Фауна України

том 7

Фауна України [Текст]: в сорока томах / Академія Наук Української РСР Інститут зоології. - Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1956 -

Том 7: Земноводні та плазуни / В. І. Таращук. - Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. - 245 с.

 

ВІД АВТОРА

Сьомий том "Фауни України" присвячений опису земноводних та плазунів. Загальна характеристика класів і рядів написана з врахуванням по можливості найновіших вітчизняних та іноземних літературних даних. Відомості про біологію і поширення окремих видів подані на основі матеріалів, зібраних автором і співробітниками Інституту зоології АН УРСР та інших наукових установ України, а також літератури про герпето - та батрахофауну республіки.

Для зручності користування книгою і з метою скорочення її обсягу посилання в тексті на літературні джерела зроблені лише в окремих випадках, а саме: коли якийсь факт є особливо важливим і новим, або коли у автора є сумніви щодо правильності визначення, наведеного місця знахідки, поширення і т. п. В тексті відзначені усні повідомлення і наведені прізвища осіб, від яких ці повідомлення одержані.

В кінці кожної частини книги подано списки літератури (перший - для земноводних, другий - для плазунів), в які включені по можливості всі праці, що стосуються фауни амфібій та рептилій України.

Окремих списків після опису кожного виду або роду не наведено, щоб уникнути багаторазового повторення джерел, в більшості яких розглядається не один, а принаймні кілька видів, найчастіше земноводні і плазуни разом.

 

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Видання: Фауна України