Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Довідка
Про діяльність Інституту зоології
ім. І.І.Шмальагузена НАН України

У серпні 2005 року виповнюється 75 років від дня заснування Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, якому належить визначна роль у розвитку вітчизняної і світової зоологічної науки. За роки існування колектив Інституту зробив вагомий внесок у розвиток фундаментальних і прикладних засад раціонального використання і охорони ресурсів тваринного світу, проведення його моніторингу в умовах впливу антропогенних факторів, вивчення фауни, еволюційно-морфологічних основ філогенії та систематики тваринного світу України. Сьогодні – це один з провідних академічних закладів, добре відомий як в Україні, так і за її межами, з потужним науковим потенціалом і відповідною структурою, до складу якої входить 14 наукових відділів. Серед його науковців 19 докторів і 80 кандидатів наук, 1 академік і три член-кореспонденти НАН України.

З історією Інституту нерозривно пов’язані імена відомих українських вчених — І.І.Шмальгаузена, Д.К.Третьякова, М.В. Шарлеманя, Є.В.Зверезомб-Зубовського, В.П.Поспєлова, М.М.Воскобойникова, О.О.Любіщева, О.П.Маркевича, В.Г.Касьяненка, І.Г.Підоплічка, С.М.Гершензона, П.М.Мажуги, М.А.Воїственського, П.О.Свириденка, В.О.Топачевського, М.М.Щербака, В.Г.Доліна та інших, які збагатили науку визначними результатами і чий творчий доробок справедливо вважається національним надбанням української науки. Вони заснували всесвітньо відомі наукові школи, розробили методи вивчення, збереження і раціонального використання тваринного світу України. І сьогодні ці школи розвиваються в багатьох наукових установах України, чиї витоки знаходяться в стінах Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України. Це Інститут гідробіології НАН України, Інститут ентомології і фітопатології АН УРСР (нині Інститут захисту рослин УААН), Зоологічний і Палеонтологічний музеї ННПМ НАН України.

Серед фундаментальних розробок Інституту — дослідження рецентної і викопної фауни України і Палеарктики, що втілюються в монографічній серії „Фауна України”, вивчення шляхів і механізмів макро- і мікроеволюції тваринного світу, створення теорії паратенічного паразитизму, вивчення адаптивних можливостей тварин на різних рівнях живого – від популяційного до рівня організму, органу, клітини – в зв’язку з антропогенним і техногенним впливом на оточуюче середовище. Одним із результатів цих досліджень стало створення теорії біологічного остеосинтезу.

Фундаментальні дослідження стали науковою основою для створення широкого спектру практичних розробок, в тому числі вивчення проблеми масового розповсюдження шкідливих комах в біо- і агроценозах (мінуючі молі, кліщ вароа – шкідник бджолиних, тощо), методів їх обліку, прогнозу і впливу антропогенних факторів на їх фауну; особливостей живлення, морфології і фізіології дубового шовкопряда та комах-запилювачів сільськогосподарських культур. Вивчення біоценотичних зв’язків паразитичних і хижих комах допомогло виявити найбільш перспективні види для використання їх в методах біологічного контролю шкідників і системах інтегрованого захисту сільськогосподарських культур і лісових насаджень. Еволюційно-морфологічні дослідження вивели на структурне і біомеханічне вивчення локомоторного апарату тетрапод, впливу гіпокінезії на розвиток і стан костного скелету, створення синтетичної синовіальної рідини.

Визначені методи вивчення паразитологічної ситуації і боротьби з паразитозами сільськогосподарських тварин, інвазійними хворобами риб в риборозплідних господарствах. З’ясована фауна гельмінтів сільськогосподарських тварин, сезонна, вікова динаміка чисельності паразитів, їх патогенний вплив, клініка, діагностика і лікування основних гельмінтозів свійських тварин. Розроблено комплексну систему заходів з оздоровлення тваринницьких господарств від гельмінтозів, яка враховує контроль збудників, їх проміжних хазяїв і переносників, а також покращення умов утримання тварин з метою підвищення їх резистентності до захворювань.

Багаторічний моніторинг стану фауни об’єктів природно-заповідного фонду і антропогенно змінених територій надав можливість фахівцям Інституту створити „Червону книгу України”, започаткувати кадастр тваринного світу України, формувати екологічну мережу територій і об’єктів природно-заповідного фонду, брати участь у створенні Національного атласу України (картування тваринного світу України), обґрунтовувати створення об’єктів природно-заповідного фонду різного рівня заповідання і квоти використання мисливських тварин. За дорученнями Уряду фахівці Інституту беруть участь у підготовці експертних висновків і нормативнo-правових актів з питань охорони тваринного світу і природи.

Значні досягнення колективу Інституту в різних напрямах вивчення, використання і збереження тваринного світу відзначено Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. Заслуги Інституту в справі музейного будівництва і популяризації наукових знань серед населення відмічені Державною премією УРСР (1975 р.), шість співробітників Інституту відмічені Державними преміями в галузі науки і техніки УРСР і СРСР, понад 30 вчених отримали премії НАН України ім. Д.К.Заболотного і ім. І.І.Шмальгаузена. За особистий внесок в розвиток зоологічної науки 8 науковців були відмічені званням „Заслужений діяч науки і техніки”.

 

Директор Інституту зоології

ім. І.І.Шмальгузена НАН України

член-кореспонедент НАН України І.А.Акімов

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора