ОГОЛОШЕННЯ

Національна академія наук України оголошує черговий конкурс на здобуття стипендій:
- Президента України
- НАН України.


Участь в конкурсі на здобуття стипендій Президента України для молодих учених можуть взяти наукові співробітники, які мають вчений ступінь та аспіранти (далі - кандидати). Участь у конкурсі на здобуття стипендій Національної академії наук України для молодих учених можуть взяти наукові співробітники, аспіранти, стажери-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій та підприємств НАН України.

Кандидати повинні мати опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження. Вік осіб, що бажають здобути стипендії, не повинен перевищувати 35 років на момент присудження стипендії (1 жовтня).

Висунення кандидатів на здобуття стипендій здійснюється вченою радою Інституту зоології НАНУ.

Матеріали висунення для кожного кандидата включають:

  • - витяг з протоколу засідання вченої ради про мотиви висунення кандидата на здобуття стипендії (і якої саме) з результатом таємного голосування (1 стор.), завірений вченим секретарем інституту;
  • - письмові рекомендації двох докторів наук, які особисто обізнані з науковими досягненнями та здібностями кандидата;
  • - відомості про кандидата, завірені відділом кадрів за місцем роботи (навчання): прізвище, ім'я, по батькові, дата, місяць і рік народження, місце роботи (навчання), посада (для аспіранта - рік навчання Е аспірантурі), вчена ступінь, звання (час присудження), повна домашня та службова адреса, телефони; ідентифікаційний код.
  • - список наукових публікацій кандидата за останні п'ять років підписаний автором і завірений вченим секретарем установи, а також копії найважливіших (не більше 3-х) праць за час наукової діяльності (для монографій - анотація, обсягом до 2-х стор. друкованого тексту);
  • - два надписані конверти із зворотною адресою автора.

Вказані матеріали (у двох примірниках) надсилаються поштою або здаються особисто кандидатом до відповідного відділення наук НАН Україні до 20 серпня 2006 року. Всі матеріали повинні знаходитися в теці за надписом „Стипендія Президента України" або „Стипендія Національної академії наук України". У верхній частині теки вказати назву наукової (науково-технічної ради, яка висунула кандидата, в нижній частині ~ прізвище, ім'я та по батької кандидата. Матеріали, що оформлені з порушенням вимог, не розглядаються.

Заявки для участі в конкурсі приймаються вченим секретарем до 4 серпи 2006 р.

 

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, 2004 р.