Київська міська державна адміністрація,
Національна Академія наук України

ОГОЛОШУЮТЬ

IV конкурс науково-технічних проектів молодих вчених під девізом
"Інтелектуальний потенціал молодих вчених - місту Києву"


Розглядатимуться науково-технічні розробки згідно з таким переліком пріорктетних напрямів розвитку науки і техніки:

 

1. Енергоефектнвні і ресурсоощадні технології в промисловості та міському господарстві.
Передбачається наукове забезпечення розвитку вітчизняної сировинно-ресурсної бази, нові енергозберігаючі та енергоефективні
технології, нетрадиційні та відновлювані джерела енергії.

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування.
Основними цілями слід вважати: технології, прилади та системи моніторингу стану довкілля; технології утилізації відходів,
екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві та транспорті.

3. Новітні біотехнології.
Мова йде про розробку нових вітчизняних лікарських препаратів, а також застосування новітніх біотехнологій у різних сферах
діяльності.

4. Діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань.
Мається на увазі розробка нової вітчизняної медичної техніки; нових технологій діагностики та профілактики захворювань.

5. Нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства.
Необхідно представити проекти щодо наукового забезпечення розвитку інформаційної інфраструктури, нових інформаційних
технологій та засобів обчислювальної техніки нового покоління.

 

Всі розробки в зазначених пріоритетних напрямах бажано орієнтувати, в першу чергу, на вирішення проблем народно-господарського комплексу міста Києва.

Основними критеріями відбору будуть вважатися:

 • відповідний науково-технічний рівень розробки;
 • відповідність проекту поставленій проблемі, на вирішення якої він спрямовується;
 • стислі строки реалізації науково-технічного проекту, а також впровадження результатів розробки;
 • ефективність, можливість масштабного впровадження та комерційна цінність проекту;
 • орієнтація на створення власних виробництв наукоємної продукції, нових робочих місць, використання київського виробничого та науково-технічного потенціалу;
 • орієнтація на вітчизняні матеріали, наявність аспектів ресурсозбереження;
 • забезпечення відповідних умов праці, відсутність забруднення не вколишнього середовища;
 • наявність переваг над аналогічними розробками.

УМОВИ КОНКУРСУ

В конкурсі можуть брати участь особи до 35 років, що займаються науково-технічною діяльністю в м. Києві, Науково-технічні проекти повинні мати інноваційну спрямованість і пропонувати закінчену розробку, що здатна забезпечити виробництво конкурентоздатної продукції або надання послуг на рівні світових стандартів.

Матеріали науково-технічного проекту подаються за встановленою формою у одному екземплярі на паперовому носії в окремій папці, а також на магнітному носії (дискеті) у форматі М8 \Уого! - в конверті. Додається також поштовий конверт зі зворотною адресою для інформації про результати. Для підтвердження віку необхідно додати довідку з місця роботи, або ксерокопію паспорту; також подається довідка про ідентифікаційний код.

Всі графи, що мають місце у формі запиту повинні бути ретельно оформлені. Недооформлені матеріали до розгляду не приймаються.

 

Для молодих вчених — переможців конкурсу встановлюються такі премії:

 • 6 перших премій - 5 тис. грн.
 • б других премій -Зтис.грн.
 • 12 третіх премій - 2 тис. грн.

Безпосередні керівники кращих науково-технічних проектів (перші премії), будуть нагороджені цінними подарунками.

Документи подаються особисто до Київського державного центру науково-технічної і економічної інформації до 1 листопада 2004 року за адресою:

 • 03680, МСП, м. Київ,
  вул. Горького, 180,
  кімната 8О7 (8 поверх).
  їхати метро та наземним транспортом до зупинки "Либідська".
 • Довідки за телефонами:
  268-21-38
  268 - 23 - 52

 

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, 2004 р.