Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Комісія із зоологічної термінології

Наукові назви птахів України, затверджені Комісією із зоологічної термінології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
(протокол № 5 від 03.05.2007 р.)

Факультативні частини назв поставлені в круглі дужки, а взаємозамінні частини – в квадратні дужки. Наприклад: “фламінго (рожевий, звичайний)” слід читати: “фламінго, фламінго рожевий, фламінго звичайний”; “буревісник полярний [північний]” слід читати: “буревісник полярний, буревісник північний”.

ЛАТИНСЬКА НАЗВАУКРАЇНСЬКА НАЗВАРОСІЙСЬКА НАЗВА
AVESПТАХИПТИЦЫ
NEORNITHESСПРАВЖНІ ПТАХИНАСТОЯЩИЕ ПТИЦЫ
NEOGNATHAEНОВОПІДНЕБЕННІ ПТАХИНОВОНЕБНЫЕ ПТИЦЫ
GaviiformesГагароподібні Гагарообразные
GaviidaeГагаровіГагаровые
GaviaГагараГагара
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)Гагара червоноволаКраснозобая гагара
Gavia arctica (L. 1758)Гагара чорновола Чернозобая гагара
Gavia immer (Br?nnich,1764)Гагара полярнаЧерноклювая [полярная] гагара
Gavia adamsii (G.R. Gray, 1859)Гагара білодзьобаБелоклювая гагара
PodiciprdiformesНорцеподібні Поганкообразные
PodicipedidaeНорцеві Поганковые
PodicepsНорецьПоганка
Podiceps ruficollis (Pallas, 1764)Норець малийМалая поганка
Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831Норець чорношиїйЧерношейная поганка
Podiceps auritus (L.1758) Норець червоношиїй Красношейная поганка
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)Норець сірощокийCерощекая поганка
Podiceps cristatus (L.1758)Пірникоза, норець великий Чомга, большая поганка
ProcellariiformesТрубконосі, буревісникоподібніТрубконосые
ProcellariidaeБуревісниковіБуревестниковые
FulmarusПолярний [північний] буревісникГлупыш
Fulmarus glacialis (L.1761)Буревісник полярний [північний](Северный) глупыш
CalonectrisСтрокатий буревісникПестрый буревестник
Calonectris diomedea (Scopoli,1769)Буревісник середземноморський [жовтодзьобий] Средиземноморский [желтоклювый] буревестник
PuffinusБуревісникБуревестник
Puffinus puffinus (Brunnich, 1764)Буревісник звичайнийМалый [обыкновенный] буревестник
HydrobatesКачуркаКачурка
Hydrobates pelagicus (L.1758)Качурка морська Прямохвостая качурка
PelecaniformesВеслоногі, пеліканоподібніВеслоногие, пеликанообразные
PelecanidaeПеліканові Пеликановые
PelecanusПеліканПеликан
Pelеcanus onocrotalus L.1758Пелікан рожевийРозовый пеликан
Pelеcanus crispus Bruch, 1832Пелікан кучерявийКудрявый пеликан
PhalacrocoracidaeБаклановіБаклановые
PhalacrocoraxБакланБаклан
Phalacrocorax carbo (L.1758)Баклан великийБольшой баклан
Phalacrocorax aristotelis (L.1761)Баклан чубатий [довгоносий]Хохлатый [длинноносый] баклан
Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773)Баклан малийМалый баклан
CiconiiformesРяд ЛелекоподібніОтряд Аистообразные
ArdeidaeЧаплевіЦаплевые
BotaurusБугайБольшая выпь
Botaurus stellaris (L.1758)Бугай (звичайний)Большая [обыкновенная] выпь
IxobrychusБугайчикМалая выпь
Ixobrychus minutus (L.1766)Бугайчик (звичайний) Малая выпь,волчёк
NycticoraxКвакКваква
Nycticorax nycticorax (L.1758)Квак (звичайний) Кваква (обыкновенная)
ArdeolaЖовта чапляЖелтая цапля
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)Чапля жовтаЖелтая цапля
BubulcusЄгипетська чапляЕгипетская цапля
Bubulcus ibis (L.1758)Чапля єгипетськаЕгипетская цапля
EgrettaБіла чапля, чепура Белая цапля
Egretta alba (L.1758)Чапля біла велика, чепура великаБольшая белая цапля
Egretta garzetta (L.1766)Чапля біла мала, чепура малаМалая белая цапля
ArdeaЧапляЦапля
Ardea cinerea L.1758Чапля сіраСерая цапля
Ardea purpurea L.1766Чапля рудаРыжая цапля
PlataleaКосар, ковпицяКолпица
Platalea leucorodia L.1758Косар (звичайний), ковпиця (звичайна) Колпица (обыкновенная)
PlegadisКоровайкаКаравайка
Plegadis falcinellus (L.1766)Коровайка Каравайка
CiconiidaeЛелековіАистовые
CiconiaЛелекаАист
Ciconia ciconia (L.1758)Лелека білий, чорногуз Белый аист
Ciconia nigra (L.1758)Лелека чорнийЧерный аист
PhoenicopteriformesФламінгоподібніФламингообразные
PhoenicopteridaeФламінговіФламинговые
PhoenicopterusФламінгоФламинго
Phoenicopterus roseus Pallas, 1811Фламінго (рожевий, звичайний)(Обыкновенный, розовый, большой) фламинго
AnseriformesГусеподібніГусеобразные
AnatidaeКачині Утиные
BrantaКазаркаЧерная казарка
Branta canadensis (L.1758) Казарка канадськаКанадская казарка
Branta leucopsis (Bechstein, 1803)Казарка білощокаБелощекая казарка
Branta bernicla (L.1758)Казарка чорнаЧерная казарка
RufibrentaЧервоновола казаркаКраснозобая казарка
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)Казарка червоновола Краснозобая казарка
AnserГускаГусь
Anser anser (L.1758) Гуска сіраСерый гусь
Anser albifrons (Scopoli, 1769)Гуска білолоба велика Белолобый гусь
Anser erythropus (L.1758)Гуска білолоба мала Пискулька
Anser fabalis (Latham, 1787)ГуменникГуменник
ChenБіла гускаБелый гусь
Chen caerulescens (L.1758)Гуска білаБелый гусь
EulabeiaГірська гускаГорный гусь
Eulabeia indica (Latham, 1790)Гуска гірськаГорный гусь
CygnusЛебідьЛебедь
Cygnus olor (Gmelin, 1789)Лебідь-шипун, лебідь-шовкун Лебедь-шипун
Cygnus cygnus (L.1758)Лебідь-кликун, лебідь-скрипун Лебедь-кликун
Cygnus bewickii Yarrell, 1830Лебідь малий Малый [тундряный] лебедь
TadornaГалагазПеганка
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)Огар Огарь
Tadorna tadorna (L.1758)Галагаз Пеганка
AnasКачкаРечная утка
Anas platyrhynchos L.1758Крижень (звичайний) (Обыкновенная) кряква
Anas crecca L.1758Чирок-свистунець, чирка малаЧирок-свистунок
Anas strepera L.1758Нерозень, качка сіраСерая утка
Anas penelope L.1758СвищСвиязь
Anas acuta L.1758ШилохвістШилохвость
Anas querquedula L.1758Чирок-тріскунець, чирка великаЧирок-трескунок
Anas clypeata L.1758ШироконіскаШироконоска
NettaЧервонодзьоба черньКрасноносый нырок
Netta rufina (Pallas, 1773)Чернь червонодзьобаКрасноносый нырок
Aythya Чернь Чернеть
Aythya ferina (L.1758)Попелюх, чернь червоноголоваКрасноголовая чернеть
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770)Чернь білоокаБелоглазая чернеть
Aythya fuligula (L.1758)Чернь чубатаХохлатая чернеть
Aythya marila (L.1761)Чернь морськаМорская чернеть
Clangula Морянка Морянка
Clangula hyemalis (L.1758)МорянкаМорянка
Bucephala Гоголь Гоголь
Bucephala clangula (L.1758)Гоголь (звичайний)(Обыкновенный) гоголь
Somateria Гага Гага
Somateria mollissimaГага (звичайна) Обыкновенная гага
Melanitta Синьга Синьга
Melanitta nigra (L.1758)СиньгаСиньга
Melanitta fusca (L.1758)Турпан (звичайний) Обыкновенный турпан
Oxyura Савка Савка
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1869)Савка (звичайна)(Обыкновенная) савка
Mergus Крех, крохаль Крохаль
Mergus albellus L.1758Крех малий, лутокЛуток
Mergus serrator L.1758Крех довгоносий, крохаль довгоносийДлинноносый [cредний] крохаль
Mergus merganser L.1758Крех великий, крохаль великийБольшой крохаль
FalconiiformesСоколоподібніСоколообразные
PandionidaeСкопині Скопиные
Pandion Скопа Скопа
Pandion haliaetus (L.1758)СкопаСкопа
AccipitridaeЯструбиніЯстребиные
Pernis Осоїд Осоед
Pernis apivorus (L.1758)Осоїд (звичайний) (Обыкновенный) осоед
Milvus Шуліка Коршун
Milvus milvus (L.1758)Шуліка рудийКрасный коршун
Milvus migrans (Boddaert, 1783)Шуліка чорнийЧерный коршун
Circus Лунь Лунь
Circus cyaneus (L.1766)Лунь польовийПолевой лунь
Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)Лунь степовийСтепной лунь
Circus pygargus (L.1758)Лунь лучнийЛуговой лунь
Circus aeruginosus (L.1758)Лунь болотянийБолотный лунь
Accipiter Яструб Ястреб
Accipiter gentilis (L.1758)Яструб великийТетеревятник, ястреб-тетеревятник
Accipiter nisus (L.1758)Яструб малийПерепелятник, ястреб-перепелятник
Accipiter brevipes (Severtsov, 1850) Тювик європейський, яструб коротконогийЕвропейский тювик
Buteo Канюк Сарыч, канюк
Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)ЗимнякЗимняк, канюк мохноногий
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)Канюк степовийКурганник, канюк-курганник
Buteo buteo (L.1758)Канюк звичайнийОбыкновенный канюк
Circaetus Змієїд Змееяд
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)Змієїд (звичайний) (Обыкновенный) змееяд
Hieraaetus Яструбиний орел Ястребиный орел
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)Орел-карликОрел-карлик
Aquila Орел Орел
Aquila rapax (Temminck, 1828), Aquila nepalensisОрел степовийСтепной орел
Aquila clanga Pallas, 1811Підорлик великийБольшой подорлик
Aquila pomarina C.L. Brehm, 1831Підорлик малийМалый подорлик
Aquila heliaca Savigny, 1809 МогильникМогильник
Aquila chrysaetos (L.1758)БеркутБеркут
Haliaeetus Орлан Орлан
Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771)Орлан-довгохвістОрлан-долгохвост
Haliaeetus allbicilla (L.1758)Орлан-білохвіст, сіруватеньОрлан-белохвост
Aegypius Чорний гриф Черный гриф
Aegypius monachus (L.1766)Гриф чорнийЧерный гриф
Gyps Сип Сип
Gyps fulvus (Hablizl, 1783)Сип білоголовийБелоголовый сип
Gypaetus Бородач, ягнятник Бородач
Gypaetus barbatus (L.1758)Бородач, ягнятник Бородач
Neophron Стерв'ятник Стервятник
Neophron percnopterus (L.1758)Стерв'ятникСтервятник
FalconidaeСоколиніСоколиные
Falco Сокіл Сокол
Falco rusticolus L.1758КречетКречет
Falco cherrug Gray, 1834БалабанБалобан
Falco peregrinus Tunstall, 1771СапсанСапсан
Falco subbuteo (L.1758)Підсоколик великий, чеглокЧеглок
Falco columbarius (L.1758)Підсоколик малий, дербникДербник
Falco vespertinus L.1766КібчикКобчик
Falco naumanni Fleischer, 1818Боривітер степовийСтепная пустельга
Falco tinnunculus L.1758Боривітер звичайнийОбыкновенная пустельга
GalliformesКуроподібніКурообразные
TetraonidaeТетеруковіТетеревиные
Lagopus Біла куріпка Белая куропатка
Lagopus lagopus (L.1758)Куріпка білаБелая куропатка
Lyrurus Тетерук Тетерев
Lyrurus tetrix (L.1758), Tetrao tetrixТетерук (звичайний)(Обыкновенный) тетерев
Tetrao Глухар Глухарь
Tetrao urogallus (L.1758)Глухар (звичайний) (Обыкновенный) глухарь
Tetrastes Орябок, рябчик Рябчик
Tetrastes bonasia (L.1758) Орябок, рябчик Рябчик
PhasianidaeФазановіФазановые
Alectoris Кеклик Кеклик
Alectoris chukar (J.E. Gray, 1830)Кеклик (азійський)(Азиатский) кеклик
Perdix Куріпка Серая куропатка
Perdix perdix (L.1758)Куріпка сіраСерая куропатка
Perdix dauurica (Pallas, 1811)Куріпка даурськаБоатая куропатка
Coturnix Перепілка Перепел
Coturnix coturnix (L.1758)Перепілка (звичайна)(Обыкновенный) перепел
Phasianus Фазан Фазан
Phasianus colchicus L.1758Фазан (звичайний)(Обыкновенный) фазан
GruiformesЖуравлеподібніЖуравлеобразные
GruidaeЖуравлиніЖуравлиные
Grus Журавель Журавль
Grus leucogeranus Pallas, 1773 Журавель білийСтерх
Grus grus (L.1758)Журавель сірийСерый журавль
Anthropoides Степовий журавель Красавка
Anthropoides virgo (L.1758)Журавель степовийКрасавка, журавль-красавка
RallidaeПастушковіПастушковые
Rallus Пастушок Пастушок
Rallus aquaticus L.1758Пастушок водяний (Водяной) пастушок
Porzana Погонич Погоныш
Porzana porzana (L.1766)Погонич звичайнийПогоныш
Porzana parva (Scopoli, 1769) Погонич малий, курочка малаМалый погоныш
Porzana pusilla (Pallas, 1776)Погонич-крихітка, курочка-крихіткаПогоныш-крошка
Crex Деркач Коростель
Crex crex (L.1758)Деркач Коростель
Gallinula Водяна курочка Камышница
Gallinula chloropusКурочка водянаКамышница
Porphyrio Султанка Султанка
Porphyrio porphyrio (L.1758) СултанкаСултанка
Fulica Лиска Лысуха
Fulica atra L.1758Лиска (звичайна)(Обыкновенная) лысуха
OtididaeДрохвиніДрофиные
Otis Дрохва Дрофа
Otis tarda L.1758Дрохва (звичайна) (Обыкновенная) дрофа
Tetrax Хохітва Стрепет
Tetrax tetrax (L.1758)ХохітваСтрепет
Chlamydotis Джек Дрофа-красотка
Chlamydotis undulata Jacquin, 1784Джек Дрофа-красотка, джек
CharadriiformesСивкоподібніРжанкообразные
BurhinidaeЛежневіАвдотковые
Burhinus Лежень Авдотка
Burhinus oedicnemus (L.1758)Лежень (звичайний)(Обыкновенная) авдотка
CharadriidaeСивковіРжанковые
Pluvialis Сивка Тулес
Pluvialis squatarola (L.1758)Сивка морська, тулесТулес
Pluvialis fulva (Gmelin, 1789)Сивка бурокрила (Азиатская) бурокрылая ржанка
Pluvialis apricaria (L.1758)Сивка золотистаЗолотистая ржанка
Charadrius Зуйок Зуйок
Charadrius hiaticula L.1758Зуйок великийГалстучник
Charadrius dubius Scopoli, 1786Зуйок малийМалый зуек
Charadrius lesсhenaultii Lesson, 1826Зуйок товстодзьобий Толстоклювый зуек
Charadrius asiaticus Pallas, 1773Зуйок каспійськийКаспийский зуек
Charadrius alexandrinus (L.1758)Зуйок морськийМорской зуек
Eudromias Хрустан Хрустан
Eudromias morinellus (L.1758)ХрустанХрустан
Chettusia Кречітка, степова чайка Кречетка
Chettusia gregaria (Pallas, 1771)Кречітка, чайка степоваКречетка
Vanellus Чайка Чибис
Vanellus vanellus (L.1758)Чайка (звичайна)(Обыкновенный) чибис
Vanellochettusia Білохвоста чайка Белохвостая пигалица
Vanellochettusia leucura (Lichtenstein, 1823) Чайка білохвоста Белохвостая пигалица
Hoplopterus Шпорова чайка Шпорцевый чибис
Hoplopterus spinosus (L.1758)Чайка шпороваШпорцевый чибис
Arenaria Крем'яшник Камнешарка
Arenaria interpres (L.1758)Крем'яшникКамнешарка
RecurvirostridaeШилодзьобковіШилоклювковые
Himantopus Ходуличник Ходулочник
Himantopus himantopus (L.1758)Ходуличник (звичайний)(Обыкновенный) ходулочник
RecutrvirostridaeШилодзьобковіСемейство Шилоклювковые
Recurvirostra Шилодзьобка Шилоклювка
Recurvirostra avosetta L.1758Шилодзьобка (звичайна) (Обыкновенная) шилоклювка
HaematopodidaeКулики-сорокиКулики-сороки
Haematopus Кулик-сорока Кулик-сорока
Haematopus ostralegus L.1758Кулик-сорока (звичайний) (Обыкновенный) кулик-сорока
ScolopacidaeБекасовіБекасовые
Tringa Уліт, коловодник Улит
Tringa ochropus L.1758Чорниш, коловодник лісовийЧерныш
Tringa glareola L.1758Фіфі, коловодник болотянийФифи
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)Уліт великий, коловодник великий Большой улит
Tringa totanus (L.1758)Травник, коловодник звичайнийТравник
Tringa erythropus (Pallas, 1764)Щоголь, коловодник чорнийЩеголь
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)Поручайник, коловодник ставковийПоручейник
Actitis Перевізник Перевозчик
Actitis hypoleucos (L.1758)Перевізник (звичайний)(Обыкновенный) перевозчик
Xenus Мородунка Мородунка
Xenus cinereus (G?ldenst?dt, 1775)МородункаМородунка
