Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

КОНКУРСИ

15.11.2023

НАКАЗ №46

Про проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників


01.03.2023

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників по таких наукових підрозділах:

 

Відділ фауни та систематики хребетних
- завідувач відділу – 1

Відділ фауни та систематики безхребетних
- старший науковий співробітник – 1

 

Термін подачі документів до 2 квітня 2023 р. Інформацію щодо додаткових кваліфікаційних вимог та переліку документів можна отримати у вченого секретаря Інституту Іванової В.А.: Київ, вул. Б.Хмельницького, 15 к. 202 тел. +380(44 ) 234 39 73

та ознайомитись на сторінці сайту Інституту з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті зоології ім. І.І.Шмальгаузена Національної академії наук України

 

Прийняття та розгляд документів для участі у конкурсі

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету ) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані кандидатом після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк від дня надходження забезпечує кадрова служба (далі — служба) Інституту.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі (далі — учасники конкурсу).

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється службою протягом п’яти робочих днів від дня отримання документів. Після усунення недоліків кандидат має право у зазначений в оголошенні строк повторно подати документи для участі у конкурсі.

Протягом п’яти робочих днів після закінчення строку подання заяв та документів рішенням директора затверджується перелік учасників конкурсу, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті наукової установи.

Датою оголошення конкурсу є дата оприлюднення оголошення.


Вибори директора Інституту


КАНДИДАТИ І ВИБОРЧІ ПРОГРАМИ

С. Ю. Утєвський

Виборча програма

В. О. Харченко

Виборча програма


ПАМ'ЯТКА ВИБОРЦЮ


РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ

ПРОТОКОЛ №3
засідання виборчої комісії з обрання директора Інституту зоології ім І. І. Шмальгаузена НАН України


 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2023