Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Комісія із зоологічної термінології

Наукові назви птахів України, затверджені Комісією із зоологічної термінології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
(протокол № 5 від 03.05.2007 р.)

Факультативні частини назв поставлені в круглі дужки, а взаємозамінні частини – в квадратні дужки. Наприклад: “фламінго (рожевий, звичайний)” слід читати: “фламінго, фламінго рожевий, фламінго звичайний”; “буревісник полярний [північний]” слід читати: “буревісник полярний, буревісник північний”.

ЛАТИНСЬКА НАЗВА УКРАЇНСЬКА НАЗВА РОСІЙСЬКА НАЗВА
AVES ПТАХИ ПТИЦЫ
NEORNITHES СПРАВЖНІ ПТАХИ НАСТОЯЩИЕ ПТИЦЫ
NEOGNATHAE НОВОПІДНЕБЕННІ ПТАХИ НОВОНЕБНЫЕ ПТИЦЫ
Gaviiformes Гагароподібні Гагарообразные
Gaviidae Гагарові Гагаровые
Gavia Гагара Гагара
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) Гагара червоновола Краснозобая гагара
Gavia arctica (L. 1758) Гагара чорновола Чернозобая гагара
Gavia immer (Brunnich,1764) Гагара полярна Черноклювая [полярная] гагара
Gavia adamsii (G.R. Gray, 1859) Гагара білодзьоба Белоклювая гагара
Podiciprdiformes Норцеподібні Поганкообразные
Podicipedidae Норцеві Поганковые
Podiceps Норець Поганка
Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) Норець малий Малая поганка
Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831 Норець чорношиїй Черношейная поганка
Podiceps auritus (L.1758) Норець червоношиїй Красношейная поганка
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) Норець сірощокий Cерощекая поганка
Podiceps cristatus (L.1758) Пірникоза, норець великий Чомга, большая поганка
Procellariiformes Трубконосі, буревісникоподібні Трубконосые
Procellariidae Буревісникові Буревестниковые
Fulmarus Полярний [північний] буревісник Глупыш
Fulmarus glacialis (L.1761) Буревісник полярний [північний] (Северный) глупыш
Calonectris Строкатий буревісник Пестрый буревестник
Calonectris diomedea (Scopoli,1769) Буревісник середземноморський [жовтодзьобий] Средиземноморский [желтоклювый] буревестник
Puffinus Буревісник Буревестник
Puffinus puffinus (Brunnich, 1764) Буревісник звичайний Малый [обыкновенный] буревестник
Hydrobates Качурка Качурка
Hydrobates pelagicus (L.1758) Качурка морська Прямохвостая качурка
Pelecaniformes Веслоногі, пеліканоподібні Веслоногие, пеликанообразные
Pelecanidae Пеліканові Пеликановые
Pelecanus Пелікан Пеликан
Pelеcanus onocrotalus L.1758 Пелікан рожевий Розовый пеликан
Pelеcanus crispus Bruch, 1832 Пелікан кучерявий Кудрявый пеликан
Phalacrocoracidae Бакланові Баклановые
Phalacrocorax Баклан Баклан
Phalacrocorax carbo (L.1758) Баклан великий Большой баклан
Phalacrocorax aristotelis (L.1761) Баклан чубатий [довгоносий] Хохлатый [длинноносый] баклан
Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773) Баклан малий Малый баклан
Ciconiiformes Ряд Лелекоподібні Отряд Аистообразные
Ardeidae Чаплеві Цаплевые
Botaurus Бугай Большая выпь
Botaurus stellaris (L.1758) Бугай (звичайний) Большая [обыкновенная] выпь
Ixobrychus Бугайчик Малая выпь
Ixobrychus minutus (L.1766) Бугайчик (звичайний) Малая выпь,волчёк
Nycticorax Квак Кваква
Nycticorax nycticorax (L.1758) Квак (звичайний) Кваква (обыкновенная)
Ardeola Жовта чапля Желтая цапля
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) Чапля жовта Желтая цапля
Bubulcus Єгипетська чапля Египетская цапля
Bubulcus ibis (L.1758) Чапля єгипетська Египетская цапля
Egretta Біла чапля, чепура Белая цапля
Egretta alba (L.1758) Чапля біла велика, чепура велика Большая белая цапля
Egretta garzetta (L.1766) Чапля біла мала, чепура мала Малая белая цапля
Ardea Чапля Цапля
Ardea cinerea L.1758 Чапля сіра Серая цапля
Ardea purpurea L.1766 Чапля руда Рыжая цапля
Platalea Косар, ковпиця Колпица
Platalea leucorodia L.1758 Косар (звичайний), ковпиця (звичайна) Колпица (обыкновенная)
Plegadis Коровайка Каравайка
Plegadis falcinellus (L.1766) Коровайка Каравайка
Ciconiidae Лелекові Аистовые
Ciconia Лелека Аист
Ciconia ciconia (L.1758) Лелека білий, чорногуз Белый аист
Ciconia nigra (L.1758) Лелека чорний Черный аист
Phoenicopteriformes Фламінгоподібні Фламингообразные
Phoenicopteridae Фламінгові Фламинговые
Phoenicopterus Фламінго Фламинго
Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 Фламінго (рожевий, звичайний) (Обыкновенный, розовый, большой) фламинго
Anseriformes Гусеподібні Гусеобразные
Anatidae Качині Утиные
Branta Казарка Черная казарка
Branta canadensis (L.1758) Казарка канадська Канадская казарка
Branta leucopsis (Bechstein, 1803) Казарка білощока Белощекая казарка
Branta bernicla (L.1758) Казарка чорна Черная казарка
Rufibrenta Червоновола казарка Краснозобая казарка
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) Казарка червоновола Краснозобая казарка
Anser Гуска Гусь
Anser anser (L.1758) Гуска сіра Серый гусь
Anser albifrons (Scopoli, 1769) Гуска білолоба велика Белолобый гусь
Anser erythropus (L.1758) Гуска білолоба мала Пискулька
Anser fabalis (Latham, 1787) Гуменник Гуменник
Chen Біла гуска Белый гусь
Chen caerulescens (L.1758) Гуска біла Белый гусь
Eulabeia Гірська гуска Горный гусь
Eulabeia indica (Latham, 1790) Гуска гірська Горный гусь
Cygnus Лебідь Лебедь
Cygnus olor (Gmelin, 1789) Лебідь-шипун, лебідь-шовкун Лебедь-шипун
Cygnus cygnus (L.1758) Лебідь-кликун, лебідь-скрипун Лебедь-кликун
Cygnus bewickii Yarrell, 1830 Лебідь малий Малый [тундряный] лебедь
Tadorna Галагаз Пеганка
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) Огар Огарь
Tadorna tadorna (L.1758) Галагаз Пеганка
Anas Качка Речная утка
Anas platyrhynchos L.1758 Крижень (звичайний) (Обыкновенная) кряква
Anas crecca L.1758 Чирок-свистунець, чирка мала Чирок-свистунок
Anas strepera L.1758 Нерозень, качка сіра Серая утка
Anas penelope L.1758 Свищ Свиязь
Anas acuta L.1758 Шилохвіст Шилохвость
Anas querquedula L.1758 Чирок-тріскунець, чирка велика Чирок-трескунок
Anas clypeata L.1758 Широконіска Широконоска
Netta Червонодзьоба чернь Красноносый нырок
Netta rufina (Pallas, 1773) Чернь червонодзьоба Красноносый нырок
Aythya Чернь Чернеть
Aythya ferina (L.1758) Попелюх, чернь червоноголова Красноголовая чернеть
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) Чернь білоока Белоглазая чернеть
Aythya fuligula (L.1758) Чернь чубата Хохлатая чернеть
Aythya marila (L.1761) Чернь морська Морская чернеть
Clangula Морянка Морянка
Clangula hyemalis (L.1758) Морянка Морянка
Bucephala Гоголь Гоголь
Bucephala clangula (L.1758) Гоголь (звичайний) (Обыкновенный) гоголь
Somateria Гага Гага
Somateria mollissima (L. 1758) Гага (звичайна) Обыкновенная гага
Melanitta Синьга Синьга
Melanitta nigra (L.1758) Синьга Синьга
Melanitta fusca (L.1758) Турпан (звичайний) Обыкновенный турпан
Oxyura Савка Савка
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1869) Савка (звичайна) (Обыкновенная) савка
Mergus Крех, крохаль Крохаль
Mergus albellus L.1758 Крех малий, луток Луток
Mergus serrator L.1758 Крех довгоносий, крохаль довгоносий Длинноносый [cредний] крохаль
Mergus merganser L.1758 Крех великий, крохаль великий Большой крохаль
Falconiiformes Соколоподібні Соколообразные
Pandionidae Скопині Скопиные
Pandion Скопа Скопа
Pandion haliaetus (L.1758) Скопа Скопа
Accipitridae Яструбині Ястребиные
Pernis Осоїд Осоед
Pernis apivorus (L.1758) Осоїд (звичайний) (Обыкновенный) осоед
Milvus Шуліка Коршун
Milvus milvus (L.1758) Шуліка рудий Красный коршун
Milvus migrans (Boddaert, 1783) Шуліка чорний Черный коршун
Circus Лунь Лунь
Circus cyaneus (L.1766) Лунь польовий Полевой лунь
Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771) Лунь степовий Степной лунь
Circus pygargus (L.1758) Лунь лучний Луговой лунь
Circus aeruginosus (L.1758) Лунь болотяний Болотный лунь
Accipiter Яструб Ястреб
Accipiter gentilis (L.1758) Яструб великий Тетеревятник, ястреб-тетеревятник
Accipiter nisus (L.1758) Яструб малий Перепелятник, ястреб-перепелятник
Accipiter brevipes (Severtsov, 1850) Тювик європейський, яструб коротконогий Европейский тювик
Buteo Канюк Сарыч, канюк
Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) Зимняк Зимняк, канюк мохноногий
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) Канюк степовий Курганник, канюк-курганник
Buteo buteo (L.1758) Канюк звичайний Обыкновенный канюк
Circaetus Змієїд Змееяд
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Змієїд (звичайний) (Обыкновенный) змееяд
Hieraaetus Яструбиний орел Ястребиный орел
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) Орел-карлик Орел-карлик
Aquila Орел Орел
Aquila rapax (Temminck, 1828), [Aquila nipalensis (Hodgson, 1833)] Орел степовий Степной орел
Aquila clanga Pallas, 1811 Підорлик великий Большой подорлик
Aquila pomarina C.L. Brehm, 1831 Підорлик малий Малый подорлик
Aquila heliaca Savigny, 1809 Могильник Могильник
Aquila chrysaetos (L.1758) Беркут Беркут
Haliaeetus Орлан Орлан
Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771) Орлан-довгохвіст Орлан-долгохвост
Haliaeetus allbicilla (L.1758) Орлан-білохвіст, сіруватень Орлан-белохвост
Aegypius Чорний гриф Черный гриф
Aegypius monachus (L.1766) Гриф чорний Черный гриф
Gyps Сип Сип
Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Сип білоголовий Белоголовый сип
Gypaetus Бородач, ягнятник Бородач
Gypaetus barbatus (L.1758) Бородач, ягнятник Бородач
Neophron Стерв'ятник Стервятник
Neophron percnopterus (L.1758) Стерв'ятник Стервятник
Falconidae Соколині Соколиные
Falco Сокіл Сокол
Falco rusticolus L.1758 Кречет Кречет
Falco cherrug Gray, 1834 Балабан Балобан
Falco peregrinus Tunstall, 1771 Сапсан Сапсан
Falco subbuteo (L.1758) Підсоколик великий, чеглок Чеглок
Falco columbarius (L.1758) Підсоколик малий, дербник Дербник
Falco vespertinus L.1766 Кібчик Кобчик
Falco naumanni Fleischer, 1818 Боривітер степовий Степная пустельга
Falco tinnunculus L.1758 Боривітер звичайний Обыкновенная пустельга
Galliformes Куроподібні Курообразные
Tetraonidae Тетерукові Тетеревиные
Lagopus Біла куріпка Белая куропатка
Lagopus lagopus (L.1758) Куріпка біла Белая куропатка
Lyrurus Тетерук Тетерев
Lyrurus tetrix (L.1758), Tetrao tetrix Тетерук (звичайний) (Обыкновенный) тетерев
Tetrao Глухар Глухарь
Tetrao urogallus (L.1758) Глухар (звичайний) (Обыкновенный) глухарь
Tetrastes Орябок, рябчик Рябчик
Tetrastes bonasia (L.1758) Орябок, рябчик Рябчик
Phasianidae Фазанові Фазановые
Alectoris Кеклик Кеклик
Alectoris chukar (J.E. Gray, 1830) Кеклик (азійський) (Азиатский) кеклик
Perdix Куріпка Серая куропатка
Perdix perdix (L.1758) Куріпка сіра Серая куропатка
Perdix dauurica (Pallas, 1811) Куріпка даурська Боатая куропатка
Coturnix Перепілка Перепел
Coturnix coturnix (L.1758) Перепілка (звичайна) (Обыкновенный) перепел
Phasianus Фазан Фазан
Phasianus colchicus L.1758 Фазан (звичайний) (Обыкновенный) фазан
Gruiformes Журавлеподібні Журавлеобразные
Gruidae Журавлині Журавлиные
Grus Журавель Журавль
Grus leucogeranus Pallas, 1773 Журавель білий Стерх
Grus grus (L.1758) Журавель сірий Серый журавль
Anthropoides Степовий журавель Красавка
Anthropoides virgo (L.1758) Журавель степовий Красавка, журавль-красавка
Rallidae Пастушкові Пастушковые
Rallus Пастушок Пастушок
Rallus aquaticus L.1758 Пастушок водяний (Водяной) пастушок
Porzana Погонич Погоныш
Porzana porzana (L.1766) Погонич звичайний Погоныш
Porzana parva (Scopoli, 1769) Погонич малий, курочка мала Малый погоныш
Porzana pusilla (Pallas, 1776) Погонич-крихітка, курочка-крихітка Погоныш-крошка
Crex Деркач Коростель
Crex crex (L.1758) Деркач Коростель
Gallinula Водяна курочка Камышница
Gallinula chloropus (L.1758) Курочка водяна Камышница
Porphyrio Султанка Султанка
Porphyrio porphyrio (L.1758) Султанка Султанка
Fulica Лиска Лысуха
Fulica atra L.1758 Лиска (звичайна) (Обыкновенная) лысуха
Otididae Дрохвині Дрофиные
Otis Дрохва Дрофа
Otis tarda L.1758 Дрохва (звичайна) (Обыкновенная) дрофа
Tetrax Хохітва Стрепет
Tetrax tetrax (L.1758) Хохітва Стрепет
Chlamydotis Джек Дрофа-красотка
Chlamydotis undulata Jacquin, 1784 Джек Дрофа-красотка, джек
Charadriiformes Сивкоподібні Ржанкообразные
Burhinidae Лежневі Авдотковые
Burhinus Лежень Авдотка
Burhinus oedicnemus (L.1758) Лежень (звичайний) (Обыкновенная) авдотка
Charadriidae Сивкові Ржанковые
Pluvialis Сивка Тулес
Pluvialis squatarola (L.1758) Сивка морська, тулес Тулес
Pluvialis fulva (Gmelin, 1789) Сивка бурокрила (Азиатская) бурокрылая ржанка
Pluvialis apricaria (L.1758) Сивка золотиста Золотистая ржанка
Charadrius Зуйок Зуйок
Charadrius hiaticula L.1758 Зуйок великий Галстучник
Charadrius dubius Scopoli, 1786 Зуйок малий Малый зуек
Charadrius lesсhenaultii Lesson, 1826 Зуйок товстодзьобий Толстоклювый зуек
Charadrius asiaticus Pallas, 1773 Зуйок каспійський Каспийский зуек
Charadrius alexandrinus (L.1758) Зуйок морський Морской зуек
Eudromias Хрустан Хрустан
Eudromias morinellus (L.1758) Хрустан Хрустан
Chettusia Кречітка, степова чайка Кречетка
Chettusia gregaria (Pallas, 1771) Кречітка, чайка степова Кречетка
Vanellus Чайка Чибис
Vanellus vanellus (L.1758) Чайка (звичайна) (Обыкновенный) чибис
Vanellochettusia Білохвоста чайка Белохвостая пигалица
Vanellochettusia leucura (Lichtenstein, 1823) Чайка білохвоста Белохвостая пигалица
Hoplopterus Шпорова чайка Шпорцевый чибис
Hoplopterus spinosus (L.1758) Чайка шпорова Шпорцевый чибис
Arenaria Крем'яшник Камнешарка
Arenaria interpres (L.1758) Крем'яшник Камнешарка
Recurvirostridae Шилодзьобкові Шилоклювковые
Himantopus Ходуличник Ходулочник
Himantopus himantopus (L.1758) Ходуличник (звичайний) (Обыкновенный) ходулочник
Recutrvirostridae Шилодзьобкові Семейство Шилоклювковые
Recurvirostra Шилодзьобка Шилоклювка
Recurvirostra avosetta L.1758 Шилодзьобка (звичайна) (Обыкновенная) шилоклювка
Haematopodidae Кулики-сороки Кулики-сороки
Haematopus Кулик-сорока Кулик-сорока
Haematopus ostralegus L.1758 Кулик-сорока (звичайний) (Обыкновенный) кулик-сорока
Scolopacidae Бекасові Бекасовые
Tringa Уліт, коловодник Улит
Tringa ochropus L.1758 Чорниш, коловодник лісовий Черныш
Tringa glareola L.1758 Фіфі, коловодник болотяний Фифи
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) Уліт великий, коловодник великий Большой улит
Tringa totanus (L.1758) Травник, коловодник звичайний Травник
Tringa erythropus (Pallas, 1764) Щоголь, коловодник чорний Щеголь
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) Поручайник, коловодник ставковий Поручейник
Actitis Перевізник Перевозчик
Actitis hypoleucos (L.1758) Перевізник (звичайний) (Обыкновенный) перевозчик
Xenus Мородунка Мородунка
Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775) Мородунка Мородунка
Phalaropus Плавунець Плавунчик
Phalaropus fulicarius (L.1758) Плавунець плоскодзьобий Плосконосый плавунчик
Phalaropus lobatus (L.1758) Плавунець круглодзьобий Круглоносый плавунчик
Philomachus Турухтан Турухтан
Philomachus pugnax (L.1758) Турухтан Турухтан
Calidris Побережник Песочник
Calidris minuta (Leisler,1812) Побережник малий, кулик-горобець Кулик-воробей
Calidris temminckii (Leiser, 1812) Побережник білохвостий Белохвостый песочник
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) Побережник червоногрудий, червоноволик Краснозобик
Calidris alpina (L.1758) Побережник чорногрудий,чорноволик Чернозобик
Calidris maritima (Brunnich, 1764) Побережник морський Морской песочник
Calidris canutus (L.1758) Побережник ісландський Исландский песочник
Calidris alba (Pallas, 1754) Побережник білий Песчанка
Tryngites Жовтоволик Желтозобик
Tryngites subruficollis (Vieillot, 1819) Жовтоволик Желтозобик
Limicola Грязовик Грязовик
Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763) Грязовик Грязовик
Limicola Гаршнеп Гаршнеп
Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) Гаршнеп Гаршнеп
Gallinago Бекас Бекас
Gallinago gallinago (L.1758) Бекас (звичайний), баранець (Обыкновенный) бекас
Gallinago media (Latham, 1787) Дупель (звичайний) (Обыкновенный) дупель
Scolopax Вальдшнеп, валюшень Вальдшнеп
Scolopax rusticola L.1758 Вальдшнеп, валюшень Вальдшнеп
Numenius Кроншнеп, кульон Кроншнеп
Numenius tenuirostris Vieillot, 1817 Кроншнеп тонкодзьобий, кульон тонкодзьобий Тонкоклювый кроншнеп
Numenius arquata (L.1758) Кроншнеп великий, кульон великий Большой кроншнеп
Numenius phaeopus (L.1758) Кроншнеп середній, кульон середній Средний кроншнеп
Limosa Веретенник, грицик Большой веретенник
Limosa limosa (L.1758) Веретенник великий, грицик великий Большой веретенник
Limosa lapponica (L.1758) Веретенник малий, грицик малий Малый [лапландский] веретенник
Cursorius Бігунець Бегунок
Cursorius cursor (Latham, 1787) Бігунець Бегунок
Glareolidae Дерихвостові Тиркушковые
Glareola Дерихвіст Тиркушка
Glareola pratincola (L.1766) Дерихвіст лучний Луговая тиркушка
Glareola nordmanni Nordmann, 1842 Дерихвіст степовий Степная тиркушка
Stercorariidae Поморникові Поморниковые
Stercorarius Поморник Поморник
Stercorarius skua (Brunnich, 1764) Поморник великий Большой поморник
Stercorarius pomarinus (Temmink, 1815) Поморник середній Средний поморник
Stercorarius parasiticus (L.1758) Поморник короткохвостий Короткохвостый поморник
Stercorarius longicaudatus Vieillot,1819 Поморник довгохвостий Длиннохвостый поморник
Laridae Мартинові Чайковые
Larus Мартин Чайка
Larus ichthyaetus Pallas, 1773 Реготун чорноголовий Черноголовый хохотун
Larus melanocephalus Temminck, 1820 Мартин середземноморський Черноголовая чайка
Larus minutus Pallas, 1766 Мартин малий Малая чайка
Larus ridibundus L.1766 Мартин звичайний Озерная чайка
Larus genei Breme, 1840 Мартин тонкодзьобий Морской голубок
Larus fuscus L.1758 Клуша, мартин чорнокрилий Клуша
Larus argentatus Pontoppidan, 1763 Мартин сріблястий Серебристая чайка
Larus cachinnans Pallas,1811 Мартин жовтоногий Хохотунья
Larus hyperboreus Gunnerus, 1767 Мартин полярний Бургомистр
Larus marinus L.1758 Мартин морський Морская чайка
Larus canus L.1758 Мартин сивий Сизая чайка
Rissa Трипалий мартин (звичайний) Моевка
Rissa tridactyla (L.1758) Мартин трипалий (звичайний) (Обыкновенная) моевка
Chlidonias Болотяний [чорний] крячок Болотная [черная] крачка
Chlidonias niger (L.1758) Крячок чорний Черная крачка
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) Крячок світлокрилий [білокрилий] Светлокрылая [белокрылая] крачка
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) Крячок білощокий Белощекая крачка
Gelochelidon Чорнодзьобий крячок Чайконосая крачка
Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) Крячок чорнодзьобий Чайконосая крачка
Hydroprogne Крячок каспійський, чеграва Чеграва
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) Крячок каспійський, чеграва Чегpава
Thalasseus Рябодзьобий крячок Пестроносая крачка
Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787) Крячок рябодзьобий Пестроносая крачка
Sterna Крячок Крачка
Sterna hirundo L.1758 Крячок річковий Речная крачка
Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 Крячок полярний Полярная крачка
Sterna albifrons Pallas, 1764 Крячок малий Малая крачка
Pterocletiformes Рябкоподібні Рябкообразные
Pteroclidae Рябкові Рябковые
Pterocles Рябок Рябок
Pterocles orientalis (L.1758) Рябок чорночеревий Чернобрюхий рябок
Pterocles alchata (L.1776) Рябок білочеревий Белобрюхий рябок
Syrrhaptes Саджа Саджа
Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773) Саджа (звичайна) (Обыкновенный) саджа
Columbiformes Голубоподібні Голубеобразные
Columbidae Голубині Голубиные
Columba Голуб Голубь
Columba palumbus L.1758 Припутень Вяхирь
Columba oenas L.1758 Голуб-синяк Клинтух
Columba livia Gmelin, 1789 Голуб сизий Сизый [скалистый] голубь
Streptopelia Горлиця Горлица
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Горлиця кільчаста Кольчатая горлица
Streptopelia turtur (L.1758) Горлиця звичайна Обыкновенная горлица
Streptopelia orientalis (Latham, 1790) Горлиця велика Большая горлица
Cuculiformes Зозулеподібні Кукушкообразные
Cuculidae Зозулеві Кукушковые
Cuculus Зозуля Кукушка
Cuculus canorus L.1758 Зозуля (звичайна) (Обыкновенная) кукушка
Cuculus saturatus Blyth, 1843 Зозуля глуха Глухая кукушка
Clamator Чубата зозуля Хохлатая кукушка
Clamator glandarius (L.1758) Зозуля чубата Хохлатая кукушка
Strigiformes Совоподібні Совообразные
Strigidae Совині Совиные
Nyctea Біла сова Белая сова
Nyctea scandiaca (L.1758) Сова біла Белая сова
Bubo Пугач Филин
Bubo bubo (L.1758) Пугач (звичайний) (Обыкновенный) филин
Asio Вухата сова Ушастая сова
Asio otus (L.1758) Сова вухата Ушастая сова
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) Сова болотяна Болотная сова
Otus Совка Сплюшка
Otus scops (L.1758) Совка (звичайна) (Обыкновенный) сплюшка
Aegolius Волохатий сич Мохноногий сыч
Aegolius funereus (L.1758) Сич волохатий Мохноногий сыч
Athene Хатній сич Домовый сыч
Athene noctua (Scopoli, 1769) Сич хатній Домовый сыч
Glaucidium Сичик-горобець Воробьиный сыч
Glaucidium passerinum (L.1758) Сичик-горобець Воробьиный сыч
Surnia Яструбина сова Ястребиная сова
Surnia ulula (L.1758) Сова яструбина Ястребиная сова
Strix Сова Неясыть
Strix aluco L.1758 Сова сіра Серая [обыкновенная] неясыть
Strix uralensis Pallas, 1771 Сова довгохвоста Длиннохвостая неясыть
Strix nebulosa Forster, 1772 Сова бородата Бородатая неясыть
Tytonidae Сипухові Сипуховые
Tyto Сипуха Сипуха
Tyto alba (Scopoli, 1769) Сипуха (звичайна) (Обыкновенная) сипуха
Caprimulgiformes Дрімлюгоподібні Козодоеобразные
Caprimulgidae Дрімлюгові Козодоевые
Caprimulgus Дрімлюга Козодой
Caprimulgus europaeus L.1758 Дрімлюга (звичайна) (Обыкновенный) козодой
Apodiformes Серпокрильцеподібні Стрижеобразные
Apodidae Серпокрильцеві Стрижиные
Apus Серпокрилець Стриж
Apus apus (L.1758) Серпокрилець чорний Черный стриж
Apus melba (L.1758) Серпокрилець білочеревий Белобрюхий стриж
Coraciiformes Ракшеподібні Ракшеобразные
Coraciidae Сиворакшеві Сизоворонковые
Coracias Сиворакша Сизоворонка
Coracias garrulus L.1758 Сиворакша (звичайна) (Обыкновенная) сизоворонка
Alcedinidae Рибалочкові Зимородковые
Ceryle Строкатий рибалочка Пегий зимородок
Ceryle rudis (L.1758) Рибалочка строкатий малий Малый пегий зимородок
Alcedo Рибалочка Зимородок
Alcedo atthis (L.1758) Рибалочка звичайний [блакитний] Голубой [обыкновенный] зимородок
Meropidae Бджолоїдкові Щурковые
Merops Бджолоїдка Щурка
Merops apiaster L.1758 Бджолоїдка звичайна Золотистая щурка
Merops superciliosus L.1758 Бджолоїдка зелена Зеленая щурка
Upupiformes Одудоподібні Удодообразные
Upupidae Одудові Удодовые
Upupa Одуд Удод
Upupa epops L.1758 Одуд (звичайний) (Обыкновенный) удод
Piciformes Дятлоподібні Дятлообразные
Picidae Дятлові Дятловые
Jynx Крутиголовка Вертешейка
Jynx torquilla L.1758 Крутиголовка (звичайна) (Обыкновенная) вертишейка
Picus Зелений дятел Зеленый дятел
Picus viridis L.1758 Дятел зелений Зеленый дятел
Picus canus Gmelin, 1788 Дятел сивий Седой дятел
Dryocopus Жовна Желна
Dryocopus martius (L.1758) Жовна чорна, дятел чорний Желна, черный дятел
Dendrocopos Строкатий дятел Пестрый дятел
Dendrocopos major (L.1758) Дятел (строкатий) великий Большой (пестрый) дятел
Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberg, 1833) Дятел сирійський Сирийский дятел
Dendrocopos medius (L.1758) Дятел (строкатий) середній Средний (пестрый) дятел
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) Дятел білоспинний Белоспинный дятел
Dendrocopos minor (L.1758) Дятел (строкатий) малий Малый (пестрый) дятел
Picoides Трипалий дятел Трехпалый дятел
Picoides tridactylus (L.1758) Дятел трипалий Трехпалый дятел
Passeriformes Горобцеподібні Воробьинообразные
Hirundinidae Ластівкові Ласточковые
Riparia Берегова ластівка Береговушка, береговая ласточка
Riparia riparia (L.1758) Ластівка берегова Береговушка, береговая ласточка
Ptyonoprogne Скельна ластівка Скальная ласточка
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) Ластівка скельна Скальная ласточка
Hirundo Сільська ластівка Деревенская ласточка
Hirundo rustica L.1758 Ластівка сільська Деревенская ласточка, ласточка-касатка
Hirundo daurica L.1771 Ластівка даурська Рыжепоясничная ласточка
Delichon Міська ластівка Городская ласточка
Delichon urbica (L.1758) Ластівка міська Городская ласточка, воронок
Alaudidae Жайворонкові Жаворонковые
Galerida Посмітюха, чубатий жайворонок Хохлатый жаворонок
Galerida cristata (L.1758) Посмітюха, жайворонок чубатий Хохлатый жаворонок
Calandrella Малий жайворонок Малый жаворонок
Calandrella cinerea (Gmelin, 1789) Жайворонок малий Малый жаворонок
Calandrella rufescens (Vieillot, 1820) Жайворонок сірий Серый жаворонок
Melanocorypha Степовий жайворонок Степной жаворонок
Melanocorypha calandra (L.1766) Жайворонок степовий Степной жаворонок
Melanocorypha leucoptera (Pallas, 1811) Жайворонок білокрилий Белокрылый жаворонок
Melanocorypha yeltoniensis (J.R. Forster, 1768) Жайворонок чорний Черный жаворонок
Eremophila Рогатий жайворонок Рогатый жаворонок
Eremophila alpestris (L.1758) Жайворонок рогатий Рогатый жаворонок
Lullula Лісовий жайворонок Лесной жаворонок
Lullula arborea (L.1758) Жайворонок лісовий Лесной жаворонок, юла
Alauda Жайворонок Полевой жаворонок
Alauda arvensis L.1758 Жайворонок польовий Полевой жаворонок
Motacillidae Плискові Трясогузковые
Anthus Щеврик Конек
Anthus campestris (L.1758) Щеврик польовий Полевой конек
Anthus trivialis (L.1758) Щеврик лісовий Лесной конек
Anthus pratensis (L.1758) Щеврик лучний Луговой конек
Anthus cervinus (Pallas, 1811) Щеврик червоногрудий Краснозобый конек
Anthus spinoletta (L.1758) Щеврик гірський Горный конек
Motacilla Плиска Трясогузка
Motacilla flava L.1758 Плиска жовта Желтая трясогузка
Motacilla feldegg Michachelles, 1830 Плиска чорноголова Черноголовая трясогузка
Motacilla citreola Pallas, 1776 Плиска жовтоголова Желтоголовая трясогузка
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Плиска гірська Горная трясогузка
Motacilla alba L.1758 Плиска біла Белая трясогузка
Laniidae Сорокопудові Сорокопутовые
Lanius Сорокопуд Сорокопут
Lanius collurio L.1758 Сорокопуд терновий, сорокопуд-жулан Сорокопут-жулан, (обыкновенный) жулан
Lanius nubicus Lichtenstein, 1823 Сорокопуд маскований Маскированный сорокопут
Lanius senator L.1758 Сорокопуд червоноголовий Красноголовый сорокопут
Lanius minor Gmelin, 1788 Сорокопуд чорнолобий Чернолобый сорокопут
Lanius excubitor L.1758 Сорокопуд сірий Серый сорокопут
Oriolidae Вивільгові Иволговые
Oriolus Вивільга Иволга
Oriolus oriolus (L.1758) Вивільга (звичайна) (Обыкновенная) иволга
Sturnidae Шпакові Скворцовые
Sturnus Шпак Скворец
Sturnus vulgaris L.1758 Шпак звичайний Обыкновенный скворец
Sturnus roseus (L.1758) Шпак рожевий Розовый скворец
Corvidae Воронові Врановые (Вороновые)
Perisoreus Кукша Кукша
Perisoreus infaustus (L.1758) Кукша Кукша
Garrulus Сойка Сойка
Garrulus glandarius (L.1758) Сойка (звичайна, європейська) (Европейская) сойка
Pica Сорока Сорока
Pica pica (L.1758) Сорока (звичайна) (Обыкновенная) сорока
Nucifraga Горіхівка Кедровка
Nucifraga caryocatactes (L.1758) Горіхівка (звичайна) Кедровка
Pyrrhocorax Альпійська галка Альпийская галка
Pyrrhocorax graculus (L.1758) Галка альпійська Альпийская галка
Corvus Крук, ворон Ворон
Corvus monedula L.1758 Галка (звичайна) (Обыкновенный) галка
Corvus frugilegus L.1758 Грак Грач
Corvus cornix L.1758 Ворона сіра, ґава Серая ворона
Corvus corax L.1758 Крук (звичайний), ворон (звичайний) (Обыкновенный) ворон
Bombycillidae Омелюхові Свиристелевые
Bombycilla Омелюх Свиристель
Bombycilla garrulus (L.1758) Омелюх (звичайний) (Обыкновенный) свиристель
Cinclidae Пронуркові, ручійкові Оляпковые
Cinclus Пронурок, ручійка Оляпка
Cinclus cinclus (L.1758) Пронурок (звичайний), ручійка (звичайна) (Обыкновенная) оляпка
Troglodytidae Волові очка Крапивниковые
Troglodytes Волове очко Крапивник
Troglodytes troglodytes (L.1758) Волове очко (звичайне) (Обыкновенный) крапивник
Prunellidae Тинівкові Завирушковые
Prunella Тинівка Завирушка
Prunella collaris (Scopoli, 1769) Тинівка альпійська Альпийская завирушка
Prunella montanella (Pallas, 1776) Тинівка сибірська Сибирская завирушка
Prunella modularis (L.1758) Тинівка лісова Лесная завирушка
Sylviidae Кропив'янкові Славковые
Cettia Широкохвіст Широкохвостая камышевка, широкохвостка
Cettia cetti (Temminck, 1820) Широкохвіст середземноморський Широкохвостая камышевка, соловьиная широкохвостка
Locustella Кобилочка Сверчек
Locustella luscinioides (Savi, 1824) Кобилочка солов'їна Соловьиный сверчок
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) Кобилочка річкова Речной сверчок
Locustella naevia (Boddaert, 1783) Кобилочка-цвіркун, цвіркун Обыкновенный сверчок
Lusciniola Тонкодзьоба очеретянка Тонкоклювая камышевка
Lusciniola melanopogon (Temminck, 1823) Очеретянка тонкодзьоба Тонкоклювая камышевка
Acrocephalus Очеретянка Камышевка
Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) Очеретянка прудка Вертлявая камышевка
Acrocephalus schoenobaenus (L.1758) Очеретянка лучна Камышевка-барсучок
Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845) Очеретянка індійська Индийская камышевка
Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849 Очеретянка садова Садовая камышевка
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) Очеретянка чагарникова Болотная камышевка
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Очеретянка ставкова Тростниковая камышевка
Acrocephalus arundinaceus (L.1758) Очеретянка велика Дроздовидная камышевка
Hippolais Берестянка Пересмешка
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Берестянка звичайна Зеленая пересмешка
Hippolais caligata (Lichtenstein, 1823) Берестянка мала (Северная) бормотушка
Hippolais pallida (Hemprich et Ehrenberg, 1833) Берестянка бліда Бледная пересмешка
Hippolais olivetorum (Strickland, 1837) Берестянка середземноморська [оливкова] Средиземноморская пересмешка
Sylvia Кропив'янка Славка
Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) Кропив'янка рябогруда Ястребиная славка
Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) Кропив'янка співоча Певчая славка
Sylvia atricapilla (L.1758) Кропив'янка чорноголова Славка-черноголовка, черноголовая славка
Sylvia borin (Boddaert, 1783) Кропив'янка садова Садовая славка
Sylvia communis Latham, 1787 Кропив'янка сіра Серая славка
Sylvia curruca (L.1758) Кропив'янка прудка Славка-завирушка
Sylvia mystacea Ménétries, 1832 Кропив'янка біловуса Белоусая славка
Sylvia cantillans (Pallas, 1764) Кропив'янка рудогруда [червоновола] Рыжегрудая славка
Sylvia nana (Hemprich et Ehrenberg, 1833) Кропив'янка пустельна Пустынная славка
Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789) Кропив'янка середземноморська Средиземноморская [масличная] славка
Sylvia rueppelli Temminck, 1823 Кропив'янка Рюппеля Славка Рюппеля
Phylloscopus Вівчарик Пеночка
Phylloscopus trochilus (L.1758) Вівчарик весняний Весничка, пеночка-весничка
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Вівчарик-ковалик Теньковка, пеночка-теньковка
Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) Вівчарик світлочеревий Светлобрюхая пеночка
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) Вівчарик жовтобровий Трещетка, пеночка-трещотка
Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) Вівчарик зелений Зеленая пеночка
Phylloscopus nitidus (Blyth, 1843) Вівчарик жовточеревий Желтобрюхая пеночка
Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842) Вівчарик тайговий [лісовий] Зарничка, пеночка-зарничка
Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811) Вівчарик золотомушковий Корольковая пеночка
Phylloscopus schwarzi (Radde, 1863) Вівчарик товстодзьобий Толстоклювая пеночка
Regulidae Золотомушкові Корольковые
Regulus Золотомушка Королек
Regulus regulus (L.1758) Золотомушка жовточуба Желтоголовый [обыкновенный] королек
Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) Золотомушка червоночуба Красноголовый королек
Muscicapidae Мухоловкові Мухоловковые
Ficedula Строката мухоловка Мухоловка-пеструшка
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Мухоловка строката Мухоловка-пеструшка
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Мухоловка-білошийка, мухоловка білошия Мухоловка-белошейка
Ficedula parva (Bechstein, 1794) Мухоловка мала Малая мухоловка
Muscicapa Мухоловка Мухоловка
Muscicapa striata (Pallas, 1764) Мухоловка сіра Серая мухоловка
Saxicola Чекан Чекан
Saxicola rubetra (L.1758) Чекан лучний Луговой чекан
Saxicola torquata (L.1766) Чекан чорноголовий Черноголовый чекан
Oenanthe Кам'янка Каменка
Oenanthe oenanthe (L.1758) Кам'янка звичайна Обыкновенная каменка
Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770) Кам'янка лиса Каменка-плешанка
Oenanthe hispanica (L.1758) Кам'янка іспанська Испанская каменка
Oenanthe isabellina (Temminck, 1829) Кам'янка попеляста Каменка-плясунья
Oenanthe leucura (Gmelin, 1789) Кам'янка білохвоста Белохвостая каменка
Monticola Скеляр Каменный дрозд
Monticola saxatilis (L.1776) Скеляр строкатий Пестрый каменный дрозд
Monticola solitarius (L.1758) Скеляр синій Синий каменный дрозд
Phoenicurus Горихвістка Горихвостка
Phoenicurus phoenicurus (L.1758) Горихвістка садова [звичайна] Садовая [обыкновенная] горихвостка, горихвостка-лысушка
Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774) Горихвістка чорна Горихвостка-чернушка
Erithacus Вільшанка Зарянка
Erithacus rubecula (L.1758) Вільшанка Зарянка
Luscinia Соловейко Соловей
Luscinia megarhynchos C.L. Brehm, 1831 Соловейко західний Южный соловей
Luscinia luscinia (L.1758) Соловейко східний [звичайний] Обыкновенный соловей
Luscinia svecica (L.1758) Синьошийка Варакушка
Catharus Короткодзьобий дрізд Малый [короткоклювый] дрозд
Catharus ustulatus (Nuttall, 1840) Дрізд Свенсона Свэнсонов дрозд
Turdus Дрізд Дрозд
Turdus atrogularis Jarocki, 1819 Дрізд чорноволий Чернозобый дрозд
Turdus naumanni Temminck, 1820 Дрізд Наумана Дрозд Наумана
Turdus pilaris L.1758 Дрізд-чикотень, чикотень Рябинник, дрозд-рябинник
Turdus torquatus L.1758 Дрізд гірський Белозобый дрозд
Turdus merula L.1758 Дрізд чорний Черный дрозд
Turdus iliacus L.1766 Дрізд білобровий Белобровик
Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831 Дрізд співочий Певчий дрозд
Turdus viscivorus L.1758 Дрізд-омелюх Деряба
Paradoxornithidae Суторові Суторовые
Panurus Вусата синиця Усатая синица
Panurus biarmicus (L.1758) Синиця вусата Усатая синица
Aegithalidae Довгохвості синиці Длиннохвостые синицы
Aegithalos Довгохвоста синиця Длиннохвостая синица
Aegithalos caudatus (L.1758) Синиця довгохвоста Длиннохвостая синица
Paridae Синицеві Синицевые
Remiz Ремез Ремез
Remiz pendulinus (L.1758) Ремез (звичайний) (Обыкновенный) ремез
Parus Синиця Синица
Parus palustris L.1758 Гаїчка болотяна Черноголовая гаичка
Parus montanus Baldenstein, 1827 Гаїчка-пухляк Буроголовая гаичка
Parus cristatus L.1758 Синиця чубата Хохлатая синица, гренадерка
Parus ater L.1758 Синиця чорна Московка
Parus caeruleus L.1758 Синиця блакитна Обыкновенная лазоревка
Parus cyanus Pallas, 1770 Синиця біла Белая лазоревка, князек
Parus major L. 1758 Синиця велика Большая синица
Sittidae Повзикові Поползневые
Sitta Повзик Поползень
Sitta europaea L.1758 Повзик (звичайний) Обыкновенный поползень
Tichodroma Стінолаз Стенолаз
Tichodroma muraria (L.1766) Стінолаз (червонокрилий) Стенолаз (краснокрылый)
Certhiidae Підкоришникові Пищуховые
Certhia Підкоришник Пищуха
Certhia familiaris L.1758 Підкоришник звичайний Обыкновенная пищуха
Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 Підкоришник короткопалий Короткопалая пищуха
Passeridae Горобцеві Воробьиные
Passer Горобець Воробей
Passer domesticus (L.1758) Горобець хатній Домовый воробей
Passer hispaniolensis (Temminck, 1820) Горобець чорногрудий Черногрудый воробей, испанский воробей
Passer montanus (L.1758) Горобець польовий Полевой воробей
Montifringilla В'юрок сніговий Снежный вьюрок
Montifringilla nivalis (L.1766) В'юрок сніговий Снежный вьюрок
Fringillidae В'юркові Вьюрковые
Fringilla В'юрок Вьюрок
Fringilla coelebs L.1758 Зяблик (європейський) Зяблик (европейский)
Fringilla montifringilla L.1758 В'юрок (звичайний) Вьюрок, юрок
Serinus В'юрок канарковий Канареечный в'юрок
Serinus serinus (Pallas, 1811) В'юрок канарковий (європейський), щедрик (Европейский) канареечный вьюрок
Chloris Зеленяк Зеленушка
Chloris chloris (L. 1758) Зеленяк (звичайний) (Обыкновенная) зеленушка
Spinus Чиж Чиж
Spinus spinus (L.1758) Чиж (звичайний) (Обыкновенный) чиж
Carduelis Щиглик Щегол
Carduelis carduelis (L.1758) Щиглик (звичайний) Черноголовый щегол
Acanthis Коноплянка Коноплянка
Acanthis cannabina (L.1758) Коноплянка Коноплянка
Acanthis flavirostris (L.1758) Чечітка гірська Горная чечетка
Acanthis flammea (L.1758) Чечітка звичайна Обыкновенная чечетка
Acanthis hornemanni (Holboell, 1843) Чечітка біла Пепельная [тундряная] чечетка
Carpodacus Чечевиця Чечевица
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) Чечевиця звичайна Обыкновенная чечевица
Carpodacus roseus (Pallas, 1776) Чечевиця сибірська Сибирская чечевица
Carpodacus rubicilla (Guldenstadt, 1775) Чечевиця велика Большая чечевица
Pinicola Смеречник Щур
Pinicola enucleator (L.1758) Смеречник Щур
Loxia Шишкар Клест
Loxia pytyopsittacus Borkhausen, 1793 Шишкар сосновий Клест-сосновик
Loxia curvirostra L.1758 Шишкар ялиновий Клест-еловик, обыкновенный клест
Loxia leucoptera Gmelin, 1789 Шишкар білокрилий Белокрылый клест
Pyrrhula Снігур Снегирь
Pyrrhula pyrrhula (L.1758) Снігур (звичайний) (Обыкновенный) снегирь
Coccothraustes Костогриз Дубонос
Coccothraustes coccothraustes (L.1758) Костогриз (звичайний, європейський) (Обыкновенный, европейский) дубонос
Emberizidae Вівсянкові Овсянковые
Emberiza Вівсянка Овсянка
Emberiza calandra L.1758 Просянка Просянка
Emberiza citrinella L.1758 Вівсянка звичайна Обыкновенная овсянка
Emberiza leucocephala S.G. Gmelin, 1771 Вівсянка білоголова Белошапочная [cедоголовая] овсянка
Emberiza cirlus L.1776 Вівсянка гоня Огоная овсянка
Emberiza cia L.1766 Вівсянка гірська Горная овсянка
Emberiza schoeniclus (L.1758) Вівсянка очеретяна Тростниковая [камышовая овсянка]
Emberiza rustica Pallas, 1776 Вівсянка-ремез Овсянка-ремез
Emberiza pusilla Pallas, 1776 Вівсянка-крихітка Овсянка-крошка
Emberiza aureola Pallas, 1773 Вівсянка-дібровник, вівсянка лучна Дубровник, овсянка-дубровник
Emberiza hortulana L.1758 Вівсянка садова Садовая овсянка
Emberiza buchanani Blyth, 1844 Вівсянка скельна Скальная овсянка
Emberiza melanocephala Scopoli, 1769 Вівсянка чорноголова Черноголовая овсянка
Calcarius Подорожник Подорожник
Calcarius lapponicus (L.1758) Подорожник лапландський (Лапландский) подорожник
Plectrophenax Пуночка Пуночка
Plectrophenax nivalis (L.1758) Пуночка Пуночка

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009