Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Відділ цитології та гістогенезу


Відділ був створений у 1963 р. докт. біол. наук, проф. П.М. Мажугою, відомим вченим-морфологом. З 1988 г. відділом керує докт. біол. наук, проф. Н. В. Родіонова.

Науковий напрямок відділу – пізнання клітинних механізмів гісто- та органогенезів у різних класів наземних хребетних у зв’язку з адаптацією до гравітації Землі, та їх порушень при дії на організм антропогенних забруднень ( сполук свинцю, фенолу, іонізуючої радіації), мікрогравітації в умовах космічних польотів. Відділ є єдиним в Україні за специфікою наукового напрямку. Дослідження виконуються на сучасному рівні з використанням комплексу методів (цитології, гістології, цитохімії, радіоавтографії, трансмісійної та скануючої електронної мікроскопії, люмінесцентного аналізу, культури тканин та ін.), цифрових технологій та комп’ютерних програм аналізу препаратів. Для виконання НДР у відділі створені необхідні лабораторії, є експериментальна база для проведення експериментів на тваринах.

На представниках амфібій, рептилій, птахів і ссавців, що відрізняються за типом опорно-локомоторних навантажень та в модельних експериментах проводиться вивчення морфології та гістогенезу скелету кінцівок; структури судинно-клітинного комплексу, процесів розвитку і ремоделювання кісткової тканини; динаміки фізіологічного оновлення клітинних популяцій; структурно-функціональних особливостей та взаємодії клітин в зонах адаптивних перебудов кісток. Приділено увагу дослідженню особливостей розвитку, структури і гістогенетичних потенцій строми кісткового мозку, кровотворних органів у представників різних класів хребетних.

В рамках Національних космічних програм і міжнародного співробітництва з вченими Росії, США (НАСА), ЕС (ЕКА) в експериментах на тваринах на біосупутниках серії "Бiон" ("Бiон-9, 10, 11), американській космічній лабораторії "SLS-2", а також в наземних експериментах співробітниками відділу одержані унікальні для науки і практики дані про цитологічні механізми перебудов в кістковому скелеті в умовах мікрогравітації. Запропоновано нову концепцію про клітинні механізми ремоделювання і механотрансдукції в кістковій тканині, особливості розвитку остеопенії і остеопорозу, цих соціально значущих „хвороб цивілізації”, які можуть розвиватись в умовах космічного польоту і при зниженні опорно-рухових навантажень (гіпокінезії). В 2013 г проведений (спільно з спеціалістами ДНЦ РФ Інститут медико-біологічних проблем РАН) міжнародний космічний експеримент на мишах («Біон-М1»). У даний час проводиться підготовка космічного експерименту „Област”(російський сегмент МКС).

Біосупутник БІОН-М1
Тривалість польоту з 19.04 по 19.05.2013
об’єкт (миші - лінія С57 Black).

Дослідження відділу є актуальними; мають фундаментальне значення для розуміння клітинних механізмів морфогенетичних процесів у кістковому скелеті та кровотворних органах в онто- і філогенезі. Результати досліджень необхідні в практичній медицині для цілеспрямованої розробки методів профілактики та лікування остеопорозу та деструктивних змін, які розвиваються за умов тривалої гіпокінезії та космічних польотів. За результатами наукових досліджень опубліковано 17 монографій, декілька брошур та біля 800 наукових статей.

Співробітники відділу виступають з науковими доповідями на Всесвітніх з’їздах і конференціях в далекому зарубіжжі (США, Німеччина, Великобританія, Франція, Болгарія, Польща та ін.), а також в СНГ і в Україні. Зав. відділом Н.В. Родіонова вибрана академіком Міжнародної Академії астронавтики (МАА), є асоційованим членом COSPAR.


 

Н.В. Родіонова
Завідувач відділу цитології і гістогенезу, д.б.н., проф., акад. МАА
Напрямок досліджень – клітинні механізми розвитку і ремоделювання кісткової тканини, гравітаційно-залежні перебудови в кістковому скелеті при дії факторів космічного польоту.

Мічений 3Н-тимідином (попередник синтезу ДНК) преостеобласт кісткової тканини (електронно-мікроскопічний автограф, Х 20 000).

   
О.Я. Житніков
к.б.н., ст.н.с.
Напрямок досліджень - гістогенез хрящового і кісткового скелету кінцівок у різних класів наземних хребетних, його особливості у тварин з різним опорно-локомоторним навантаженням.
Формування вторинного центру окостеніння (ВЦО) і резервної зони (Р) росткового хряща (рх) у довгій кістці рудої вечірниці. Мікрофотографія Х 25.
   
Н.М. Акуленко
к.б.н. ст.н.с.
Напрямок досліджень – еволюційні особливості гемопоеза у амфібій і рептилій у нормі і в умовах антропогенного забруднення. Розробка способів індикації забруднень з використанням гісто- і гематологічних методик на тваринах з антропогенно-трансформованих біотопів.
Еритропоез у амфібій.
Мікрофотографія Х 1250
   
Н.В. Золотова-Гайдамака
к.б.н., н.с.
Напрямок досліджень – морфофункціональні особливості остеоцитів у кістковій тканині ссавців у нормі і при зниженні опорно-локомоторних навантажень на кістковий скелет.
Остеоцит в стадії остеолізису у кістковій тканині гребеня клубової кістки мавпи. „Біон-11”. Електронна мікрофотографія (РЕМ).х–12000
   
О.В. Скрипченко
н.с., к.б.н.
Напрямок досліджень – ультраструктура клітин строми кісткового мозку у різних класах наземних хребетних.
Макрофаг, що контактує з лімфоцитоподібними клітинами і адипоцитом у кістковому мозку ящірки прудкої. ТЭМ. Ув.4000
   
Н. В. Дзюбенко
к.б.н.
Напрямок досліджень- диференціювальні потенції клітин строми кісткового мозку
в умовах in vitro при зміні опорних навантажень на кістковий скелет.
   
О.М. Нестеренко
м.н.с.
Напрямок досліджень – морфофункціональна характеристика і диференціювання
остеогенних клітин в умовах зниження гравітаційного навантаження.
   
І.М. Шевель
пров. інж. лабораторії трансмісійної електронної мікроскопії.
Фрагмент остеобласта кісткової тканини (електронна мікрофотографія, Х 28 000)
   
Д.В. Мурастий
інж. 1 категорії, бере участь у науково-експериментальній роботі відділу.
Робота на ультрамікротомі, виготовлення ультратонких зрізів біозразків тканин.
   
О.В. Катькова
пров.інж., бере участь у науково-експериментальній роботі відділу.
Розшарування кісткових пластинок і порожнини у діафізі гомілкової кістки миші. «Біон-М1”. Мікрофотографія. х – 250
   
С.Ю. Шевченко
пров.інж., забезпечує налагоджування приладів і обладнання відділу.
   
М.А. Ісламова
пров.інж., відповідальна за організацію роботи експериментальної бази відділу (Феофанія).
   
Г.П. Титаренко, Н.В. Титаренко
лаборанти експериментальної бази відділу (Феофанія).
Робота з дослідними тваринами.

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2015

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua