Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Комісія із зоологічної термінології

Наукові назви земноводних та плазунів України, затверджені Комісією із зоологічної термінології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Факультативні частини назви поставлено в круглі дужки, варіанти частин назви – у квадратні дужки. Наприклад, “жовтопуз (безногий)” слід читати: “жовтопуз, жовтопуз безногий”; “ропуха сіра [звичайна]” слід читати: “ропуха сіра, ропуха звичайна”.

ЛАТИНСЬКА НАЗВАУКРАЇНСЬКА НАЗВАРОСІЙСЬКА НАЗВА
AMPHIBIAЗЕМНОВОДНІ,АМФІБІЇЗЕМНОВОДНЫЕ,АМФИБИИ
Caudata; UrodelaХвостаті земноводні [амфібії], хвостатіХвостатые земноводные [амфибии], хвостатые
SalamandridaeСаламандровіСаламандровые, настоящие саламандры
SalamandraСаламандраСаламандры
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)Саламандра плямистаПятнистая [огненная, обыкновенная] саламандра
LissotritonМалий [гладенький] тритонМалые [гладкие] тритоны
Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880)Тритон карпатськийКарпатский тритон
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)Тритон звичайнийОбыкновенный тритон
MesotritonСередній тритонСредние тритоны
Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768)Тритон альпійський [гірський]Альпийский тритон
TriturusВеликий тритонКрупные тритоны
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)Тритон гребінчастий [гребенястий]Гребенчатый тритон
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)Тритон дунайськийДунайский тритон
Triturus karelinii (Strauch, 1870)Тритон КарелінаТритон Карелина
AnuraБезхвості земноводні [амфібії], безхвостіБесхвостые земноводные [амфибии], бесхвостые
Bombinatoridae;DiscoglossidaeКумкові, джерелянкові;круглоязикові Жерлянки;круглоязычные
BombinaКумка, джерелянкаЖерлянки
Bombina (Bombina) bombina (Linnaeus, 1761)Кумка [джерелянка] червоночерева, кумка звичайнаКраснобрюхая жерлянка
Bombina (Bombina) variegata (Linnaeus, 1758)Кумка [джерелянка] жовточерева, кумка гірськаЖелтобрюхая жерлянка
PelobatidaeЧасничницеві, земляні жабки, жаби-землянки Чесночницы
PelobatesЧасничниця, земляна жабка, землянкаЧесночницы
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)Часничниця [земляна жабка, землянка] звичайна Обыкновенная чесночница
Pelobates vespertinus (Pallas, 1771)*Часничниця ПалласаЧесночница Палласа
BufonidaeРопухові Жабы, настоящие жабы
BufoРопухаЖабы
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)Ропуха сіра [звичайна]Серая [обыкновенная] жаба
Bufo calamita Laurenti, 1768; Epidalea calamita (Laurenti, 1768)Ропуха очеретянаКамышовая жаба
Bufo viridis Laurenti, 1768; Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768)Ропуха зеленаЗеленая жаба
HylidaeКвакшеві, рахкавкові, деревні жаби, райкиКвакши, древесницы
HylaКвакша, рахкавка, деревна жаба, райкаКвакши, древесницы
Hyla arborea (Linnaeus, 1758)Квакша [рахкавка, райка] звичайна Обыкновенная квакша [древесница]
Hyla orientalis (Bedriaga, 1890)Квакша [рахкавка, райка] східнаВосточная квакша
RanidaeЖаб'ячі (Настоящие) лягушки
RanaБура [трав'яна] жабаБурые [травяные] лягушки
Rana arvalis Nilsson, 1842Жаба гостроморда [лучна]Остромордая лягушка
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1839Жаба прудкаПрыткая лягушка
Rana temporaria Linnaeus, 1758Жаба трав'янаТравяная лягушка
Pelophylax Зелена [водяна] жаба; жабаЗеленые [водные] лягушки; лягушки
Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758)Жаба їстівнаСъедобная лягушка
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)Жаба ставковаПрудовая лягушка
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)Жаба озернаОзерная лягушка
REPTILIAПЛАЗУНИ, РЕПТИЛІЇПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, РЕПТИЛИИ
TestudinesЧерепахиЧерепахи
EmydidaeПрісноводні черепахиПресноводные [американские пресноводные] черепахи
EmysБолотна черепаха, річкова черепаха, емісБолотные черепахи, эмисы
Emys orbicularis (Linnaeus,1758)Черепаха болотна(Европейская) болотная черепаха
SquamataЛускатіЧешуйчатые
Sauria; LacertiliaЯщіркиЯщерицы
GekkonidaeГеконовіГекконы, Цепкопалые
Mediodactylus; Cyrtopodion Середземноморський тонкопалий гекон; тонкопалий геконСредиземноморские тонкопалые гекконы; тонкопалые гекконы
Mediodactylus kotschyi (Steindachner, 1870)Гекон середземноморськийСредиземноморский геккон
AnguidaeВеретінницеві Веретеницевые
AnguisВеретінницяВеретеницы
Anguis fragilis Linnaeus, 1758Веретінниця ламкаЛомкая веретеница
PseudopusПанцирна веретінницяПанцирные веретеницы
Pseudopus apodus (Pallas, 1775)Жовтопуз (безногий), жовтопузикЖелтопузик
LacertidaeСправжні ящірки, ящірковіНастоящие ящерицы
DarevskiaСкельна ящіркаСкальные ящерицы
Darevskia armeniaca (M?hely, 1909)Ящірка вірменськаАрмянская ящерица
Darevskia dahli (Darevsky, 1957)**Ящірка ДаляЯщерица Даля
Darevskia lindholmi (Lantz et Cyr?n, 1936)Ящірка ЛіндгольмаЯщерица Линдгольма
Darevskia mixta (M?hely, 1909)**Ящірка аджарськаАджарская ящерица
EremiasЯщуркаЯщурки
Eremias arguta (Pallas, 1773)Ящурка різнобарвна [різноколірна], ящірка піщана Разноцветная ящурка
LacertaЗелена [справжня] ящірка Зеленые [настоящие] ящерицы
Lacerta agilis Linnaeus, 1758Ящірка прудкаПрыткая ящерица
Lacerta viridis (Laurenti, 1768)Ящірка зеленаЗеленая ящерица
PodarcisСтінна ящіркаСтенные ящерицы
Podarcis taurica (Pallas, [1814])Ящірка кримськаКрымская ящерица
ZootocaЖивородна [лісова] ящіркаЛесные [живородящие] ящерицы
Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)Ящірка живородна Живородящая ящерица
Serpentes; OphidiaЗміїЗмеи
ColubridaeВужевіУжеобразные, ужовые
Coronella МідянкаМедянки
Coronella austriaca Laurenti, 1768Мідянка звичайнаОбыкновенная медянка
Hierophis; Dolichophis Полоз-гієрофіс; полоз-доліхофісГиерофисы; долихофисы
Dolichophis caspius (Gmelin, 1789)Полоз жовточеревий [каспійський], жовтобрюхЖелтобрюхий [каспийский] полоз
ElapheПолоз-елафе, лазячий полозЛазающие полозы
Elaphe dione (Pallas, 1773)Полоз візерунковий Узорчатый полоз
Elaphe sauromates (Pallas, [1814])Полоз сарматський [палласів]Сарматский [палласов] полоз
Zamenis; ElapheПолоз-заменіс; лазячий полозЗаменисы; лазающие полозы
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768); Elaphe longissima (Laurenti, 1768)Полоз ескулапів [лісовий], ескулапова зміяЭскулапов полоз, эскулапова змея
Zamenis situla (Linnaeus, 1758); Elaphe situla (Linnaeus, 1758)Полоз леопардовий Леопардовый полоз
Natrix ВужНастоящие ужи, ужи
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)Вуж звичайний Обыкновенный уж
Natrix tessellata (Laurenti, 1768)Вуж водянийВодяной уж
ViperidaeГадюковіГадюковые змеи, Гадюки
ViperaГадюкаГадюки, настоящие гадюки
Vipera (Pelias) berus (Linnaeus, 1758)Гадюка звичайна Обыкновенная гадюка
Vipera (Pelias) nikolskii Vedmederja, Grubant et Rudaeva, 1986***Гадюка Нікольського [лісостепова]Гадюка Никольского, лесостепная гадюка
Vipera (Pelias) renardi (Christoph, 1861)Гадюка степова Степная гадюка

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua