Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Відділ еволюційно-генетичних основ систематики


Загальний напрямок досліджень:

Еволюційно-генетичні механізми змін біорізноманіття, актуальні для збереження і раціонального використання ресурсів тваринного світу.

Історія відділу:

Наймолодший відділ Інституту. Заснований за ініціативою дирекції 1 лютого 2000 р. Завідувачем відділу було призначено провідного наукового співробітника, доктора біологічних наук С. В. Межжеріна. Головна мета, яка покладена перед підрозділом, – організація та проведення еволюційно-генетичних досліджень тварин на рівні молекулярно-генетичних маркерів у межах планової теми Інституту. Для досягнення мети до складу Відділу ввійшли науковці, які займалися в Інституті питаннями еволюційної зоології та генетики, а також були підготовлені фахівці високої категорії. Зараз у складі Відділу працюють 13 співробітників: з них 1 доктор біологічних наук, 10 кандидатів біологічних наук.

Основними науковими напрямками Відділу є: вирішення задач систематики, які стосуються конкретних видових комплексів, де виявляються безсилими традиційні підходи (передусім це гібридні та поліплоїдні видові комплекси), а також розробка модельних об’єктів, які дозволяють проводити актуальні для зоологічної науки еволюційні та генетичні дослідження, що стосуються динаміки генетичної структури та теорії видоутворення.

За період існування Відділу співробітниками опубліковано 3 монографії, 236 статей, 23 нариси до Червоної книги, 12 карт до Національного атласу України, 17 підручників та методичних посібників, збірка статей “Зоологический мониторинг антропогенных воздействий”, де узагальнені дані співробітників Відділу стосовно моніторингу біологічних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Співробітники Відділу беруть участь у багатьох державних програмах: підготовці національних доповідей, серед яких Національна доповідь України про стан біологічного різноманіття (2-е видання), складанні Кадастру тваринного світу України, координації роботи над наступним виданням Червоної книги України і Національного атласу України.

В аспекті міжнародної співпраці науковці Відділу мають зв’язки з колегами з Великобританії, Німеччини, Польщі, Росії, Чехії.


 

Захищені дисертації:

 

Докторські:

 • Дзеверін І.І. Механізми трансформації структур черепа в еволюції нічниць та споріднених груп гладконосих рукокрилих. (2012 р.)
 • Гарбар О.В. Гібридизаційні явища та їх еволюційне значення на прикладі дощових червів та легеневих молюсків. (2012 р.).
 • Янович Л.М. Перлівницеві Unionidae Rafinesque, 1820 (Bivalvia) в сучасних екологічних умовах України (стан популяцій, особливості статевої структури і розмноження, біоценотичні зв’зки та фауна) (2013 p.).
 • Морозов-Леонов С.Ю. Гібридизація амфібій: структура популяцій, еволюційні наслідки, статус гібридних біотипів (2014 р.)

Кандидатські:

 • Морозов-Леонов С. Ю. Генетичні процеси в гібридних популяціях зелених жаб Rana esculenta L. complex України. (1998 р.);
 • Янчуков О. В. Структура гібридної зони між Bombina bombina і Bombina variegate (Anura, Discoglossidae) в Прикарпатті України. (2002 р.);
 • Некрасова О. Д. Структура популяцій і гібридизація зелених жаб Rana esculenta complex урбанізованих територій Середнього Придніпров’я. (2002 р.);
 • Лашкова О. І. Лісові миші, Sylvaemus (Muridae) фауни України: поширення, морфометрична мінливість та ідентифікація. (2003 р.);
 • Лисецька Т. Ю. Структура комплексу щипівок родів Cobitis і Sabanejewia (Cypriniformes: Cobitidae) басейну Середнього Дніпра та р. Сіверський Донець. (2004 р.);
 • Куртяк Ф. Ф. Амфібії рівнинного Закарпаття: стан фауни та аналіз проблемних груп. (2004);
 • Федоренко Л.В. Систематична, біологічна, морфологічна та генетична структура оселедців роду Alosa (Clupereiformes, Alosinae) р. Дунай. (2006 р.);
 • Жалай О. І. Імуногенетичний аналіз особливостей гібридних популяцій зелених жаб комплексу Rana esculenta фауни України. (2007 р.);
 • Власенко Р. П. Систематика дощових червів роду Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae) фауни України: біохіміко-генетичний, каріологічний та морфологічний підходи. (2008 р.);
 • Павленко Л. І. Генетична структура та гібридизація диплоїдно-поліплоїдних щипівок роду Cobitis (Cypriniformes: Cobitidae) в Україні. (2008);
 • Кокодій С. В. Природна гібридизація золотого карася Carassius carassius (L., 1758) C. auratus (L., 1758) s. lato зі сріблястим в басейні Дніпра. (2010 р.);
 • Ґхазалі М. А. Одонтометрична мінливість нічниць, Myotis (Chiroptera, Vespertilionidae), фауни України: еволюційні, функціональні, екологічні аспекти. (2010 р.);
 • Соболенко Л. Ю. Амфібії та рептилії Західного Поділля: фауна, екологія і поширення видів. (2010 р.).
 • Ростовська О. В. Географические закономерности изменений структуры поселений гибридных зеленых лягушек Pelophylax esculentus complex (Linnaeus, 1758) в пределах Украины. (2011 р.)
 • Васільєва Л. А. Перлівницеві Unionidae (Bivalvia) фауни України: алозимна й морфологічна мінливість та статева структура. (2011 р.)
 • Коцюба І. Ю. Структура популяцій масових диплоїдних і поліплоїдних партеногенетичних дощових червів (Oligochaeta, Lumbricidae) в межах України. (2011 р.)
 • Коршунова О. Д. Аловидова структура і інтрогресивна гібридизація у ставковика великого Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) s. lato (Gastropoda, Pulmonata) в межах України. (2012 р.)
 • Верлатий Д. Б. Пресноводные и проходные рыбы нижнеднепровской системы: видовой состав, численность и изменения структуры популяций промысловых видов. (2012 р.)
 • Куліш А. В. Структура і динаміка поселень карасів (Сarassius Jarocki, 1822) водойм Східної України. (2013 р.)
 • Русін М. Ю. Рідкісні та зникаючі види гризунів степової зони Східної України. (2013 р.)
 • Костюк В. С. Генетична і морфологічна мінливість, видовий склад прісноводних раків Аstacidae Latreille, 1802-1803 фауни України (2013).
 • Циба А.О. Сучасна іхтіофауна річки стугна, як віддзеркалення стану рибного населення малих річок басейну середнього Дніпра (2014)
 • Андрійчук Т.В. Мінливість та статева структура двох видів калюжниць Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) і Viviparus contectus (Millet, 1813) (Gastropoda, Viviparidae) у межах України: порівняльний аналіз (2015)
 • Пухтаєвич П.П. Каріотипова мінливість і структура диплоїдно-поліплоїдних гібридних комплексів риб родів Сarassius Nilsson, 1832 та Сobitis Linnaeus, 1758 Правобережного Українського Полісся (2016)
 • Рашевська Г.В. Гризуни зональних ландшафтів Правобережного Степу України: видовий склад поширення і чисельність (2018).

Наші дисертанти:

 • Салій Т.В. Порівняльний аналіз аборигенної (Сobitis taenia) та інвазійної (С. eleongatoides - taenia - tanaitica) форм щипівок (Cypriniformes, Cobitidae) в Дніпровському басейні: порівняльний аналіз за низкою адаптивних ознак
 • Чайка Ю. Ю. Географічний партеногенез та особливості репродукції диплоїдного Aporrectodea. caliginosa та триплоїдного Aporrectodea trapezoides орних червив (Lumbricidae)
 • Улюра Е. М. Наземні хребетні гірськорудних відвалів регіону Донбасу
 • Мошківський І.М. Дрібні наземні ссавці Житомирського Полісся

Контакти: тел. завідуючого 044 234- 30-38. (роб.); 063 263-66-63 (моб.)


Співробітники відділу:

Межжерін Сергій Віталійович, завідуючий відділом, доктор біологічних наук, професор.

Наукові інтереси: еволюційна систематика, гібридизація, поліплоїдія, партеногенез, ресурси тваринного світу.

e-mail: mezh (at) izan.kiev.ua

Публікації

Цитування (MsWord, 350 kb)

Титар Володимир Михайлович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.

Наукові інтереси: еволюційні трансформації видів в антропогенному середовищі, вивчення просторової структури популяцій модельних видів тварин із залученням технологій геоінформаційних систем, створення моделей екологічних ніш, прогнозування змін.

e-mail: VTITAR (at) iptelecom.net.ua

Публікації

Морозов-Леонов Святослав Юрійович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.

Наукові інтереси: еволюційна генетика та біологія гібридних комплексів амфібій.

e-mail: MORLEONE2000 (at) yahoo.com

Публікації

Козиненко Ірина Іванівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник.

Наукові інтереси: імуногенетика, еволюція клонових комплексів.

Публікації

Шуваліков Володимир Борисович, кандидат біологічних наук, науковий співробітник.

Наукові інтереси: цитогенетика малярійного комара, особливості дії природного добору в популяціях кровосисних комарів.

Публікації

Лашкова Олена Іванівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник.

Наукові інтереси: порівняльна морфологія, мінливість, екологія та еволюція ссавців.

e-mail: olenalashkova (at) gmail.com

Публікації

Жалай Олена Іллівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник.

Наукові інтереси: генетична структура диплоїдно-поліплоїдних комплексів безхребетних тварин.

e-mail: zhalai (at) ukr.net

Публікації

Кокодій Сергій Валентинович, кандидат біологічних наук, науковий співробітник.

e-mail: serzhik.k (at) mail.ru

Публікації

Ростовська Ольга Вікторівна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник.

Наукові інтереси: геногеографія зелених жаб комплексу Pelophylax esculentus

e-mail: o.rostovskaya (at) gmail.com

Публікації

Русін Михайло Юрійович,кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник.

Наукові інтереси: зоогеографія і популяційна екологія

Публікації

Федоренко Леонід Васильович, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник.

Наукові інтереси: популяційна генетика оселедців, мікроеволюційні процеси в популяціях прохідних і напівпрохідних риб.

e-mail: fedorenko_shad (at) mail.ru

Публікації

Циба Антон Олексійович, виконуючий обов’язки молодшого наукового співробітника.

Наукові інтереси: іхтіофауна малих річок.

e-mail:Pugolov (at) mail.ru

Публікації

Заводнікова Наталія Сергіївна, провідний інженер.

Технічне та матеріальне забезпечення наукових досліджень.

Публікації

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2018