Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

[ Лабораторія популяційної екології ]


Ребров Сергій Валерійович

Аспірант 3-го року навчання, інженер 1 категорії


Тема кандидатської дисертації: «Стан популяцій та структура угруповань рукокрилих (Chiroptera) Полісся та Лісостепу України». Науковий керівник – к.б.н., с.н.с. Годлевська О. В.

 

Наукові інтереси: екологія та фауна рукокрилих, угруповання рукокрилих у антропогенно змінених ландшафтах, охорона рукокрилих.

 

E-mail: sergij.rebrov (at) gmail.com


Список публікацій

станом на травень 2017 р.

 

1. Ребров С. Використання кажанами сховищ антропогенного походження (на прикладі Луганської області) // Динаміка біорізноманіття 2012. – Луганськ, Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – С. 167–168.

2. Ребров С. Знахідки нетопирів (Pipistrellus) на Луганщині у сховищах антропогенного походження // Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців. – Гола Пристань, Укр. теріол. тов-во, 2012. – С. 60.

3. Ребров С. Фактори загрози популяціям кажанів та програми з охорони рукокрилих // Сучасні екологічні проблеми та їх вирішення. – Луганськ, Шико, 2013. – С. 58-60.

4. Ребров С. Угруповання кажанів в антропогенно зміненому ландшафті Луганщи-ни // Екологія та екологічна безпека / Збірка тез доповідей підсумкової науково практичної конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. – Донецьк, ДонНТУ, 2013. – С. 42.

5. Ребров С. Рукокрилі як об'єкт моніторингу та охорони у Луганській області // Науковий пошук молодих дослідників (природничі науки). – Луганськ, Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013. – С. 78-84.

6. Ребров С. В. Структура та сезонна динаміка угруповань кажанів Луганської області // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2014 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 14.11.2014 р.). – Київ, 2014. – С. 20.

7. Ребров С. Дослідження та охорона кажанів на Луганщині (підсумки роботи регіонального осередку УЦОК) // Науковий пошук молодих дослідників. – Луганськ, 2014. – № 5 (Природн. науки). – С. 146-151.

8. Ребров С. Кажани долини річки Ковсуг (Луганська область) // Праці Теріологічної Школи. – 2014. – Том 12 (Різноманіття ссавців). – С. 111-113.

9. Rebrov S. V. Long-eared bats of Plecotus genus in Luhansk region // Studia Biologica. – 2014. – Vol. 8, No. 2. – P. 141-148.

10. Загороднюк І. В., Ребров С. В. Структура ареалу Nyctalus noctula (Mammalia) на сході України та формування нових зимівельних груп в урболандшафті // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 67. – С. 138-147.

11. Ребров С. В. Кажани в колекції Зоологічного музею Луганського національного університету імені Тараса Шевченка // ПРИРОДНИЧІ МУЗЕЇ: роль в освіті та науці (Матеріали IV Міжнародної наукової конференції Частина ІI). – Київ, 2015. – С. 63-64;

12. Ребров С. В., Годлевська О.В. Рукокрилі національного природного парку "Пирятинський": попередні дані // Пирятинські екологічні читання: матеріали науково-практичної конференції (м. Пирятин, 13 травня 2016 р.). – Пирятин, 2016. – С. 94-98;

13. Годлевська Л. В., Ребров С. В., Панченко П. С. Нові дані щодо фауни рукокрилих Рівненської області (Україна) // Заповідна справа. – 2016. – 22, Вип. 1. – С. 72-77.

14. Годлевська Л. В., Бузунко П. А., Ребров С. В., Гхазалі М. А. Підземні сховища рукокрилих «не-печерних» регіонів України, за результатами 2002–2015 рр. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Т. 71. – С. 178-189


[ Відділ популяційної екології ]

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2017