Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

[ Лабораторія популяційної екології ]


Синявська Ірина Олександрівна

Науковий співробітник, к.б.н.


Наукові інтереси: Мінливість, морфологія черепу та зубів ссавців, популяційна екологія рептилій та амфібій, математична статистика, застосування теорії ймовірності у зоології, упорядкування та збереження фондових колекцій

Член Українського Герпетологічного Товариства

Куратор фондової колекції лабораторії популяційної екології

 

E-mail: irasinyavska@gmail.com

 


Список публікацій

Станом на грудень 2022 р.

1. Синявська І. О. Дослідження морфологічних показників вужа звичайного (Reptilia, Squamata, Natrix natrix natrix (Linnaeus, 1758)) на теренах Закарпатської області // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат. Матер. регіональної конф. молодих вчених та студентів. – Ужгород, 2008. – С. 20-23.

2. Синявська І. О. Застосування музейних колекцій при вивченні морфологічної мінливості змій // Сучасний музей. Наукова та експозиційна діяльність. Матер. наук. конф., присвяченої 145–й річн. засн. Крайового музею в Чернівцях. – Чернівці, 2008 – С. 153-155.

3. Синявская И. А. Асимметрия билатеральных меристических признаков ужа водяного (Natrix tessellata L.) из Закарпатской области // Біологія: від молекули до біосфери. Матер. ІІІ Міжнарод. Конф. молодих науковців – Харків, 2008 – 496 с.

4. Синявська І. О. Морфологічна мінливість вужа звичайного (Reptilia, Squamata, Natrix natrix natrix, Linnaeus, 1758) на території Закарпатської області // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат. Матер. регіональної конф. молодих вчених та студентів. – Ужгород, 2009. – С. 18-20.

5. Синявська І. О. Дослідження морфологічної мінливості вужа звичайного області // Молодь і поступ в біології. Збірник тез V Міжнарод. наук. конф. студентів і аспірантів: в 2-х томах. – Т. 1. – Львів, 2009. – С. 156.

6. Куртяк Ф. Ф., Синявська І. О. Особливості морфології гадюки звичайної Vipera berus berus (Linnaeus, 1758) (Squamata, Serpentes, Viperidae) з теренів Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2008. – № 24. – С. 196-198.

7. Куртяк Ф. Ф, Синявская И. А. Асимметрия билатеральных меристических признаков ужа водяного (Natrix tessellata L.) Закарпатской области // Вісник Запорізького університету. Біологічні науки. – 2009. – №1. – С. 57-66.

8. Васильовка Є. Я., Папп К. С., Синявська І. О. Морфологія та особливості живлення ящірки прудкої (Lacerta agilis l., 1758) у парках міста Ужгорода // Біологія: від молекули до біосфери. Матер. IV Міжнародної наукової конференції молодих науковців – Харків, 2009 – С. 392.

Куртяк Ф. Ф., Синявська І. О., Білинець І. В. Морфологічна мінливість вужа звичайного Natrix natrix natrix (Linnaeus, 1758) (Reptilia, Squamata, Serpentes, Colubridae) з теренів Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2010. – № 29. – С. 190-194.

Cинявская И. А. Динамика фенотипического разнообразия сеголеток общественной полевки в популяции «Аскания-Нова» // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 20–21.04 2010 р.). – Київ, 2010. — С. 48-49 (Зоологічний кур’єр, № 4.). http://izan.kiev.ua/KMDZ10-abstr.pdf.

Синявская И. А. Морфофизиологическая изменчивость общественной полевки (Microtus socialis Pall.) на разных фазах популяционного цикла // Біологія: від молекули до біосфери. Матер. V Міжнародної наукової конференції молодих науковців – Харків, 2010. – C. 363-364.

Синявская И. А. внутрипопуляционная изменчивость общественной полевки (Microtus socialis Pall.) на юге Украины // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2011 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 20.04.2011). – Київ, 2011. – С. 15. (Зоологічний кур’єр, № 5.). http://izan.kiev.ua/KMDZ11-abstr.pdf

Синявська І О. Внутрішньопопуляційна мінливість гуртової нориці (Microtus socialis Pall.) на різних фазах популяційного циклу // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2012. – № 32. – С. 111-117.

Пєсков В. М., Синявська І. О. Просторово-часові аспекти фенотипового різноманіття популяції гуртової нориці на півдні України // «Проблеми еволюції та хорології таксономічного різноманіття біоти». – Львів, 2011. – С. 111-114.

Peskov V. N., Sinyavskaya I. A., Emelyanov I. G. Interrelations between different forms of group variability of quantitative traits in Microtus socialis in the peak phase of population abundance // Vestnik zoologii. – 2012. – Vol. 46, №5. – С. 22-28. >>>

Песков В. Н., Синявская И. А., Емельянов И. Г. Аллометрический рост и формирование половых и межвидовых различий в постэмбриональном развитии Microtus arvalis и M. socialis // Збірник праць зоологічного музею. – 2011. – № 42. – С. 112-127. >>>

Пєсков В. М., Синявська І О. Визначення біологічного віку сірих нориць методом багатовимірного фенотипування (на прикладі Microtus arvalis Pallas, 1779 та M. socialis Pallas, 1773) // Біологічні студії / Studia biologica. – 2013. – Т.7, №2. – С. 173-184. >>>

Емельянов И. Г., Песков В. Н., Синявская И. А. Сезонная и циклическая изменчивость морфологических признаков сеголеток Microtus socialis Pallas, 1773 (Rodentia, Mammalia) на юге Украины // Вісті біосферного заповідника Асканія-Нова – 2013 – Т.15. – С. 67-75

Sinyavskaya I. A. Age and seasonal aspects sexual differences in social vole Microtus socialis Pallas, 1773 (Rodentia, Arvicolinae) in the south of Ukraine // Vestnik zoologii. – 2013 – Vol. 47, № 4. – С. 365-372. >>>

Коцержинська І. М., Синявська І О. Екологічні особливості, чисельність та стан популяцій герпетофауни Мезинського НПП // Актуальні проблеми збереження довкілля Збірник наук. праць (за матеріалами V міжнародної наукової конференції 23-25 травня 2013 р. м. Суми). – Т.1. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – С. 175-179.

Синявская И. А. Морфологическое разнообразие общественной полевки на юге Украины // Біологія: від молекули до біосфери. Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції молодих науковців – Харків, 2013 – С. 256.

Синявская И. А. Соотношение разных форм изменчивости в популяции Microtus socialis (Rodentia, Arvicolinae) на юге Украины // Конференція молодих дослідників-зоологів, Київ Інститут зоології, Київ – 2014 – С. 23 (Зоологічний кур’єр, № 8.). http://izan.kiev.ua/rmd/KMDZ14-abstr.pdf.

Синявська І.О., Пєсков В.М., Ємельянов І.Г. Співвідношення різних форм групової мінливості краніометричних ознак в популяції гуртової полівки Microtus socialis (Arvicolidae, Rodentia, Mammalia) на півдні України // Біологічні студії / Studia biologica – 2015 – №9 (2) – С. 147-159. >>>

Синявська І.О., Пєсков В.М., Ємельянов І.Г. Співвідношення різних форм групової мінливості краніометричних ознак в популяції гуртової полівки Microtus socialis (Arvicolidae, Rodentia, Mammalia) на півдні України // Біологічні студії / Studia biologica – 2015 – №9 (2) – С. 147-159. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bist_2015_9_2_16

Синявська І., Ребров С., Міщенко Л. Полівки (Arvicolinae) в колекції Лабораторії популяційної екології Інституту зоології НАН України // Праці Теріологічної Школи. – 14 – 2016 – С. 56-70 http://www.terioshkola.org.ua/library/pts14/pts14-23-syniavska-voles-izan.pdf

Синявская И. А., Песков В. Н., Емельянов И. Г. Морфологическое разнообразие по краниометрическим признакам в южноукраинской популяции Microtus socialis Pallas, 1773 (Rodentia, Arvicolinae) // Збірник праць зоологічного музею – 2015 – №46, – C. 64-73. http://museumkiev.org/zoo/catalog/zz_46/46_2015_ZPZM.pdf

Синявская И. А. Возрастная изменчивость краниометрических признаков у серых полевок юга Украины (Microtus, Arvicolinae). // «Фауна України на межі XX-XXI ст. Нові концепції зоологічних досліджень». Всеукраїнська зоологічна конференція (12-16 вересня 2017 р. м. Харків): тези доповідей. – Харків, 2017. – С. 117–118.

Peskov V. M., Synyavska I. O. Age and sexual variation of morhometric traits in Darevskia lindholmi, Scherbak, 1962 (Sauria, Lacertidae, Darevskia). Збірник праць Зоологічного музею, 47. – 2016 – 3–12. http://www.lacerta.de/AS/Bibliografie/BIB_11704.pdf

Synyavska I. O. Taxonomic interpretation of morphotypic variation of the first lower molar in grey voles (Microtus, Arvicolinae, Rodentia). “Біологія від молекули до біосфери”. Тези доповідей XIII Міжнарод. Конф. Молодих науковців (28-30 листопада) Харків, 2018 – С. 154-156.

Коцержинська І. М., Синявська І О. Територіальний розподіл земноводних в Деснянсько-Старогутському НПП та фактори, що впливають на вибір амфібіями водойм для розмноження. Збірник праць Зоологічного музею, 49. – 2018 – 114–126.

Коцержинська І. М., Смірнов Н. А., Синявська І. О. Попередні дослідження герпетофауни НПП «Гуцульщина» // Матеріали Х Міжнародної конференції Українського герпетологічного товариства (16-18 вересня, 2019 р., Кам’янець-Подільський). – Київ, 2019. – С. 27.

Малюк А. Ю., Синявская И. А. Асимметрия билатеральных признаков фолидоза зеленой ящерицы: пространственно-временной аспект ..Матеріали Х Міжнародної конференції Українського герпетологічного товариства (16-18 вересня, 2019 р., Кам’янець-Подільський). – Київ, 2019. – С. 30–32.

Смірнов Н.А., Коцержинська І.М., Синявська І.О., Держипільський Л.М., Погребний О.О., Кузьменко Т.М. Знахідки тварин Червоної книги України в НПП «Гуцульщина» в травні 2019 року // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». –Вип. 7, Т. 3.) .– Київ, 2019. – С.290-293.

Synyavska I. O., Peskov V. N. Morphotype and multivariate analysis of the occlusal pattern of the first lower molar in European and Asian arvicoline species (Rodentia, Microtus, Alexandromys). Zoodiversity, 2020 Vol. 54 No. 5. – 383-402 DOI: https://doi.org/10.15407/zoo2020.05.383

Popova, L., Nezdolii, Y., Syniavska, I., Rekovets, L., Krokhmal', O., Mironchuk, T. and Dzeverin, I. (2022), Spatial and temporal patterns of species replacement in the Middle Pleistocene: а case study of Мicrotus nivaloides Major, 1902 and morphologically related species of the Northern Black Sea and Azov areas. J. Quaternary Sci, 37: 1229-1245. https://doi.org/10.1002/jqs.3445


     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2022