Phalaropus Плавунець Плавунчик
Phalaropus fulicarius (L.1758)Плавунець плоскодзьобий Плосконосый плавунчик
Phalaropus lobatus (L.1758)Плавунець круглодзьобий Круглоносый плавунчик
Philomachus Турухтан Турухтан
Philomachus pugnax (L.1758)ТурухтанТурухтан
Calidris Побережник Песочник
Calidris minuta (Leisler,1812)Побережник малий, кулик-горобецьКулик-воробей
Calidris temminckii (Leiser, 1812)Побережник білохвостийБелохвостый песочник
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)Побережник червоногрудий, червоноволик Краснозобик
Calidris alpina (L.1758)Побережник чорногрудий,чорноволикЧернозобик
Calidris maritima (Br?nnich, 1764)Побережник морськийМорской песочник
Calidris canutus (L.1758)Побережник ісландський Исландский песочник
Calidris alba (Pallas, 1754)Побережник білийПесчанка
Tryngites Жовтоволик Желтозобик
Tryngites subruficollis (Vieillot, 1819)ЖовтоволикЖелтозобик
Limicola Грязовик Грязовик
Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763)Грязовик Грязовик
Limicola Гаршнеп Гаршнеп
Lymnocryptes minimus (Br?nnich, 1764)ГаршнепГаршнеп
Gallinago Бекас Бекас
Gallinago gallinago (L.1758)Бекас (звичайний), баранець (Обыкновенный) бекас
Gallinago media (Latham, 1787)Дупель (звичайний)(Обыкновенный) дупель
Scolopax Вальдшнеп, валюшень Вальдшнеп
Scolopax rusticola L.1758Вальдшнеп, валюшень Вальдшнеп
Numenius Кроншнеп, кульон Кроншнеп
Numenius tenuirostris Vieillot, 1817Кроншнеп тонкодзьобий, кульон тонкодзьобийТонкоклювый кроншнеп
Numenius arquata (L.1758)Кроншнеп великий, кульон великийБольшой кроншнеп
Numenius phaeopus (L.1758)Кроншнеп середній, кульон середнійСредний кроншнеп
Limosa Веретенник, грицик Большой веретенник
Limosa limosa (L.1758)Веретенник великий, грицик великийБольшой веретенник
Limosa lapponica (L.1758)Веретенник малий, грицик малийМалый [лапландский] веретенник
Cursorius Бігунець Бегунок
Cursorius cursor (Latham, 1787)Бігунець Бегунок
GlareolidaeДерихвостовіТиркушковые
Glareola Дерихвіст Тиркушка
Glareola pratincola (L.1766)Дерихвіст лучнийЛуговая тиркушка
Glareola nordmanni Nordmann, 1842Дерихвіст степовийСтепная тиркушка
StercorariidaeПоморниковіПоморниковые
Stercorarius Поморник Поморник
Stercorarius skua(Br?nnich, 1764) Поморник великийБольшой поморник
Stercorarius pomarinus (Temmink, 1815)Поморник середнійСредний поморник
Stercorarius parasiticus (L.1758)Поморник короткохвостийКороткохвостый поморник
Stercorarius longicaudatus Vieillot,1819Поморник довгохвостийДлиннохвостый поморник
LaridaeМартиновіЧайковые
Larus Мартин Чайка
Larus ichthyaetus Pallas, 1773Реготун чорноголовийЧерноголовый хохотун
Larus melanocephalus Temminck, 1820Мартин середземноморський Черноголовая чайка
Larus minutus Pallas, 1766Мартин малийМалая чайка
Larus ridibundus L.1766Мартин звичайнийОзерная чайка
Larus genei Breme, 1840Мартин тонкодзьобийМорской голубок
Larus fuscus L.1758Клуша, мартин чорнокрилийКлуша
Larus argentatus Pontoppidan, 1763 Мартин сріблястийСеребристая чайка
Larus cachinnans Pallas,1811Мартин жовтоногийХохотунья
Larus hyperboreus Gunnerus, 1767Мартин полярнийБургомистр
Larus marinus L.1758Мартин морськийМорская чайка
Larus canus L.1758Мартин сивийСизая чайка
Rissa Трипалий мартин (звичайний) Моевка
Rissa tridactyla (L.1758)Мартин трипалий (звичайний)(Обыкновенная) моевка
Chlidonias Болотяний [чорний] крячок Болотная [черная] крачка
Chlidonias niger (L.1758)Крячок чорнийЧерная крачка
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)Крячок світлокрилий [білокрилий] Светлокрылая [белокрылая] крачка
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)Крячок білощокийБелощекая крачка
Gelochelidon Чорнодзьобий крячок Чайконосая крачка
Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789)Крячок чорнодзьобийЧайконосая крачка
Hydroprogne Крячок каспійський, чеграва Чеграва
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) Крячок каспійський, чеграваЧегpава
Thalasseus Рябодзьобий крячок Пестроносая крачка
Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787) Крячок рябодзьобийПестроносая крачка
Sterna Крячок Крачка
Sterna hirundo L.1758Крячок річковийРечная крачка
Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763Крячок полярнийПолярная крачка
Sterna albifrons Pallas, 1764Крячок малийМалая крачка
PterocletiformesРябкоподібніРябкообразные
PteroclidaeРябковіРябковые
Pterocles Рябок Рябок
Pterocles orientalis (L.1758) Рябок чорночеревийЧернобрюхий рябок
Pterocles alchata (L.1776)Рябок білочеревийБелобрюхий рябок
Syrrhaptes Саджа Саджа
Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773)Саджа (звичайна)(Обыкновенный) саджа
ColumbiformesГолубоподібніГолубеобразные
ColumbidaeГолубиніГолубиные
Columba Голуб Голубь
Columba palumbus L.1758ПрипутеньВяхирь
Columba oenas L.1758Голуб-синякКлинтух
Columba livia Gmelin, 1789Голуб сизийСизый [скалистый] голубь
Streptopelia Горлиця Горлица
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)Горлиця кільчастаКольчатая горлица
Streptopelia turtur (L.1758)Горлиця звичайнаОбыкновенная горлица
Streptopelia orientalis (Latham, 1790)Горлиця великаБольшая горлица
CuculiformesЗозулеподібніКукушкообразные
CuculidaeЗозулевіКукушковые
Cuculus Зозуля Кукушка
Cuculus canorus L.1758Зозуля (звичайна) (Обыкновенная) кукушка
Cuculus saturatus Blyth, 1843Зозуля глухаГлухая кукушка
Clamator Чубата зозуля Хохлатая кукушка
Clamator glandarius (L.1758)Зозуля чубатаХохлатая кукушка
StrigiformesСовоподібніСовообразные
StrigidaeСовиніСовиные
Nyctea Біла сова Белая сова
Nyctea scandiaca (L.1758)Сова білаБелая сова
Bubo Пугач Филин
Bubo bubo (L.1758)Пугач (звичайний)(Обыкновенный) филин
Asio Вухата сова Ушастая сова
Asio otus (L.1758)Сова вухатаУшастая сова
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)Сова болотянаБолотная сова
Otus Совка Сплюшка
Otus scops (L.1758)Совка (звичайна)(Обыкновенный) сплюшка
Aegolius Волохатий сич Мохноногий сыч
Aegolius funereus (L.1758)Сич волохатийМохноногий сыч
Athene Хатній сич Домовый сыч
Athene noctua (Scopoli, 1769)Сич хатнійДомовый сыч
Glaucidium Сичик-горобець Воробьиный сыч
Glaucidium passerinum (L.1758)Сичик-горобець Воробьиный сыч
Surnia Яструбина сова Ястребиная сова
Surnia ulula (L.1758)Сова яструбинаЯстребиная сова
Strix Сова Неясыть
Strix aluco L.1758Сова сіраСерая [обыкновенная] неясыть
Strix uralensis Pallas, 1771Сова довгохвостаДлиннохвостая неясыть
Strix nebulosa Forster, 1772Сова бородатаБородатая неясыть
TytonidaeСипуховіСипуховые
Tyto Сипуха Сипуха
Tyto alba (Scopoli, 1769)Сипуха (звичайна)(Обыкновенная) сипуха
CaprimulgiformesДрімлюгоподібніКозодоеобразные
CaprimulgidaeДрімлюговіКозодоевые
Caprimulgus Дрімлюга Козодой
Caprimulgus europaeus L.1758Дрімлюга (звичайна) (Обыкновенный) козодой
ApodiformesСерпокрильцеподібні Стрижеобразные
ApodidaeСерпокрильцевіСтрижиные
Apus Серпокрилець Стриж
Apus apus (L.1758)Серпокрилець чорний Черный стриж
Apus melba (L.1758)Серпокрилець білочеревийБелобрюхий стриж
CoraciiformesРакшеподібніРакшеобразные
CoraciidaeСиворакшевіСизоворонковые
Coracias Сиворакша Сизоворонка
Coracias garrulus L.1758 Сиворакша (звичайна) (Обыкновенная) сизоворонка
AlcedinidaeРибалочковіЗимородковые
Ceryle Строкатий рибалочка Пегий зимородок
Ceryle rudis (L.1758)Рибалочка строкатий малий Малый пегий зимородок
Alcedo Рибалочка Зимородок
Alcedo atthis (L.1758)Рибалочка звичайний [блакитний]Голубой [обыкновенный] зимородок
MeropidaeБджолоїдковіЩурковые
Merops Бджолоїдка Щурка
Merops apiaster L.1758Бджолоїдка звичайна Золотистая щурка
Merops superciliosus L.1758Бджолоїдка зеленаЗеленая щурка
UpupiformesОдудоподібніУдодообразные
UpupidaeОдудовіУдодовые
Upupa Одуд Удод
Upupa epops L.1758Одуд (звичайний) (Обыкновенный) удод
PiciformesДятлоподібніДятлообразные
PicidaeДятловіДятловые
Jynx Крутиголовка Вертешейка
Jynx torquilla L.1758Крутиголовка (звичайна)(Обыкновенная) вертишейка
Picus Зелений дятел Зеленый дятел
Picus viridis L.1758Дятел зеленийЗеленый дятел
Picus canus Gmelin, 1788Дятел сивийСедой дятел
Dryocopus Жовна Желна
Dryocopus martius (L.1758)Жовна чорна, дятел чорнийЖелна, черный дятел
Dendrocopos Строкатий дятел Пестрый дятел
Dendrocopos major (L.1758)Дятел (строкатий) великий Большой (пестрый) дятел
Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberg, 1833)Дятел сирійськийСирийский дятел
Dendrocopos medius (L.1758)Дятел (строкатий) середній Средний (пестрый) дятел
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)Дятел білоспиннийБелоспинный дятел
Dendrocopos minor (L.1758)Дятел (строкатий) малий Малый (пестрый) дятел
Picoides Трипалий дятел Трехпалый дятел
Picoides tridactylus (L.1758)Дятел трипалийТрехпалый дятел
PasseriformesГоробцеподібніВоробьинообразные
HirundinidaeЛастівковіЛасточковые
Riparia Берегова ластівка Береговушка, береговая ласточка
Riparia riparia (L.1758)Ластівка берегова Береговушка, береговая ласточка
Ptyonoprogne Скельна ластівка Скальная ласточка
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)Ластівка скельнаСкальная ласточка
Hirundo Сільська ластівка Деревенская ласточка
Hirundo rustica L.1758Ластівка сільськаДеревенская ласточка, ласточка-касатка
Hirundo daurica L.1771Ластівка даурськаРыжепоясничная ласточка
Delichon Міська ластівка Городская ласточка
Delichon urbica (L.1758)Ластівка міськаГородская ласточка, воронок
AlaudidaeЖайворонковіЖаворонковые
Galerida Посмітюха, чубатий жайворонок Хохлатый жаворонок
Galerida cristata (L.1758)Посмітюха, жайворонок чубатийХохлатый жаворонок
Calandrella Малий жайворонок Малый жаворонок
Calandrella cinerea (Gmelin, 1789)Жайворонок малийМалый жаворонок
Calandrella rufescens (Vieillot, 1820)Жайворонок сірийСерый жаворонок
Melanocorypha Степовий жайворонок Степной жаворонок
Melanocorypha calandra (L.1766)Жайворонок степовийСтепной жаворонок
Melanocorypha leucoptera (Pallas, 1811)Жайворонок білокрилийБелокрылый жаворонок
Melanocorypha yeltoniensis (J.R. Forster, 1768)Жайворонок чорнийЧерный жаворонок
Eremophila Рогатий жайворонок Рогатый жаворонок
Eremophila alpestris (L.1758)Жайворонок рогатийРогатый жаворонок
Lullula Лісовий жайворонок Лесной жаворонок
Lullula arborea (L.1758)Жайворонок лісовийЛесной жаворонок, юла
Alauda Жайворонок Полевой жаворонок
Alauda arvensis L.1758Жайворонок польовийПолевой жаворонок
MotacillidaeПлисковіТрясогузковые
Anthus Щеврик Конек
Anthus campestris (L.1758)Щеврик польовийПолевой конек
Anthus trivialis (L.1758)Щеврик лісовийЛесной конек
Anthus pratensis (L.1758)Щеврик лучнийЛуговой конек
Anthus cervinus (Pallas, 1811)Щеврик червоногрудийКраснозобый конек
Anthus spinoletta (L.1758)Щеврик гірськийГорный конек
Motacilla Плиска Трясогузка
Motacilla flava L.1758 Плиска жовтаЖелтая трясогузка
Motacilla feldegg Michachelles, 1830Плиска чорноголова Черноголовая трясогузка
Motacilla citreola Pallas, 1776Плиска жовтоголоваЖелтоголовая трясогузка
Motacilla cinerea Tunstall, 1771Плиска гірськаГорная трясогузка
Motacilla alba L.1758Плиска білаБелая трясогузка
LaniidaeСорокопудовіСорокопутовые
Lanius Сорокопуд Сорокопут
Lanius collurio L.1758Сорокопуд терновий, сорокопуд-жуланСорокопут-жулан, (обыкновенный) жулан
Lanius nubicus Lichtenstein, 1823Сорокопуд маскованийМаскированный сорокопут
Lanius senator L.1758Сорокопуд червоноголовий Красноголовый сорокопут
Lanius minor Gmelin, 1788Сорокопуд чорнолобийЧернолобый сорокопут
Lanius excubitor L.1758Сорокопуд сірийСерый сорокопут
OriolidaeВивільговіИволговые
Oriolus Вивільга Иволга
Oriolus oriolus (L.1758)Вивільга (звичайна) (Обыкновенная) иволга
SturnidaeШпаковіСкворцовые
Sturnus Шпак Скворец
Sturnus vulgaris L.1758Шпак звичайнийОбыкновенный скворец
Sturnus roseus (L.1758)Шпак рожевийРозовый скворец
CorvidaeВороновіВрановые (Вороновые)
Perisoreus Кукша Кукша
Perisoreus infaustus (L.1758)КукшаКукша
Garrulus Сойка Сойка
Garrulus glandarius (L.1758)Сойка (звичайна, європейська)(Европейская) сойка
Pica Сорока Сорока
Pica pica (L.1758)Сорока (звичайна)(Обыкновенная) сорока
Nucifraga Горіхівка Кедровка
Nucifraga caryocatactes (L.1758)Горіхівка (звичайна) Кедровка
Pyrrhocorax Альпійська галка Альпийская галка
Pyrrhocorax graculus (L.1758)Галка альпійськаАльпийская галка
Corvus Крук, ворон Ворон
Corvus monedula L.1758Галка (звичайна)(Обыкновенный) галка
Corvus frugilegus L.1758ГракГрач
Corvus cornix L.1758Ворона сіра, ґава Серая ворона
Corvus corax L.1758Крук (звичайний), ворон (звичайний) (Обыкновенный) ворон
BombycillidaeОмелюховіСвиристелевые
Bombycilla Омелюх Свиристель
Bombycilla garrulus (L.1758)Омелюх (звичайний) (Обыкновенный) свиристель
CinclidaeПронуркові, ручійковіОляпковые
Cinclus Пронурок, ручійка Оляпка
Cinclus cinclus (L.1758)Пронурок (звичайний), ручійка (звичайна)(Обыкновенная) оляпка
TroglodytidaeВолові очкаКрапивниковые
Troglodytes Волове очко Крапивник
Troglodytes troglodytes (L.1758)Волове очко (звичайне)(Обыкновенный) крапивник
PrunellidaeТинівковіЗавирушковые
Prunella Тинівка Завирушка
Prunella collaris (Scopoli, 1769)Тинівка альпійськаАльпийская завирушка
Prunella montanella (Pallas, 1776)Тинівка сибірськаСибирская завирушка
Prunella modularis (L.1758)Тинівка лісоваЛесная завирушка
SylviidaeКропив'янковіСлавковые
Cettia Широкохвіст Широкохвостая камышевка, широкохвостка
Cettia cetti (Temminck, 1820)Широкохвіст середземноморськийШирокохвостая камышевка, соловьиная широкохвостка
Locustella Кобилочка Сверчек
Locustella luscinioides (Savi, 1824)Кобилочка солов'їнаСоловьиный сверчок
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810)Кобилочка річковаРечной сверчок
Locustella naevia (Boddaert, 1783)Кобилочка-цвіркун, цвіркунОбыкновенный сверчок
Lusciniola Тонкодзьоба очеретянка Тонкоклювая камышевка
Lusciniola melanopogon (Temminck, 1823)Очеретянка тонкодзьоба Тонкоклювая камышевка
Acrocephalus Очеретянка Камышевка
Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)Очеретянка прудкаВертлявая камышевка
Acrocephalus schoenobaenus (L.1758)Очеретянка лучнаКамышевка-барсучок
Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845)Очеретянка індійськаИндийская камышевка
Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849Очеретянка садоваСадовая камышевка
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)Очеретянка чагарникова Болотная камышевка
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)Очеретянка ставковаТростниковая камышевка
Acrocephalus arundinaceus (L.1758)Очеретянка великаДроздовидная камышевка
Hippolais Берестянка Пересмешка
Hippolais icterina (Vieillot, 1817)Берестянка звичайна Зеленая пересмешка
Hippolais caligata (Lichtenstein, 1823)Берестянка мала(Северная) бормотушка
Hippolais pallida (Hemprich et Ehrenberg, 1833)Берестянка бліда Бледная пересмешка
Hippolais olivetorum (Strickland, 1837)Берестянка середземноморська [оливкова]Средиземноморская пересмешка
Sylvia Кропив'янка Славка
Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)Кропив'янка рябогрудаЯстребиная славка
Sylvia hortensis (Gmelin, 1789)Кропив'янка співочаПевчая славка
Sylvia atricapilla (L.1758)Кропив'янка чорноголова Славка-черноголовка, черноголовая славка
Sylvia borin (Boddaert, 1783)Кропив'янка садоваСадовая славка
Sylvia communis Latham, 1787Кропив'янка сіраСерая славка
Sylvia curruca (L.1758)Кропив'янка прудкаСлавка-завирушка
Sylvia mystacea M?n?tries, 1832Кропив'янка біловусаБелоусая славка
Sylvia cantillans (Pallas, 1764)Кропив'янка рудогруда [червоновола] Рыжегрудая славка
Sylvia nana (Hemprich et Ehrenberg, 1833)Кропив'янка пустельнаПустынная славка
Sylvia melanocephalaКропив'янка середземноморськаСредиземноморская [масличная] славка
Sylvia rueppelli Temminck, 1823Кропив'янка РюппеляСлавка Рюппеля
Phylloscopus Вівчарик Пеночка
Phylloscopus trochilus (L.1758)Вівчарик веснянийВесничка, пеночка-весничка
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)Вівчарик-коваликТеньковка, пеночка-теньковка
Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)Вівчарик світлочеревий Светлобрюхая пеночка
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)Вівчарик жовтобровийТрещетка, пеночка-трещотка
Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837)Вівчарик зеленийЗеленая пеночка
Phylloscopus nitidus (Blyth, 1843)Вівчарик жовточеревийЖелтобрюхая пеночка
Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842) Вівчарик тайговий [лісовий]Зарничка, пеночка-зарничка
Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811)Вівчарик золотомушковий Корольковая пеночка
Phylloscopus schwarzi (Radde, 1863)Вівчарик товстодзьобий Толстоклювая пеночка
RegulidaeЗолотомушковіКорольковые
Regulus Золотомушка Королек
Regulus regulus (L.1758)Золотомушка жовточуба Желтоголовый [обыкновенный] королек
Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)Золотомушка червоночуба Красноголовый королек
MuscicapidaeМухоловковіМухоловковые
Ficedula Строката мухоловка Мухоловка-пеструшка
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)Мухоловка строкатаМухоловка-пеструшка
Ficedula albicollis (Temminck, 1815)Мухоловка-білошийка, мухоловка білошияМухоловка-белошейка
Ficedula parva (Bechstein, 1794)Мухоловка малаМалая мухоловка
Muscicapa Мухоловка Мухоловка
Muscicapa striata (Pallas, 1764)Мухоловка сіраСерая мухоловка
Saxicola Чекан Чекан
Saxicola rubetra (L.1758)Чекан лучнийЛуговой чекан
Saxicola torquata (L.1766)Чекан чорноголовийЧерноголовый чекан
Oenanthe Кам'янка Каменка
Oenanthe oenanthe (L.1758)Кам'янка звичайнаОбыкновенная каменка
Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770)Кам'янка лисаКаменка-плешанка
Oenanthe hispanica (L.1758)Кам'янка іспанськаИспанская каменка
Oenanthe isabellina (Temminck, 1829)Кам'янка попелястаКаменка-плясунья
Oenanthe leucura (Gmelin, 1789)Кам'янка білохвостаБелохвостая каменка
Monticola Скеляр Каменный дрозд
Monticola saxatilis (L.1776)Скеляр строкатийПестрый каменный дрозд
Monticola solitarius (L.1758)Скеляр синійСиний каменный дрозд
Phoenicurus Горихвістка Горихвостка
Phoenicurus phoenicurus (L.1758)Горихвістка садова [звичайна] Садовая [обыкновенная] горихвостка, горихвостка-лысушка
Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774)Горихвістка чорнаГорихвостка-чернушка
Erithacus Вільшанка Зарянка
Erithacus rubecula (L.1758)Вільшанка Зарянка
Luscinia Соловейко Соловей
Luscinia megarhynchos C.L. Brehm, 1831Соловейко західнийЮжный соловей
Luscinia luscinia (L.1758)Соловейко східний [звичайний]Обыкновенный соловей
Luscinia svecica (L.1758)СиньошийкаВаракушка
Catharus Короткодзьобий дрізд Малый [короткоклювый] дрозд
Catharus ustulatus (Nuttall, 1840)Дрізд СвенсонаСвэнсонов дрозд
Turdus Дрізд Дрозд
Turdus atrogularis Jarocki, 1819Дрізд чорноволийЧернозобый дрозд
Turdus naumanni Temminck, 1820Дрізд НауманаДрозд Наумана
Turdus pilaris L.1758Дрізд-чикотень, чикотеньРябинник, дрозд-рябинник
Turdus torquatus L.1758Дрізд гірськийБелозобый дрозд
Turdus merula L.1758Дрізд чорнийЧерный дрозд
Turdus iliacus L.1766Дрізд білобровийБелобровик
Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831Дрізд співочийПевчий дрозд
Turdus viscivorus L.1758Дрізд-омелюхДеряба
ParadoxornithidaeСуторовіСуторовые
Panurus Вусата синиця Усатая синица
Panurus biarmicus (L.1758)Синиця вусатаУсатая синица
AegithalidaeДовгохвості синиціДлиннохвостые синицы
Aegithalos Довгохвоста синиця Длиннохвостая синица
Aegithalos caudatus (L.1758)Синиця довгохвостаДлиннохвостая синица
ParidaeСиницевіСиницевые
Remiz Ремез Ремез
Remiz pendulinus (L.1758)Ремез (звичайний)(Обыкновенный) ремез
Parus Синиця Синица
Parus palustris L.1758Гаїчка болотянаЧерноголовая гаичка
Parus montanus Baldenstein, 1827Гаїчка-пухлякБуроголовая гаичка
Parus cristatus L.1758Синиця чубатаХохлатая синица, гренадерка
Parus ater L.1758Синиця чорнаМосковка
Parus caeruleus L.1758Синиця блакитнаОбыкновенная лазоревка
Parus cyanus Pallas, 1770Синиця білаБелая лазоревка, князек
Parus major L. 1758Синиця великаБольшая синица
SittidaeПовзиковіПоползневые
Sitta Повзик Поползень
Sitta europaea L.1758Повзик (звичайний) Обыкновенный поползень
Tichodroma Стінолаз Стенолаз
Tichodroma muraria (L.1766)Стінолаз (червонокрилий) Стенолаз (краснокрылый)
CerthiidaeПідкоришниковіПищуховые
Certhia Підкоришник Пищуха
Certhia familiaris L.1758Підкоришник звичайнийОбыкновенная пищуха
Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820Підкоришник короткопалийКороткопалая пищуха
PasseridaeГоробцевіВоробьиные
Passer Горобець Воробей
Passer domesticus (L.1758)Горобець хатнійДомовый воробей
Passer hispaniolensis (Temminck, 1820)Горобець чорногрудийЧерногрудый воробей, испанский воробей
Passer montanus (L.1758)Горобець польовийПолевой воробей
Montifringilla В'юрок сніговий Снежный вьюрок
Montifringilla nivalis (L.1766)В'юрок сніговийСнежный вьюрок
FringillidaeВ'юрковіВьюрковые
Fringilla В'юрок Вьюрок
Fringilla coelebs L.1758Зяблик (європейський)Зяблик (европейский)
Fringilla montifringilla L.1758В'юрок (звичайний)Вьюрок, юрок
Serinus В'юрок канарковий Канареечный в'юрок
Serinus serinus (Pallas, 1811)В'юрок канарковий (європейський), щедрик(Европейский) канареечный вьюрок
Chloris Зеленяк Зеленушка
Chloris chloris (L. 1758)Зеленяк (звичайний)(Обыкновенная) зеленушка
Spinus Чиж Чиж
Spinus spinus (L.1758)Чиж (звичайний)(Обыкновенный) чиж
Carduelis Щиглик Щегол
Carduelis carduelis (L.1758)Щиглик (звичайний) Черноголовый щегол
Acanthis Коноплянка Коноплянка
Acanthis cannabina (L.1758)КоноплянкаКоноплянка
Acanthis flavirostris (L.1758)Чечітка гірськаГорная чечетка
Acanthis flammea (L.1758)Чечітка звичайнаОбыкновенная чечетка
Acanthis hornemanni (Holboell, 1843)Чечітка білаПепельная [тундряная] чечетка
Carpodacus Чечевиця Чечевица
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)Чечевиця звичайнаОбыкновенная чечевица
Carpodacus roseus (Pallas, 1776)Чечевиця сибірська Сибирская чечевица
Carpodacus rubicilla (Guldenstadt, 1775)Чечевиця великаБольшая чечевица
Pinicola Смеречник Щур
Pinicola enucleator (L.1758)Смеречник Щур
Loxia Шишкар Клест
Loxia pytyopsittacus Borkhausen, 1793Шишкар сосновийКлест-сосновик
Loxia curvirostra L.1758Шишкар ялиновийКлест-еловик, обыкновенный клест
Loxia leucoptera Gmelin, 1789Шишкар білокрилий Белокрылый клест
Pyrrhula Снігур Снегирь
Pyrrhula pyrrhula (L.1758)Снігур (звичайний) (Обыкновенный) снегирь
Coccothraustes Костогриз Дубонос
Coccothraustes coccothraustes (L.1758)Костогриз (звичайний, європейський) (Обыкновенный, европейский) дубонос
EmberizidaeВівсянковіОвсянковые
Emberiza Вівсянка Овсянка
Emberiza calandra L.1758ПросянкаПросянка
Emberiza citrinella L.1758Вівсянка звичайнаОбыкновенная овсянка
Emberiza leucocephala S.G. Gmelin, 1771Вівсянка білоголоваБелошапочная [cедоголовая] овсянка
Emberiza cirlus L.1776Вівсянка гоняОгоная овсянка
Emberiza cia L.1766Вівсянка гірськаГорная овсянка
Emberiza schoeniclus (L.1758)Вівсянка очеретянаТростниковая [камышовая овсянка]
Emberiza rustica Pallas, 1776Вівсянка-ремезОвсянка-ремез
Emberiza pusilla Pallas, 1776Вівсянка-крихіткаОвсянка-крошка
Emberiza aureola Pallas, 1773Вівсянка-дібровник, вівсянка лучнаДубровник, овсянка-дубровник
Emberiza hortulana L.1758Вівсянка садоваСадовая овсянка
Emberiza buchanani Blyth, 1844Вівсянка скельнаСкальная овсянка
Emberiza melanocephala Scopoli, 1769Вівсянка чорноголоваЧерноголовая овсянка
Calcarius Подорожник Подорожник
Calcarius lapponicus (L.1758)Подорожник лапландський (Лапландский) подорожник
Plectrophenax Пуночка Пуночка
Plectrophenax nivalis (L.1758)ПуночкаПуночка

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua