Фауна України

том 8, випуск 4

Фауна України [Текст]: в сорока томах / Академія наук Української РСР, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена. - Київ: Наукова думка, 1956 -

Том 8: Риби: Випуск 4. Окунеподібні (окуневидні, губаньовидні, драконовидні, собачковидні, піщанковидні, ліровидні, скумбрієвидні) / А. Я. Щербуха. - Київ : Наукова думка, 1982. - 384 с.

В монографии приведены сведения по систематике, экологии, распространению и народнохозяйственному значению видов семейств серрановые, центрарховые, окуневые, луфаревые, ставридовые, горбылевые, спаровые, смаридовые, барабулевые, помацентровые, губановые, драконовые, звездочетовые, собачковые, троеперые, песчанковые, лировые, скумбриевые, мечерылые. Для зоологов - фаунистов и систематиков, ихтиологов, специалистов рыбного хозяйства и рыбоохранных учреждений, преподавателей и студентов вузов биологического и сельскохозяйственного профиля. Ил. 52. Табл. 232. Библиогр.: 354-371 с.

У монографії висвітлено відомості щодо систематики, екології, поширення та господарського значення видів родин серанові, центрархові, окуневі, луфареві, ставридові, горбилеві, спарові, смаридові, барабулеві, помацентрові, губаньові, драконові, зіркоглядові, собачкові, триперові, пішанкові, лірові, скумбрієві, мечорилі. Для зоологів - фауністів і систематиків, іхтіологів, фахівців рибного господарства та рибоохоронних установ, викладачів і студентів вузів біологічного і сільськогосподарського профілю.

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Видання: Фауна України