської області // Біологічні дослідження – 2018: Збірник наукових праць. – Житомир: ПП «Рута». - 2018. – C 362-364.

41. Balashov I., Vasyliuk O., Shyriaieva D., Shvydka Z., Oskyrko O., Marushchak O., Stetsun H., Bezsmertna O., Babytskij A., Kostiushyn V. Terrestrial Molluscs in the Dry Grasslands of the Dnipro Upland (Central Ukraine): New Records, Rare Species and Conservation Potential. - Vestnik Zoologii. - 52(1). – 2018. – С. 3–12.

42. В. М. Титар, О. Д. Некрасова, О. Ю. Марущак. Використання геоінформаційних систем (ГІС) у дослідженнях популяцій амфібій у зв’язку зі змінами клімату на прикладі очеретяної ропухи (Epidalea calamita (Laurenti, 1768)). Матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень», 19 квітня 2018 р., Чернівці. – Чернівці. – 2018. – С. 90-92.

43. Олійник Д., Марущак О., Галенова Т. Ефекторна дія секрету шкірних залоз Bufo bufo на агрегацію тромбоцитів. Молодь і поступ біології: програма та тези доповідей XIV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (м. Львів, 10–12 квітня 2018 р.). – Львів. - 2018. – С. 98-99.

44. Войтенко В., Некрасова О., Марущак О., Оскирко О., Житник Д. Особливості онтогенезу трав’яної жаби Rana temporaria Linnaeus, 1758 (Anura, Ranidae) під впливом електромагнітного поля. Молодь і поступ біології: програма та тези доповідей XIV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (м. Львів, 10–12 квітня 2018 р.). – Львів. - 2018. – С. 185-186.

45. Дубина А., Некрасова О., Оскирко О., Марущак О. Аномалії фолідозу зеленої ящірки (Lacerta viridis, Laurenti 1768) популяцій екокоридору Дніпра. Молодь і поступ біології: програма та тези доповідей XIV Міжнародної наукової конфер енції студентів і аспірантів, присвяченої 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (м. Львів, 10–12 квітня 2018 р.). – Львів. - 2018. – С. 189-190.

46. Марущак О. Некрасова О., Коршунов О., Смірнов Н., Оскирко О. Аномальні варіанти забарвлення амфібій фауни України: географія та часові тенденціЇ. Молодь і поступ біології: програма та тези доповідей XIV Міжнародної наукової конфер енції студентів і аспірантів, присвяченої 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (м. Львів, 10–12 квітня 2018 р.). – Львів. - 2018. – С. 196-197.

47. Оскирко О., Некрасова О., Марущак О. Реєстрація та опис нового морфотипу зелених ящірок Lacerta viridis Laurenti 1768 на території України. Молодь і поступ біології: програма та тези доповідей XIV Міжнародної наукової конфер енції студентів і аспірантів, присвяченої 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (м. Львів, 10–12 квітня 2018 р.). – Львів. - 2018. – С. 199-200.

48. O. Oskyrko, O. Nekrasova, O. Marushchak. Distribution of the invasive species Podarcis muralis (Laurenti, 1768) in the Odessa region, Ukraine. Abstracts of the 60th International Scientific Conference of Daugavpils University, Latvia. – Daugaupils. - 2018. – P. 97-98.

49. V.M. Tytar, O.D. Nekrasova, and A.Yu. Marushchak, (2018), “Ecological and Geographical Gis-Analysis of Anomalies in Amphibians of Ukraine” in The Second International conference “Amphibian and reptiles anomalies and pathology: methodology, evolutionary significance, monitoring and environmental health”, KnE Life Sciences, pages 42–48.

50. Marushchak O., Nekrasova O., Voitenko V., Oskyrko O., Zhytnyk D. Electromagnetic field influence on peculiarities of Rana Temporaria Linnaeus, 1758 (Anura, Ranidae) ontogeny. Abstract Book of the 2nd International Conference on Biomedical Sciences “Smart Bio”, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 3-5 May, 2018. – Kaunas, Lithuania. – 2018. – P. 162.

51. Tytar V., Nekrasova O., Pupina A., Pupins M., Marushchak O. Species distribution modelling as a proactive tool for long-term planning of management of the fire-bellied toad Bombina bombina (LinnaeuS, 1761) and its main invasive threat Perccottus glenii (Dybowski, 1877) in Latvia under global climate change. Abstract Book of the 2nd International Conference on Biomedical Sciences “Smart Bio”, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 3-5 May, 2018. – Kaunas, Lithuania. – 2018. – P. 242.

52. Oskyrko O., Nekrasova O., Marushchak O. The "meridionalis morphotype" recorded in the Lacerta viridis Laurenti 1768 (Sauria, Lacertidae) from Ukraine. Abstract Book of the 2nd International Conference on Biomedical Sciences “Smart Bio”, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 3-5 May, 2018. – Kaunas, Lithuania. – 2018. – P. 162.

53. Оскирко О. С., Некрасова О. Д., Марущак О. Ю. Поширення справжніх ящірок (Lacertidae) Дунайсько-Дністровського регіону (Україна). Збірник тез XVI Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Шевченківська Весна: Досягнення біологічної науки/ Biological advances», 24-27 квітня, 2018 року, Київ. – Київ. – 2018. – С. 176-177.

54. Oskyrko O. S., Nekrasova O. D., Marushchak O. Yu. Distribution of the invasive species Podarcis muralis (Laurenti, 1768) in the Odessa region, Ukraine // Abstract Book of the 10th Symposium on the Lacertids of the Mediterranean Basin & 2nd Symposium on Mediterranean Lizards, Steinhardt Museum of Natural History, Tel Aviv University Tel Aviv, Israel, 18.06.18 - 21.06.18. – Tel Aviv. – 2018. - P. 69.

55. Nekrasova O., Tytar V., Kuibida V., Marushchak O., Oskyrko O. 2018. A GIS-modeling approach to the investigation of rare amphibians and reptiles in Ukraine under climate change. // Abstract book of the 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity 03-06 July 2018, Kiev, Ukraine. – Kyiv. – P. 100.

56. Nekrasova O., Marushchak O., Tytar V., Oskyrko O., Dubina A. 2018. Current trends in the manifestation of external morphological anomalies in representatives of the herpetofauna of Ukraine under anthropogenic influence and climate change // Abstract book of the 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity 03-06 July 2018, Kiev, Ukraine. – Kyiv. – P. 101.

57. Оскирко О. С., Василюк О. В., Марущак О. Ю. Перспективний об`єкт Смарагдової мережі в Україні «Долина річки Супій» // Матеріали п`ятої міжнародної науково-практиіної конференції «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень», 19 квітня 2018 року, м. Чернівці, Україна. – Чернівці. – 2018. – С.224-225.

58. Марущак О. Ю., Некрасова О. Д., Оскирко О. С. Батрахофауна двох відділень Рівненського природного заповідника // Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», смт Шацьк, 13-16 вересня 2018 року. – Шацьк. – 2018. – С. 79-84.

59. Марущак О. Ю., Лєснік В. В., Гірна А. Я., Василюк О. В., Борсукевич Л. М., Сичак Н. М., Оскирко О. С. Долина річки Опір як перспективний об`єкт Смарагдової мережі // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 60-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська» ім. Костянтина Малиновського, Львів, Пожижевська, 27-30 вересня 2018 року. – Львів. – 2018. – С. 26-28.

60. O. D. Nekrasova, O. S. Oskyrko, O. Yu. Marushchak Сurrent status of introduced species of reptiles in Ukraine // Book of Abstracts of the 13th Croatian Biological Congress with International Participation, Porec, 19 - 23. 09. 2018. – Porec. – 2018. – P.167.

61. Оскирко О., Дудкіна Ю., Ніколаєва І., Галенова Т., Марущак О. Різноманіття і властивості захисних пептидів із шкірних секретів безхвостих амфібій. - Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. – 2018. – Серія: Біологія, 2(76). – С. 51-56.

62. Некрасова О.Д., Марущак О.Ю., Василюк О.В., Оскирко О.С. Герпетофауна оселищ резолюції №4 Бернської конвенції в Україні // Класифікація рослинності та біотопів України: матеріали третьої науково-теоретичної конференції (Київ, 19–21 квітня 2018 р.) / За редакцією Я.П. Дідуха, Д.В. Дубини. – Київ, 2018. – С. 55-61.

63. Марущак О.Ю., Некрасова О.Д. ДОЛИНА РІЧКИ ІРПІНЬ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ОБ`ЄКТ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2018 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 14-16.11.2018 р.). – Київ. - 2018. – C. 14 – (Зоологічний кур’єр, № 12.).

64. Войтенко В. С., Некрасова О. Д., Марущак О. Ю., Оскирко О. С., Житник Д. О. Вплив високочастотного електромагнітного поля на основні показники онтогенезу амфібій на прикладі Rana temporaria Linnaeus, 1758 (Anura, Ranidae) // Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології» (7-8 листопада 2018 р., м. Вінниця) м. Вінниця, ТВОРИ. – 2018. – С. 19-21.

65. Марущак О. Ю., Лєснік В. В., Сичак Н. М., Гірна А. Я., Василюк О. В. Долина річки Стрвяж – перспективний об’єкт Смарагдової мережі України // Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології» (7-8 листопада 2018 р., м. Вінниця) м. Вінниця, ТВОРИ. – 2018. – С. 62-64.

66. Оскирко О. С., Лєснік В. В., Гірна А. Я., Сичак Н. М., Марущак. О. Ю. Долина річки Стрий як перспективний об’єкт Смарагдової мережі // Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології» (7-8 листопада 2018 р., м. Вінниця) м. Вінниця, ТВОРИ. – 2018. – С. 66-68.

67. Дубина А. Д., Некрасова О. Д., Марущак О. Ю., Оскирко О.С. Аналіз аномальних проявів фолідозу голови зеленої ящірки (Lacerta viridis, Laurenti 1768) популяцій Придніпров’я України // Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології» (7-8 листопада 2018 р., м. Вінниця) м. Вінниця, ТВОРИ. – 2018. – С. 86-88.

68. Удовиченко І. В., Дудкіна Ю. В., Олійник Д. М., Оскирко О. С., Марущак О. Ю., Галенова Т. І. Вплив секретів шкірних залоз амфібій на показники хронометричних тестів // Scientific Journal «ScienceRise:Biological Science». – Вип. 5(14). – Київ. – 2018. – С. 36-40.

69. Марущак О. Ю, Некрасова О. Д., Оскирко О. С. Випадки виявлення представників фауни, занасених до Червоної книги України в період з 2010 по 2017 рік / О. Ю. Марущак, О. Д. Некрасова, О. С. Оскирко // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 2. – Київ, 2018. – С. 19–24.

70. Оскирко О. С., Марущак О. Ю., Василюк О. В. Перспективний об`єкт Смарагдової мережі в Україні «Долина річки Супій» // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Хмельниччини» до 5 річниці національного природного парку «Мале Полісся», 23-25 травня 2018 р. Славута, Хмельницька обл. - Славута. - 2018. - С. 32-34.

71. Кирюшина М., Гравеле Э., Пупиньш М., Оскирко О., Марущак О. Паразитофауна зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) и серой жабы (Bufo bufo) в Латвии // Материалы VIII Международной заочной научно-практической конференции “Эколого-биологические аспекты состояния и развития Полесского региона” Мозырь, (26.окт. 2018г.). – Мозырь. – 2018. – С. 90-92.

72. Nekrasova O. D., Oskyrko O. S., Marushchak O. Yu. Color features of sand lizards, Lacerta agilis (Sauria, Lacertidae), in Kyiv region (Ukraine) // Vestnik Zoologii. – Vol. 52(6). – 2018. – P. 495–500.

73. Неижко И. П., Ткачев Д. А., Марущак О. Ю. Особенности содержания и єкспонирования крупных видов рептилий в зоопарках // Збірник статей інформаційно-методичної конференції "Оригінальні експозиції в зоопарках України", 23-24 жовтня 2018 р. - Київ. - 2018. - С. 34-42.

74. Pupina A., Pupins M., Nekrasova O., Tytar V., Kozynenko I., Marushchak O. Species distribution modelling: Bombina bombina (Linnaeus, 1761) and its important invasive threat Perccottus glenii (Dybowski, 1877) in Latvia under global climate change // Environmental Research, Engineering and Management. – 2018. - Vol.74, No.4 – P. 79-86.

2019 рік

75. Dubyna Anastasiia, Tkachev Dmitri, Neizhko Ivan, Nekrasova Oksana, Marushchak Oleksiі // Development of breeding techniques in herpetoculture as an approach to leaf-tailed geckos' (Gekkonidae, Uroplatus) conservation // Abstract book of 62nd International Conference for students of physics and natural sciences “Open Readings 2019” on March 19-22, Vilnius, Lithuania. – Vilnius. – 2019 – P. 467.

76. Василюк О., Борисенко К., Куземко А., Марущак О., Тєстов П., Гриник Є. Проектування і збереження територій мережі Емеральд (Смарагдової мережі). Методичні матеріали / Кол. авт., під ред. Куземко А. А., Борисенко К. А. – Київ: «LAT & K», 2019. – 78 с.

77. Pupins M., Nekrasova O., Marushchak O., Dubyna A., Neizhko I. Morphological features of European pond turtles' (Emys orbicularis) hatchlings at the Northern edge (Latvia) and Central part (Ukraine) of its distribution range // Abstracts of II Congresso Nazionale Testuggini e Tartarughe. Ottonello D., Oneto F., Salvidio S. (Eds), 2019. - Albenga, 11-13 aprile 2019. - P. 49.

78. Nekrasova O., Marushchak O., Pupins M., Ceirans A. The modern state of populations of Triturus cristatus (Amphibia, Salamandridae) and its protection in Ukraine and in Latvia // In Book of Abstracts “10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIODIVERSITY RESEARCH”, Daugavpils, 24.-26.04.2019. – Daugavpils. – 2019. – 37-38 рр.

79. Василюк О. В., Вашеняк Ю. А., Куземко А. А., Куцоконь Ю. К., Лєснік В. В., Марущак О. Ю., Мойсієнко І. І., Оскирко О. С., Садогурська С. С. Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України («тіньовий список», частина 2) / Кол. авт., під ред. Борисенко К. А., Куземко А. А. – Київ: «LAT & K», 2019. – 234 с.

80. Оскирко О.С., Василюк О.В., Куцоконь Ю.К., Романь А.М., Некрасова О.Д., Марущак О.Ю. Долина річки Бобер як перспективний об’єкт Смарагдової мережі // Матеріали VI Наукових читань пам’яті Сергія Таращука, 12-13 квітня 2019 року, м. Миколаїв. – Миколаїв. – 2019. – С. 209-212.

81. Marushchak O. Y., Muravynets O. A. Morphological abnormalities in tailless amphibians (Amphibia, Anura) in Ukraine // GEO&BIO. – 2018. - Vol. 16. - P. 76–82.

82. Marushchak O., Nekrasova O., Pupins M., Tytar V., Ceirans A. The Role and Importance of the Protected Areas’ (Emerald Network) Development for Amphibians and Reptiles on the Example of Ukraine in the Context of Various Factors’ Influence // Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference. - Rezekne, Latvia. – 2019. – Vol.1. – P. 154-158.

83. Лєснік В. В., Гірна А. Я., Некрасова О. Д., Куземко О. О., Оскирко О. С., Марущак О. Ю., Василюк О. В. Перспективний об’єкт Смарагдової Мережі в Україні: «Долина річки Уж» // Збірник наукових праць X Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біологічні дослідження – 2019», 16–18 березня 2019 року у м. Житомир. – Житомир. – 2019. – С. 332-334.

84. Марущак О. Ю., Некрасова О. Д., Оскирко О. С., Василюк О. В., Куземко О. О., Кукшин О. О. Перспективний об`єкт Смарагдової Мережі в Україні: «Долина річки Горинь в Рівненській області» // Збірник наукових праць X Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біологічні дослідження – 2019», 16–18 березня 2019 року у м. Житомир. – Житомир. – 2019. – С. 334-337.

85. Nekrasova Oksana, Marushchak Oleksii, Voitenko Vitalina, Pupins Mihails, Tytar Volodymyr Captive breeding as conservation measure for Bombina toads (AMPHIBIA, ANURA) in Ukraine and Latvia // Abstracts of the 61st International Scientific Conference of Daugavpils University in Daugavpils, April 11-12, 2019. – Daugavpils. – 2019. – P. 10.

86. Некрасова О., Марущак О., Оскирко О. Герпетофауна Природного Заповідника "Єланецький Степ" та його околиць // Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, Серія: Біологія. – Київ. – Вип. 2(78). – 2019. - С. 35-40.

87. Oskyrko O., Laakkonen H., Silva-Rocha I., Uller T., Carretero M. A., Nekrasova O., Marushchak O. Inferring the origin and pathway of the allochthonous populations of common wall lizards, Podarcis muralis, in Ukraine // PROGRAM & ABSTRACTS of XX European Congress of Herpetology, Milan, 2-6 September, 2019. – Milan. – 2019. – P. 282.

88. Marushchak O., Nekrasova O., Tytar V., Pupins M., Oskyrko O. A GIS approach to the study of colour anomalies in amphibians // PROGRAM & ABSTRACTS of XX European Congress of Herpetology, Milan, 2-6 September, 2019. – Milan. – 2019. – P. 290.

89. Oskyrko O. S., Nekrasova O. D., Tytar V. M., Marushchak O.Yu., Pupins M. Exploring Morphological Integration in the Pool Frog, Pelophylax lessonae (Amphibia: Anura), from Different Climates // Journal of Morphology. – Prague. - 2019. - V.280. –P. 195.

90. Marushchak O., Nekrasova O., Oskyrko O., Voitenko V., Zhytnyk D. Impact of electromagnetic field on peculiarities of Rana temporaria Linnaeus, 1758 (Anura, Ranidae) ontogeny // Environmental Research, Engineering and Management. – 2019. - Vol.75, No.2 – P. 82-89.

91. Дубина А. Д., Марущак О. Ю., Неїжко І. П., Некрасова О. Д. Досвід розведення гігантського мадагаскарського листохвостого гекона (Uroplatus giganteus Glaw, Kosuch, Henkel, Sound & Bohme, 2006) в контрольованих умовах // Матеріали Х Міжнародної конференції Українського герпетологічного товариства (16-18 вересня, 2019 р., Кам’янець-Подільський). – Київ. - 2019. – C. 18-19.

92. Марущак О. Ю., Неїжко І. П. Досвід розмноження галапагоської лавової ящірки Microlophus albemarlensis у контрольованих умовах на базі БІОН тераріум центру // Матеріали Х Міжнародної конференції Українського герпетологічного товариства (16-18 вересня, 2019 р., Кам’янець-Подільський). – Київ. - 2019. – C. 32-33.

93. Марущак О. Ю., Некрасова О. Д., Войтенко В. С. Особливості забарвлення вентральної частини тіла двох видів кумок фауни України (Bombina (Bombina) bombina (Linnaeus, 1761) & Bombina (Bombina) variegata (Linnaeus, 1758) популяцій поліського та карпатського регіонів // Матеріали Х Міжнародної конференції Українського герпетологічного товариства (16-18 вересня, 2019 р., Кам’янець-Подільський). – Київ. - 2019. – C. 34-35.

94. Мішта А. В., Некрасова О. Д., Марущак О. Ю. Реєстрації червонокнижних видів ссавців // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. – Київ. – 2019. – Т.3. – С. 216-219.

95. Некрасова О.Д., Марущак О.Ю., Оскирко О.С. Знахідки тварин фауни України занесених до Червоної книги України протягом 2015 та 2018 р. // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. – Київ. – 2019. – Т.3. – С. 234-237.

96. Некрасова О. Д., Смірнов Н. А., Марущак О. Ю., Коршунов О. В., Коцержинська І. М. Зміна охоронного статусу та точки знахідок тритона гребінчастого Triturus cristatus (Amphibia, Salamandridae) в Україні // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. – Київ. – 2019. – Т.3. – С. 378-387.

97. Udovychenko I., Dudkina Yu., Oliinyk D., Oskyrko O., Marushchak O., Halenova T., Savchuk O. In vitro haemostatic effect of amphibian crude skin secretions in rabbit blood plasma // Journal of Biological Research. – 2019. - Volume 92:8475. – P.83-89.

98. Marushchak O.Yu., Savchenko M.O., Varukha A.V., Vasyliuk O.V. Perspectives for the development of the Emerald Network in the Pripyat river basin // Материалы Международной научной конференции (Минск-Домжерицы 24-27 сентября 2019 г.) “Флора и растительность в меняющемся мире: проблемы изучения, сохранения и рационального использования”. – Минск. – 2019. – С. 97-103.

2020 рік

99. Vasyliuk O., Marushchak O. Developing of emerald network in ukraine // Polyculture and permaculture: proceedings of research and practice conference “Polyculture and permaculture”. - Kyiv 2020. – P 70-72.

100. Некрасова О. Д., Марущак О. Ю. Амбістомові // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Амбістомові

101. Pupins Mihails, Nekrasova O., Marushchak O., Dubyna A., Neizhko I. Morphological features of European pond turtles' Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) hatchlings at the northern edge (Latvia) and central part (Ukraine) of its distribution range // Atti II Congresso Nazionale Testuggini e Tartarughe (Albenga, 11-13 aprile 2019). – 2020. - P. 183-191.

102. Марущак О.Ю., Некрасова О.Д., Титар В.М. Розробка методики з утримання та розведення в контрольованих умовах видів амфібій, занесених до Червоної книги України на прикладі очеретяної ропухи Epidalea calamita (Laurenti, 1768) з метою подальшого відновлення та підтримки природних популяцій шляхом реінтродукції // Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні: Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 16. Т. 2. – Київ; Чернівці. - 2020. – С. 133-136.

103. Некрасова О.Д., Морозов-Леонов С.Ю., Кузьмін Ю.І., Акуленко Н.М., Марущак О.Ю., Титар В.М. Моніторингові програми дослідження амфібій в аспекті біоіндикації оточуючого середовища // Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні: Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 16. Т. 2. – Київ; Чернівці. - 2020. – С. 153-157.

104. Марущак О.Ю., Василюк О.В. Використання програмного забезпечення SDF Manager для підготовки пропозицій оголошення нових територій Emerald Network // Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні: Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 16. Т. 3. – Київ; Чернівці. - 2020. – С. 77-90.

105. Василюк О., Марущак О., Садогурська С., Куземко А., Борисенко К., Кіш Р., Куцоконь Ю., Мойсієнко І., Спінова Ю., Шаповал В., Старовойтова Т., Вітер С., Коломицев Г. Shadow list of Emerald Network of Ukraine #3: огляд внеску українських науковців у розробку мережі Емеральд станом на 2020 рік // Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні: Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 16. Т. 3. – Київ; Чернівці. - 2020. – С. 315-326.

106. Марущак О. Ю., Некрасова О. Д., Василюк О. В. Перспективний об`єкт Смарагдової мережі в Україні на території Рівненської області: «Річки-Мутвиця» // Біологічні дослідження – 2020: Збірник наукових праць. – Житомир. - 2020. – C. 411-412.

107. Kuzmin Yu., Dmytrieva I., Marushchak O., Morozov-Leonov S., Oskyrko O. & Nekrasova O. Helminth species and infracommunities in frogs Pelophylax ridibundus and P. esculentus (Amphibia: Ranidae) in northern Ukraine // Acta Parasitologica. – 2020. - V. 65, № 2. – P. 341-353.

108. Akulenko N. M., Dziubenko N. V., Marushchak O. Yu., Nekrasova O. D., Oskyrko O. S. Histological Changes in Common Toad, Bufo Bufo (Anura, Bufonidae), Liver Tissue Under Conditions of Anthropogenically Transformed Ecosystems // Vestnik Zoologii. – 2019. – Т. 53, Вип. 6. – С. 501-506.

109. Udovychenko I., Oskyro O., Marushchak O., Halenova T., Savchuk O. Identification of biologically active fractions in the dermal secretions of the genus Bombina (Amphibia: Anura: Bombinatoridae) // Acta Herpetologica. – 2020. – V. 15(1). – P. 21-29.

110. Борисенко К. Б., Бронсков О. І., Бронскова О. М., Бузунко П. А., Василюк О. В., Вашеняк Ю. А., Винокуров Д. С., Вітер С. Г., Гольдін П. Є., Гловко О. В., Кіш П. Я., Коломійчук В. П., Куземко А. А., Куцоконь Ю. К., Манюк Вад. В., Марущак О. Ю., Мойсієнко І. І., Некрасова О. Д., Панченко С. М., Пархоменко В. В., Русін М. Ю., Садогурська С. С., Скоробогатов В. М., Спінова Ю. О., Чегорка П. Т., Шаповал В. В., Ширяєва В. В. Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України («тіньовий список», частина 3) / Кол. авт., під ред. Василюка О. В., Куземко А. А., Коломійчука В. П., Куцоконь Ю. К. – Чернівці: «Друк Арт», 2020. – 408 с.

111. Некрасова О.Д., Марущак О.Ю. Знахідки на території України земноводних та плазунів, занесених до охоронних списків Резолюції 6 Бернської конвенції. Зустрічі видів, занесених до Червоної книги України та міжнародних угод / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 19. – Київ, 2020. – С. 339 – 341.

2021 рік

112. Nekrasova O., Tytar V., Pupins M., Ceirans A., Marushchak O., Skute A. Distribution of Viviparous American Fish Species in Eastern Europe on the Example of Gambusia Holbrooki Girarg, 1859 and Poecilia Reticulata Peters, 1859 in the Context of Global Climate Change. Biol. Life Sci. Forum 2021, 2, 9.

113. Tytar, V.; Nekrasova, O.; Pupins, M.; Skute A., Marushchak, O. Ceirans, A.; Kozynenko I. Identifying Environmental Refuges ("Coldspots") from Infection by Batrachochytrium Dendrobatidis of Amphibians in Eastern Europe // Proceedings of 1st International Electronic Conference on Biological Diversity, Ecology and Evolution 2021, 68.

114. Некрасова О. Д., Марущак О. Ю., Майстренко А. Планування роботи по реінтродукції саламандри вогняної // Київський Зоопарк: розбудова наукового потенціалу. – 2021. - С. 29-35.

115. Акулов О. Ю., Бабицький А. І., Балашов І. О., Барсуков О. О., Безсмертна О. О., Брусенцова Н. О., Бузевич О. А., Василюк О. В., Винокуров Д. С., Вітер С. Г., Воробей П. М., Гаврилюк М. Н., Геряк Ю. М., Годлевська O. В., Гурбик О. Б., Діденко О. В., Єпішін В. В., Кавурка В. В., Коломицев Г. О., Куземко А. А., Куземко І. В., Куцоконь Ю. К., Кучер О. О., Лещенко Ю. С., Марущак О. Ю., Некрасова О. Д., Прилуцький О. В., Причепа М. В., Савченко М. О., Сергієнко В. М., Чусова О. О., Шевчик В. Л., Шиндер О. І., Щербатюк М. М. Наукові праці Екологічної дослідницької станції «Глибокі Балики». Біорізноманіття Ржищівської міської об’єднаної територіальної громади / за ред. А. Куземко, Ю. Куцоконь, О. Василюка. — Вип. 1. — Чернівці: Друк Арт, 2021. — 364 с.

116. Некрасова О. Д., Марущак О. Ю. Батрахо- та герпетофауна Ржищівської МОТГ // Біорізноманіття Ржищівської міської об`єднаної територіальної громади . – Вип. 1. Наукові праці Екологічної досліднцької станції «Глибокі Балики». – 2021. – С. 304-313.

117. Марущак О. Ю., Некрасова О. Д. Нові дані щодо знахідок ропухи очеретяної (Epidalea calamita) на території Правобережного Полісся України // Тези доповідей наукової конференції «Зоологія в сучасному світі: виклики XXI століття» (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 1-3 червня 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 26.

118. Nekrasova O., Marushchak O., Pupins M., Skute A., Tytar V., Ceirans A. Distribution and Potential Limiting Factors of the European Pond Turtle (Emys orbicularis) in Eastern Europe // Diversity. - 2021. – V. 13 (280) – P. 1-11.

119. Гриник Є., Василюк О., Романов П., Кученко Б., Куземко А., Кавурка В., Мартинов О., Куцоконь Ю., Некрасова О., Марущак О., Вітер С., Брусенцова Н., Русін М., Годлевська Л., Борисенко К. Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд / 0-93 Кол. авт., за ред. Боисенко К. А. – Чернівці: Друк Арт, 2021. – 240 с.

120. Nekrasova O., Tytar V., Pupins M., Ceirans A., Marushchak O., Skute A. A GIS Modeling Study of the Distribution of Viviparous Invasive Alien Fish Species in Eastern Europe in Terms of Global Climate Change, as Exemplified by Poecilia reticulata Peters, 1859 and Gambusia holbrooki Girarg, 1859. Diversity. - 2021, Vol. 13, 385.

121. Ceirans A., Gravele E., Gavarane I., Pupins M., Mezaraupe L., Rubenina I., Kvach Y., Skute A., Oskyrko O., Nekrasova O., Marushchak O. Kirjushina M. Helminth communities in amphibians from Latvia, with an emphasis on their connection to host ecology. Journal of Helminthology 95, e48, 1–17.

122. Marushchak, O. Y., Nekrasova O. D., Tytar V. M., Smirnov N. A., Korshunov O. V., Pupins M., Mykytynets G. I., Skute A., Henle K, Kaiser, H. A GIS approach to the study of colour anomalies in amphibians of Ukraine reveals the deleterious effect of human impacts. - Herpetology Notes. – 2021. – Vol. 14. – P. 1239-1251.

123. Nekrasova O. D., Pupins M., Marushchak O. Yu., Tytar V. M., Ceiran A., Skute A. GIS modeling and study of the influence of invasive mammalian species’ distribution on European pond turtle // Alien species of animals, fungi and plants in Belarus and neighboring countries: Book of Abstracts of the 1st International Scientific Conference, Minsk, Belarus, March 23, 2021 / Belarusian State University; D. G. Zhorov [et al.] (eds.). – Minsk : BSU, 2021. – P. 28-29.

2022 рік

124. Марущак О. Ю., Некрасова О. Д. Аспідові // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аспідові

125. Gogaladze A., Biesmeijer J. C., Son M. O., Marushchak O., Wesselingh F. P., Lattuada M., Sandu C., Albrecht C., Mihailescu S., Raes N. Legal Framework for Pontocaspian Biodiversity Conservation in the Danube Delta (Romania and Ukraine) // Frontiers in Conservation Science. – 2022. – V. 3. – 814781.

126. Tytar V., Nekrasova O., Kozynenko I., Marushchak O., Pupins M. The spread of the invasive locust digitate leafminer Parectopa robiniella Clemens, 1863 (Lepidoptera: Gracillariidae): the Ukrainian context // Proceedings of the 2nd International Electronic Conference on Diversity (IECD 2022)—New Insights into the Biodiversity of Plants, Animals and Microbes, 15–31 March 2022, MDPI: Basel, Switzerland, doi:10.3390/IECD2022-12408

127. Nekrasova O., Marushchak O., Pupins M., Tytar V., Georges J.-Y., Theissinger K., Ceirans A., Skute A. Modeling the influence of invasive fish species Perccottus glenii (Dybowski, 1877) on the distribution of newts in Eastern Europe, exemplified by Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) and Triturus cristatus (Laurenti, 1768), using a GIS approach, in Proceedings of the 2nd International Electronic Conference on Diversity (IECD 2022)—New Insights into the Biodiversity of Plants, Animals and Microbes, 15–31 March 2022, MDPI: Basel, Switzerland, doi:10.3390/IECD2022-12440

128. Marushchak O. Yu., Tkachev D. O., Nekrasova O. D., Marushchak A. D. The data on the reproductive biology of the satanic leaf-tailed gecko, Uroplatus phantasticus (Squamata, Gekkonidae), at the BION Terrarium Center as a contribution to ex situ offspring programs // Zoodiversity. – 2022. – V. 56(1). – P. 29-38.

129. Pupins M., Marushchak O., Nekrasova O. Practical conservation of European pond turtle (Emys orbicularis) using herpetoculture approaches in Latvia // Responsible Herpetoculture Journal. – 2022. – V. 1. – P. 32-39.

130. Tytar V., Nekrasova O., Pupins M., Skute A., Marushchak O., Ceirans A., Kozynenko I. Identifying environmental refuges (“coldspots”) from infection by Batrachochytrium dendrobatidis of amphibians in Eastern Europe. Biol. Life Sci. Forum 2021, 2, 36.

131. Vasyliuk O., Prylutskyi O., Marushchak O., Kuzemko A., Kutsokon I., Nekrasova O., Raes N., Rusin M. (2022) An Extended dataset of occurrences of species listed in Resolution 6 of the Bern Convention from Ukraine. Biodiversity Data Journal 10: e84002.

132. Tytar V., Nekrasova O., Kozynenko I., Marushchak O., Pupins M., Skute A. The spread of the invasive locust digitate leafminer Parectopa robiniella Clemens, 1863 (Lepidoptera: Gracillariidae): the Ukrainian context. Biol. Life Sci. Forum 2022, 15, 4.

133. Tytar V., Nekrasova O., Marushchak O., Pupins M., Skute A., Ceirans A., Kozynenko I. The spread of the invasive locust digitate leafminer Parectopa robiniella Clemens, 1863 (Lepidoptera: Gracillariidae) in Europe, with special reference to Ukraine. Diversity 2022, 14, 605.

134. Marushchak O., Tkachev D., Nekrasova O., Marushchak A. Keeping and breeding satanic leaf-tailed geckos at BION Terrarium Center: example of a species ex situ conservation through captive breeding // Responsible Herpetoculture Journal. – 2022. – V. 3. – P. 98-110.

135. Мішта А. В, Мерзлікін І. Р., Некрасова О. Д., Марущак О. Ю. Нові знахідки кутори малої (Neomys anomalus) в Україні // Поширення раритетних видів біоти України, том 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 27, Т. 1. – Київ: Інститут зоології, UNCG, 2022. – С. 313.

136. Марущак О. Ю., Некрасова О. Д. Реєстрації тварин Червоної книги України протягом 2019 та 2021 рр. // Поширення раритетних видів біоти України, том 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 27, Т. 1. – Київ: Інститут зоології, UNCG, 2022. – С. 283-288.

137. Smirnov N., Hnatyna O., Kurylenko O., Marushchak O. Records of the Rana dalmatina (Ranidae, Anura) in the Lviv region of Ukraine // Поширення раритетних видів біоти України, том 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 27, Т. 1. – Київ: Інститут зоології, UNCG, 2022. – С. 398-399.

138. Марущак О. Ю., Марущак А. Д., Гаман М. В., Некрасова О. Д. Досвід розведення хамелеонового гекона Бауера (Eurydactylodes agricolae Henkel & Bohme, 2001) в контрольованих умовах // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2022 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 11-12.10. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 14.

139. Nekrasova O., Pupins M., Tytar V., Marushchak O., Martinez-Silvestre A., Georges J.-Y., Theissinger K., Ceirans A., Skute A. Prospects for the invasion of six exotic aquatic turtles species recorded in Eastern Europe: bioclimatic thresholds // Program and Abstracts The 22nd International Conference on Aquatic Invasive Species “Global Climate Change Amplifies Aquatic Invasive Species Impacts” (18-22 April, 2022, Oostende, Belgium). – P. 43.

140. Kutsokon Yu. K., Yuryshynets V. I., Shcherbatiuk M. M., Marushchak O. Yu., Zaichenko N. V., Dupak V. S. Alien fish species and their parasites of the Zdvyzh river: general characteristics, marker indicators, the monitoring scheme // Hydrobiological Journal. – 2022. – 58(6). – 28-45.

141. Georges J.-Y., Pupins M, Nekrasova O., Marushchak O., Tytar V., Skute A., Ceirans A., Petrov I., Garkajs A., Theissinger K. Distribution trends of invasive Asian carps (Hypophthalmichthys molitrix and Aristichthys nobilis) in Europe in the context of climate change // Abstract book of the 36th Congress of the International Society of Limnology (7 – 10 August 2022, Berlin, Germany). - P. 335.

142. Marushchak O. Yu., Afanasyev S. A., Golub O. O., Lietytska O. M. To registrations of bottom macroinvertebrates, fish, amphibians and reptiles of the upper Tskhenistskali river basin (Georgia, Lower Svanetia) // Zoodiversity. – 2022. – Вип. 56(5). – С. 385-402. .

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2022